Nykarleby-vykort från 1960-talet och framåt


 
Innehåll
 
Förklaringar
- 000 Kortet ingår i samlingen.
- 000 Kortet finns men ingår inte i samlingen.
- (000) Kortet finns kanske.
- H högformat.
- X Frimärket bortklippt; jag vill gärna byta ut det mot ett helt ...
  sv/v Svartvitt.
- Namn länk till förlagsbeskrivning
-   Eftersom serierna vanligtvis är så små och ofta har endast enstaka kort utgivits, redovisas inte korten serievis utan förlagsvis och om möjligt kronologiskt.
-   Korten är färgtryck och A5-format där ej annat anges.
    I ett första skede förtecknas korten och i ett senare skede kommer de att publiceras.


Innehåll
Albin Aaltonen Kristliga Folkhögskolan Nykarleby församling PR Kortti
Albert Braun      
Bildström Kuultokuva Nykarleby hemslöjd Prevex Ab Oy
Bonnier Presenta Kuvataide Bildkonst Nykarleby Jernväg Studerande vid Konstskolan
Café Panorama/ Kaj Wikblom Liljedahl Nykarleby museiförening Terese Bast
Ellen Portin Leif Sjöholm Ove Lillas Tordis Ekman
Foto Kurt Björklund ky Linda Andtbacka Painotalo Varteva Tuko
      Ulla Linder
Grandell Linnéa Ekstrand Paperitaide Vivéca Lillqvist
Grandell & Norrback M V Papron Yngve Still
Helge Hedman Maj-Britt Hietamäki    
Konstskolan för barn och unga      

 

Se även Veljekset Karhumäki och andra flygkort.


 Albin Aaltonen,
Jyväskylä
Svartvita fotovykort med vit ram från 1950- och 60-talet finns i samlingen.

Korsningen Esplanaden-Bankgatan före Liljedahls (senast 1959).
      Kraftverket före dammhöjningen (senast 1962.)
     Korsningen Esplanaden-Bankgatan med Liljedahls (1960 eller senare).      Normalskolan från ostnordost.
     Seminariets huvudbyggnad från sydväst. Kosthållet i bakgrunden (senast 1961–63).
     Vattentornet ovan träd (tidigast sommaren 1964). 2 st.; baksidestext Nykarleby resp. Nykarleby - Vattentornet.)Foto Kurt Björklund ky
,
Vasa

119. 5-delat: Kuddnäs mangård från sydväst. Vattentornet. Juthbacka herrgård från söder. Storbron och kyrkan mellan lövverk från sydväst. Juthas monument.
     125. Kyrkointeriör.
     135 eller 156 eller ? (beteckningen överskriven). 3-delat: Lybecks minnessten. Västra esplanaden från HAB och norrut. Topeliusparken och parkhusen.
      155. Storbron, Holmströms gård, kyrkan och Normalskolan och klockstapeln från sydväst. H
     190. 3-delat: Grisselö. Pelikanen Folkskola. ”Hälsningar från Socklot”.
     251. 3-delat: Lybecks minnessten, Karleborg och vattentornet. Sydöstra delen av kyrktomten, Storbron, Brostugan och husen bakom den. Rådhuset och klockstapeln. Vapen och ”NYKARLEBY-UUSIKAARLEPYY”
     300. 4-delat: Stugor på Juthbacka. Juthbacka herrgård. Kyrkan från Juthasvägen. Simbassängen vid Juthbacka.
     470. 3-delat: Vattentornsinteriör med disken i vänsterkant. Nykarleby museum. Seminariets festsalsbyggnad. ”Hälsningar från Nykarleby” ”Terveiset Uudestakaarlepyystä”.
     471. 4-delat: Brostugan från söder. Storsand. Munsala kyrka. Jeppo Andelsbank.
     637. 2-delat. Salem; exteriör och interiör. H
     748. 4-delat: Kyrkan från sydväst. Kuddnäs huvudbyggnad. Juthbacka herrgård från väster. Juthas monument.
     749. Kuddnäs huvudbyggnad (samma som i 748).
     833. 3-delat: Nykarleby, Jeppo och Munsala kyrkor.
     Vattentornsinteriör med disken i högerkant.
     Vattentornet från väster. H
     Sparvboet.Liljedahl

Liljedahls affärshus. Ca 1960.
Café Panorama/Kaj Wikblom

Vattentornet från öster. Ca 1990.

