Kovjoki ungdomsförening 1903—1933 en minnesskrift av Emil Kjellberg.


I Frihetskriget stupade medlemmar.


Frihetskriget skördade tvenne offer bland medlemmarna i denna ungdomsförening, nämligen stationskarlen Ernst Bruno Björkqvist och ynglingen Uno Wilhelm Nyman.

 


Bruno Björkqvist.

Bruno Björkqvist var född den 1 juli 1895 i Ytterjeppo by i Nykarleby landsförsamling. Den 1 sept. 1915 antogs han till stationskarl å Kovjoki station. Han gifte sig år 1917 den 25 november med bondedottern Alina Rundell från Kovjoki by, även hon medlem i Kovjoki Ungdomsförening. Den 27 november inskrevs han i Kovjoki skyddskår. Den 2 februari 1918 dog hans unga hustru mycket hastigt i difteri. Den 12 februari 1918 tog han värvning i I:a kompaniet av Wasa I:a grenadierregementet som soldat N:o 18 och deltog med sagda regemente i alla strider ända tills Tammerfors intagning, där han stupade vid Hatanpää den 28 mars 1918. Belönad med Frihetskorsets 4:e klass, general Mannerheims minnesmedalj. Ett oblitt öde hade bestämt, att han knappt åtta veckor efter sin avlidna unga hustru skulle följa henne i döden.

Uno Nyman.


Uno Wilhelm Nyman föddes den 19 december 1900 i Uleåborg. Han hade föräldralös uppfostrats härstädes hos sin faster Anna Nyström. Genomgick folkskola i Kovjoki. Inskrevs i Kovjoki skyddskår hösten 1917. Deltog i avväpningen av ryssarna i Gamlakarleby. Tog värvning som frivillig i Wasa I:a jägarregemente och stupade den 3 april 1918 i Tammerfors. Dekorerad med frihetskorsets 4:e klass och General Mannerheims minnesmedalj. Han ligger begraven i hjältegraven i Nykarleby. Utan att dagtinga ställde han sig i ledet för fosterlandets försvar. Den föräldralösa gossen har genom att offra sitt liv på fosterlandets altare rest sig ett oförgätligt minne, som består.Matrikel


Föreningens ordförande.Lars Kjellberg
N. v. ordf. i ungdomsföreningen.


  åren
Emil Kjellberg, folkskollärare 1903—1906
Anders Blomqvist, handlande 1907—1909
Elis Sirén, telegrafist 1909—1912
Emil Kjellberg, folkskollärare 1913—1915
Wilhelm Romar, stationskarl 1916
J. Eriksson, folkskollärare 1917
Wilhelm Romar, stationskarl 1918—1920
Anders Rundt, bondeson 1921
Maria Fors, bonddotter 1922
August Hägg, banvakt 1922
Karl Söderman, bondson 1923
August Söderman, bondson 1924
William Rundell, bondson 1925
Johannes Ekblom, bondson 1926
Erik Fors, bondson 1927—1928
Artur Liljedahl, bondson 1929
Alfred Dahl, bondson 1930
Emil Dahl, bondson 1931
Lars Kjellberg, folkskollärare 1932—1933


Föreningens vice ordf
  åren
Alfred Andersson, bondson 1903—1904
Johannes Westerlund, bondson 1905—1906
Alfred Mannfors, bondson 1907—1909
Johannes Westerlund, bondson 1910
Alfred Andersson, bondson 1911
Johannes Jakobsson, bondson 1912
Johannes Mannfors, bondson 1913
Herman Kotka, stationskarl 1914
M. Aulis, telegrafist 1915—1916
Wilhelm Romar, stationskarl 1917
Hugo Romar, handlande

1918

William Lassila, bondson 1919
Anders Lassila, bondson 1920
Artur Liljedahl, bondson 1921
August Mattsson, bondson 1922
Johannes Högdahl, bondson 1923
William Rundell, bondson 1924
Karl Söderman, bondson 1925
Erik Fors, bondson 1926
Lennart Högdahl, bondson 1927—1928
Alfred Dahl, bondson 1929
Artur Liljedahl, bondson 1930
Axel Liljedahl, bondson 1931—1933


