Lånemagasinet på Nygård

Sockenmagasinet på Nygård
1958 var komunalgården, sockenstugan, mejeriet och sockenmagasinet samlade inom en radie på kanske 50 meter.

Mellan mejeriet och landskommunens kommunalgård stod lånemagasinet tills det revs 1985 och återuppbyggdes 1990 vid Forsby byagård av Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening.

För att förhindra stöld genom borrning kunde magasinen ha dubbel stomme med mellanrummet fyllt med stenar. Om detta är konstruerat så vet jag inte.
Nygårdsvägen.
1980-talet. Fönsteromfattningarna förenklades en hel del när kommunalgården tilläggsisolerades.
Foto: Lars Pensar.


Socknmagasinet vid Forsby byagård.
Juli 2005 vid Forsby byagård. Notera kattluckan vid dörrens nedre vänstra hörn.
Foto: F.L.


Läs mer:
Åbo Underrättelser. 1866.
Magsinet på ett panorama från Nybroviken. Före 1889.
Alahärmä-borna vilja åt spannmåls-magasinet i Nykarleby. 1926
Instruktion för brandmanskap. 1946
Några ord om sockenmagasinet av J. L. Birck. 1959
Magsinet på pärmen till Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening, Publikation nr 5. 2012
Sockenmagasin eller lånemagasin i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2005-11-13, rev. 2021-04-17.)