Se även Per aspera ad astra.
Kuvataide Bildkonst

627/3 Kyrkan från sydväst. H
205107 Storbron och kyrkan. H
Kuddnäs Z. Topelius barndomshem. Z. Topeliuksen lapsuudenkoti
Paperitaide

692/9 Storbron och kyrkan. (Skickat 1965.)Painotalo Varteva
Vasa.

Kyrkan från väster. H (Skickat 1991.)
Kyrkan från nordväst med lövverk och fontän. ”Hälsningar från Nykarleby Terveiset Uudestakaarlepyystä”. H 2002.

Se även nedan.


M V (Mainos Varteva, Vasa)
358 Storbron, kyrkan, klockstapeln från västsydväst, vinterkväll med ”ljusrör”.
358 Storbron, kyrkan, klockstapeln från västsydväst, vinterkväll med ”ljusrör”. Dubbelt. Finns även ett likadant, men utan baksidestryck.
Kristliga folkhögskolan från Topeliusparken, höst. Vasa 16729. (Foto R. Hedberg.)
Storbron och kyrkan, vinternatt. (Foto U. Heinonen.) 212768.
2-delat Kristliga folkhögskolan: Skolbyggnaden.

Se även Painotalo Varteva.


Grandell

Serie
Kyrkointeriör från läktaren.
Juthbacka herrgård.
Bostadshus, Karleborg och vattentornet. HX
Källbacken från vattentornet.
Staden från vattentornet.
Storbron och Brostugan.Grandell & Norrback, Jakobstad

Juthbacka-motiv.
Kuultokuva

(DB) = Kunde fås som diabild.
V 1401. Centrum från sydost, flygbild.
V 1402. Karleborg och vattentornet. H (DB)
V 1403. Brostugan och röd bil.
V 1404. Juthbacka herrgård med två människor framför.
V 1405. Sydvästra Källbacken och centrum från vattentornet.
V 1406. Källbacken (Grev Tottgatan och Gustav Adolfsgatan) från vattentornet.
V 1407. Kuddnäs och del av Gula byggningen.
V 1408. 3-delat: Vapen och NYKARLEBY: V1405. V 1406. V 1402 (utsnitt).
V 1409. 4-delat, ”Hälsningar från Nykarleby”:
              B3095[a]. V 1402 (utsnitt). V 1404. V 1403.
T93-1072. Flygbild från sydost.
T94-1120. Kyrkan och fontän från nordväst, rosa ram. Foto: Leif Sjöholm.

B3095[a]. Storbron med bilar och kyrkan från väster.
B3095[b]. Storbron och kyrkan från västsydväst. (Samma nr men olika motiv!)
B3420. 3-delat, vitt fält med JUTHBACKA: Parkering och västra
            flyglarna samt herrgården. V 1404. Simbassängsbastun och herrgården. H.


M

UY 001 3-delat:, vapen och NYKARLEBY: V 1402. V 1403. B3095[a]. Jfr V 1408. X
Tuko

E 87280. Källbacken från vattentornet. (Erik Sunds gård under uppförande.)
(E 87281?)
E 87282. Storbron, kyrkan och klockstapeln från sydväst.
E 87283. Sydvästra Källbacken och centrum från vattentornet.
E 87284. Mikael Lybecks minnessten, Winters gård, Karleborg och vattentornet.
Nykarleby församling

Kyrkotextil av Ehrengard Högnäs. (Foto: Bildström.)

