Posthistoria


Postkontorsskylt tillverkad av plåt och målad. Skylten är oval och består av två sammanfogade delar med en vertikalfog i mitten. Skyltens grundfärg är mörkblå och en svart krönt dubbelörn är målad i mitten, men det mesta är täckt med Finlands vapen och ett stort posthorn. Vid sidan av det finns en gyllene spira och ett gyllene riksäpple. Mitt på skölden bakom hornet finns ett ett bronsfärgat lejon målat på en röd bakgrund. Längst ner på skylten finns två frånvända posthorn sida vid sida och texten POST KONTOR ПОЧМОВАЯ КОНМОРА. Kanterna på skölden har hål för montering. På baksidan står ank. från Nykarleby 26 IV [18]93. 85,0 x 58,8 cm. Tillverkad gissningsvis 1850–1893. Förstoring.

Postmuseums samlingar på Finna.fi. (Inf. 2022-03-22.)

 

Postmästare och -föreståndare i Nykarleby
Postkontor
Telegraf
Postiljoner  Nykarleby
stads arkiv.
      Gunnar Levlins
mappar
           
         

Postkontoret inrättades tidigast 1642, senast år 1644.

           
1642–1645 Klas Witting 3   1. Klas Witting
Han var inflyttad från Tyskland. Fungerade som rådman deltog i 1632 års riksdag. Han var en av stadens främsta förtroendemän och ägde flera hemman. Enligt stadens dombok valde stadens råd honom till gästgivare och postmästare i april 1642.
 
1645–1653 Reinhold Clavidi Witting 8   2.

Reinhold Clavidi Witting    (1645–1653?)
Son till föregående. Student i Åbo, senare löjtnant vid Österbottens regemente. Hans änka Brita Hansdotter (Smedh) levde ännu 1701,då hon sålde en gård för 90 daler kopparmynt= 30 daler silvermynt, "med alla de huuslägenheter, Kåålland, Bordh, Bänkiar, Sängar, Säten, fönster Glas, Skårstenar, Spiäld och Allt som dem nu för tiden ståår".
 

1653–1680 Johan Hemming 27   3.

Johan Hemming  (1653–1680)?
Han finns inte omnämnd i postmästarförteckningar, men han förde talan mot en präst vid vintertinget i Pedersöre 1656 med anledning av att denne utan behörighet hade transporterat postväskan till Storkyro prästgård, där den kvarlämnades.
 

1681–1705 Johan Carlsson Enquist [–1704 enl. Åkerblom.] 24   4.

Johan Carlsson
Rådman och kapten vid borgargardet. På 1660-talet kallades han Enqvist eller Eneqvist. Han deltog i lantdagen i Åbo 1676 och i riksdagen 1689. Sönerna kallade sig senare Juniander.
 

1704–1705 [Joh. Juniander enl. W. Backman.] 1      
1705  [Lars Schepper enl. Åkerblom.] 1      
1705–1713 Henric Vesman 8   5.

Henic (Wessman) Vesman
Han grälade med Lars Schepper om rätten till tjänsten. Han hamnade också i strid med stadens borgmästare om dennes påstådda missbruk av fribrevsrätten och med tullinspektören Bergström som hade förordat Schepper till tjänsten. Resultatet blev att postinspektören i Vasa klagade över att inga postmedel hade influtit på tre år från Nykarleby. Vesman avhölls från tjänsten under de sista åren.
 

1713–1740 Petter (Gedda, Gädda) Giedda 27   6. Petter (Giedda) Gädda
Han hade tjänstgjort i Karlshamn, Stockholm och Vasa innan han blev tullnär och rådman i Nykarleby. Han flyttade till Sverige under kriget och hade som de flesta av sina ämbetsbröder stora ekonomiska svårigheter efter hemkomsten.
 
1740–1744 Fredrik Tistelgren 4   7. Fredrik Tistelgren
Han var uppbördsman och hade egentligen inte tid att sköta postmästarsysslan, varför hans hustru och barn fungerade i hans ställe. Man klagade också över att han inte hade något egentligt postkontor i staden och över att han bodde två mil utanför staden. Han "tvångsförflyttades" till Gamlakarleby.
 
1744–1751 Gustaf (Åberger) Åbergen 7   8. Gustaf (Åberger) Åbergen

Han klagade att Tistelgren vägrade låta honom sköta tjänsten till en början. När det äntligen var möjligt, visade det sig att postsigillet, vikterna och viktskålarna saknades. Han klagade också över den lilla lönen och över att han till och med var tvungen att hyra en bakugn för att få sitt bröd bakat.
 

1752–1761 Anders Mårtensson (Wörgren) Weurgren 9   9. Anders (Wörgren) Weurgren
Han hade gått i Wasa trivialskola och fungerat som skrivare, länsman och stadsnotarie innan han blev postmästare. Han tjänstgjorde även en kort tid vid postkontoret i Wasa
 
1762–1765 Henric C. Nyman 3   10. Henric Nyman
Änkan Weurgren skötte postkontoret några månader innan Nyman fick sin fullmakt. Även Nyman förordnades att sköta postkontoret i Wasa när problemen med postinspektor Törn fortsatte där.
 
1765–1767 Per Unger 2   11. Per Unger
Postskrivaren Magnus Skaren förordnades redan i oktober 1766 att förestå postkontoret och i september 1767 kallas Unger f.d. postmästare.
 
1767–1802 Gustaf Lithzberg 35   12. Gustaf Lithzberg
Han var född i Växsjö och blev student i Uppsala. Han fungerade även som rådman och tullnär i staden.
 
