Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun.
Hemman och släkt 1618—1933.
av
Wold.  Backman


[Tilläggsuppgifter och funderingar angående Woldemar Backmans tidigare studier över släkten Lassila av Seija Riitta Laakso.]

A.  Susanna Jakobsdotter Lassila och Erik Jönsson och dessas avkomlingar.

En kort översikt. Dessa avkomlingar bibehöllo hemmansdelen i sex släktled, tills denna år 1856 såldes till Matts Vesterlund från Purmo. Den sista ägaren av släkten, Erik Eriksson, d. y. Asplund, köpte ett annat hemman i Kovjoki (Lukus) samt dog 1868 i tyfus i Helsingfors, där han antagligen varit på arbetsförtjänst. Hustrun dog på Lukus 1889. Samtliga barn hade redan därförinnan förskingrats, dels till Amerika, dels till andra orter i Finland (Helsingfors, Åbo, Vasa). Denna släktgren hade på 1800-talet antagit namnet Asplund, troligen efter den plats, där deras hemmans bostad var belägen, Aspnabba. Grenar av släkten, dels på mans- dels på kvinnolinjen, finnas spridda omkring både i hemtrakten och dess närhet. I Kovjoki finnas avkomlingar både på Hannula, Pet och Rundt, i Soklot på Ahlnäs, Björn, Froste, Gästgivars, Harald, Hemming, Mannfors, Mickilä, Nisula, Rank, Smeds, Tågs och Vik, i Karby på Raj och Lille (Lillqvist), i kyrkobyn på Frill, Högbacka, Isakas, i Forsby (Nby l.) på Bro, Mickelsbacka och Sorvist, i Ytterjeppo på Heikfolk och Lassila, i Jeppo på Fors, Hilli, Mjölnars, Stenbacka och Silvast, i Munsala på Gästgivars och Smeds. Också i Nykarleby stad möta oss avkomlingar med namnen Brunberg, Björklund, Björkman, Forsberg, Granberg, Janson, Kronqvist, Kloström, Liljeström [min släkt], Linqvist, Vik, Vidman och Österlund.


Tab. 5.

V. Susanna Jakobsdotter Lassila, dotter till Jakob Simonsson och Brita Jakobsdotter, tab. 4, f. 1702, d. före mannen. Gift med hemmågen Erik Jönsson, f. 1707, d. på Lassila 28/6 1765. Ägare av 1/4 av det odelade hemmanet (3/16 mantal).

VI. Barn (födda på Lassila):
Jakob, f. 1725. Tab. 6.
Erik, f. 2/2 1730, begraven 25/1 1732.
Brita, f. 24/6 1732. Försvunnen från kyrkböckerna 1752. [*]
Lisa, f. 22/12 1733. Till nattvarden 1746, sedan försvunnen. [*]
Susanna, f. /12 1736. Försvunnen från kyrkböckerna 1754. [*]
Abraham, f. 24/4 1738, död i späd ålder.
Jöns, f. 13/12 1739. Tab. 26.
Anna, f. 1742. Tab. 51.

[Tilläggsuppgifter av Seija-Riitta Laakso.]


Tab. 6.

VI. Jakob Eriksson Lassila, son till Susanna Jakobsdotter och Erik Jönsson, tab. 5. F. på Lassila 1725, d. där 24/11 1796 av ålderdom. Ägare av faderns hemman (3/16 mantal, en kort tid 2/8). Nämndeman. Gift 1:a den 4/11 1747 med Brita Andersdotter, f. 1728, d. på Lassila 18/2 1778 i vattsot, 2:o med Beata Hansdotter, f. 1734 i Purmo, d. på Lassila 26/8 1801 i vattsot.

VII. Barn (födda på Lassila):
1. Kerstin, f. 24/11 1745, d. 11/7 1775 i barnsäng. Gift 30/10 1774 med bondsonen Mårten Gustafsson Biggas, f. 23/3 1752.
1. Susanna, f. 11/10 1748, d. på Finne 2/6 1792 av hetsig feber. Gift 21/11 1773 med bonden Anders Larsson Finne, f. 21/9 1749, d. 15/7 1788 i hetsig feber.

