Välkommen till Nykarleby!

Ja, så är innebörden av devisen på de välkomnande skyltar Nykarleby stad genom vederbörande turist- och trafiknämnder låtit uppsätta vid stadsgränserna söder- och norrut invid riksvägen. [Riksåttan mellan Bennäs och Munsala fanns ej då, så riksvägen gick genom staden.] Det är stiliga c:a 2 x 2 meter stora stålstativ. Överst återfinns stadens vapenbild, därunder stadens namn och ordet ”välkommen” på svenska, finska, engelska och tyska. Verkligt trevlig välkomst!


Österbottniska Posten nr 28/1959.


Vykort nr 358 utgivet av MV. Kan dateras till tidigast vintern 1970–71 eftersom statyn över Joel Rundt finns. Fotograferat senast vintern 1980–81 eftersom den våren 1981 var flyttad till Älvbranten. Förstoring.
Jämförelse 1985.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Annars är det något lurt med välkommen-skylten. På fotot jag sände från Brostugukorsningen, taget i augusti 1964 finns inte skylten där längre. Men på detta vykort från början på 70-talet, är skylten på plats.

Alltså:

- 1959 snett nedanför Brostugan
- 1964 försvunnen
- 1970+ igen nedanför Brostugan
- 1981 nära Älvbranten

Den tycks ha varit väldigt mobil.Läs mer:
Välkommen 1990-talet.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler minnesmärken.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-11-03, rev. 2012-01-11 .)