Kyrkointeriörer. Foto Ingela Nyman, tryck Nykoprint, 2003.
Takmålningen treenigheten.
Altaruppsatsen.
Sankta Birgitta målad av Helge Hedman.
PR Kortti

160542-1. 4-delat, ”HÄLSNINGAR FRÅN NYKARLEBY”: 1993
         Juthbacka herrgård. Kyrkan rakt västerifrån. Centrum från
         vattentornet. Brostugan från sydost.
160543. 1+2, Närbild storbron och kyrkan från sydsydväst. Museet.
          Kuddnäs. Lite större än A6.
160544-1. Flygbild från sydsydväst. (Foto Markku Niemi -82.) ”UUSIKAARLEPYY Nykarleby”.


Bildström

Foton med baksidestryck ”Nykarleby-Uusikaarlepyy”, 10x15, januari och ”Nykarleby-Uusikaarlepyy och Foto Bildström” 1992.
Rodnad över Joupers från Storbron.
Isen med spår söder om Storbron.
Normen och vaktmästarbostaden från nordväst.
Holmbergs vid Juthasvägen.
F.d. Bircks vid Seminariegatan.
Hauta-ahos, f.d. Rajanders/Bergfeldts, f.d.?/Haglunds, f.d. Björkstrand/Nylund, f.d. Bircksvid Seminariegatan.
Storbron, f.d. Södra tullhuset, f.d. Heikelska gården m.m. från norväst.
Bankgatan från esplanaden västerut.
Nykarlebystjärna. H
Bildningskansliet från sydsydväst.

Flygvy
Från ostsydost med vattentornet i högerkant. 1987 eller 1988. Inköpt juli 1995.

Storbild 15x21
Pojke med kastspö vid älven. ”Hälsningar från Topelius sagostad”. Inköpt 1991.

Foton med baksidestryck ”Hyvien kuvien ...”, 10x15, januari 1992.
Storbron och kyrkan.
Kyrkan från nordväst. H

Foton med baksidestryck ”Hyvien kuvien ...”, 10x15, januari 1992.
Ankaret.
Pojke bakom popplarna i Topeliusparken.
Pojke vid poppel i Topeliusparken med Folkhögskolans internat i bakgrunden.
Vit grind och rött spjälstaket.
Flicka vid Apoteksporten med Floraparken och Bildningskansliet i bakgrunden. H
Toppen av kyrktornet. H
En del av graffitin ”WELCOME TO HELL” på apotekets norra tillbyggnad. H
Kyrktuppen. H

Bredbilder 20x10,5
Älvpanorama med Floraparken och kyrkan, inköpt juni 1994.
Yngling vid Volvo Amazon. ”Hälsningar från 'Plattlandet' Österbotten”.

Vykortsserie, andra hälften av 1990-talet.
Sollefteågatan från Rummelbacken.
Kuddnäs mangård.
Kristliga folkhökskolans skolbyggnad med Högbacka i bakgrunden.
Juthas monument.
Kyrkan från väster.
(Fiskebåt vid Kantlax.)

Diverse
Storbron och kyrkan i vinterskrud från sydväst.
Kyrkan i kvällsljus med belyst fontän. Skickat 1995.
Café Kyrktuppen, 1996.
3-delat Kuddnäs: Närbild av mangården, salen, sällskapsrummet. Skickat 1997.

Julkort
Nykarlebystjärna och Museigården, 17,5x9.
- Julhälsning på svenska på det ena, och
- Julhälsning på finska på det andra.Nykarleby museiförening, Nykarleby museum

Foton av Lars Pensar, 10x15, juni 1987.
Interiör med bl.a. kärlskåp.
Interiör med bl.a. Juthbackasoffan.
Josef Herlers relief.
Museigården från sydväst i lövsprickningstid.
Museigården från västsydväst i adventstid.

Nytryck sv/v. En blandning av vykort, fotografier och en litografi, ca 1987.
Juthas monument, litografi.
Barkskeppet Alku, målning.
Storbron och Brostugan i vinterskrud från västsydväst, vykort.
Brunnsholmarna, vykort.
Tåget på Storbron, foto.
Nybroforsen från västsydväst, foto.
Tåget vid Nykarleby station, foto.
Josef Herler framför museet.