VIII. Barn (födda på Finne, Markby):
Karin, f. 24/12 1774. Som tjänarinna till Pedersöre 1799.
Susanna, f. 4/5 1777, d. 31/10 1781 i koppor.
Anna, f. 14/7 1778. Tjänarinna.
Elisabet, f. 10/7 1780, d. s. å.
Jakob, f. 31/3 1782. Som dräng till Munsala.
Stina, f. 20/2 1786, d. s. å. av torsk.
Greta, f. 8/10 1787. Tjänarinna.
Efter föräldrarnas död har jag icke kunnat följa barnens öden.

1. Erik, f. 9/9 1751. Tab. 7.
1. Anders, f. 18/1 1753. Tab. 15.
1. Brita, f. 9/8 1756. Försvunnen 1777 från kyrkböckerna.
1. Anna, f. 19/6 1760, d. 3/12 1802 i hetsig, feber. Gift 27/7 1787 med soldaten Jonas Asp i Jeppo, vicekorpral, f. i Pedersöre 1/3 1769, d. i Karby 3/2 1830 i slag. Omgift.

VIII. Barn (de tre första födda i Ytterjeppo, de två sista i Soklot):
Johan Asp, f. 15/7 1791. Försvunnen 1813.
Jakob Asp, f. 10/11 1793. I Jakobstad 1811—12. Försvunnen från 1817 års kyrkbok.
Jonas Asp, f. 19/7 1795.
Simon Asp, f. 24/10 1798, d. kort därpå.
Anna Brita Asp, f. 19/4 1800, d. 15/10 1802 av »riset».

1. Simon, f. 6/2 1762. Flyttat till Västerbotten på 1780-talet.
1. Maria, f. 4/4 1765. Tjänarinna. Flyttat till Kaskö 1795.
1. Greta, f. 14/8 1772. Tjänarinna på olika ställen, sedan förlorat henne ur sikte.


Tillägg.
[Från slutet av boken]

Den i tab. 6 nämnda Jonas Asp's öden hade jag tidigare ej kunnat följa. Genom meddelande av magister Hugo Lagström har den avbrutna tråden åter kunnat hopfogas.


Tab. 6 a.

VIII. Jonas Asp, son till Jonas Asp, tab. 6, f. i Ytterjeppo 19/7 1795. Flyttade till Pedersöre 1810. Hemmåg på Siisbacka i Purmo. Åren 1826—27 bonde på ett av Bonäs hemmanen i Nby landskommun. Sålde hemmanet sistnämnda år och blev torpare där. Sedan 1832 »på lasarettet» (i Kronoby?, sinnessjuk?), där han sannolikt dog, ty hans namn finnes icke efter denna tid varken i mantalslängderna eller i kyrkoböckerna, endast finnes antecknat i kyrkoboken, att han avled 17/4 1868 av ålderdom. Gift med bonddottern Kajsa Mattsd. Siisbacka, f. i Purmo 8/9 1798, d. på Bonäs 14/5 1867 i slag.

IX. Barn (födda i Purmo):
Jonas, f. 13/12 1817. Tab. 6 b.
Anna Greta, f. 13/4 1819. Tab. 6 d.
Fredrik, f. 22/2 1821. Färgargesäll. D. 17/11 1873.
Maja Lisa, f. 1/11 1824. Tab. 6 i.
Brita Kajsa, f. 19/11 1826, d. i Vasa 13/2 1891. Synes ha varit gift tvenne gånger, 1:o med verkmästaren vid häktet i Vasa, Nyberg; 2:o med stockmakaren och slottvaktmästaren Jöns Sundqvist, i hans andra äktenskap, f. i Kalix 1/4 1817, d. i Vasa 5/8 1893.
Karl, f. 14/12 1830, d. 6/5 1833 i mässling.


