Bilolyckor vid esplanaden på 1950-talet


Räcket lyftes med en Pikku-Jussi.
Man kunde ju tänka sig att en förare från Lappland (registreringsnummer LM-815) skulle vara van vid vinterföre. Sunds gård vid korsningen esplanaden—Lybecksgatan i fonden. Förstoring.


Räcket lyftes med en Pikku-Jussi.

En lastbil med en lokomobil på laven välte utanför Gulf-stationen vid Topeliusesplanaden 17. Delförstoring.


Räcket lyftes med en Pikku-Jussi.
Lokomobilens präktiga skorsten i förgrunden.


Räcket lyftes med en Pikku-Jussi.
Det fanns djupa diken i esplanaden vid den tiden. Vanaja YG-766 på rutten Vasa-Helsingfors. Samskolan i bakgrunden.


Foto: Holger Haglund.
Elisabet Sund tillhandahöll.


Läs mer:
Olyckor vid Storbron.
(Inf. 2008-03-09, rev. 2022-02-03.)