Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun.
Hemman och släkt 1618—1933
.
av
Wold.  BackmanC.  Matts Jakobsson Lassila och hans avkomlingar.

En kort översikt. Denna släktgren har ända till den dag som är bibehållit i sin ägo den hemmansdel (III), som kort efter storskiftet 1757 tillföll Matts Jakobsson. Den har dock under tidernas lopp mer än fördubblats, nämligen från 3/16 mantal till 7/16, beroende på överförande av delar från hemmansdelen I. Den sönderföll dock senare under medlet av 1800-talet i tre självständiga hemman, de som nu ägas av Karl Lassander, Johannes Alfred Ek och änkan Emilia Finne. Grenar av släkten återfinna vi i Nykarleby stad (Eklund, Felander, Dyhr och Häggblom), i hembyn på Biggas (Liljedahl). Hannula, Lukus (Lundqvist), Pet och Rundt i Soklot på Mannfors (Berglöv) och Vik, i Nykarleby kkby på Högbacka (Lassander, Backlund), i Forsby på Sorvist (Häger) och Renvaktar (Häger och Renvall), i Karby på Vik och i Jeppo på Holm.


Tab. 143.

V. Matts Jakobsson Lassila, son till Jakob Simonsson L., tab. 4, f. på Lassila 1717, d. där 975 1782 i vattsot. Ägare av 1/4 av faderns hemman (3/16 mantal). Gift 1/11 1737 med Karin Olavsdotter, f. 1725, d. på Lassila 13/10 1792 av slag.

VI. Barn (födda på Lassila):
Brigitta, f. 25/8 1738. Försvunnen ur 1762 års kyrkbok.
Olaus, f. 4/2 1740. Begraven 1/11 1740.
Abraham, f. 26/12 1743. Tab. 144.
Anna, f. 2/8 1758. Som deja till Tågs 1788. Sedan försvunnen efter barnets födelse. Ogift.

VII. Barn:
Kajsa, f. 12/5 1795 i Soklot.


Tab. 144.

VI. Abraham Mattsson Lassila, son till Matts Jakobsson L. tab. 143, f. på Lassila 26/12 1743, d. där 24/2 1818 i feber. Ägare av faderns hemman, (3/16 mantal). Gift 11/11 1764 med Susanna Andersd. Storsilvast, f. i Övre Jeppo 31/8 1745, d. på Lassila 6/2 1797 i flussfeber.

VII. Barn (födda på Lassila):
Karin, f. 20/8 1765. Tab. 145.
Susanna, f. 18/12 1767, d. kort därpå.
Anders, f. 5/11 1771, d. 28/1 1774.
Matts, f. 25/10 1774. Tab. 149.
Abraham, f. 16/1 1776, d. 6/8 1781 i koppor.
Johan Eklund, f. 21/3 1777. Tab. 164.
Isak Eklund, f. 27/10 1778. Tab. 166.
Jakob, f. 1780, d. 27/7 1781 i koppor.
Anna, f. 13/11 1781. Gift till Pedersöre 1803.
Brita Lena, f. 22/4 1783. Gift med sjöman Jonas Vargelin. F. 23/12 1780 Soklot, son till soldaten Matts Vargelin. Förlorat dem ur sikte.

VIII. Barn:
Matts, f. 23/2 1806, d. 7/3 s.å.
Johan, f. 20/6 1807, d. kort därpå.

Abraham, f. 12/7 1784, d. 9/9 1785 i koppor.
Josef, f. 26/4 1786, d. 11/6 1788 i hosta.
Maria, f. 22/9 1787, d. 30/6 1800 i flussfeber.
Israel, f. 27/12 1790. Tab. 173.


Tab. 145.

VII. Karin Abrahamsdotter Lassila, dotter till Abraham Mattsson L., tab. 144, f. på Lassila 20/8 1765, d. i Karby 28/10 1839 av slag. Tjänarinna på Högbacka och i staden. Gift 28/11 1788 med Henrik Simonson Varg, f. 3/10 1761 i Karby, d. där som sytningsman 15/5 1846 av ålderdom. Bondson sedan bonde på Varg (som senare erhöll namnet Vik). [Hemmansägare på Varg av Rudolf Olson.]

VIII. Barn (födda på Varg):
Simon Häggström, f. 1/3 1789. Tab. 146.
Susanna, f. 29/5 1790. Tab. 147.
Kajsa Greta, f. 1/8 1791, d. 8/9 1794 i kikhosta.
Anna Lisa, f. 3/8 1795, d. 10/10 s.å.
Maja Stina, f. 17/2 1797. Flyttade 1826 till Oravais.
Matias, f. 20/9 1798. Försvunnen ur 1834 års kyrkbok.
Brita, 25/4 1801 d. 17/1 1884 på Sigfrids av ålderdom. Gift 14/9 1828 med bonden Johan Andersson Sigfrids, f. 20/11 1789 i S., död där 7/2 1858 av ålderdom. De hade tidigare överlämnat hemmanet åt mågen (från mannens förra gifte) Anders Mattsson Nybonde mot erhållen sytning.

IX. Barn:
Anna Lena, f. på Sigfrids 20/4 1832, d. där 10/7 1833 i rödsot.

Israel, f. 1803, d., 3/4 1840 i lungsot.
Greta Lena, f. 23/9 1806. Tjänarinna i staden. Gift 5/9 1847 med torparsonen Gustav Isaksson Fogellund (på Jeansborg), f. 6/3 1823 i Karby. Inhysing på Pelkos. Försvunnit ur 1870-års kyrkbok.


Tab. 146.

VIII. Simon Henriksson Häggström, son till Henrik Simonsson Varg, tab. 145, f. på Varg (Karby) 1/3,1789, d. 15/12 1865. Värvad jägare, sedan backstugukarl. Gift i Pedersöre 29/12 1828 med Brita Lisa Isaksd. Nyberg, f. 18/6 1804 i Pedersöre. Död på Vik (=Varg) i Karby ss. rotehjon 25/6 1880 av ålderdom.

IX. Barn (fött i Karby):
Henrik, f. 14/10 1829, d. på Ahlnäs (S) 22/5 1902 av ålderdom som fattighjon. Gift 12/11 1854 med Lisa Brita Bertasdotter Ahlnäs, f. 18/2 1826 i S., d. på Ahlnäs 17/9 1897 i bröstsjukdom. Torpare på Ahlnäs.

X. Barn (födda på Ahlnäs):
Johanna, f. 17/4 1855, d. 20/4 s.å.
Katarina, f. 12/5 1856, d. 10/9 s.å. i magsjukdom.
Henrik, f. 3/11 1859. Till Amerika. Ej hörts av.
Johannes, f. 10/11 1866, d. 4/10 1867.


Tab. 147.

VIII. Susanna Henriksdotter Häggström, dotter till Henrik Simonsson Varg, tab. 145, f. på Varg 29/5 1790, d. på Hannula 7/5 1834 i lungsot. Gift 20/5 1810 med bondsonen Jakob Simonsson Hannula, f. på Hannula 1/7 1790, d. som backstugusittare på Marken 16/4 1856 av ålderdom.

IX. Barn (födda på Hannula):
Simon, f. 18/10 1810, d. 14/11 1839 i lungsot. Dräng.
Klara, f. 25/5 1813. Bortflyttade 1837 till Jakobstad.
Maja, f. 19/8 1814. Till Jakobstad 1833.
Lena, f. 18/10 1815. Till Jakobstad 1837.
Jan, f. 23/9 1819. Till Jakobstad 1837.
Israel, f. 4/9 1823. Dräng, sjöman. Gift 28/5 1849 med Sanna Karolina Haraldsdotter Ryss, f. 3/6 1828 i Nbyl. Ytterjeppo.
Matts, f. 15/11 1827. Tab. 148.
Erik, f. 6/4 1829. Gift 4/6 1848 med bondd. Magdalena Kajsa Isakas, f. 28/11 1824 i Gamlakarleby. Dräng på Nybonde. Har ej kunnat följa deras vidare öden.
Gustav, f. 7/11 1830. Dräng. Har ej kunnat följa hans vidare öden.
Jakob, f. 19/4 1832. Dräng i staden. Försvunnit ur sikte.

 


Tab. 148.

IX. Matts Jakobsson Hannula, son till Jakob Simonsson H, tab. 147, f. på Hannula 15/11 1827, d. 17/5 1885 på Hintz (S.) av vattsot. Dräng på Lassila. Husbonde på Draka troligen 1858, på Levälä 1862, kort därpå husbonde på Nisula (S.) sist backstugusittare på Hintz. Gift 2/7 1848 med Maria Johansd. Snåre, f. 22/9 1830 på Snåre (S.), d. på Hintz 27/10 1888 av vattsot.