Föreningens sekreterare
 
  åren
Maria Westerlund, bonddotter 1903—1905
Johan Hannula, bondson 1906
Hulda Hannula, bonddotter 1907—1909
Aina Westerlund, bonddotter 1910—1914
Maria Holm, handlandedotter 1915—1916
Ida Rundt, bonddotter 1917
Ellen Mattsson, bonddotter 1918
Aina Nylund, bonddotter 1919
Maria Rundt, bonddotter 1920
Irene Finne, bonddotter 1921
Ida Lukus, bonddotter 1922
Hulda Granbäck, bonddotter 1923
Ida Lukus, bonddotter 1924—1925
Hulda Granbäck, bonddotter 1926
Ester Lukus, bonddotter 1927
Svea Dahlsten, bonddotter 1928
Maria Lind, bonddotter 1929
Gerda Westerlund, bonddotter 1930—1931
Emil Dahl, bondson 1932
Alfred Dahl, bondson 1933Föreningens kassörer
 
  åren
Johan Westerlund, bondson   1903—1904
Johannes Eriksson, bondson 1905
Alfred Mattsson, bondson 1906
Johan Hannula, bondson 1907—1909
William Lassila, bondson 1910
Axel Nyström, bondson 1911—1912
Wilhelm Romar, stationskarl 1913—1915
M. Aulis, telegrafist 1916
T. Backman, telegrafist 1917
Berta Björklund, bonddotter 1918—1919
August Mattsson, bondson 1920
Maria Rundt, bonddotter 1921
Karl Söderman, bondson 1922
Ida Lukus, bonddotter 1923
Anna Åström, bonddotter 1924
August Söderman, bondson 1920—1927
Olof Granbäck, bondeson 1928—1929
Erik Lundqvist, bondson 1930
Josef Nylund, bondson 1931
Gunnar, Åström, bondson 1932
Erik Finne, bondson 1933

 


Medlemmar i Kovjoki ungdomsförening.

A  B  C  D  E  F  G H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q R  S  T U V W Y Z Å Ö

 

Andersson, Alfred
     Emil
     Alexandra
     Selma
     Jan
     Maria
     Johannes
     Selma
     Sofia
     Valter
     Karl
     Anna
     Gunnar
     Aulis, M.Backlund
, Karl
     Israel
     Maria
     Olga
     Johan
     Sofia
     Alfred
     Ellen
     William
     Erik
     Edit
     Ellen
     Alexandra
     August
     Ragnar
     Gunnar
     Elna

Backman, Ture

Berglund, Edvard
     Hugo
     Alexandra
     Viktor

Björklund, Berta
     Karl
     Björkqvist, Ida
     Bruno
     Leonard

Blomkvist, Anna
     Maria
     Anders
     Evelina
     Alfred
     Hulda
     Anna
     Albert
     Emil
     Einar
     Gunnel
     Svea
     Saga

Blomström, Helevi

Bränn, Signe
     Väinö
     Valter
     Elin
     Dahl, Alfred
     Emil
     LinneaEkblom
, Johannes
     August

Enkvist, Agnes
     Axel

Eriksson, Amanda
     Johannes
     Amanda
     August,
     Maria
     Alfred
     Hulda
     Emma
     Alexandra
     JohannesFellman
, Alfred
     Leander
     Alexander
     Edit

Filpus, Johannes

Finne, Irene
     August
     Karl
     Elna
     Erik

Fors, Erik
     Emil
     Irene

Forsblom, Irene
     Aili

Forsman, Wiktor
     Anna
     Johannes
     Anna
     Ester
     Joel

Forsström, Viktor
     EsterGranbäck
, Lina
     Hulda
     Ellen
     Alma
     Elof

Gustavsson, Alexandra
     Anna
     ErnstHannula
, Hulda
     Maria
     Anders
     Anna
     Ida
     Alina

Hartman, N.