Tab. 6 b.

IX. Jonas Asp d. y., son till Jonas Asp d. ä., tab. 6 a, f. i Purmo 13/12 1817, d. i Oravais 20/2 1879 i lungsot. Dräng på Kimo bruk, senare torpare på Jakobs i Kimo by. Gift 1:o med Maja Lisa Gustavsd. Asplund, f. i Storkyro 19/8 1811, d. i Oravais 10/9 1863 i lungsot; 2:o med änkan Anna Maja Brännback, f. 30/11 1818, d. i Oravais 2/1 1902 av åderdom.

X. Barn (födda i Oravais):
1. Jonas Aspegren, f. 5/1 1839. Tab. 6 c.
1. Anders Henrik Aspegren, f. 12/3 1842. Flyttade till Vasa 1862, därifrån till Helsingfors. Smed. Levde ännu år 1920.
1. Kajsa Lovisa Aspegren, f. 29/9 1844, d. i Oravais 18/7 1921 i lungkatarr. Småskollärarinna. Ogift.

XI. Barn (födda i Oravais).
Maja Lovisa Aspegren, f. 30/5 1869, d. i Oravais 6/9 1896 av okänd sjukdom.
Johanna Aspegren, f. 20/3 1873, d. 18/4 1892 i lungsot.

1. Maria Brita Aspegren, f. 22/7 1846. Till Vasa 1865. D. i Åbo 1866.


Tab. 6 c.

X. Jonas Aspegren, son till Jonas Asp, tab. 6 b, f. i Oravais 5/1 1839, d. i Vörå 25/5 1913 i hjärtlidande. Torpare på Iisamäki torp. Gift 1:o 7/2 1861 med Maria Lovisa Danielsd. Bäckman, f. i Vörå 7/7 1837 och d. där 6/10 1871 i förstoppning; 2:o 19/10 1878 med Maria Johansd. Lillkålax, f. 9/7 1846 i Vörå, d. där 27/12 1921 i hjärtfel.

XI. Barn (födda, det äldsta i Oravais, de andra i Vörå):
1. Magnus, f. 2/9 1862, d. i Sverige 29/10 1904. Gift i Sverige år 1886 med Kristina Sofia Lundgren, f. 5/12 1862 i Sverige. (10 barn).
1. Lisa Johanna, f. 26/1 1870. Reste till Amerika 1895. Gift där med Herman Holmberg från Åbo.
2. Johannes, f. 1/2 1874. Emigrerat till Amerika. Gift där med en Oravaisflicka. Bosatta i Worcester, Mass., (3 barn).
2. Anders Henrik, f. 18/9 1877, d. i Amerika 3/10 1918. Gift 9/4 1906 med Johanna Klemets, f. 20/6 1884, lever i Amerika. En dotter Signe.
2. Maria, f. 16/12 1879. Gift i Amerika med Albert Severin Österlund, f. 13/2 1869 i Vörå. Vistas fortfarande i Amerika.
2. Ida Lovisa, f. 19/1 1888. Gift 13/12 1909 med Johannes Mattsson Thure, f. 9/12 1886 i Kvevlax. Torpare på Iisamäki torp i Vörå.

XII. Barn (födda i Vörå).
Alvina Ingeborg Thure, f. 19/5 1920.
Elsa Ulrika Thure, f. 1/1 1923.Tab. 6 d.

IX. Anna Greta Asp, dotter till Jonas Asp, tab. 6 a, f. på Siisbacka i Purmo 13/4 1819, d. i Nby 2/4 1900 av lunginflammation. Gift i Nby 21/11 1844 med fiskaren i Nby Johan Vilhelm Lasander, (son till sjöman Isak Vilhelm Lasander och sonson till guldsmeden Isak L., f. i Ytterjeppo), f. 2/1 1822 i Nby, d. där 15/12 1893 av tarmsår.

