Ett 80-årsminne:


Den 30 januari 1932 sammanträdde den urtima riksdagen till plenum och föredrogs lagen om ordnandet av och reglerandet av handel med alkoholhaltiga drycker.

För godkännande gavs därvid 114 röster för, och mot godkännande 46 röster. Fem riksdagsmän röstade blankt och 34 var frånvarande. I därpå följande öppna omröstningen föll rösterna 120 för och 45 emot godkännande. Lagen förväntades träda i kraft 1 april. Därmed avskaffades förbudslagen som varit i kraft sedan 1919. Det som i sammanhanget kanske glömts bort är att förberedandet av förbudslagen hade påbörjats redan under tsar Nikolai II regeringstid, medan Finland var ett storfurstendöme.

Nu påbörjas en storskalig alkoholimport. På själva långfredagen anländer till landet ångfartyget Poseidon med 12.262 lådor brännvin, dvs. 403.264 kilo brännvin från Estland till Hangö. Med ångaren Heimdal anländer 1000 lådor vägande 65 ton brännvin och 25.000 liter O. P. Anderssons Akvavit som inköps från Vin och Spritcentralen i Stockholm, samt beställt ytterligare 50.000 liter sprit från Estland.

I Nykarleby är man inte så snabb i vändningarna, för först den 8 april får Oy Alkoholiliike Ab in en annons i lokaltidningen som förkunnar:


O.Y. ALKOHOLILIIKE A.B.

Utminuteringsaffär i Nykarleby

(Kisors gård) öppenhålles sedan den 5 april
varje lagstadgad försäljningsdag kl. 10—15.
OBS! Ölförsäljningen t.v  inrymd i samma butik.


Kisors f.d. butikslokal blir den första platsen för Alkoholiliike i Nykarleby och med Georg Högbom som direktör. Efter att stället fått stark kritik p.g.a. att Normalskolans elever antogs lida skada av skådespelet när kunderna strömmade till och från försäljningsstället, som var granne till skolan, blev följande försäljningsställe gården i hörnet av Borgaregatan och Gustav Adolfsgatan. När Glassbarshuset byggts, flyttade Alko, som namnet nu förkortades, till detta nybygge i hörnlokalen.

Det fjärde stället för laglig försäljning av Alkos produktsortiment kom i samband med att KPO etablerade sig i Ostro-center på Kampen, där Alko tillsvidare verkar, nu som 80-åring i Nykarleby.


Lars Pensar
.


Några kommentarer från facebookgruppen Fnlandssvenska ord och uttryck

Michaela Konn: I Borgåtrakten talade man förr om att dra i långhandtaget när man gick till Alko. (Alla Alkobutiker hade tydligen långa dörrhandtag.) Undrar om det är bekant på andra håll?

Marita Bagge: Användes i Vörå. Fanns ingen Alkobutik där men när man for till Nykarleby talade man om ”Nyykaabi langgripane”.

Madeleine Anna Virginia Nyman: Jo i Nykarleby/Nykaabi fanns langhandtaaji som va Alko.


(Inf. 2018-02-21.)


Läs mer:
Hösten 2016 flyttade man till det femte stället, Kesko Supermarkets lokal mitt emot Kuddnäs.
Förbudslagen i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-04-05, rev. 2021-05-16 .)