Gertrud Wichmann 1893[—1994]
Wichmann, Gertrud Gustava Augusta (f. 24/9 1893 Nkby, [d. 13/5 1994 i Hfors]), gymnastiklärarinna 1916, en av de tongivande gestalterna inom Finlands svenska kvinnogymnastik. W. verkade 1916—31 som gymnastiklärarinna vid olika läroverk och 1931—58 vid Samfundet Folkhälsan, där hon bl.a. tog initiativet till Folkhälsans verksamhet inom simundervisningen. Hon var 1934—55 ordförande i Svenska gymnastiklärarinneförbundet. Utgav 1965 en biografi över Elli Björkstén och 1984 en historik över Solvalla-hemmet.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
100-årig banbrytare inom simskolan.
Gertruds memoarer
- Där forsen sjunger. Barndomsminnen 1893—1907.
- Ungdomsår i moll och dur, 1907—18.
Gertrud var dotter till V. K. E. Wichmann.
(Inf. 2005-09-18, rev. 2023-01-11 .)