Gleisners 1988

Borgaregatan 10 vid korsningen med Gustav Adolfsgatan, mot nordväst. Notera att det på den ena fasaden är liggande och på den andra stående panel!
Foto: Lars Pensar.


Tomt nr 58 inropades på auktion den 16 april 1860 av f.d. postiljonen Karl Hammarlund för 78 rubel. Hörnbyggnaden som förmodligen är den som byggdes först verkar ha byggts till vid två tillfällen. Dörren till vänster var entré till Gleisners köttaffär som först drevs av Hugo och därefter av Göran Gleisner. Stadens första Alko öppnades 1932 i Kisors gård. År 1937 flyttade man hit och var kvar tills man 1962 eller 1963 flyttade till grannhuset som skymtar till vänster. Notera att gaveln på uthuset till vänster försetts med ett blindfönster och panel lika bostadshuset. Gårdsfasaden var rödmålad. Vid fotograferingstillfället var Gustav Adolfsgatan ännu inte asfalterad norrut från korsningen. Gården revs i slutet på 1980- eller början på 1990-talet.Borgaregatan 10 vid korsningen med Gustav Adolfsgatan, mot nordväst.
Foto: F. L. den 25 juli 2005.


Kommentar från Alf Renvall:

Av någon anledning kom jag in på kommentarerna om denna gårds historia.
Mina minnen därifrån är lite färskare. Där hade vi vårt klassrum året 68–69 då vi gick Samlyceets klass 6 (gymnasiets klass 1). Där låste vi bl.a. ut matteläraren Lars Käld, men han var ju ung och vig så han klättrade in genom fönstret istället. Följande år tillbringade vi i Frälsningsarmén innan vi fick ta över seminariets utrymmen året då vi skrev studenten.

(Inf. 2015-04-12.)


Kommentar från Folke Holmström:

När jag nyss var inne på ”vyerna” och surfade kollade jag på Holmströms lekstuga som sades ha flyttats till Borgaregatan 10, där min syster Harriet Holmström (1935–2000) och svåger Göran Gleisner (1927–2002) bodde med sin familj. Bifogar härmed ett foto av lekstugan och döttrarna, fr.v. Monica, Britta och Ann-Louise som bevis att så var fallet. Kolorering av Peter Gullback.

Lekstugan följde med då familjen Gleisner flyttade från Holmströms på Bankgatan 2 till Mathesiusgatan 3, därifrån sedan till Borgaregatan 10 i början av 60-talet och till sist till Johannes Syynimaa, som lär ha gjort om den till ”hönshus” enligt Monica. Förstoring.Bad Lars Pensar fota Syynimaas lekstuga vid Bangatan 25. Det skiljer en hel del, men 60 år är en lång tid när mycket kan ha hänt. Förstoring.


(Inf. 2020-11-19.)


Läs mer:
Gleisners – Alkogården av Kerstin Åström.
Fotografi av gårdsfasaden.
Lekstugan som sedermera fanns på inne på gården.
Gården skymtar på ett foto från 1932.
Tändsticksetikett.
Bokfynd från rivningen.
Den första studentklassen gick sista året (68–69) i byggnaden.
(Inf. 2004-04-18, rev. 2020-11-21 .)