Nykarlebystjärna tecknad av Josef Herler, 2008.
Nykarleby Jernväg

”Stämpel” Kovjoki 1.5.87. Nykarleby Jernväg. Sponsrade, tunn kartong. Foto: Leif Sjöholm/Vbl, sv/v-.
     En Oravaisbo, Alf Ekblom, Boris Bränn, Carita Häger, kulturminister Gustav Björkstrand ”invigningsinslår” en rälsspik, Olav Herrmansson, Rune Sjöholm och Lars Ek?
     ”Skrotloket” ”Mini-tuff” vars namn röstades fram av 1-majpubliken är ett Koppel-lok som hämtades från Kemi. Troligen är det Steve Liljedahl i nalledeäkten lånad av VR.
     [Anders Fors identifierade.]

Nytryck. NYKO FRYS sponsrade, sv/v.
Nykarleby station, J. L. Birck i förgrunden.
Nykarleby station.
Lok och vagnar med Kovjoki ”stationspark” i bakgrunden.
Kovjoki station från sydost med spår i förgrunden.
Jakobstads station år 1894.
Amerikansk lokbeskrivning.
Kovjoki station från öster, ej baksidestryck.
3-delat: Nykarleby station, Kovjoki station och Kovjoki stationspark.

Nytryck utgivet av Museorautatieydistys ry, Jokioinen, sepia.
Nykarleby station, J. L. Birck i förgrunden.

Museijärnvägen - Museorautatie NYKARLEBY JERNVÄG, sponsrade, tjock kartong. 1995?
Carl-Johan Bäcksbacka smörjer Oy Lokomo Ab 122/1937 (EMMA) vid stationen. (Han restaurerade loket och sålde det så småningom till Nykarleby Jernväg.)
3 vagnar och Oy Lokomo Ab 122/1937 vid stationen.
”Växelhytt” och Oy Lokomo Ab 122/1937.
3 vagnar och Oy Lokomo Ab 122/1937 ute på banan.
3 vagnar och Oy Lokomo Ab 122/1937 ute på banan.
3 vagnar och Oy Lokomo Ab 122/1937 ute på banan vid växel.
? Kirri från Åbo, Anders Fors och Tapio Koskinen från Esbo (han som restaurerat loket) framför Orenstein & Koppel Ab 7325/1920.
Kovjoki station och nyare lok på stambanan.

 Studerande vid Konstskolan

Solveig Sjöskog,
2003. Kuddnäs lusthus, dubbelt. Grafik. Upplaga: 13 ex., 19,8x12,5.

Akvareller 2014, målade 2011 efter äldre original: dammen är ej höjd och Holmströms magasin är kvar.
Vinternatt. Älvstranden från kyrkan norrut t.o.m. Normen i bakgrunden.
Sommardag. Älvstranden från kyrkan norrut t.o.m. Lybecks/Haglunds/Wahlbergs. Mer detaljerad.
Sommardag. Älvstranden från kyrkan norrut t.o.m. Lybecks/Haglunds/Wahlbergs. Mindre detaljerad.

Anki Segervall 1984

Helena och Lotte von Essen, serigrafier på ljusblått papper, 1989.
Flora.
Kyrkan.
F.d. Normens vaktmästarbostad.
Det finns fler, men tyvärr finns endast ovanstående i samlingen.

Ann-Christine Krooks och Peter Damlin, 1996. Foto: Anders Haldin.
Per aspera ad astra.
Månen?
Satelllit.
Fiskstim.
Havsbotten.Linnéa Ekstrand

Akvareller. Ovala bilder, 1994.
Kyrkan och Storbron från västsydväst.
Tre av kristliga folkhögskolans byggnader.
Storbron och Brostugan från öster.
Nykarleby sjukhem.
Kuddnäs mangård och Gula byggningen.

”Julhälsningar från Nykarleby”. Vinterkvällsbilder, 1995.
Bankgatan från Topeliusesplanaden.
Bankgatan från Topeliusesplanaden, dubbelt.
Kyrkan, husen söder om och Storbron från nordväst.
Den dubbla varianten saknas i samlingen. Har du den?

