Dödsfall

Målaren Emil Sundell, död i sitt 71 år [den 14 februari 1937] i hjärtkramp. Sundell var som yngling anställd vid ÖP:s tryckeri när det startades. Han ägnade sig därefter åt målaryrket, praktiserade hos målarmästare Öhrling här i Nykarleby och studerade hantverket vidare i Helsingfors och Sthlm, för att sen etablera sig i hemstaden. Under flera decennier utövade han yrket här och specialiserade sig under senare år i skyltmålning. Hans kända intresse för gamla saker och ting gjorde hans lager till en verklig fyndplats, där man ofta kunde uppspåra sådant, som annars ej stod att fås. Sundell var nykarlebypojke; ”för den äldre generationen stadsbor hörde hans kännspaka gestalt samman med stadsbilden, och hans av filosofiskt lugn präglade personlighet skall helt visst av mången länge bevaras i minnet”.


Österbottniska Posten februari 1937.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Sundell dyker ju upp som bokbindare och tryckare (etiketter till Nykarleby tändsticksfabrik), m.m. m.m. Diversehandlare i Brostugubyggnaden, ram- och glasmästare, ho vet vad. Mångsysslare måste han ha varit. Målarmästare Öhrling hade målar- och tapetaffär i stan. Sundell i tryckeriet måste innebära att han jobbade i senare Holmströms lillbyggnad, sen kanske på den senare handelslagstomten. Att han som skyltmålare anförtroddes uppdraget att måla de plåtskyltar som ersatte de trespråkiga från ryska slutperioden är ju förståeligt. Sundell ägde Bergerska gården.


*     *     *

Taklampor,

Kaminer, Strykugnar, Klädvridningsmaskiner, Decimalvågar m.m. till betydligt nedsatta priser.      Inramning av tavlor samt Glasmästeriarbeten utföras hos

E. Sundell.

Österbottniska Posten, 03.01.1925, nr. 1, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-03-27.)


Läs mer:
S. skar till glaset till stadsmodellocket.
Några ord av Bror Johansson.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-07-16, rev. 2014-09-28.)