Österbottniska Posten februari 1939Odalman ur tiden
Nykarleby marinskyddskår
Nykarleby Idrottsklubb
Ernst V. Knapes minne

 

Odalman ur tiden.

Den 7 febr. avled i Åvist förra bonden Gustav Åman, 84 år gammal.

Som ung arbetade han som timmerman i Helsingfors och kom att vara med vid brandolyckan på ångaren Österbotten för omkring 64 år tillbaka utanför Räfsö.

Största delen av sitt liv ägnade han åt jordbruket, där han var en föregångsman, vars gärning manar till efterföljd. Det kan även nämnas att han aldrig behövde besöka läkare. Den nästsista dagen av sitt liv var han ännu i full verksamhet på liderbacken.

Genom Gustav Åmans bortgång, har bygden förlorat en son, vars gärning i ljust minne länge skall bevaras.

Kommentar:

Denna odalmans livsöde berättar samtidigt om något tidstypiskt. Den unga arvtagaren på en bondgård måste ofta för att kunna lösa ut sina syskon, fara på arbetsförtjänst, ibland till Sverige, Petersburg, Amerika eller bara till Helsingfors. Resan dit företogs ofta på höstvintern med häst, som ibland fick dra mannen hemåt på det sista slädföret. Om man var flera som reste i lag, köptes ofta en häst som sedan såldes i Helsingfors, där det vanligaste arbetet, precis som för Gustav Åman, var timmermansarbete. I Gustav fall företogs returresan med ångbåt. På den resan drunknade bl.a. Maria Malm från Jakobstad. Om Gustav var simkunnig eller inte ger ej källan besked, hur som helst kunde han bevara livet vid Räfsö.*     *     *

NYKARLEBY MARINSKYDDSKÅR

sammanträdde till årsmöte den sista januari. Mötet öppnades av lokalchefen Rudolf Holmström och förhandlingarna leddes av ing. Lauri Lang med Lennart Blomström vid protokollet.

Lokalchefen föredrog verksamhetsberättelsen för sistlidna år, och staben beviljades tacksamt ansvarsfrihet. Budgetförslaget för innevarande år godkändes. Till medlemmar av staben valdes apot. Oskar Wilkman, veterinär Nils v. Hellens, maskinmästare Axel Henriksson och ing. L. Lang med folkskollär. Torsten Jakobsson och vaktm. Raoul Olson som ersättare. Till revisorer utsågs H. Österlund och Karl Asplund, suppleanter R. Olson och V. Hellund.

Skyttenämnden fick följande sammansättning: R. Olson, ledare samt H. Haglund, T. Jakobsson, H. Löving och A. Hellund ledamöter. Idrottsledare blev. R. Anttila.
Till ordningsmän på fester vid Karleborg valdes T. Lund, chef, R. Hellund, P. Backman, G. Granlund och N. Nordling.

Till fanbärare återvaldes R. Olson och till fanvakter K. Asplund och N. v. Hellens.
Efter mötet hyllades den bortgångne A. Eklund med en tyst minut.

Innehållsförteckning till Vinter- och fortsättningskriget.
Skyddskår i Uppslagsverket Finland.

 


*     *     *

NYKARLEBY IDROTTSKLUBB

sammanträdde till årsmöte senaste söndag med G. Backlund som ordf. och Nils Sundqvist som sekr. årsberättelsen upplästes och styrelsen beviljades tacksamt ansvarsfrihet.

Till ordf. återvaldes enhälligt Runar Anttila och i styrelsen invaldes Karl Forsman, Nils Sundqvist, Atti Hellund, Tor Willman, Villiam Hellund och Paul Backman med Runar Hellund och Gösta Granlund som ersättare. Till revisorer utsågs Bertel Hägglöv, Bernhard Andersson, suppl. Henrik Löwing.

I festkommittén invaldes Holger Haglund, Torkel Rajander, Villiam Hellund, Fjalar Backman och Paul Backman samt till ordningsmän J. Nyberg, Tor Nordling och Runar Hellund.

Klubben beslöt att till stadsmyndigheterna ingå med en anhållan om understöd för sin verksamhet.


Kommentar:

Staden var liten och samma personer satt oftast i flera föreningars styrelser. Ute i världen hade anslutning av Österrike till Tyskland och de tyska kraven på Sudetområdet skapat oro och betryck. En aktiverad skyddskår var en direkt följ av händelser nere i Europa, även av rysk aktivitet vid östgränsen.

NIK av Erik Stenwall.*     *     *

Ernst V. Knapes minne

Med tillstånd av inrikesministeriet har en insamling igångsatts i hela landet för uppresande av en byst i Gamlakarleby över skalden och aktivisten Ernst V. Knape. Bysten är utförd av skulptören Cedercreutz och plats för densamma har anvisats engelska parken.


Kommentar:

Det var i Nykarleby Knape blev skald, det var här han utförde sitt egentliga arbete, att vara läkare. Men det var även under den tiden han aktivt verkade för drömmen om landets frigörande från Ryssland och han deltog i smugglingen av de vapen som förts i land med fartyget ”John Grafton”.

Vi kommer kanske mest ihåg honom för verserna om ”Ant han dansa”. Men han var mannen bakom Nykarleby sjukhus tillkomst och där har vi anledning att hugfästa hans minne.


Österbottniska Posten februari 1939.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2015-01-15, rev. 2015-03-20 .)