Vilttorpet. 1996. Egentligen är matstället beläget i Pedersöre, men eftersom det är så nära kommungränsen, Linnéa målat och ägarna Nygren (fram t.o.m. 2013/-14) är från Nykarleby, så tas det med i alla fall.
     Matstället.
     Där såldes även ett kort från samma år för Amnesty International med duvor som motiv och ett som avbildar älgskulpturerna.

Akvareller. 1997
Kuddnäs från nordost.
F.d. Rådhuset och kyrkan från sydväst.
Brostugan från nordost.
Museigården från sydost.
Emma-loket med tre vagnar.
Juthbacka herrgård från infarten.

Topeliusgymnasiet
F.d. seminariets huvudbyggnad, dubbelt, 2000.

Julkort. Vinterkvällsbilder, alla både som enkla och dubbla, 2006.
Kuddnäs mangård och Nykarlebystjärna. H
Kyrkan och älven från nordväst. H
Nykarlebystjärna i fönster.
Nykarleby hemslöjd r.f.

Broderade kort.
Lador av halmstrån på papper.
Maj-Britt Hietamäki

Kuddnäs. Akvareller målade 1998, utgivna 2004?
Mangårdens entrédörr.
Lusthuset.
Bagarstugudörren.

 

Nykarleby konstskola för barn och unga

Julkort, 1996
Tomte i flygande släde av Mattias Lehtosaari.
Ängel av Martina Holmberg.
Adventsljusstake av Anna Kula.
Julgran av Karolina Isaksson.

Kuddnäs, 2005
Sällskapsrummet av Cecilia Frilund.
Sällskapsrummet av Sara Östman.
Salen av Anton Back.
Imperialsängen av Johanna Kronqvist.
Imperialsängen av Daniel Lundqvist.
Köket av Matilda Saari.Café Panorama/Kaj Wikblom

Vattentornet från öster.

 Leif Sjöholm


2-delat: Viträv och rävhus, sv/v. ”Hälsningar från Nykarleby”. 1980-talet.

Nykarlebyserie. ”Nykarleby Uusikaarlepyy” där ej annat anges. Oktober 2010
16-delat: ”Fönster i Nykarleby”:

Socklot Bönehus

F.d. Galleri Viktor

Smeds Gårds-
museum, Socklot

Kapellet på granngåden

Kovjoki station

Rijfs väg, Socklot

Gula salen, Kuddnäs

Rijfs väg, Socklot

Normen

Nykarleby museum

Munsala Kyrka

F.d. Herlers, Kyrkogatan

Pepparkakshuset,
f.d. Ströms gjuteri

Marthagården

Kuddnäs

Residenshuset


16-delat: ”Dörrar i Nykarleby”:

Rådhuset Klockstapeln Tullmagasinet Holmströms innan renovering
F.d. Bröderna Sjöholms hus, Borgaregatan Munsala
hembygdsmuseum
Munsala kyrka Rådhusgårdsplanen
Normalskolan Rådhuset Nykarleby museum Kuddnäs
Juthbacka drängstuga Juthbacka Klockstapel, Munsala Dörr vid Grisselören

     Kyrkan från nordväst.
     3-delat: Nykarleby, Jeppo och Munsala kyrkor.
     5-delat: Seminariegatan, Grisselören, Kyrkogatan, kraftverket och kyrkan, Kuddnäs. Vinter.
     5-delat: Stubbens fiskarstugor, Monäs skärgård, Hällgrund, Storsand, Monäsrodden.
     6-delat: Jungfrudansen på Stubben, Normen, Normens f.d. vaktmästarbostad och kyrkbrunnen, Jeppo hembygdsmuseu, Kuddnäs, Nykarleby Jernväg och Munsala stenbro (byggd av Rijfarna).
     Kyrkan och segelbåtar på älven i samband med Kulturveckan.
     Kyrkan och husen runt omkring by night.

Vintermotiv. ”Julhälsningar från Nykarleby” 2011
De sex sista husen före Residensgatan på Seminariegatans västra sida.
      Kuddnäsallén med de fyra byggnaderna i vinterskrud och applicerad Nykarlebystjärna.
     2-delat: Brostugan och ”huset med den höga stenfoten” samt fyra applicerade Nykarlebystjärnor. H
     6-delat, varav en del text. De sex sista husen före Residensgatan på      Seminariegatans västra sida, Grisselören från piren, Kyrkogatans västra sida och klockstapeln, kraftverket och kyrkan samt Kuddnäsallén med de fyra byggnaderna i vinterskrud.