X. Barn (födda på Snåre, det yngsta på Nisula i S.):
Johan Jakob Asplund, f. 29/7 1849. Arbetskarl, dräng. D. som intern på kommunalhemmet i Nbyl. 9/10 1931 av ålderdom. Ogift.
Sanna Lovisa Asplund, f. 27/41851. I Pedersöre 1872—73. Till Oravais 1882. D. som intern på kommunalhemmet i Nkbyl. 28/2 1928 av ålderdom. Ogift.
Anna Asplund, f. 19/11 1853, d. 30/11 1912 i magsjukdom i S. Småtassig.
Maria Asplund, f. 13/5 1856, d. i Soklot 26/11 1872 i lungsot.
Sofia, f. 15/2 1858, d. på Draka 27/8 1859 av rödsot.
Greta Lisa Asplund, f. 30/4 1860, d. som intern på kommunalhemmet 20/11 1901 i vattsot.
Sofia Asplund, f. 30/4 1862. Till Vasa 1887. Ogift.

XI. Barn:
Matts Valdemar, f. i Nby 16/6 1890. Till Amerika 1909. Där ännu.


Tab. 149.

VII. Matts Abrahamsson Lassila, son till Abraham Mattsson L., tab. 144, f. på Lassila 25/10 1774, d. där 7/4 1823 genom drunkning. Ägare av faderns hemman (3/16 mantal), som han dock förstorade genom inköp av olika rater av jord som tillhört hemmanet I, till 7/16 mantal. Gift 20/10 1798 med Maria Andersd. Bro, f. 12/4 1775 i Nby kkby (Bro), d. på Lassila som sytningsänka 18/1 1859 av ålderdom, omgift med bonden Jan Gustavsson Hannula, f. 23/2 1775 i Kovjoki, d. där 13/10 1840 i håll och stygn.

VIII. Barn (födda på Lassila):
Abraham, f. 15/10 1799, d. /10 1808.
Sanna Lena, f. 11/7 1808, d. /10 1808.
Matts, f. 1/10 1809. Tab. 150.
Johan, f. 20/11 1816. Tab. 163.


Tab. 150.

VIII. Matts Mattsson Lassila, son till Matts Abrahamsson L., tab. 149, f. på Lassila 1/10 1809, d. där som sytningsman 29/6 1835 av ålderdom. Ägare av hälften av faderns hemman, således 7/32 mantal, (broder Johan ägde andra hälften), köpte av brodern Johan 1/32 mantal, så att hemmanet därefter skattade för 1/4 mantal. Gift 1:o med Lena Johansdotter, f. 6/10 1810 i Pedersöre, d. på Lassila 29/10 1859 i kramp; 2:o med Anna Mattsd. Vannäs, f. 3/6 1815 i Larsmo, d. på Lassila 27/3 1866 i bröstsjuka. 3:o 3/11 1866 med änkan Lisa Jakobsdotter Nybonde, f. 2/8 1816 i Soklot, d. på Lassila 9/11 1881 i vattsot (se tab. 53).

IX. Barn (födda på Lassila):
1. Matts, f. 21/11 1829, d. 11/7 1830.
1. Johan Lassander, f. 16/4 1831. Tab. 151.
1. Matts, f. 19/1 1835, d. 27/11 1837 i slag.
1. Israel Lassander, f. 17/8 1839. Tab. 157.
1. Matts Lassander, f. 13/11 1842. Tab. 158.
1. Margareta, f. 12/4 1847. Tab. 160.
1. Erik, f. 10/2 1850, d. 21/10 1851 i risen.
1. Susanna, f. 14/9 1852. Tab. 162.


Tab. 151.

IX. Johan Mattsson Lassander, son till Matts Mattsson Lassila, tab. 150, f. på Lassila 16/4 1831, d. där 11/1 1894 i magkräfta. Hemmåg på Biggas, sedan ägare av faderns halva hemman (1/8 mantal). Gift 29/5 1850 med Sanna Jakobsd. Biggas (se tab. 117), f. på Lassila 1/7 1826, d. på Lassila 31/1 1893 av hjärtlidande.

X. Barn (födda på Lassila):
Maria, f. 6/3 1852, d. 11/1 1860 i strypsjuka.
Lovisa, f. 15/8 1854, d. 6/2 1860.
Johanna, f. 18/2 1857. Gift 12/3 1876 med Gustav Mattsson Häger, f. 5/11 1853 på Lassila. Vidare öden se tab. 175.
Johannes, f. 23/2 1860, d. 16/1 1861 i strypsjuka.
Maria Lovisa, f. 15/11 1861. Lever på Lukus. Gift 8/4 1883 med bondsonen August Nilsson Lundqvist, f. på Lukus 11/3 1863, d. där 2/3 1910 i Magkatarr. Se tab. 128.
Johannes, f. 9/8 1864. Tab. 152.
Israel, f. 10/1 1867, d. 23/3 s.å. i konvulsioner.
Amanda Sofia, f. 9/10 1868. Gift 6/11 1887 med stationskarlen på Kovjoki Julius Edvin Vikström, f. 14/7 1863 i Pojo. Familjen flyttade till Karis 1899, där mannen dött, änkan med barnen lever i Helsingfors.

XI. Barn (födda i Kovjoki):
Signe Sofia Vikström, f. 7/9 1888, d. 10/9 1892 i lungsot.
Richard Edvin Vikström, f. 10/12 1890.
Sigrid Ingeborg Vikström, f. 6/3 1893.
Ines Emilia Vikström, f. 19/5 1895.
Sigurd Rafael Vikström, f. 1/10 1897

Israel, f. 13/2 1871, d. 1/6 1872 i kikhosta.


Tab. 152.

X. Johannes Johansson Lassander, son till Johan Mattsson L., tab. 151, f. på Lassila 9/2 1864, d. där 15/2 1926. En tid sinnessjuk. Husbonde på faderns hemman (1/8 mantal). Gift 4/1 1885 med bondd. Sofia Eriksd. Nygård, f. i Markby 3/8 1865.

XI. Barn (födda på Lassila):
Hulda Sofia, f. 21/6 1885, d. på Lassila 7/2 1892 i hjärninflammation.
Maria Amanda, f. 12/3 1887. Gift 9/5 1909 med bondsonen, sedan bonden Emil August Andersson Biggas, f. på Biggas 4/2 1880. Bonde på Biggas.

XII. Barn (födda på Biggas):
Gunnar August, f. 25/4 1913.
Erik Alfred, f. 25/12 1914.

Signe Johanna, f. 10/1 1889, d. 18/2 1892 i lunginflammation.
Ida Augusta, f. 16/10 1890. Gift 17/12 1916 med bonden Johannes Evert Holm (i Jeppo), f. på Holm 25/1 1892. Se vidare om dem och deras barn tab. 58.
Johannes Alfred, f. 9/4 1892. Tab 153.
August Vilhelm, f. 20/4 1894. Tab. 154.
Karl Albert, f. 27/8 1896. Tab. 155.
Erik Villiam, f. 22/5 1898. Tab. 156.
Hulda Sofia, f. 19/9 1899. Gift 17/5 1931 med bonden Hugo Leander Vannäs, f. i Sundby, Pedersöre 5/2 1899.

XII. Barn (fött på Vannäs):
Börje Johannes, f. 9/11 1931.

Verner Alexander, f. 4/3 1903. Till Kanada 1924. Återvänt, flyttat 29/7 1930 till Vasa. Gårdsägare där. Gift.


Tab. 153.

XI. Johannes Alfred Lassander, son till Johannes Johanson L., tab. 152, f. på Lassila 9/4 1892. Till Amerika 1913. Hemkommen, gift 13/7 1930 med bondd. Anni Olivia Östman, f. på Harald (Forsby) 8/9 1900. Bonde på Högbacka sedan 1926.

XII. Barn (födda på Högbacka):
Gunnar Johannes, f. 21/6 1931.
Regina Olivia, f. 22/6 1932.


Tab. 154.

XI. August Vilhelm Lassander, son till Johannes Johansson L., tab. 152, f. på Lassila 20/4 1894. Dräng på Hannula 1916—18. Innehade hälften av faderns hemman sedan 23/2 1923, vilken del han dock 24/10 1925 överlät åt brodern Karl Albert (tab. 155) och byggde en stuga nära Kovjoki station. Sedan 1932 bonde på ett av Lukus hemmanen. Gift 1:o i Purmo 20/8 1922 med Emma Irene Sandström, f. 4/5 1894 i Purmo, d. på Lassila 24/5 1926 i lunginflammation; 2:o 26/6 1927 med Ellen Sofia Gräsbäck, f. i Purmo 20/5 1901.

