Nygård i Kyrkoby — Hemmanets ägare

[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1549 — 1556
Pelle Persson
.

1556— 1583
Olof Persson
,12 1/2 spannland odlad jord. 5 kor.

1590 — 1595
Per Olofsson
och Karin änka.

1599 — 1625
Matts Persson
, nämndeman. 15 1/2 spannland odlad jord. 1606 skattar hemmanet för 1 helt mantal.

1625 — 1629
Mårten Mattsson
. I en husbondelängd år 1627 är han 34 år gammal och en bror Tomas Mattssonär 28 år gammal.

1631 — 1645
Hemmanet benämns "Matts Perssons hemman" åren 1631—1634, 1645, och är troligen redan då anslutet till Jutbacka hemman, som framgår av kyrkobyns mantalslängd först sistnämnda år 1645. Ny ägare är Anders Larsson på Jutbacka. År 1660 avskiljs hemmanet igen som ett skilt hemman och kallas då Nygården.

1660 — 1680
Nils Olofsson Ringius
, prost i Nykarleby. Född i Sverige, död 1680 i Nykarleby. Konrektor 1642 och rektor 1653 vid trivialskolan i Nykarleby. Kyrkoherde i Nykarleby 1654.
Hustru 1: Anna Schepperus eller Gammal.
Hustru 2: Elsa Höök, pastorsdotter från Lochteå.

1680 — 1687
Carl Nilsson Ringius
, son till förra ägaren, död 1687 i Vasa. Han var filosofiemagister och konrektor i trivialskolan 1674, samt rektor där 1681. Då skolan flyttade till Vasa följde han med.
Hustru: Märta Svensdotter.

1687 — 1711
Änkan Märta Svensdotter Ringius.

1711 — 1727
Matts Eriksson
, tog namnet Aulin efter sin svärfar, fänriken Jöns Aulin. Död under stora ofreden. Handlande i Nykarleby från 1692.
Hustru: Annika Jönsdotter Aulin, död 1731.
Hemmanet brändes av ryssarna under stora ofreden och låg öde 1712—1727. Brodern Jöns Eriksson var bonde på Högbacka 1695 — 1712.


1727 — 1737
Lorenz Nordman
, död 1737. Länsman i Nykarleby Även ägare till Drakabacka hemman, 1713—1737.
Hustru: Catharina Asplund, död på 1760-talet.

1737 — 1760
Petter Hällberg
, född 1705 i Vasa, död 1743 i Nykarleby. Handlande och rådman i Nykarleby. Ägare sedan 1741 av Orisbergs bruk av vilket dock hälften såldes till rådman Lars Wessler i Nykarleby.
Hustru: Catarina Brask, efter mannens död omgift med Lorenz Mattias Björkman.
Landbönder:
Thomas Thomasson.
Hustru: Maria Mattsdotter.
Mårten Eriksson.
Hustru: Brita Andersdotter.
Elias Magnus Roudell, född 1711, död 1747.
Hustru: Margareta Hedin.
Matts Mattsson.
Hustru: Susanna Johansdotter.

1760 — 1773
Abraham Collin
, född 1708, död 1762 i Nykarleby. Handlande och rådman i Nykarleby. Han var gift 3 gånger.
Hustru 1: Obekant.
Hustru 2: Brita Neostadia, död 1757.
Hustru 3: Katarina Giedda, född 1709, död 1786, som innehade hemmanet till 1773.
Landbönder:
Matts Thomasson, född 1718.
Hustru: Lisa Johansdotter, född 1718.
Sigfrid Sigfridsson, se nedan.

1773 — 1778
Johan Petter Cardon
, sjökapten.
Hustru: Juliana Christina Elg.
Landbönder:
Sigfrid Sigfridsson, född 1719.
Hustru: Carin Hansdotter.
Johan Thomasson.
Hustru: Anna Andersdotter.
Daniel Nilsson.
Hustru: Maria Simonsdotter.

1778 — 1796
Anders Jakobsson
, bonde, född i Kronoby 1720, död 1796 på Nygård. Med undantag av änkefru Collin var han den första ägaren av Nygård som bodde på hemmanet där hittills endast landbönder bott.
Hustru: Karin Jakobsdotter, född 1738 i Kovjoki, död 1808 på Nygård.
År 1788 såldes 1/3 av hemmanet, eller 5/24 mantal åt länsman Henrik Thilgren, född 1751 och hans hustru Anna Högberg, född 1760 i Nykarleby. Redan följande år såldes detta vidare till lantmätaren Martin Martinsson, född 1743, död 1796 och hans hustru Ulrika KatarinaVidén.