Sommarmotiv 2011
Kuddnäs mangård, Gula byggningen och bagartsugan från sydsydost.
Brostugan och de tre närmast byggnaderna från kyrkan.
Kuddnäs mangård, akryl.
(Munsala kyrka.)

Sommarmotiv 2014, 18 juni. (Unikt att serien fördes in en timme efter att den offentliggjordes.)
     Sommarkväll i Nykarleby skärgård. (Fotograferat från Louton (Lotan) utanför Storsand.)
     Kyrkan i månljus från Kärleksstigen, Sv/v.
     Juthbacka herrgård, vit ram.
     4-delat: Förstamajfirare på Storbron, Kärleksstigen, Text Nykarleby      Uusikaarlepyy, Kuddnäs lusthus.
     4-delat: Juthbacka allé och herrgård, ”Woldemars sommarcafé”, Text Juthbacka Nykarleby Uusikaarlepyy, Entrén till ”Woldemars sommarcafé”.2-delat      Båken på Hällgrund i Nykarleby skärgård byggdes 1824. Bilden är från 1899.
     (3-delat: Monäsrodden.)


Julkort med vintermotiv. Utkom till julen 2015.
Storbron och gårdarna kring Brostugan i vinterskrud. ”Nykarleby Uusikaarlepyy”
     Museiporten med femuddig Nykarlebystjärna och museet i vinterskrud. 5 fönster på långsidan. ”Julhälsningar från Nykarleby”
     Infarten till Kuddnäs i vinterskrud med insatt Nykarlebystjärna. ”Julhälsningar från Nykarleby”
     Kyrkan från väster i vinterskrud. ”Fridfull Helg” H
     Kyrkointeriör. ”Fridfull Helg”
(Inf. 2016-08-18.)


Julkort med vintermotiv. Utkom till julen 2017.
Nykarlebystjärnan vid Nykarleby museum (2 fönster och gavel). ”Julhälsningar från Nykarleby”. Ovanligt tjock kartong.
     Femuddig Nykarlebystjärna i fönster. ”Julhälsningar från Nykarleby”
(Inf. 2018-09-17.)


Diverse. Utkom 201?.
Mikael Mårtens, senare Pelle Solvins gård söder om Kuddnäs inbädddad i höstlöv. ”Nykarleby Uusikaarlepyy”.
     Kyrkan och klockstapeln från västsydväs tmed älvstranden fram till kraftverket. Text: Nykarleby Uusikaarlepyy.

Nyutgåva av ”Dörrar i Nykarleby”, Samma som tidigare så när som på ”Herlers gård på Nygård”. Där fanns tidigare en dörr vid Grisselören.

Rådhuset Klockstapeln Tullmagasinet Holmströms innan renovering
F.d. Bröderna Sjöholms hus, Borgaregatan Munsala
hembygdsmuseum
Munsala kyrka Rådhusgårdsplanen
Normalskolan Rådhuset Nykarleby museum Kuddnäs
Juthbacka drängstuga Juthbacka Klockstapel, Munsala Herlers gård på Nygård
(Inf. 2018-09-17.)      


Vykort. Utkom i juli 2019.
4-delat med motiv från Kuddnäs: Lusthuset, ”Nykarleby Uusikaarlepyy Kuddnäs”, två fönster, bagarstugan mangården och gula huset efter renoveringen.
     5-delat: ”Kyrkor i Nykarleby Uudenkaarlepyyn kirkot” samt dörrhandtaget till Munsala kyrka, Jeppo, Nykarleby, Nykarleby kyrktupp, Munsala.
     F.d. Holmströms gård och kyrkan från nordväst.
(Inf. 2019-08-29.)