XII. Barn (födda, det äldsta i Purmo, de andra på Lassila):
1. Erik Johannes, f. 20/4 1922 (a.n.).
1. Torsten August, f. 25/2 1925.
2. Berit Heldine, f. 20/3 1931.


Tab. 155.

XI. Karl Albert Lassander, son till Johannes Johansson L., tab. 152, f. på Lassila 27/8 1896. Ägare sedan 23/2 1923 av faderns halva hemman, sedan 24/10 1925 hela hemmanet (se tab. 154). Gift 1873 1928 i Purmo med bondd. Edit Elvira Myrman, f. i Purmo (Storbacka) 12/12 1901.

XII. Barn (fött på Lassila):
Lisa Charlotta, f. 11/5 1933.


Tab. 156.

XI. Erik Vilhelm Lassander, son till Johannes Johansson L., tab. 152, f. på Lassila 22/5 1898. Bonde på Rundt. Gift 13/10 1929 med bondd. Maria Alina Fors, f. på Rundt (Kovjoki) 9/5 1898.

XII. Barn (fött på Rundt):
Per Erik, f. 26/11 1930.


Tab. 157.

IX. Israel Mattsson Lassander, son till Matts Mattsson L., tab. 150, f. på Lassila 17/8 1839. Inhysing på Lassila. Gift 28/12 1862 med torpardottern Edla Sjöblom, f. 11/6 1841 i S:t Marie. Familjen flyttade till Åbo 2/71877.

X. Barn (fött på Lassila):
Amanda, f. 29/6 1863.


Tab. 158.

IX. Matts Mattsson Lassander d. y., son till Mattsson Lassila (d. ä., tab. 150, f. på Lassila 13/11 1842, d. där 3/4 1899 i hjärtlidande och lungsot. Husbonde på faderns halva hemman (1/8 mantal). Gift 1:o 30/5 1809 med Greta Pettersd Hannula, f. 26/9 1844 i Larsmo, d. 29/11 1880 på Lassila. 2:o 25/10 1882 med Maja Greta Hansd. Lassila (se tab. 111), f. på Lassila 18/4 1860, d. där 13/8 1893 i njurlidande.

X. Barn (födda på Lassila):
1. Hilma Sofia, f. 5/2 1870. Tab. 159.
1. Lovisa, f. 3/8 1871. Gift 1:o 1/5 1892 med bondsonen Johan Herman Lukus, f. på Lukus 3/8 1865, d. i Mexiko 1/91897 i tyfus; 2:o 8/9 1900 med snickaren i Nby August Gustavsson, f. i Nby kkby (Harald) 18/7 1871. Gårdsägare i Nby. Mannen flyttade 1903, familjen 1904 till Amerika.

XI. Barn (det första fött på Lukus, de andra i Nby):
1. Johannes Herman Lukus, f. 14/7 1893, d. 21/12 1898 i lungsot.
2. Karl Oskar August Gustavsson, f. 4/8 1901.
2. Tor August Alexander Gustavsson, f. 15/12 1902.

1. Matts Villiam, f. 20/10 1873. Till Amerika i början av 1891, d. där 28/10 1891 i lungsot.
1. Israel Edvard, f. 20/7 1875, d. 23/3 1892 i hjärtlidande.
1. Johanna, f. 28/8 1877, d. 2/4 1888 i lungsot.
1. Amanda Maria, f. 28/2 1880. Gift 16/6 1901 med bondsonen Johan Herman Jakobsson Ekman från Sundby. Flyttade till Jakobstad. Timmerman. Gårdsägare.
2. Johannes Alfred, f. 6/2 1883. Till Amerika 1900.
2. Joel, f. 15/2 1884. Till Amerika 1902.
2. Elis Viktor, f. 27/6 1886. d. 12/3 1898 i njurinflammation.
2. August, f. 2/2 1888, d. 17/2 s.å. av medfödd svaghet.
2. Johanna, f. 21/7 1889. Tjänarinna i Nby 1911. Till Jakobstad 1927. Gift där med arbetaren Axel Rauhila, barnlösa.
2. Hulda, f. 1/12 1891, d. 7/12 s.å. av medfödd svaghet.


Tab. 159.

X. Hilma Sofia Mattsd. Lassander, dotter till Matts Mattsson L. d. y., tab. 158, f. på Lassila 5/2 1870. Gift 9/7 1899 med bondsonen Johannes Mattsson Finne, f. 1/7 1870 i Markby (Finne), d. 15/5 1918 i kräfta. Husbonde på svärfaderns hemman, vilket han testamenterat åt dottern. Änkan innehar fortfarande hemmanet.

XI. Barn (födda på Lassila):
Irene Sofia Finne, f. 5/4 1900. Gift 24/6 1924 med bondsonen, nu bonden Frans Nikolai Backlund, f. i Pedersöre 29/7 1895. Bonde på Högbacka.

XII. Barn födda på Högbacka:
Sten Atle Backlund, f. 27/4 1925.
Lea Sofia Backlund, f. 26/7 1926.
Brita Irene Backlund, f. 28/10 1927.

August Johannes Finne, f. 11/11 1902, d. 19/11 1923 genom olyckshändelse (förblödning).
Karl Alexander Finne, f. 25/10 1904, d. 9/2 1928 av struplungsot.
Edit Alexandra Finne, f. 3/4 1907, d. 12/2 1908 i kikhosta.
Erik Gunnar Finne, f. 29/1 1913. Hemma.


Tab. 160.

IX. Margareta Mattsd. Lassander, dotter till Matts Mattsson Lassila, tab. 150, f. på Lassila 12/4 1847, d. på Vik 28/12 1889 i lunginflammation. Gift 16/2 1873 med Elias Eliasson Vik, f. 16/2 1849 på Vik (S.). Husbonde på Vik. Lever där med döttrarna Maria Alexandra och Irene Sofia. Se tab. 204.

X. Barn (födda på Vik):
Hulda Maria, f. 20/11 1873, d. 25/3 1874 av magrev.
Johannes Vikblom, f. 25/1 1875. Tab. 161.
Johanna, f. 12/2 1877. Till Amerika 1905. Gift där 17/12 1910 med Jakob Jakobsson Olin, f. 12/2 1880 på Smedsbacka, emigrerat 1900.
Hulda Augusta, f. 31/8 1880. Gift 24/9 1911 med f. d. sockerbruksarbetaren, sedan skomakaren Johan Emil Vesterholm i hans andra äktenskap (se tab. 124), f. 8/2 1879 i Munsala, d. på Vik, där familjen fortfarande bor, 29/10 1929 i tarmvred.

XI. Barn (födda, de 3 första i Jakobstad, de 2 senare på Vik i S.):
Torkel Emil, f.24/4 1912.
Marta Ingeborg, f. 31/5 1914.
Ragnar Elias, f. 21/2 1916.
Einar Valdemar, f. 28/4 1920.
Agda Margareta, f. 18/4 1923.

Maria Alexandra, f. 1/5 1883. Sinnessjuk. Bor med fadern.
Anna Amanda, f. 30/5 1886. Gift i Amerika 1911 med emigranten Matts Villiam Gustavsson Häger, f. i Forsby 1/4 1887 (se tab. 175). Vistas ännu i Amerika.
Irene Sofia, f. 5/11 1889. Bor med fadern


Tab. 161.

X. Johannes Eliasson Vikblom, son till Elias Eliasson Vik, tab. 160, f. på Vik 25/1 1875. Bonde på Mickilä, innehar dessutom faderns hemman (Vik). Gift 26/10 1898 med bondd. Johanna Eriksd. Mickilä, f. 7/10 1878 på Mickilä, S (se tab. 66).

XI. Barn (födda på Mickilä):
Johan Villiam, f. 22/11 1899. Stupade vid Tammerfors 26/3 1918.
Agda Johanna, f. 5/12 1908. Till Jakobstad 1933.
Ingrid Linnea, f. 5/10 1911.
Evert Johannes, f. 14/3 1914.
Agnes Maria, f. 25/3 1917.


Tab. 162.

IX. Susanna Mattsd. Lassander, dotter till Matts Mattsson Lassila, tab. 150, f. på Lassila 14/9 1852, d. på Pet 30/5 1925 i kräfta. Gift 10/1 1875 med bondsonen, sedan bonden Johan Eriksson Pet, f. på Pet 10/7 1852, d. där 1/7 1917. Änkan jämte barnen antagit namnet Vidén.

