Hilma Grundfeldt, minnesord.

 

Den 19 maj avled i sitt hem härstädes, till följd av hjärtförlamning, en av stadens äldsta invånare, fröken Hilma Grundfeldt i en ålder av 81 år. Hon var dotter  till framlidne konsuln Carl Adolf Grundfeldt och hans maka  Pauline, född Lybeck.


Fröken Grundfeldt var en av de få kvarlevande med personliga minnen från stadens brand den 13 januari 1858. Hemmet nedbrann till grunden, endast källaren, numera tillhörig apoteket, kvarstod.  Familjen räddade sig med knapp nöd över isen ur det brinnande eldhavet.

Fröken Grundfeldt hörde till en gången tids Nykarleby. I hemstadens nöjesliv, som i slutet av senaste sekel bar en helt annan prägel än i vår tid med dess jäkt och splittring, tog hon livligt del.  Den Grundfeldtska salen var före seminariets tillkomst den största i staden och anlitades ofta vid konserter och fester.  I det gamla hemmet, som hon pietetsfullt bevarat i orört skick, har hon tyst och stilla framlevt sin ålderdom. Det Grundfeldtska namnet i Nykarleby dör med henne. Hon sörjes närmast av systerson, andra släktingar och vänner.[Grundfeldtska salen. Fler bilder från gården ur Jakobstads museums samlingar.]


Jordfästningen försiggick i onsdags kl. 2 på hemmets gårdsplan  Chopins sorgmarsch spelades av lektor Maria Castrén varefter psalmen ”Där alla vägar sluta”  sjöngs. Jordfästningsakten förrättades av pastor Hedman, som därvid talade allvarsfyllda ord. Sedan de tre skovlarna mull fallit, sjöngs ”Jag går till himlen var jag går”.

Vid gravläggningen på härvarande begravningsplats nedlades en mängd kransar, vittnande om den saknad som släkt och vänner kände vid avskedet.


Österbottniska Posten fredagen den 28 maj  1937.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:Läs mer:
Stor likhet med Hilma Grundfeldt av adoptivsonen Torkel Hellström, så troligen har han skrivit begravninsgreferatet.


Alla sidor där Hilma nämns.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2019-01-23, rev. 2020-03-09 .)