F.d. Ossian Sunds gård

Min mors hemgård, gårdstomt N:o 79 i bakgrunden. Fotot är taget vid sångfesten den 28 juni 1953.
[Topeliusesplanaden 25, vid korsningen med Lybecksgatan, mot nordost.]


Brynolf Blomqvist tillhandahöll text och bild.


Läs mer:
I Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter. I. Sund av Woldemar Backman finns fotografier av familjen Sund.
Fakta om gården av Erik Birck.
Detalj av festtåget.
Notera vattenposten i förgrunden.
(Iinf. 2005-03-20.)