X. Barn (födda på Pet):
Edla Amanda Vidén, f. tvilling 17/10 1875. Hemma. Ogift.
Helena Johanna, f. tvilling 17/10 1875, d. 7/11 s. å. i hjärtsprång.
Johannes Vidén, f. 24/10 1877. I Amerika 1896—1904, samt åter 1905. Hemkommen gift 15/2 1921 med bondd. Selma Johansd. Lukus, f. 25/11 1883 på Lukus. Familjen flyttade till Oravais 1921, där mannen dog 10/1 1928. Änkan flyttade med de två yngre barnen samma år till Nby, där hon köpt gård.

XI. Barn:
Elis Johannes, f. i Nby 14/12 1905 (a.n.). I Kanada.
Erik Gunnar, f. i Oravais 1/12 1921.
Einar Alfons, f. i Oravais 16/1 1924.

Jonas Alfred, f. 26/1 1880. Till Amerika 1900, d. där 9/6 1917 genom olyckshändelse.
Erik Vidén, f. 7/8 1883. Till Amerika 1902. Efter hemkomsten övertagit faderns hemman (Pet). Gift 28/11923 med Maria Sofia Holm, f. 20/8 1892 i Lappo. I barndomen upptagen som fosterbarn av handl. Adolf Holm i Kovjoki.

XI. Barn (födda på Pet):
Karl Erik, f. 21/7 1923.
Anna Elvira, f. 25/8 1925.
Elsa Maria, f. 29/12 1926.
Tor Villiam, f. 26/9 1929.
Ida Linnea, f. 11/3 1931.

August f. 7/9 1887, d. 24/9 s.å. av medfödd svaghet.

 


Tab. 163.

VIII. Johan Mattsson Lassila, son till Matts Abrahamsson L., tab. 149, f. på, Lassila 20/11 1816, d. där 1/8 1854 i magsjuka. Ägare av hälften av faderns hemman, således 7/32 mantal, av vilket han dock senare sålde en 1/32 åt broder Matts, så att hans hemman därefter skattade för 3/16 mantal (se tab. 150). Hemmanet såldes efter Johan Mattssons död på offentlig auktion 17/2 1857 och inropades av kusinen Matts Israelsson (tab. 174). Gift 14/12 1840 med Greta Johansd. Gästgivars, f. i S. 14/12 1812, d. på Lassila som sytningsänka 21/6 1895 av ålderdom.

IX. Barn (födda på Lassila):
Maja Lovisa, f. 8/8 1841. Till Korsholm 1878, d. på Lassila som backstugusittare 21/2 1923 av ålderdom. Ogift.
Johan, f. 4/8 1842, d. på Lassila 5/4 1875 i lungsot. Ogift.
Kajsa Greta, f. 17/5 1844, d. på Lassila som änka 20/5 1925 av ålderdom. Till Helsingfors 1860. Gift där med stationsinspektor Helenius.
Johanna Lasell, f. 9/11 1846. Till Helsingfors 1872.
Anna Lasell, f. 14/5 1851. Till Helsingfors 1873.
Gustav, f. 13/2 1854, d. på Nby kommuns kommunalhem 18/5 1928 i njurinflammation. Timmerman. Till Ryssland 1896, senare till Amerika.


Tab. 164.

VII. Johan Abrahamsson Eklund, son till Abraham Mattsson Lassila, tab. 144, f. på Lassila 21/3 1777, d. i Nby 27/3 1833. Torpare på Lassila, sedan sjöman. Bonde på Aspnäs (Pensala, Munsala år 1820), sedan på Smeds (Vexala). Sedan 1825 landbonde på Smedsbacka. Gift 7/6 1799 med Maja Sofia Karlsd. Stadig, f. 11/6 1780 i Lillsoklot, d. i Nby 5/11 1866 av slag. Änkan och barnen bodde i staden.

VIII. Barn (födda på Lassila, det yngsta i Munsala):
Susanna, f. 4/11 1799, d. kort därpå.
Abraham, f. 7/8 1801. Återvände från Munsala 1824. Har icke funnit honom i kyrkböckerna.
Brita, f. 2/6 1804. Återvände från Munsala 1823. Har icke återfunnit henne.
Johan, f. 23/8 1808, d. 27/9 1813 i rödsot.
Maria, f. 16/2 1810. Flyttade 1830 till Korsholm.
Matts, f. 18/8 1812. Sjöman. Rymt.
Johan, f. 19/4 1816, d. i lungsot 29/10 1834. Sjöman.
Kajsa Stina, f. 16/12 1821. Tab. 165.


Tab. 165.

VIII. Kajsa Stina Eklund, dotter till Johan Abrahamsson E., tab. 164, f. i Munsala 16/12 1821, d. i Kaskö 6/4 1882 i kräfta. Till Kristinestad 1839. Gift 6/12 1842 med Johan Danielsson, f. i Ytterjeppo 16/2 1818, d. i september 1859 på främmande ort (Brahestad). Sjöman, sedan skeppsbyggmästare, för vilken orsak han en längre tid uppehöll sig i Brahestad, där också ett av barnen är fött. Änkan uppförde efter stadens brand gården N:o 1, men flyttade senare till Kaskö.

IX. Barn (födda i Nby, utom det nästyngsta, som föddes i Brahestad):
Johan, f. 16/6 1843, d. i Nby 15/5 1867 i lungsot. Mekaniker.
Maria Evelina (Lina), f. 18/3 1845, d. i Helsingfors 11/3 1917 av åldersbrand i benet. Till Vasa 1865. Gift där 30/6 1870 med dåvarande landskontoristen i Vasa, senare kronofogden i Korsholms härad Fredrik Sandelin, f. 10/5 1846 i Maxmo, d. 5/7 1885 genom en olyckshändelse (9 barn).
Gustav Emil, f. 26/9 1847. Till Helsingfors 1861. Tryckerifaktor. D. som ogift i Nby 17/6 1872 i lungsot.
Matts August, f. 27/10 1850, d. i Nby 14/5 1852 i tvinsot.
Katarina Sofia, f. 30/4 1854, d. i Nby 6/6 1872 i lungsot.
Alma Rosalie, f. 2/5 1856, d. i Vasa 6/11 1915 i hjärtförlamning. Gift i Vasa 22/5 1875 med sin svåger Thure Richard Sandelin, då expediter och lagerförvaltare, sedan kontorist, inspektor, kassör vid bomullsspinneriet i Vasa, f. 22/10 1848 i Vörå, d. i Vasa 5/9 1920 av åderförkalkning. (2 söner.)


Tab. 166.

VII. Isak Abrahamsson Eklund, son till Abraham Mattsson Lassila, tab. 144, f. på Lassila 27/10 1778, d. i Nby 12/3 1849 i vattsot. Dräng i Nby, sedan sjöman, så arbetskarl. Gift med Kajsa Humla, f. 9/4 1783 i Solv, d. i Nby 7/12 1863 i andtäppa.

VIII. Barn (födda i Nby):
Georg Abraham, f. 18/9 1802. Tab. 167.
Isak, f. 21/1 1804, d. 14/5 s. å.
Maria Kajsa, f. 2/2 1809. Tab. 172.
Johan Fredrik, f. 15/8 1811, d. i Nby 12/4 1882. Fiskare. Gift med Anna Beata Åkerblad, f. i Gamlakarleby 7/12 1813, d. i Oravais 8/2 1893 av ålderdom. Barnlösa.


Tab. 167.

VIII. Georg Abraham Eklund, son till Isak Abrahamsson E., tab. 166, f. i Nby 18/9 1802, d. där 25/2 1845. Skeppare. Var bl.a. skeppare på fregatten Vinner 1836. Gift i Nby 31/1 1828 med Anna Sanna Friberg, f. i Nby 3/10 1802, d. där 14/4 1893 av ålderdom.

IX. Barn (födda i Nby):
Kajsa Albertina, f. 19/8 1829. Tab. 168.
Georg Alexander, f. 18/10 1832. Tab. 169.
Anna Maja, f. 18/10 1835, d. 16/11 1891 i Nby av magsjukdom. Ogift. Sömmerska.


Tab. 168.

IX. Kajsa Albertina Eklund, dotter till Georg Abraham E., tab. 167, f. i Nby 19/8 1829, d. 3/8 1901 av ålderdom i Orivesi, där hon vistades hos sin son. Gift i Nby 19/6 1857 med kopparslagarmästaren Jonas Vilhelm Sjöström, f. i Nby 16/8 1829, d. där 26/7 1860 i slag. (Dennes fader, som också var kopparslagare, var hemma från Umeå.)