Hellund, Jenny

Henelius, Nikolai
     Hilda
     Harald

Henriksson, Alfred

Hermansson, Väinö

Holländer, August

Holm, Maria

Hägg, Alfred
     Axel
     Irene

Högdahl, Johan
     August
     Carolina
     Maria
     Högdahl, Anni
     LennartIsaksson
, IdaJohansson
, William
     Johanna
     Jakob
     Alfred
     Edit
     August

Jakobsson, Johannes
     Anna
     EditKeso
, Rafael

Kjellberg, Emil
     Senna
     Saga
     Åke
     Lars

Kotka, Herman
     Ellen
     Viola
     TorstenLassander
, Maria
     Johanna
     Matts
     Maria
     Ida
     Johan
     Sofia
     Alfred
     Ida
     Wilhelm
     Erik
     Irene
     Hulda
     Verner

Laakso, Sulo

Lassila, August
     Lovisa
     Miriam
     V-J.
     August
     Emil
     Hulda
     Alexandra
     Emma
     Irene
     Lovisa
     Johan
     Jakob
     Herman
     Anders
     Hulda
     Niklas
     Axel

Lind, Johannes
     Maria
     Elsa
     Karl
     Erik
     Anna

Lindgren Väinö

Liljedahl, Karl
     Axel
     Elna
     Artur

Listisbacka, Selma

Lindqvist, Rafael

Lukus, Selma
     Emma
     Alina
     Elna
     Ida
     Ester
     Alexandra

Lundqvist, Erik
     Sven
     Linnea
     HuldaMannfors
, Alexander
     Henrik
     Ida L.
     Alfred

Mattsson, Emil
     Astrid
     M. L.
     Maria
     Viktor
     Maria
     Matts
     Charlotta
     Gustav
     Maria
     Johan
     Edla
     Evert
     Hanna
     Viktor
     Axel
     Ellen
     Edvard
     August
     Amanda
     Ida
     Evert

Mannström, Alexander
     JohannesNygård
, Johanna
     Leander

Nylund, Isak
     Sofia
     Aina
     Vendla
     Ida
     Alfred
     Tekla
     Nanna
     Josef
     Axel
     Svea

Nordlund, Ivar
     Anna

Nyman, Anna
     Uno
     Irene

Nilsson, Ida

Nordström, Elna

Nyström, Viktor
     Axel
     Anna
     Karl

Nyvall, ÅkeOlsson
, JarlPellis
, HilmaQvintus
, RobertRundell
, Maria
     Johannes
     Alfred
     Maria
     Maria
     Anders
     Alina
     William
     Hugo
     Ester

Rundt, Johannes
     Ida
     Alexandra
     Hugo
     Ida S.
     August
     Alexander
     Emma
     Ida
     Maria
     Anders
     Johan

Romar, Hanna
     Wilhelm
     Edvin
     Selim
     Edvard
     Johanna
     HugoSirén
, Märta
     Elis

Sjöblom, Hanna
     Axel
     Valter
     Irene
     Ester
     Hilda

Sjöholm, Vera

Simonsson, William

Sundlöv, Anna

Stenfors, Matilda
     Maria
     Amanda
     Johannes

Stenman, Svea

Svan, Armas

Söderman, August
     Karl
     IdaWedin
, Erik

Westerlund, Maria
     Johannes
     August
     Alexander
     Aina
     Gerda
     Alvar
     GöstaÅman
, Gunnar
     Lea
     Karl
     Emil
     Agnes
     Karl

Åvist, Alexandra
     Alfred

Åström, Gunnar

     

(Inf. 2005-11-10.)

[SLUT]


Emil Kjellberg
(1933) Kovjoki ungdomsförening 1903—1933. En minnesskrift.
Stig Haglund digitaliserade.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Frihetskriget.