1803–1807 Abraham Henrik Blom
4
  13. Abraham Henrik Holm
1807–1818 Jonas Johan Gjers (Giers) 11   14. Jonas Johan (Giers) Gjers
Han var först tullskrivare och blev sedan t.f. postmästare, och slutligen ordinarie i tjänsten.
 
1818–1820 Herman Germund Tavast 2   15. Herman Tavast
Han tjänstgjorde även som postmästare i Willmanstrand och Björneborg.
 
1821–1826 Johan Carl Hildebrandt 5   16. Johann Carl Hildebrandt
Han var far till åtta barn och av tysk börd. Han avslutade sin postmästarbana i Torneå.
 
1827–1840 Lars von Platen 13   17. Lars August von Platen
Postmästarskapet blev för honom en parentes i den militära tjänstgöringen i ryska armén.
 
1841–1869 Johan Alexander Stromberg 28   18.  Johann Alexander Strömberg
Friherre och kapten. Enligt uppgift sköttes postgöromålen i praktiken av hans kusindotter Wilhelmina Hedberg.
 
1869–1875 TFeodor Alexander Aminoff 6   19. Feodor Alexander Aminoff
Han hade auskulterat vid hovrätten i Vasa och praktiserat postjobbet i Borgå. Han tjänstgjorde även i Kaskö och Kristinestad,
 
1875–1894 Oskar Leonard Järnefelt 19   20. Oskar Leonhard Järnefelt
Han fungerade även som stadens pressfrihetsombudsman. Från år 1881: Årslön 2000+600 mk för omkostnader. Medhjälpare: 1 skrivare och 1 postiljon.
 
1894–1926 Daniel Wilhelm Heurlin 32      
1927–1951 Nanny Schwela 24      
1951–1968 Dagny Blenths och Lilien Mäkelä 37      
1969–1986 Maud Gunvor Gullström 17      
1987–1989 Ulla Ann-Kerstin Wannäs  2      
1990 Liisa Isomäki 1      
1991–1995 Anita Lawast 4      
1996–2001 Liisa Isomäki 5      
          (Inf. 2019-01-13.)


Nykarleby stads arkiv. Förteckningen är sammanställd 1987 av Bo Kronqvist och kompletterad i samband med nedläggningen av postkontoret den 4 maj 2001.
Gunnar Levlins mappar: Tillhandahölls av Stig Haglund

 
   
 

Postkontor

1642  
1840

Rådhuset. Lars Pensar:

På tal om postkontoren flyttade den till rådhuset 1840 till en kostnad för endast 1:50 i silver. Det kan inte ha varit mycket mer än poststämpeln och kassaboken som flyttades för en så liten kostnad.

1851–1857 Lithéns lilla gård
1858 Gården 87 (Efter branden.)
1899 Kyrkogatan 6, Holmströms ”finnstuga”.
1959 Bankgatan 7 i Liljedahls affärshus. (Nuv. Nykarleby Lokalförsäkring.)
1981 Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7. (Nuv. Nordea.)
2001 Presentaffär ??, Topeliusesplanaden 1. (Nuv. Blom- och Presentaffär Calluna.)
20?? SPAR-OSTRO? Frillmossavägen 1 (Nuv. S-Market vid Frillmossavägen 1.)
   
 
 

Telegraf

1922 Gamla station
 

Posten vid Holmströms

1959 Bankgatan 7 i Liljedahls affärshus. (Nuv. Nykarleby Lokalförsäkring.)

 

Postiljoner

 
Handgjord postväska av läder, 45x65 cm med bärhandtag och tre remmar med spännen. Under locket finns texten ”Nykarleby 1911 No 2”.
Postmuseums samlingar på Finna.fi. Förstoring.
(Inf. 2022-04-04.)
   
1836 F. Sahlberg.
  Carl Fredrik Hammarlund.
1850 Gustaf Eklund
–1916 Elias Kytölä
ca 1885–1916 Herman Häggström
1916?–1926 Selim Reinhold Westerlund. Westerlunds gård.
1927–1972

Bertel Olson


Postiljonen till vänster kan vara Bertel Olson. Förstoring.


Artur Waldemar Löwing


Springpojkarna, som kanske kommer från busstationen.ser ut att ha fotograferats vid samma tillfälle. Känner någon igen dem? Förstoring.

Arna Brännkärr tillhandahöll och Stig Haglund digitaliserade båda bilderna.

Folke Holmström:

Mannen till höger kan vara Arthur Waldemar Löwing, under förutsättning att fotot är taget senast 1947. Artur L. var nämligen född 1886 och dog 1947. Han var son till Anders Löf (1852–1923) och Anna Holmström (1851–1926). Efter folkskolan fortsatte han i Nykarleby fruntimmersskola och sedan i Vasa handelsskola. En tid lär han ha haft egen affär i Nyby, men fick sedan tjänsten som postiljon i staden. Han var känd för sitt glada och goda humör, men även omtyckt som predikat. På sin fritid fungerade han också som auktionsförrättare. År 1927 flyttade han in i sin gård (”Bläckhornet”) på Nybacka.

(Inf. 2013-12-11.)

196?–198? Lars Blomström
1967 Veikko Markkula, vikarie
1970– Veikko Markkula
  Pettersson
  Ralf Ström
  Stefan Blomqvist
   

Postförare

1890– Post-Matti


*                  *
*

 

I brist på bild på postmästare får det bli en postiljon. Enligt uppgift av Carl-Johan Eriksson, som tillhandahöll, lär det också finnas en Nykarlebyvariant av kortet. För pekaren över ”Turko” för att se hur ett sådant kunde se ut! I väskan finns ett ”dragspel”.
(Inf. 2007-10-26.)


Läs mer:
Innehållsförteckningen till kapilet Filateli.
(Inf. 2005-12-30, rev. 2023-01-18 .)