X. Barn (födda i Nby):
Vilhelm Alexander Sjöström, f. 27/3 1858, d. i Orivesi 3/10 1912 av hjärnuppmjukning, sinnessjuk. Elev å Malmbergs apotek i Nby år 1871. Farmaceut 23/9 1876. Konditionerade i Brahestad 1876—77, i Gamlakarleby 1877—80. Avlade provisorsexamen 13/4 1881. Konditionerade i Nby 1881—85 och i Åbo 1885—89. Erhöll privilegium till Muhos 15/1 1889, apotekare 6/3 1889, erhöll privilegium 23/5 1898 till Orivesi, där, han dog ogift. Testamenterade till Finska apotekarföreningen 100.000 mark till en fond, vars räntor skulle användas som stipendier för provisorer. Begravad i Orivesi, där en gravvård rests av farmaciekåren.
Joel Albert, f. 9/5 1860, d. 27/12 1861 i halssjukdom.


Tab. 169.

IX. Georg Alexander Eklund, son till Georg Abraham E., tab. 167, f. i Nby 18/10 1832, d. där 7/2 1905 i lunginflammation. Tullvaktmästare. Bokbindare. Gift 3/5 1857 med Maria Lovisa Viklund, f. 15/10 1834 i Jakobstad, d. 11/2 1911 i Nby av åderförkalkning.

X. Barn (födda i Nby):
Uno Alexander, f. 1/4 1858, d. i Nby 11/4 1888 i lungsot, skriven i Björneborg, dit han flyttat 1882. Telegrafrevisor. Gift 10/7 1881 med Selma Sofia Jakobsson, dotter till styrman Johan J. och Johanna Degernäs. Hustrun som änka barnmorska i Kaskö. En son Einar, d. i Nby 2/5 1884 i skarlakansfeber (1 år 11 mån. gammal).
Georg Hugo, f. 21/4 1860. Sjöman, drunknade i Nby 29/9 1881.
Selim Ludvig, f. 28/1 1862, drunknade i Nby 29/9 1881. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1881.
Aline Maria, f. 22/1 1864. Lever i Nby. Epileptiker.

XI. Barn (födda i Nby):
Hugo Ludvig Napoleon Eklund, f. 20/11 1891. Tab. 170.
Maria Elvira, f. 8/7 1896. Tagit namnet Sjöborg. Till Amerika 1915. Gift där med farmaren Gunnar Nilsson, boende nära New-York (2 barn).
Laura Aline, f. 3/3 1908, d. 8/3 1911 av skarlakansfeber.

Adele Alexandra, f. 30/9 1865. Till Helsingfors 1888. Barnmorska i Helsingfors. Gift med affärsmannen Matts Forsström, f. 18/2 1860, d. 23/2 1924.

XI. Barn (födda i Helsingfors):
John Axel Alfons Eklund, f. 24/10 1888. Tab. 171.
Aina Regina Adèle Forsström, f. 20/7 1891. Maskinskrivningslärarinna. Gift med kontorschef Karl Fredrik Leonard Lund, f. 31/7 1888.

XII. Barn (födda i Helsingfors):
Lars Fredrik Lund, f. 18/9 1918.
Ulla Margareta Lund, f. 14/8 1927.

Greta Saga Alexandra Forsström, f. 15/1 1906. Kontorist.

Anna Alice, f. 26/7 1867. Till Vasa 1894. Epidemisköterska i Vasa. Till Amerika 1908, återvände 1926, nu bosatt i Jakobstad.
Aina Lovisa, f. 9/12 1869. Till Vasa 1894. Utdimitterad som sjuksköterska från Kirurgiska sjukhuset 1891. Privatsköterska i Vasa, sköterska vid länssjukhuset i Gamla Vasa och sedan privatsköterska i Helsingfors, tills hon ingick äktenskap i Helsingfors med typografen Gustav Robert Salminen, f. 7/6 1876 i Helsingfors, d. 2/9 1917 i Jakobstad i brustet magsår.

XI. Barn:
Linnea Alina Alice Salminen, f. 19/2 1901 i Helsingfors. Genomgått folkskolan och 3 kl. i samskolan i Jakobstad. Kontorist å byggnadskontoret i Jakobstad.
Selim Ivar Robert Salminen, f. 21/3 1903 i Vasa, d. 28/7 1904 i Jakobstad.
Margit Lovisa Salminen, f. 19/5 1905 i Jakobstad. Genomgått lägre folkskolseminariet i Vasa 1927. Haft vikariat, men för tillfället utan tjänst.
Eva Alice Salminen, f. 13/6 1908 i Jakobstad, d. där 13/4 1910.

Anny Katarina Elisabet, f. 3/2 1873. Gift i Helsingfors med Gustav Fritiof Lönngren, f. i Helsingfors 8/2 1870. Konditor, överflyttade år 1900 till Viborg, startade där samma år en bageri- och konditoriaffär, som ännu innehas av honom.

XI. Barn:
Jenny Alice Elisabet Lönngren, f. 27/6 1894 i Helsingfors. Genomgått Svenska fruntimmersskolan i Viborg. Student 1913. Genomgått sjuksköterskekurs och hälsosysterkurs i Helsingfors. Innehar nu avdelningsskötersketjänst å tuberkulossjukhuset i Helsingfors.
Lilly Gustava, f. i Helsingfors 16/7 1898. Besökt fruntimmersskolan i Viborg och hushållsskolan i Grankulla. Hemma.
Svea, f. i Viborg 20/2 1901. Genomgått fruntimmersskolan i Viborg samt sjuksköterskekurs i Helsingfors. Innehar sjukskötersketjänst i Helsingfors.
Bror Georg, f. i Viborg 10/4 1904. Student från Svenska lyceet i Viborg samt avlagt preliminära examina vid juridiska fakulteten i Helsingfors. Nu delägare i faderns affär. Gift med Eili Ester Tirkkonen.

XII. Barn:
Georg Fritiof, f. i Helsingfors 23/12 1930.

Alma Emilia, f. 2/12 1875, d. 8/3 1878 i halsröta.
Alfons Alexander, f. 24/10 1878. Tapetserare. Flyttade 1902 som tullvaktmästare till Vasa återvände till Nby 1914 och upptog sitt gamla yrke. I Jakobstad 1919—23. Gårdsägare i Nby, innehar möbelaffär. Gift 1:o i Vasa 1903 med Berta Ekman, f. 1883 i Vasa. Skilda 1908; 2:o 7/12 1913 med Katarina Elisabet Karlsson, f. 20/5 1886 i Kovjoki på Lukus. Skilda 5/1 1928. 3:o i Helsingfors 28/8 1929 med barnmorskan Gerda Sofia Seger, f. 29/10 1889 i Kyrkslätt.

XI. Barn (födda i Vasa):
1. Astrid, f. 5/7 1904. Gift med doktor Eino Lassila, Valkeakoski.

XII. Barn:
Reijo Eino Erik Lassila, f. 23/7 1933.
1. Erik Alfons, f. 23/7 1905. Kontorist i Tammerfors. Ogift.


Tab. 170.

XI. Hugo Ludvig Napoleon Eklund, son till Aline Maria Eklund, tab. 169, f. i Nby 20/11 1891, d. 28/2 1932 i Jakobstad av ryggradstuberkulos. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1913. Sedan dess folkskollärare i Forsby (Nbyl.). Ordf. i fattigvårdsnämnden sedan 1928. Kolonisationsnämndens kassör och instruktör sedan 1923, kommunal yrkesinspektör. Deltog i frihetskriget 1918 och erhöll minnesmedaljen. Gift 1:o 25/6 1913 med Ida Sofia Dahl, f. i Forsby 12/9 1891, d. där 19/12 1916 i bukhinneinflammation; 2:o 11/8 1917 med folkskollärarinnan i Forsby skola Helmi Maria Lindholm, f. 20/1 1886 i Borgå, därifrån hon flyttade till Forsby 1911.

XII. Barn (födda i Forsby):
1. Runar Ludvig, f. 6/2 1914.
1. Sigurd Torsten, f. 26/3 1915.
1. Bertel Helge, f. 19/11 1916.
2. Helle Marianne, f. 28/7 1918.
2. Nils Fjalar, f. 7/11 1919.
2. Trygve Ingmar, f. 25/6 1928.


Tab. 171.

XI. John Axel Alfons Eklund, son till Adèle E. Forsström, tab. 169, f. i Helsingfors 24/10 1888. Utdimitterad från Nby seminarium 1913. Efter olika vikariat ordinarie folkskollärare på Tålamods (f. d. Kaurajärvi) folkskola i Vörå år 1915. Resetalare för Lutherska Evangeliiföreningen under tvenne somrar. »Uppfostrare» och predikant för röda fångar å Sveaborg under 4 månader. Ordf. i föreningen »Evangeliska unga» (stiftad 1915), ordf. och sekreterare i bönehusbestyrelsen (i Vörå). Gift i Helsingfors 7/1 1915 med Beata Emilia Hagman, f. 28/1 1879 i Kimito. Affärsföreståndarinna i Helsingfors.