X. Barn (födda i Nby):
Anna, f. 4/2 1846. Tab. 6 e.
Vilhelm, f. 1/11 1847. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden. Förklarats genom rådhusrättens i Nby utslag av 8/9 1924, död 1/1 1905.
Maria, f. 29/9 1849. Tab. 6 f.
Johanna, f. 10/9 1851. Tab. 6 g.
Josef, f. 4/12 1853. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.
Tilda, f. 14/3 1856. Tab. 6 h.
Frans Anton, f. 4/8 1858, d. i Nby 11/11 1923 i hjärtförlamning. Fiskare.
Emil Edvard, f. 18/3 1861, d. i Nby 7/3 1875 i tyfus.


Tab. 6 e.

X. Anna Lasander, dotter till Johan Vilhelm L., tab. 6 d. f. i Nby 4/2 1846, d. i Jakobstad 27/8 1919 av brännsår. Till Jakobstad 1868, gift där 30/7 1871 med sjöman Johan Daniel Hellman, f. i Jakobstad 19/12 1844, d, där 6/10 1919 av hjärtlidande. Ägde gården Alholmsgatan 22. Fabriksarbetare.

XI. Barn (födda i Jakobstad):
Maria Hellman, f. 18/5 1875. Till Amerika. Gift där med målaren Albert Fernlund, f. i Sundsvall, Sverige.

XII. Barn (födda i Amerika):
Hugo, f. 1911 d. s. å.
Edit, f. 4/4 1914.

Anni Matilda Hellman, f. 17/9 1878, Anställd vid Strengbergska tobaksfabriken i Jakobstad sedan 1892. Innehar föräldrarnas gård.
Edit Johanna Hellman, f. 19/3 1881, d. i Jakobstad 12/8 1898 i lungsot.


Tab. 6 f.

X. Maria Lasander, d. till Johan Vilhelm L., tab. 6 d, f. i Nby 29/9 1849, d. i Larsmo 7/11 1921 i magkräfta. Gift i Nby 11/6 1874 med sin kusin Karl Vilhelm Sundström, f. i Nby 19/11 1846, d. där 19/5 1884 i lunginflammation. Efter 7 års praktik som handelsbiträde, erhöll han burskap som handlande i Nby 27/11 1871. Änkan idkade bagerirörelse ända till sin flyttning till sonen i Larsmo år 1903.

XI. Barn (födda i Nby):
Ellen Maria Sundström, f. 22/2 1875, d. 19/5 1885 i Nby.
Einar Emil Vilhelm Sundström, f. 1/7 1876. Utdimitterad från Nby seminarium 1898. Sedan hösten 1898 lärare i Larsmo, Eugmo. Kommunalstämmans ordf. 1/1 1908—31/12 1918, sedan dess kommunalfullmäktiges ordf. Gift 21/11 1909 med Ester Sundqvist, f. 28/8 1891 i Larsmo, dotter till sågarbetaren Anders S. och hans hustru Maria.

XII. Barn (födda i Larsmo):
Linnea Maria, f. 12/9 1910. Gift 16/7 1933 med lantbrukaren Karl Thulin i Karleby.
Tor Olle, f. 22/7 1912.
Hjördis Sofia, f. 14/3 1916.
Birgit Elisabet, f. 17/10 1918.
Fjalar Einar Vilhelm, f. 14/11 1920.
Karl Erik Kristian, f. 13/11 1924.
Ester Ingeborg, f. 12/12 1925, d. s. d.


Tab. 6 g.

X. Johanna Lasander, dotter till Johan Vilhelm L., tab. 6 d, f. i Nby 10/9 1851, d. på Forsbacka 21/1 1927 i slag. Gift 30/12 1885 med bonden Erik Johansson Forsbacka i dennes andra äktenskap, f. 8/3 1835 i Munsala, d. på Forsbacka 1/51922 av ålderdom.

XI. Barn (födda på Forsbacka):
Emil, f. 25/8 1886. Bonde på Forsbacka. Gift 12/4 1909 med Ida Johanna Mattsd. Pellis, f. på Pellis i Pedersöre 10/3 1885.

