Notiser i  ÖP för 50 år sedan
(1960)


Stadsfullmäktige i Nykarleby beslöt att ge stadsstyrelsen i uppdrag att insamla material för utgivande av Nykarleby stads historia.
[- 10 år senare kom det första delresultatet
- 20 år senare kom det andra
- 28 år senare kom det tredje
- 50 år senare är arbete ej ännu slutfört, men planer finns på att få det gjort till stadens 400-årsjubileum år 2020.]

I den föreslagna byggnadsplanen för staden beslöt man förorda att byggnadshöjden borde höjas från den ursprungliga planen som föreskriver högst 3–våningshus i centrum och 1- eller 2-våningshus i stadens övriga delar.

Då intresset för minkskötsel är stort och tomter behövs för nya farmer beslöt stadsfullmäktige att dylika kan utarrenderas norr om staden.
     I övrigt fortsätter stadsplanearbetet. När den nya planen är klar kan ännu ej anges.

     Runar Tonberg och Evert Holländer beviljades rätt att arrendera bostadstomter norr om Frillan.
     [Evert byggde söder om Frillan vid korsningen Jöns Drakes väg - esplanaden.]

Februari 1960


BEHÖVS EN  BÄTTRE BÅTHAMN VID ANDRASJÖN ?

— Javisst behöver vi få en ordentlig båthamn för alla våra båtar vid Andra sjön. Jag föreslår att vi muddrar upp en hamnbassäng som skulle rymma åtminstone ett trettiotal båtar. Därför borde bassängen göra vidpass 30 x 80meter, djupet bör bli 1,5 meter.

Det är maskinisten Vilhelm Marklund som omtalar detta.

— Vi skall sammankalla båtägarna till diskussion i frågan måndagen den 14 mars kl 19 på Esso-baren.  Där hoppas jag vi först och främst skall få klarlagt om vi behöver få en ordentlig båthamn och sedan hur vi skall finansiera de eventuella arbetena. Kanske bör vi bilda en förening som står bakom företaget, säger hr  Marklund.


Mars 1960

Österbottniska Posten.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Vilhelm Marklund, med villa på Långörn, hade byggt egen gård invid Ruddammen. Han var intresserad av båtar och sjöfart och samlade på tidningsklipp om det. Själv hade han varit maskinist på ”Belbas”. Efter att gått i land blev han kraftverksmaskinist på stadens kraftverk.

Läs mer:
Notiser för 50 år sedan.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-08-29, rev. 2012-12-28 .)