XII. Barn (födda i Vörå):
Pehr Albert, f. 14/8 1915.
Rut Rakel, f. 12/1 1918.
Fredrik Gabriel, f. 20/6 1921.
Rakel Maria, f. 29/3 1928.


Tab. 172.

VIII. Maria Kajsa Eklund, dotter till Isak Abrahamsson E., tab. 166, f. i Nby 2/2 1809, d. i Nby 16/6 1847 i lungsot. Gift 17/5 1832 med dåvarande styrman Anders Felander, f. 1801 i Jakobstad, d. i Nby 5/12 1873 av ålderdom. Skeppare på bl. a. Nykarleby-briggen Paulina 1836—38. Inflyttade från Gamlakarleby 1828. Genomgått navigationsskolan i Vasa 2/5 1829. Erhöll burskap i Nby 7/3 1836. Hamnfogde där 7/5 1845.

IX. Barn (födda i Nby):
Katarina Henriette, f. 10/4 1833. Sömmerska. Flyttade till Björneborg 1852. Gick frun tillhanda hos familjerna Grönfelt i tvenne generationer, d. i Björneborg vid 80 års ålder. Ogift.
Maja Emilia, f. 2/3 1835. Fosterdotter åt rådman Adolf Hammarin i Nby. Gift 1/8 1858 med Johan Teodor Häggblom, f. i Kvevlax 28/5 1830, d. i Tammerfors 30/4 1886. Handlande i Nby. Uppsade burskapet 1/4 1867. Sedan 1866 auktionskammarföreståndare, år 1867 stads- och kronokassör i Nby. Tolagsbokhållare där 1867—1871. Flyttade 1876 till Jakobstad (9 barn).
Augusta Sofia, f. 11/9 1836. Till Kaskö 1852. Återvände 1859. Öppnade bageri i Nby efter anmälan 26/1 1880. D. som ogift 18/3 1886 i magsjukdom på sjukhus i Helsingfors.
Anna Alfonsine, f. 14/9 1838, d. i Nby 16/10 1903 av hjärtfel. Gift 17/12 1863 med sjökaptenen Alexander Johan Dyhr, f. i Uleåborg 23/8 1819, d. i Nby 8/3 1895 av ålderdom (7 barn).
Amanda, f. 2/2 1842, d. 28/7 s.å.


Tab. 173.

VII. Israel Abrahamsson Lassila, son till Abraham Mattsson L., tab. 144, f. på Lassila 27/12 1790, d. där 8/2 1845 i stenpassion. Torpare på Lassila. Gift 16/4 1815 med Brita Johansdotter Kaukos, f. 13/8 1789 i Övre Jeppo, d. på Lassila 12/10 1880 av ålderdom.

VIII. Barn (födda på Lassila):
Johan Abraham, f. 25/8 1816, d. 31/12 1817 i älta.
Matts, f. 12/12 1818. Tab. 174.
Susanna Greta, f. 14/1 1820. Tab. 186.
Maria, f. 4/4 1821, d. 15/2 1822.
Jan, f. 1/12 1826, d. 12/2 1931 i rödsot.
Brita Kajsa, f. 28/11 1834, d. 9/9 1835 i rödsot.


Tab. 174.

VIII. Matts Israelsson Lassila, son till Israel Abrahamsson L., tab. 173, f. på Lassila 12/12 1818, d. där 10/2 1888 av ålderdom. Inropade på offentlig auktion 17/2 1857 sin avlidne kusin Johan Mattsson Lassilas hemman, 3/16 mantal (tab. 163) Gift 24/7 1853 med Brita Stina Gustavsd. Lassila (se tab. 197) f. på Lassila 14/7 1832, d. där 8/2 1896 av njurlidande.

IX. Barn (födda på Lassila):
Gustav Häger, f. 5/11 1853. Tab. 175.
Matias, f. 7/9 1855, d. 25/1 1874 i koppor. Ogift.
Johannes Ek, f. 14/2 1859. Tab. 182.
Lovisa, f. 3/1 1865. Gift 19/4 1884 med bondsonen Matts Jonasson Sandberg från Purmo. Flyttade dit efter bröllopet. Båda leva (14 barn).


Tab. 175.

IX. Gustav Mattson Häger, son till Matts Israelsson Lassila, tab. 174, f. på Lassila 5/11 1853. Bonde på Sorvist. Lever där som sytningsman. Gift 12/3 1876 med Johanna Johansd. Lassila (se tab. 151) f. på Lassila (Kovjoki ) 18/2 1857, d. på Sorvist 31/10 1919 i nervsjukdom.

X. Barn (födda på Sorvist):
Hulda Johanna, f. 7/9 1876. Tab. 176.
Johannes, f. 19/9 1878. Tab. 177.
Gustav Alfred, f. 4/1 1881. Tab. 178.
Maria Evelina, f. 19/12 1882, d. 19/10 1885.
Elis Viktor Renvall, f. 19/1 1885. Tab. 179.
Matts Villiam, f. 1/4 1887. Emigrerat till Amerika. Gift där år 1911 Anna Amanda Eliasd. Vik, f. 30/5 1886 i Soklot. (Se tab. 160)
Reinhold Alexander, f. 22/5 1889. Till Amerika 1909.
Joel Israel, f. 8/7 1891, d. 10/12 s. å. av slag.
John Edvin, f. 8/7 1893. Tab. 180.
Joel Edvard, f. 17/7 1895. Har hälften av Faderns hemman.
August Valdemar, f. 15/9 1900. Tab. 181.


Tab. 176.

X. Hulda Johanna Häger, dotter till Gustav H., tab. 175, f. på Sorvist 7/9 1876. Gift 4/7 1897 med bondsonen, sedan bonden Anders Joel Andersson (Finne) Bro, f. på Finne (Markby) 11/7 1877, d. där 12/5 1930 i minsjuka.

XI. Barn (födda på Finne):
Edit Johanna Bro, f. 13/3 1898, d. 16/1 1899 i kikhosta.
Signe Maria Bro, f. 11/4 1899. Gift 28/6 1922 med bondsonen Matts Evald Nygård, f. 19/3 1901 i Markby. Familjen flyttade till Pedersöre 15/12 1923. Mannen dräng i Kållby. Återflyttade 1924 till Nby, Kovjoki, bosatt på Lukus som bagare. Han flyttade 1925 till Jeppo, där han är verksam som bagare.

XII. Barn:
Ragni Marita Nygård, f. 13/10 1923 i Markby.
Bengt Fride Bernhard Nygård, f. 6/11 1926 i Jakobstad.

Ellen Johanna Bro, f. 8/7 1903. Gift 3/11 1923 med Gustav Alexander Sandqvist, f. 26/10 1894 i Jeppo. Handlande i Jeppo.

XII. Barn (födda i Jeppo):
Gustav Reiner Sandqvist, f. 24/10 1924.
Holger Alfred Sandqvist, f. 13/10 1926.
Hjördis Johanna Sandqvist, f. 12/2 1928.
Svea Marita Sandqvist, f. 12/11 1929.

Johannes Villiam Bro, f. 23/1 1904. Bonde efter fadern på ett av Finne hemmanen. Gift 15/6 1924 med Xenia Susanna Björkvik, f. 14/6 1902 i Jeppo.

XII. Barn (födda i Markby):
Elvi Elfrida, f. 7/8 1925.
Enock Villiam, f. 28/7 1927.
Egil Joel, f. 3/9 1929.
Edna Susanna, f. 18/8 1930.
Erika Runborg, f. 23/1 1932.

Elis Anders Bro, f. 1/10 1907. Gift 20/10 1931 med Svea Elvira Dahlsten, fosterdotter till bonden Henrik Gustav Stenman (Lukus). Hemmåg på Lukus.
Karl Reinhold Bro, f. 8/1 1911.
Anna Helena Bro, f. 27/10 1912.
Alfred Vilhelm Bro, f. 18/8 1916.
Elvi Elisabet Bro, f. 20/2 1918.


Tab. 177.

X. Johannes Gustavsson Häger, son till Gustav Mattsson H., tab. 175, f. på Sorvist 19/9 1878. I Amerika 1897—1903. Bonde på Renvaktar (Forsby). Gift 1:o 11/1 1896 med Lovisa Andersdotter, f. i Munsala 24/7 1871, d. på Renvaktar 24/9 1906 i magkräfta. 2:o 7/6 1908 med Alina Olivia Gustavsd. Renvaktar, f. 21/9 1886 i Forsby.

