Viktor Malmberg 1867—1936


  
Viktor Malmberg.
[Bilden från Hedström (1958) sid 167.]

Malmberg, Nils Viktor Albin (f. 20/6 1867 Nkby, d. 30/10 1936 Hfrs), skulptör. M. studerade 1890—92 vid Centralskolan för konstflit och senare i Paris och Florens. Han var i motivval och formgivning till en början påtagligt influerad av sin förste lärare Rob. Stigell, men visade sig senare stå främmande för dennes realism. M:s produktion präglas av ett allvarligt sökande efter formvärden ett strängt, något svalt konstnärskynne. Ett av hans bästa arbeten är en byst av C.E. Sjöstrand, utförd i marmor (1894); f.ö. märks kvinnofiguren Vattenbärerskan (1924) i Skatuddsskvären i Helsingfors. M:s verksamhet som lärare i skulptur vid Finska konstföreningens ritskola 1902—35 var av stor betydelse. Han undervisade även vid Tekniska högskolan och vid Centralskolan för konstflit.


Uppslagsverket Finland (1983).

 

*     *     *

 


Viktor Malmberg.
Viktor Malmberg.
Foto: Nils Victor Albin. Tyvärr är jag inte ägare till fotot, för säljaren vill ha det hutlösa priset 80 dollar! Förstoring.
(Inf. 2013-09-29.)


Läs mer:
Pris 1899.
Minnesruna av Arvid Lydecken i SFV-kalender 1937.
Minnesruna i Österbottniska Posten.
En utställning — och ett initiativ. Viktor Malmbergs minnesexposition av Rolf Herler.
Minnesplatta.
Målning av M. Hugo Simberg.
M. var uppväxt i apoteksgården.
M:s far, apotekare Nils Malmberg.
Vykort av Galleri Viktor.
Statyn Flora av M.
Skulpturen sittande kvinna av M.
Alla sidor där Malmberg nämns.

Viktor Malmberg på Wikipedia.
(Inf. 2016-04-06, rev. 2021-02-07 ).

Viktor Malmberg 1867—1936


  
Viktor Malmberg.
[Bilden från Hedström (1958) sid 167.]

Malmberg, Nils Viktor Albin (f. 20/6 1867 Nkby, d. 30/10 1936 Hfrs), skulptör. M. studerade 1890—92 vid Centralskolan för konstflit och senare i Paris och Florens. Han var i motivval och formgivning till en början påtagligt influerad av sin förste lärare Rob. Stigell, men visade sig senare stå främmande för dennes realism. M:s produktion präglas av ett allvarligt sökande efter formvärden ett strängt, något svalt konstnärskynne. Ett av hans bästa arbeten är en byst av C.E. Sjöstrand, utförd i marmor (1894); f.ö. märks kvinnofiguren Vattenbärerskan (1924) i Skatuddsskvären i Helsingfors. M:s verksamhet som lärare i skulptur vid Finska konstföreningens ritskola 1902—35 var av stor betydelse. Han undervisade även vid Tekniska högskolan och vid Centralskolan för konstflit.


Uppslagsverket Finland (1983).


*     *     *

 


Viktor Malmberg.
Foto: Nils Victor Albin. Tyvärr är jag inte ägare till fotot, för säljaren vill ha det hutlösa priset 80 dollar! Förstoring.
(Inf. 2013-09-29.)


Läs mer:
Minnesruna i Österbottniska Posten.
En utställning — och ett initiativ. Viktor Malmbergs minnesexposition av Rolf Herler.
Minnesplatta.
Målning av M. Hugo Simberg.
M. var uppväxt i apoteksgården.
M:s far, apotekare Nils Malmberg.
Galleri Viktor efter skulptör.
Vykort av Galleri Viktor.
Statyn Flora av M.
Skulpturen sittande kvinna av M.
(Inf. 2016-04-06, rev. 2021-02-07 ).Uppslagsverket Finland (1983).


*     *     *

 


Viktor Malmberg.
Foto: Nils Victor Albin. Tyvärr är jag inte ägare till fotot, för säljaren vill ha det hutlösa priset 80 dollar! Förstoring.
(Inf. 2013-09-29.)


Läs mer:
Minnesruna i Österbottniska Posten.
En utställning — och ett initiativ. Viktor Malmbergs minnesexposition av Rolf Herler.
Minnesplatta.
Målning av M. Hugo Simberg.
M. var uppväxt i apoteksgården.
M:s far, apotekare Nils Malmberg.
Vykort av Galleri Viktor.
Statyn Flora av M.
Skulpturen sittande kvinna av M.
(Inf. 2016-04-06, rev. 2021-02-07 ).