Bidrag till studiet
av släkten Rijfs
kyrkobyggarverksamhet

av

William Wik

 


Förstoring.


Publicerades som följetong under augusti och september 2004.Släkten Rijf i Nykarleby och Pedersöre


276
I Jöran Rijf 276
II Carl Jöransson Rijf 276
Anna och Carl Jöransson Rijfs barn 277
Pedersöre klockstapel, Thomas Rijfs första stora arbete under eget ansvar 279
Thomas Rijf säljer sina hemman i Lepplax 280
Thomas Carlsson Rijf flyttar till Socklot 280
Ahlnäs kronohemman nr 7 och 8 i Socklot by 281
Munsala kyrka 283
Toby 200-åriga stenbro 286
Pedersöre medeltidskyrka 286
Larsmo kyrka 287
Den nyantika kyrkostilen 290
Pedersöre — Skellefteå — Nedertorneå 291
Pedersöre kyrkas om- och tillbyggnad 1787—95 293
Pedersöre kyrka 297
Byggmästaren fick 250 riksdaler för Skellefteå kyrka 299
Nedertorneå kyrka, en tvillingsyster till Skellefteå 302
Männen kring Jacob Rijf 304
Byggnadskontraktet för Kemi kyrka 305
Jakobstads tredje rådhus 315
Stubbens fyrbåk 316
Kuopio domkyrka 316
Thomas Rijf och hustru Magdalena Larsdotters testamentariska avhandling av den 14 augusti 1801 320
Rijfska rundeln 322
Svärsonen Johan Kantlin 324
Eric Cainberg — Finlands första bildhuggare 326
Portins familjearkiv i Esse bevarar historiskt okända kyrkoritningar 327
Ulrika Eleonora eller Kungsholms kyrka 329
»Byggnads-contract: 332
»Löftes-skrift: 334
»Kungsholms församlings kyrkoråd protokoll den 9 mars 1809 (i avskrift) 335
Den Rijfska kyrkobyggnadsdynastin 336
Släkten Rijf i Socklot 342
Jacob Thomasson Rijf, hustru Karin och deras efterkommande 343
Använda källor 346
Innehållsförteckning över bilder och text 347
Slutord 348William Wik
(1972) Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet.
Särtryck ur Befryndade bondesläkter i Österbotten.


Läs mer:
Jacob Rijf i Uppslagsverket Finland.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-08-30.