XI. Barn (det första fött i Markby, det andra och tredje i Amerika, resten på Renvaktar):
1. Signe Elisabet, f. 11/7 1896 (a.n.), d. 26/2 1899 i feber.
1. Ellen Lovisa, f. 6/5 1898, d. 29/12 1898 i lunginflammation.
1. Ellen Lovisa, f. 3/5 1901. Till Amerika 1920.
1. Ellen Maria, f. 11/7 1902. Till Amerika, gift där 16/12 1922 med bonden Axel Julin från Munsala.
1. Elin Johanna, f. 25/7 1904. Till Amerika 1922.
2. Karl Johannes, f. 19/8 1909. Till Australien 1927.
2. Einar Gustav, f. 1/4 1911.
2. Gerda Olivia, f. 3/3 1913, d. 4/9 s. å. i diarré.
2. Verner Reinhold, f. 9/8 1914.
2. Gerda Alina, f. 24/9 1916.
2. Axel Ragnar, f. 3/1 1919.
2. Sigrid Linnea, f. 14/4 1921.
2. Margit Olivia, f. 23/4 1923.
2. Birger August, f. 25/4 1925.


Tab. 178.

X. Gustav Alfred Gustavsson Häger, son till Gustav Mattsson H., tab. 175, f. på Sorvist 4/1 1881. Till Amerika 1900. Gift där 23/7 1902 med bondd. Anna Brita Johansd. Smull, f. 2/2 1878 i Korsholm.

XI. Barn (födda i Amerika, Michigan):
Else Elvira, f. 9/1 1903. Gift i Jeppo 13/1 1921 med jordbruksinspektorn Karl Elof Finne, f. 16/6 1901 i Purmo. Mannen till Amerika 1923, familjen senare.

XII. Barn:
Verna Gunhild Finne, f. 11/5 1922 i Nby.
Ragnhild Emilia Finne, f. 23/12 1923 i Forsby.

Elmer Alfred, f. 10/10 1906.


Tab. 179.

X. Elis Viktor Renvall, son till Gustav Mattsson Häger, tab. 175, f. på Sorvist 19/1 1885, d. på Renvaktar 17/3 1931 i lungsot med tillstötande lungbrand. Till Amerika 1909. Sedan 1913 bonde på ett av Renvaktarhemmanen. Nämndeman sedan 1919. Ordf. i hälsovårdsnämnden. Medlem av kyrko- och kommunalnämnden. En följd av år ordf. i förmyndarnämnden. Medlem av Nby nykterhetsförenings styrelse och kretsföreståndare (Forsby). Gift 1:o 11/7 1909 med Jenny Emilia Johansd. Finne, f. i Markby 19/9 1889, d. 18/4 1915 på Renvaktar i lungsot; 2:o 26/12 1916 med Maria Alina Eriksd. Rundt, f. 6/11 1896 i Kovjoki d. 18/7 1924 i njur- och hjärtlidande.

XI. Barn (födda på Renvaktar):
1. Helmi Maria, f. tvilling 31/1 1910, d. 30/5 1914 i tuberkler.
1. Elise Emilia, f. tvilling 31/1 1910.
1. Runar Elis, f. 23/7 1913. Sköter hemmanet.
2. Karin Maria, f. 19/10 1917.
2. Boris Viktor, f. 12/5 1919.
2. Valter Alfred, f. 30/9 1920.


Tab. 180.

X. John Edvin Häger, son till Gustav Mattsson H., tab. 175, f. på Sorvist 8/7 1893. Bonde på Harald (Forsby). Gift 12/6 1921 med bondd. Elin Sofia Östman, f. 16/7 1898 på Harald (Forsby).

XI. Barn (födda på Harald):
Birgit Johanna, f. tvilling 3/2 1922.
Anna Isabella, f. tvilling 3/2 1922.
Gustav Mauritz, f. 25/5 1923.
Nils Bernhard, f. 19/4 1925.
Torsten Edvin, f. 16/9 1926.
Rut Magdalena, f. 16/5 1928.
Klas Mikael, f. 10/3 1930.
Doris Elin Maria, f. 12/1 1932.
Bertel Johannes, f. 21/6 1933.


Tab. 181.

X. August Valdemar Häger, son till Gustav Mattsson H., tab. 175, f. på Sorvist 15/9 1900. Bonde på Sorvist (faderns halva hemman). Gift 24/6 1928 med Anna Linnea Simonsd. Ahlskog, f. 25/12 1907 i Nby kkby (Drakabacka).

XI. Barn (födda på Sorvist):
Alf Gustav, f. 6/12 1929.
Anita Linnea, f. 11/3 1932.


Tab. 182.

IX. Johannes Mattsson Ek, son till Matts Israelsson Lassila, tab. 174, f. på Lassila 14/2 1859, d. där 28/7 1928 av hjärtfel. Husbonde på faderns halva hemman Lassila (3/16 mantal), på vilket han erhöll gåvobrev av 20/1 1888. Gift 17/11 1878 med Lovisa Andersd. Mannfors, f. 11/12 1855 i S. (Mannfors), d. på Lassila 21/6 1918 i kräfta.

X. Barn (födda på Lassila):
Maria Lovisa, f. 12/1 1879. Tab. 183.
Janne, f. tvilling 7/6 1880, d. s. d.
Mattias, f. tvilling 7/6 1880, d. s. d.
Johannes Alfred, f. 7/11 1882. Tab. 184.
Matts Villiam, f. 22/11 1885. Till Amerika 1905, återkommen, d. genom självmord 17/11 1924.

XI. Barn:
Nils Villiam, f. på Lassila 2/2 1925. Genom häradsrättens utslag förklarad som Matts Villiam Eks äkta son.
Hulda Johanna, f. 5/8 1890. Tab. 185.
Edvard Alexander, f. 11/1 1893, d. 23/3 1894 i slag.


Tab. 183.

X. Maria Lovisa Ek, dotter till Johannes Mattsson Ek, tab. 182, f. på Lassila 12/1 1879. Gift 9/11 1902 med August Eriksson Liljedal, f. på Hannula (Kovjoki) 23/4 1878. Bonde på Hannula.

XI. Barn (födda på Hannula):
Artur Viktor August Liljedal, f. 24/10 1903. I Amerika 1922—28. Gift 9/8 1931 med Vera Ingegärd Maria Sjöholm, f. 5/9 1909 i Soklot (på Smeds).

XII. Barn:
Afrodite Ingalill, f. 2/3 1933 på Hannula.

Ester Maria Liljedal, f. 19/6 1906, d. 8/12 s. å. i risen.
Axel Johannes Liljedal, f. 27/12 1907, d. 23/8 1910, krossad av en kärrflake.
Karl Lennart Liljedal, f. 22/4 1910. Seminarist.
Axel Johannes Liljedal, f. 30/3 1912.
Elna Maria Liljedal, f. 17/6 1915.


Tab. 184.

X. Johannes Alfred Ek, son till Johannes Mattsson Ek, tab. 182, f. på Lassila 7/11 1882. Till Amerika 1902. Återkommen, övertog redan under faderns livstid halva hemmanet (20/2 1915), men efter faderns död hela. Gift 24/8 1913 med bondd. Ida Olivia Andersd. Forsbacka, f. i kkbyn (Forsbacka) 8/5 1892.

XI. Barn (födda på Lassila):
Ester Helena Olivia, f. 12/5 1916, d. 26/4 1918 i difteri.
Agnes Sofia, f. 1/1 1918.
Elsa Olivia, f. 21/6 1920.
Valter Johannes, f. 8/2 1924.
Hjördis Alexandra, f. 30/5 1926.
Jarl Alfred, f. 24/12 1929. [Sedermera förtroendevald i Vasa Andelsbank m.m.]
Åke Vilhelm, f. 7/2 1931.


Tab. 185.

X. Hulda Johanna Ek, dotter till Johannes Mattsson Ek, tab. 182, f. på Lassila 5/8 1890. Till Amerika 1905. Gift på Lassila 5/6 1913 med Anders Alfred Andersson Nordström, f. 21/10 1889 i Purmo. Bonde på Lassila (hälften av hemmanet IV).

XI. Barn (födda på Lassila):
Elna Johanna Nordström, f. 6/7 1916.
Karl Johannes Nordström, f. 20/9 1917.
Gilbert Anders Nordström, f. 12/4 1919.
Aina Irene Nordström, f. 16/6 1921.
Erik Villiam Nordström, f. 27/9 1922.
Anni Alina Nordström, f. 5/4 1926.
Edit Maria Nordström, f. 7/11 1930.