XII. Barn (födda på Forsbacka):
Sven Erik Vilhelm, f. 20/2 1910.
Tor Richard Napoleon, f. 17/9 1911. Gift 24/6 1933 på Forsbacka med bondd. Hulda Maria Isaksd. Häggman, f. 15/12 1909 i Amerika.
Svea Maria, f. 4/9 1915.
Erik Mikael, f. 13/1 1921.
Gunnar Vilhelm, f. 17/12 1927.

Maria Elisabet, f. 26/2 1891, d. på Forsbacka 4/10 1910 i lungsot.


Tab. 6 h.

X. Tilda Lasander, dofter till Johan Vilhelm L., tab. 6 d, f. 14/3 1856 i Nby, d. i Gamlakarleby 25/2 1933 av ålderdom. Gift i Nby 23/10 1879 med extra postiljonen Johan Lagström, f. 5/9 1857 på Ohls i Nby kkby. Stadstjänare i Jakobstad. Handelsföreståndare i Esse. Handlande i Larsmo. Sist vaktmästare vid svenska folkskolan i Gamlakarleby. D. i Gamlakarleby 1/5 1931 av ålderdom.

XI. Barn (födda i Jakobstad):
Johanna Matilda Lagström, f. 27/7 1880. En tid i Amerika. Äger föräldrarnas gård Västra Kyrkogatan 58 i Gamlakarleby.
Hulda Elisabet Lagström, f. tvilling 3/11 1882. Genomgått Ekenäs seminarium. Anställd i Jude-missionens tjänst. Bosatt i Stockholm.
Emil Johannes Lagström, f. tvilling 3/11 1882, d. 17/6 1888 i skarlakansfeber.
Hugo Bernhard Lagström, f. 11/9 1894. Filosofiemagister. Lärare vid Björneborgs svenska samskola sedan 1921. Gift i Gamlakarleby 11/10 1920 med Valma Lydia Pekkarinen, f. 4/4 1894 i Kinnula.

XII. Barn (fött i Gamlakarleby):
Rolf Allan Bernhard, f. 19/7 1921. Samskolelev.

Astrid Maria Lagström, f. 6/11 1897. Genomgått 7 klasser av Svenska samskolan i Gamlakarleby. Nervsjuk.


Tab. 6 i.

IX. Maja Lisa Johansd. Asp, dotter till Jonas A., tab. 6 a, f. i Purmo. Flyttade till Vasa 18/3 1880. Gift 1:o 30/1 1852 i Nby med Matts Mattsson Jut, dräng. D. 30/10 1855 av förstoppning; 2:o 20/7 1862 med Gustav Andersson Rundell, f. 5/1 1818 i Pedersöre, d. vådligen på Atlanten 2/10 1875. Sjöman.

X. Barn (födda i Nby):
Anna Maria Rundell, f. 19/10 1862. Till Vasa 1879. Gift med en Skog.
Augusta Emilia Rundell, f. 11/10 1864. Till Vasa 1880. Gift med en Kulberg.

 


Tab. 7.

VII. Erik Jakobsson Lassila, son till Jakob Eriksson, tab. 6, f. 9/9 1751 på Lassila, d. där 23/9 1789 av bröstvärk. Gårdsson. Gift 30/10 1774 med Karin Larsdotter, f. 8/9 1756, d. 5/1 1809 i feber, omgift 16/6 1793, med drängen på Bonäs, Jakob Mattsson f. i Gamlakarleby 1/5 1763.

VII. Barn (födda på Lassila):
Jakob, f. 23/1 1777. Tab. 8.
Brita, d. 12/9 1778 i en ålder av 2 månader.
Karin, f. 28/2 1780, d. 10/8 1781.
Maria Helena, f. 21/1 1786. Till Kristinestad 1809.
Stina, f. 8/6 1787. Till Munsala 1812. Har icke återfunnit henne där.
Simon, f. 30/4 1788. Tab. 10.
Margareta, f. 22/8 1789. Tab. 11.
Kajsa, f. 17/4 1794, d. s. å. i mässling.