Från år 1796 är Nygårds hemman på 5/8 mantal delat i tre hemman, vart och ett på 5/24 mantal. Hemman A ägs av mågen Matts Jakobsson, hemman B av mågen Gustav Johansson och hemman C av Martin Martinssons änka.HEMMAN A

1796 — 1811
Matts Jakobsson
, måg till förra bonden Anders Jakobsson, född 1754 i Lochteå, död 1811 på Nygård.
Hustru: Anna Andersdotter, född 1763 i Kronoby, död 1807 på Nygård i Kyrkoby.

1811 — 1830
Anders Mattsson
, son till förra bonden, född 1793 på Nygård, död där 1830.
Hustru 1: Brita Andersdotter Marken, född 1792 i Kovjoki, död 1815 på Nygård.
Hustru 2: Maria Mattsdotter Mickelsbacka, född 1792 i Kyrkoby, död 1830 på Nygård.

1831 — 1842
Gustav Häggblom
, född 1791 i Kronoby, död 1851 i Nykarleby. Han inflyttade till Nykarleby från Gamlakarleby 1817 och blev forman där 1833 och gästgivare 1844. Arrendator av stadens kvarn 1838—1848. Ägde också ett hemman på Drakabacka 1835—1839.
Hustru: Lisa Stenman, född 1785 i Nykarleby, död där 1852.

1842 — 1845
Carl Jakobsson Kaitfors
, född 1790 i Nedervetil.
Hustru: Greta Johansdotter, född 1816. Flyttar till Kalajoki 1848.
Sonen Carl Carlsson är antecknad som ägare år 1845 i mantalslängden.

1844 — 1845
Anders Larsson Kain
o, kyrkvärd.

1845 — 1846
Johan Eriksson Nygård
.
Hustru: Caisa Mattsotter.

1846 — 1849
Johan Andersson
(Näse), född 1791 i Kronoby.
Hustru: Anna Pehrsdotter, född 1794.

1849 — 1855
Carl Reinhold Kempe
, sjötullvaktmästare i Nykarleby, född där 1819, död 1884 i Jakobstad.
Hustru 1: Änkan Caisa Björkman, född 1807 i Pedersöre, död 1851 på Nygård.
Hustru 2: Erika Adelaide Westerberg, född 1816 i Karis, död 1856 på Nygård i Kyrkoby.
År 1851 sålde Kempe halva hemmanet, eller 5/48 mantal åt Robert Ahlqvist, född 1814 i Nykarleby, död där 1884. Han var först inspektor, sedan skomakare och sist viktualiehandlande i Nykarleby.
Hustru: Maria Lisa Österbäck, född 1818 i Nykarleby, död 1896 i Tammela. [Cirka 90 km nordväst om Helsingfors.]
Ahlqvist sålde redan 1852 sin hemmansdel åt Anders Johansson Engman, skinnhandlare från Karleby, född 1823, död 1855 på Nygård. Han anlade där år 1852 en mindre tobaksfabrik.
Hustru: Greta Pehrsdotter Räihä, född 1821 i Karleby, död 1900 på Ohls, omgift med Mickel Mickelsson Cederström, bonde på Ohls.

1855 — 1883
Jakob Johansson En
g, bror till tidigare nämnda Engman, övertog detta hemman 1855. Dessutom inköpte han Kempes halva hemman. Ägde således hela A-hemmanet. Han var född 1819 i Karleby och dog 1883 på Nygård.
Hustru: Lovisa Vitik, född 1821 i Karleby, död 1879 på Nygård.
Eng fortsatte under hela sin livstid den av brodern startade tobaksfabriken på Nygård samt anlade där ett garveri.
År 1872 blev han även ägare till hemman B på Nygård. Samtidigt ägde han även hela Smedsbacka hemman och ett av Mickelsbacka hemmanen, C.
Kort efter Engs död måste hemmanet upplåtas till konkurs.
[Läs mer: Om garveriet i Min barndoms Nygård II av J.L. Birck.]

1886 — 1914
Matts Eriksson Vitik
, förra ägarens svåger, inropade hemmanet på offentlig auktion 1886. Kort därpå arrenderades detsamma jämte garveriet på 50 år av den avlidne Engs son Johan Erik Eng, född 1850 i Karleby, död 1902 på Nygård i Kyrkoby. Efter hans död sköttes hemmanen och garveriet av hustrun Elisabet Eriksdotter Vitik, född 1844 i Karleby, död 1925 på Nygård, med hjälp av sonen Valter.

1914 —
Valter Edvin Eng
, son till förra innehavaren Johan Erik Eng köpte hemmanet 1914. Han var född 1882 på Nygård.
Hustru: Maria Elvira Kaunisto, född 1896 i Teisko.HEMMAN B

1796 — 1814
Gustav Johansson
, måg till förra bonden Anders Jakobsson, född 1766 i Härmä, död 1803 på Nygård.
Hustru: Brita Andersdotter, född 1765 i Kronoby, död 1838 på Forsbacka. Efter mannens död skötte hon hemmanet till 1814 då hon bytte det mot ett hemman på Forsbacka som ägdes av Carl Backman.