Tab. 186.

VIII. Susanna Greta Israelsd. Lassila, dotter till Israel Abrahamsson L., tab. 173, f. på Lassila 14/1 1820, d. på Hannula 9/8 1867 i kräfta. Gift med bondsonen, sedan bonden Johan Johansson Hannula, f. i Kovjoki (Hannula) 23/3 1816, d. där 9/9 1892 i slag.

IX. Barn (födda på Hannula):
Johan, f. 29/10 1843. Tab. 187.
Sanna Kajsa, f. 3/12 1849. Tab. 188.
Lovisa, f. 11/8 1855. Tab. 189.


Tab. 187.

IX. Johan Johansson Hannula, son till Johan Johansson H., tab. 186, f. på Hannula 29/10 1843, d. där 8/3 1889 i vattsot. Bonde på Hannula. Gift 15/12 1867 med bondd. Anna Johansd. Lukus, f. 9/12 1842 i Kovjoki, d. på Hannula 1/3 1921 av ålderdom.

X. Barn (födda på Hannula):
Johannes Herman Hägg, f. 12/1 1869. Bonde på Hannula (efter fadern), d. på Hannula 19/3 1933 i lungsot. Gift 24/1 1892 med Maria Sofia Johansd. f. 29/11 1871 i Munsala.

XI. Barn (födda på Hannula):
Rosa Sofia, f. 24/12 1892, d. 30/1 1909 i lungsot.
Johannes Edvard, f. 20/5 1897 d. 20/6 s. å. i kramp.
Ester Maria, f. 28/11 1898, d. 8/8 1913 av lungsot.
Edit Alexandra, f. 5/3 1901.
Johannes Alfred, f. 19/8 1905.
Axel Edvard, f. 3/2 1907.
Elis Alexander, f. 20/7 1909, d. 5/8 1910 i slag.

Johanna, f. 15/10 1878. Gift 26/12 1897 med Johan Berglund (Mannfors), f. 29/9 1872 i Soklot (Mannfors), först backstugukarl på Mannfors, så i Amerika 1899—1901, sedan 1907 bonde på Lukus.

XI. Barn (de 4 första födda på Mannfors, de andra på Lukus):
Johannes Edvard Berglund, f. 18/10 1898, till Helsingfors 1926. Elektrisk montör. Gift i Helsingfors.
Hugo Edvin Berglund, f. 23/10 1903. Till Australien 1924. Återvänt efter par år. På hemmanet. Ogift.
Alexandra Irene Berglund, f. 1/7 1906. Till Pedersöre 1928 som tjänarinna. Gift där 19/8 1928 med Verner Anders Aspnäs, bondson (Storstara), f. 9/7 1905 i Pedersöre.

XII. Barn:
Åke Verner Johannes Aspnäs, f. 15/9 1929.
Stig Harry Aspnäs, f. 9/1 1932.

Ellen Johanna Berglund, f. 12/9 1908.
Elis Viktor Berglund, f. 22/6 1911. Till Jakobstad 1931. Eldare. Ogift.
Karl Gunnar Berglund, f. 29/1 1918.

Maria Lovisa, f. 6/4 1873. Gift 1/8 1897 med sjömannen Alexander Jakobsson Eklund, f. 12/9 1875 i Esse. Familjen flyttade 17/12 1902 till Jakobstad, maskinist där.

XI. Barn:
Ester Maria Eklund, f. i Vasa 4/10 1898. Gift 31/12 1927 med bondsonen (på Sund, Vestersundby av Pedersöre) Frans August Sundberg, f. 12/12 1896 i Pedersöre.

XII. Barn (födda på Sund, Pedersöre):
Kurt Frans Arvid Sundberg, f. 16/1 1929.
Berndt Alexander Sundberg, f. 7/6 1930.
Per Viktor Sundberg, f. 4/3 1933.

Etty Elvira Eklund, f. i Jakobstad 11/7 1901. Gift 13/7 1930 med montören Karl August Järnfelt, f. 6/9 1886 i Pedersöre.
Elin Eklund, f. 5/11 1904 i Jakobstad. Till Gamlakarleby 8/7 1933.
Hugo Alexander Eklund, f. 18/12 1906 i Jakobstad.
Elna Alexandra Eklund, f. 6/11 1909 i Pedersöre, d. där 27/3 1919 i galopperande lungsot.
Elly Linnea Eklund, f. 17/8 1912.

Jakob, f. 5/2 1876. I Amerika 1904—08. På hemmanet. Ogift.
Alexander, f. 22/12 1878. Till Amerika 1892 (Eskinaba). Smed.
Hulda Sofia, f. 8/6 1881, d. på Pet 25/12 1918 i lungsot. Gift 2/1 1910 med Anders Gustav Nylund (i dennes andra äktenskap), f. på Pet 30/6 1864, d. där 14/2 1916 i lungsot. Bonde på Pet.

XI. Barn (födda på Pet):
Anders Elis Nylund, f. 27/2 1911. Till Jakobstad 1931. Eldare där.
Karl Johannes Nylund, f. 21/1 1912. Till Kanada 1929. Återkommen. Hemma.
Astrid Sofia Nylund, f. 30/11 1913, d. / 3/6 1914 i kikhosta.

Ida Katarina Hedroos, f. 30/8 1884. Ogift. Bor på Pet med systersonen Karl Johannes Nylund.


Tab. 188.

IX. Sanna Kajsa Johansd. Hannula, dotter till Johan Johansson H., tab. 186, f. på Hannula 3/12 1849, d. på Lukus 11/5 1918 i hjärtslag. Gift 1:o 15/2 1880 med bondsonen Johannes Jakobsson Mannström, f. på Mannfors i (S.) 21/2 1854, d. där 21/8 1880 i vattsot; 2:o 24/12 1886 med järnvägsarbetaren Herman Robert Qvintus, f. 13/71852 i Rantasalmi, d. på Lukus (Kovjoki) 19/12 1912 i magkatarr. Ägde stuga på Lukus.

X. Barn (födda på Lukus):
2. Herman Robert Qvintus, f. 13/3 1887, d. 19/3 s.å.
2. Johannes Emil Qvintus, f. 6/3 1888. Äger stuga på Lukus. Arbetare. Ogift.
2. August Vilhelm Qvintus, f. 4/4 1889, d. 6/7 s.å.
2. Karl Gustav Qvintus, f. 14/8 1890. Till Amerika 1909, d. där (i Colorado) 24/5 1919, krossad. Ogift.
2. Herman Robert Qvintus, f. 5/10 1893. Ogift. Arbetare.


Tab. 189.

IX. Lovisa Johansd. Hannula, dotter till Johan Jakobsson H., tab. 186, f. på Hannula 11/8 1855, d. på kommunalhemmet i Nbyl. 2/3 1927 av ålderdom. Gift 1:o 7/3 1874 med Matts Jakobsson Mannfors (bror till systern Sanna Kajsas man, tab. 188), f. 4/8 1851 på Mannfors (S.), d. där 17/10 1881 i maginflammation; 2:o 24/11 1882 med Alexander Andersson, bonde på Mannfors, f. där 10/4 1861, d. 28/1 1901 i Amerika, dit han rest 1897; 3:o 29/12 1916 med Johan Eriksson Långholm, f. 22/4 1846, d. på kommunalhemmet i Nbyl. 8/12 1925 av ålderdom. Inhysing på Frill.

X. Barn (födda på Mannfors):
2. Hulda Lovisa Mannfors, f. 2/4 1883, d. 29/4 s.å.
2. Johannes Edvard Mannfors, f. 10/3 1884. Till Amerika 1902.
2. Alexander Alfred Mannfors, f. 8/2 1887, d. 25/2 1904 i lungsot.
2. Ida Lovisa Mannfors, f. 2/1 1889. Gift 22/3 1914 med Fredrik Johansson Liljeström, nu bonde på Isakas, se tab. 103. [Min farfar och farmor.]


[Fredrik och Ida Liljeström. Förstoring.]


u. ä. Joel Villiam Mannfors, f. 7/1 1896. Arbetare. Bosatt i Nby. Gift där 8/11 1925 med Ester Johanna Nordlund, f. i Nby 17/9 1898.

XI. Barn (födda i Nby):
Ann-Mari, f. 13/11 1926.
Dorrit Helena, f. 6/5 1929.

 


Woldemar Backman, (1933) Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618—1933.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Fortsättning: D. Brita Jakobsdotter Lassila och Nils Pehrsson jämte deras avkomlingar.
(Inf. 2005-05-13, rev. 2023-10-22.)