Julkort med vintermotiv. Utkom i november till julen 2019.
Kuddnäs lusthus med Nykarlebystjärna.
     Kuddnäs mangård med domherrar i förgrunden.
(Inf. 2019-11-16.)Oy Prevex Ab

Julkort med kuddnäs och Nykarlebystjärna, sv/v, Z. Topelius 1818–1898, dubbelt. 1997.
Sylvias julvisa på det ena.
Sylvian joululaulu på det andra.

2005 Kuddnäs mangård i vinterskymning med ljus i fönstren. God Jul på flera språk.

 Yngve Still

Nykarleby motiv från 50-talet. Arbeten i skrapkartong.
Art Jonesko ky
Foto Jouni Oksanen/Art Jonesko Ky 2004, inköpt 2005.
     3-delat: Älven nedströms från kraftverksbron med torget och Normen samt      Museigården som ovala vinjettbilder.
     4-delat Kuddnäs: Mangården, Gula byggningen, bagarstugan, ”Hälsningar från Nykarleby, Terveisiä Uusikaarlepyy”.
Vivéca Lillqvist

Stadsmotiv. Akvareller målade ?, utgivna 2015/16.
Kuddnäs mangård med flicka på vit häst i förgrunden och Gula byggningen från sydväst.
     Brostugan med flicka på trappan samt en gris och en hund.
     Gårdarna vid kyrkogatans västra sida från Floraparken till klockstapeln och ridande flicka. H
     Flicka med gris och hund i roddbåt på älven med klockstapeln, kyrkan,      Heikelska gården (få se när jag börjar kalla den Kivinenska) och Döbelns hus i bakgrunden. H
(Inf. 2016-08-18.)Tordis Ekman

Akvareller målade ?, utgivna 2015/16 (köpte dem sommaren 2016).
     ”Juthbackamarknaden Juthbackamarkkinat”
     ”Hällgrund”
(Inf. 2016-08-18.)Viveca Lillqvist

Akvareller befolkade med bland annat grisar och hästar målade 2013, utgivna 2015/16 (köpte dem sommaren 2016 ).
Kyrkogatans västra sida från Borgaregatan till klockstapeln.
Brostugan.
Kuddnäs mangård och Gula byggningen från sydväst.
Roddbåt på älven med kyrkan i bakgrunden.
(Inf. 2018-03-24.)Ove Lillas

www.nordic-landscape.com

Norrskensvykort. 2017
Andrasjön, bänk i förgrunden.
Grisselören, båt på land och lusthus i förgrunden.
Grisselören, strandbryn med stenar i förgrunden.
(Inf. 2018-09-17.)

Vykort. 2018
Tredelat kort med Kyrkogatan i vinterskrud, Juthbacka herrgård och kyrkan från sydväst.
(Inf. 2018-09-17.)

Linda Andtbacka/Andtbacka Design

8 kort med 4 huvudmotiv och 4 detaljmotiv. Alla högformat, 2018.
Kyrkan: 6 kyrktuppar.
Kuddnäs mangård med Nykarlebystjärna i flaggstången: 12 Nykarlebystjärnor.
Vattentornet och 9 hus: 21 vattentorn.
Normen: 24 cirklar med fönster.
(Inf. 2018-09-17.)


Terese Bast

Vykort
8-delat: Normen, Juthbacka, Kyrkan, Nykarlebystjärna, Vattentornet, Topelius, Brostugan och Kuddnäs. Terese Bast 2011, målat.
(Inf. 2016-)

Topelius 200 år. 2017
Produktion Nykarleby Kultur & Fritid/ Emil Wingren
Vill du lära dig att hitta sagor? Gå bara in i skogen; ... H
Jag är inte alls rädd, men det är roligare när man är två. ... H
Här bor visst en god ande bland dessa hallonbuskar. H
Det gör ingenting, jag simmar, tänkte Tuttemuj, och hade redan ... H
- Där är vår Björk! - Det är vår stjärna! H
(Inf. 2018-09-17.)

Plywoodvykort. 2017
Collage med Kyrktuppen, Normalskolan, Juthbacka och Kuddnäs mangård.
(Inf. 2019-08-29.)
Diverse
Storbron och kyrkan från sydväst. (Foto E. K. Kentala. Avsänt 18/7 64.)

