Nykarlebytelefonens klockarfar
köpman Victor Holmström berättar minnen


— Nykarleby stad fick telefoncentral år 1891, tidigare under slutet av 1880 talet fanns en telefonlinje mellan hamnvakten vid Andrasjön och hamnkapten Kisor i staden. När en kustångare kom in telefonerade hamnvakten: ”Nu kommer en båt”. Om båtens namn var t.ex. ”Tärnan” hissades en flagga på klockstapelns flaggstång med ett stort T på flaggan. Var det ”Näcken” hissades bokstaven N på flaggan o.s.v. Då flaggan var hissad visste alla att en båt låg i hamnen. Centralen inrymdes i rådhuset. Centralbordet hade 25 knappar, senare utökades det till 50 och år 1910 hade vi 100 knappar för 100 abonnenter. När bolaget för ett par år sedan övergick till Jakobstadsnejdens telefon hade vi plats för 300 abonnenter.

Det är förra köpmannen och förtroendemannen Victor Holmström i Nykarleby vi sitter och samtalar med. Han är nu 82 år men pigg, vital och minnesgod. Särskilt siffror har den förre köpmannen förklarligt nog lätt för.
     — De första tiderna var fröken Wenman centralföreståndarinna med en årslön om 500 mk. Hennes tjänstetid var dygnet om. Ingalunda ringde folk så ofta på natten, men hon skulle ändå finnas tillstädes. Årsavgiften för abonnenter var den tiden 30 mk.
     Köpman Holmström vet praktiskt taget allt om Nykarlebytelefonen, ty han har varit dess verklige klockarfar: kassör och ordförande från 1922 till 1947 eller i 25 års tid.
     — Den där trettiomarken per år bibehölls länge, cirka 15 år. Postiljon Häggström skötte om inkasseringarna två gånger i året. Per inkassering erhöll han två mark eller fyra mark per år.
Köpman Holmström berättar om Nykarlebytelefonen under åren. Det har varit skiftande tider. Alltid en fråga om pengar. Många svårigheter. Praktiska detaljer. 1926 uppsattes den första kabeln, senare nedlades jordkablar. På 1930-talet ombildades andelslaget till aktiebolag, men aktierna rönte trög åtgång.
     — Och nu hörs det bra i Nykarlebytelefonen, skrattar vi.
     — Ja, nu hörs det så man får bara passa på att inte tala för högt. Jag skulle nog aldrig ha trott att Nykarleby hade fått så prima telefon som vi nu har. För den som stått med och stångats med svårigheterna är det som en ny tid skulle ha randats nu äntligen och det har det ju, säger hr Holmström.
     Köpman Holmström har suttit med i stadens ledning under långa tider. I stadsfullmäktige var han med i en följd från 1917 till 1947 och för den prestationen blev han dekorerad härom året. I drätselkammaren (numera stadsstyrelsen) satt han länge med som ordförande åren 1921—26 då han avgick.
     När Nykarleby kraftverk byggdes var köpman Holmström med i styret. Byggnadsarbetena inleddes försommaren 1925 och 26 augusti följande år slog man i gång generatorerna första gången. Kraftverksbygget var beräknat att kosta 2 milj. mk, men kostade efter en massa ändringar från ritningarna slutligen 6 milj. mk. Hr Holmström var sedan kraftverkschef i hela sex år.
     — Till USA for jag 1895 och startade snart en målerifirma, ty jag var målare i min ungdom. 1898 gifte jag mig i New York med smålandsflickan Kristina Svensson. Sonen Rudolf, som nu driver vår butik, är född i New York.
     — Jag hade ett dussin anställda i min firma. 1908 gjorde vi ett besök till Nykarleby via min hustrus hemtrakt i Sverige. Det var meningen att stanna endast några veckor här hemma, men just då salubjöd Olga Svanström sin mode- och syaffär som jag köpte. Till Amerika for jag igen, men stannade där bara 16 månader.
     — Om jag talar om butiken vill jag absolut nämna fröken Boman, som varit vår trognaste expedit. Hon har varit i vår tjänst alltsedan 1 febr. 1915, alltså i över 44 års tid, säger den gamle köpmannen och betonar till sist att det talas om den gamla goda tiden, men se den gamla tiden var nog inte alls god. Arbetslönerna var hutlöst låga och arbetsdagarna långa. Nej, jag skulle nog hellre tala om den nya goda tiden.

B—t


Österbottniska Posten nr 35/1959. B—t står för Bert, d.v.s Vilhelm Nyby.
Lars Pensar tillhandahöll kopia åt Folke Holmström som renskrev.


Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.
Victor Holmström av Erik Birck.
Bolagets ledningsnät i staden och i omgivningen.