1814 — 1844
Carl Backman
, löjtnant, och f.d. handlande i Nykarleby stad, född 1770 troligen i Stockholm, död 1824 i Nykarleby.
Hustru: Änkefru Regina Hedenskog, född Ferngren, 1784 i Kaskö, död 1844 i Nykarleby. Ägde även hemman C på Nygård samt hela Jutbacka hemman där familjen var bosatt. Änkan skötte egendomen till sin död. Arrendatorer och legofolk skötte hemmanen.

1844 — 1851
Gustav Adolf Kjellman
, svärson till förra ägaren, född 1803 i Laukas [25 km nordnordost om Jyväskylä], död 1884 på Jutbacka. Häradsskrivare.
Hustru: Carolina Backman, född 1818 på Jutbacka, död där 1867.
Hemmanet såldes 1851 åt krukmakaren Gustaf Herman Löfgren, född 1818 i Tammerfors, död 1891 i Nykarleby och Johan Häggblom som kort därpå övertog hemmanet.

1851 — 1872
Johan Häggblom
, viktualiehandlare i Nykarleby, född 1823 i Nykarleby, död där 1902.
Hustru: Anna Maria Sjöström, född 1812 i Nykarleby, död där 1911.

1872 — 1884
Jakob Johansson Eng
, född 1819 i Karleby, död 1883 på Nygård. Ägde även hemman A 1855—1883. Se detta.

1884 — 1900
Josef Herler
, född 1838 i Bayern, död 1899 på Nygård. Ölbryggare och ägare av Nygårds ölbryggeri.
Hustru: Karolina Elisabet Silfverberg, född 1844 i Jakobstad.
[Läs mer: Om bryggeriet i Min barndoms Nygård III av J.L. Birck.]

1900 — 1909
Johan Johansson Kecko
, född 1857 i Purmo, död 1937 på Sorvist.
Hustru: Maria Jakobsdotter, född 1856 i Purmo, död 1932 på Sorvist. Ägde även ett hemman på Sorvist 1901—1937.

1909 —
Gustav Leonard Johansson
, antog senare namnet Grahn, svärson till förra ägaren, född 1883 på Högbacka.
Hustru: Maria Johansdotter Kecko, född 1887 i Purmo. Äger från 1927 även hemman C.HEMMAN C

1796 — 1812
Ulrika Vidén
, förra bonden Martin Martinssons änka, född 1750, död 1811 på Nygård.
Landbönder:
Daniel Eriksson Levälä, född 1770 i Ytterjeppo, död 1848 på Heikfolk i Ytterjeppo. Flyttade till Långholm i Kovjoki 1810.
Hustru: Caisa Eriksdotter Bjon, född 1780 i Ytterjeppo, död 1845 på Frill.
Anders Johansson, född 1783 i Gamlakarleby.
Hustru: Lisa Simonsdotter, född 1780 i Gamlakarleby.
Carl Mårtensson Vargelin, född 1771 i Socklot, död 1838 på Kuddnäs.
Hustru: Anna Gabrielsdotter Träsk, född 1765 i Munsala, död 1852 på Mickelsbacka i Forsby.

1812 — 1817
Anna Catarina Lund
, född Stecksén. Troligen hemma från Umeå, född 1742, död 1819 på Nygård.
Landbonde:
Henrik Eriksson, född 1766 i Ytterjeppo.
Hustru: Greta Tomaedotter, född 1769 på Bro i Ytterjeppo.

1817 — 1823
Mårten Ingma
n, född 1782 på Ingo hemman i Vörå, död ogift 1823. Hattmakare i Nykarleby från 1808.
Landbonde:
Matts Andersson Åvist, född 1790 i Purmo, död 1833 på Finne i Markby.
Hustru 1: Lisa Eliaedotter, född 1795 i Socklot, död 1815.
Hustru 2: Anna Hansdotter Bergelin, född 1796 i Socklot, död 1864 på Hannula i Kovjoki.


1823 — 1842
Carl Backman
, redan tidigare ägare till hemman B, 1814—1844. Se detta.

1842 — 1845
Matts Lithé
n, född 1786 i Gamlakarleby, död 1846 i Nykarleby. Handlande och rådman i Nykarleby.
Hustru 1: Margareta Christina Calamnius, född 1790 i Nykarleby, död där 1826.
Hustru 2: Lotta Vilhelmina Toppelius, född 1804 i Uleåborg, död 1846 i Helsingfors.

1845 — 1895
Johan Adolf Lybeck
, född 1807 i Vasa, död 1895 i Nykarleby. Handlande och rådman i Nykarleby.

1895— 1927
Lybecks arvingar
, främst dottern Mimmi Lybeck.

1927 —
Gustav Leonard Johansson Grahn
, som även äger hemman B från år 1909. Se detta.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 49–53.


Nästa hemman: Jeansborg.


Läs mer:
Nygård och dess ägare av Woldemar Backman.