3-delat Juthbacka: Terrassen och simbassängen, hotellet, campingstugor. 1970-talet.

Kristliga Folkhögskolan 66900 Nykarleby. Gamla huvudbyggnaden och ”lilla trähuset”. Skickat 1979.

F.d. Rådhuset och kyrkan, frimärksmotiv. Posten 350 år 1992, målning.

Holmströms magasin och kyrkan från nordväst. (Foto Sten Wiklund, 1993.)

Kyrkan från västsydväst, vårvinter. Akvarell av Gunnevi Törnroth, 2006.

 Albert Braun

9-delat: Bil uppkörd på snöhög, Vattentornet, moln i kyrktaket, Monäsrodden, stadens vapen, kyrkan från norr, ”Heja NIK”-graffiti, skugga på väg, vägvisarskylt vid snöskoterled.

Det finns även en variant som vernissagekort för fotoutställningen ”Me, Myself, Nykarleby, the World and I” 27/1 – 19/3 2006 i Rådhuset.Traktor på torget, Vattentornet, målningar i kyrktaket, Monäsrodden, stadens vapen, kyrkan från norr, gård på Källbacken, skugga på väg, vägvisarskylt vid vandringsled.

 

Ulla Linder

5-delat Andrasjön: Båtstäv, livboj, hoppbryggan, hamnplan och Tullmagasinet samt badstranden, 18x13,5. 2012.

 


Douglas Production

Döbeln vid Juthas av Albert Edelfeldt.

 Papron
Bonnier PresentaHelge Hedman

Foton av hans målade ikoner.

2011.
Igors Gudsmodersikon.

2015
Dons Gudsmoder.
Gudsmodern från KOnevits.
Tihvins Gudsmoder.
Vladimirs Gudsmoder.

Svenska Litteratursällskapet

4 kort med Topeliusmotiv med anledning av Topelius 200 år. 2018
”Zacharias Topelius metar i roddbåt på Alörsfjärden utanför Nykarleby 1890.”
     ”Zacharias Topelius med metspö på Charlottenlund på Alörn i Nykarleby skärgård 1897. Rådman J. A. Lybeck på verandan.” H
     ”Konstnären J. A. G. Acke målar ett porträtt av sin svärfar Zacharias Topelius. 
     ”Zacharias Topelius vid regnmätaren sommaren 1897.” H
     ”Topelius rostar bröd i kakelugnen, Björkudden.” H?
(Inf. 2018-09-20.)

 

Ellen Portin
Webbplats.

2 julkort med kraftverket, vattentornet, Normen, Kyrkan och mejeriet. Snöfall och Nykarlebystjärna. Utkom i december 2018. En kalender med Nykarlebymotiv utgavs också.
     Det ena med röd himmel.
     Det andra med blå himmel.
(Lussebullar i snöfall utgavs samtidigt.)
(Inf. 2018-12-04.)

4 kort varav två julkort och två med österbottniska byggnader. Utkom i december 2019. En kalender med samma smotiv utgavs också.
     God Jul från Österbotten!
     Merry Christmas from Ostrobothnia!
     Havstornen i Vasa. Fiskemuseum i Kaskö. Saltkaret i Korsholm. Vattentornet i Kronoby. Forsby på toppen i Pedersöre. Oravais fabrik i Vörå. Vattentornet i Nykarleby.
    (Tågstationen i Bennäs. Hus i Kristinestad. Sininen Hetki i Kaskö. Ritgrund i Korsholm. Vattentornet i Jakobstad. Sälgrund i Kaskö. Brandtornet i Kaskö.)

Torn i Nykarleby.
(Inf. 2019-12-15.)

3 julkort med Pepparkakshuset, pepparkakor i form av byggnader i Nykarleby samt stadsvapnet och en Nykarlebystjärna och pepparkaksingredienser. Nykarlebypepparkakorna finns också som dubbla kort och även som lite större modell. Utkom i december 2020.
(Inf. 2021-01-06.)
Läs mer:
(Inf. 2012-03-14, rev. 2023-10-02 .)