Rågårdshällan


Rågårdshällan är en bergsklack i mitten av älven utanför Åminne gård. Enligt Nykarleby dombok av år 1650 vidtalades Hans Knutsson Drake att ”uppremma och märka den hällan, som i åminnet ligger, att de vägfarande sådant akta och undvika kunna”. Därmed kan knappast åsyftas någon annan än Rågårdshällan, som sålunda ännu låg under vatten eller vid vattenbrynet och antagligen ännu icke fått sitt namn, eftersom det ej nämnes. I en kartbeskrivning av år 1726 är den dock namngiven, ”— — — ligger 90 alnar från östra landet — — — efter gammal rågård [mot Socklot]”.Rågårdshällan markerad med röd ring.
Galgbacken i högerkant och Stall Åminnes travbana i övre högra hörnet.

Från Kartplatsen.

(Inf. 2022-05-13.)


Einar Hedström (1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, kapitlet Gamla hamn.

 

Rågårdshällan.
Rågårdshällan.


Rågårdshällan.
Rågårdshällan till vänster.
Foto: Lars Pensar den 19 november 2006.


Läs mer:
Lithéns roddtur variant 1 och variant 2 av Erik Birck.
Rågårdshällan nämns ett flertal gånger i Zacharias Topelius dagböcker, t.ex.:
- den 24 och 29 juli 1833
- den 5 och 9 juli 1834
- den 20 juli 1835
- den 27 augusti 1838
Skiftet av fiskevattnet i älven av Erik Birck.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2009-03-16, rev. 2009-03-16.)