 


Tab. 8.

VIII. Jakob Eriksson Lassila, son till Erik Jakobsson Lassila tab. 7, f. på Lassila 23/1 1777, d. där 4/12 1821 i hetsig feber. Torpare på Lassila. Gift med Kajsa Jakobsdotter Masaholm, f. 1777 i Pedersöre, d. på Lassila 10/11 1817 av »sår och bulnader»

IX. Barn (födda på Lassila):
Kajsa, f. 26/8 1802. Som tjänarinna till Jakobstad 1829. Död hos systern Maria (se nedan) på Nygård (Markby) 6/11 1856. Ogift. Rotfattig.
Erik, f. 17/11 1803, d. 13/4 1804 i »slag».
Jakob, f. 19/3 1805. Gift 3/8 1828 med bonddottern Maja Greta Jakobsdotter Forsbacka, f. 1/10 1809 på Forsbacka. Bosatt först som hemmåg på Forsbacka, sedan som inhysing; flyttade 1840 till Lappo.

X. Barn (födda på Forsbacka):
Anna Kristina, f. 21/4 1834.
Sanna Lovisa, f. 19/2 1837.
Henrik, f. 26/21840.

Margaretha, f. 10/1 1807, d. i Nby 11/1 1885 av ålderdom. Gift 17/8 1828 med sjömannen Karl Gustaf Brunberg, f. i Nby. 20/4 1803. d. i Spanska sjön 30/5 1841 i rödsot. Ägare av gården 75 i Nby före branden.

X. Barn (fött i Nby):
Karolina Lisa Brunberg, f. 15/9 1832. Bodde i Kronoby 1858—70. Död i Nby 16/5 1904 i hjärtslag, ogift.
Maria, f. 10/11 1811. Tab. 9.
Brita Stina, f. 23/12 1815, d. 13/10 1817 i rödmässling.


Tab. 9.

IX. Maria Jakobsdotter Lassila, dotter till Jakob Eriksson Lassila, tab. 8, f. på Lassila 10/11 1811, d. på Finne (Markby) 12/10 1876 i »svullnad». Gift 25/3 1832 med bondsonen, sedan bonden (först på Nygård, sedan på Finne) Johan Johansson Casén f. 24/5 1806 i S., d. på Finne 23/4 1852 i slag. Änkan omgift med bonden, sexmannen Matts Mattsson d. ä. Finne, f. 17/3 1802, d.18/11 1863 av slag.

X. Barn (födda på Nygård och Finne):
1. Johan Jakob, f. 18/9 1832. Husbonde efter fadern på Finne. Flyttade 27/12 1875 med sonen Johan Jakob till Laukas. Gift 9/7 1854 med Maja Lovisa Mattsdotter Finne i hennes andra äktenskap, f. 15/5 1832 i Markby, d. där 23/11 1868 i tyfus.

XI. Barn (födda på Finne):
Maria Lovisa, f. 28/11 1855. Till Tammerfors 1866.
Kajsa Lena, f. l7/5 1857, d. 15/9 1858 av nervfeber.
Anna Sanna, f. 27/5 1858, d. 6/51862 av mässling.
Kajsa Lena, f. 30/9 1859. Till Tammerfors 1885
Johan Jakob, f. 21/7 1861. Till Laukas 1875.
Anna Sanna, f. 31/5 1863. Till Tammerfors 1885.
Maria, f. 18/4 1865, d. 18/9 s.å.

1. Kajsa, f. 23/6 1835, d. 19/4 1838.
1. Daniel, f. 26/8 1840. Till Houtskär 1868.
1. Erik Nyholm, f. 17/1 1844. Sjöman. Till Sverge 1874.
1. Adam, f. 14/10 1845, d. 14/1 1846 av tandsprickning.
1. Isak Finne, f. 7/3 1848. Timmerman. Gift 12/10 1879 med Anna Sanna Andersdotter Finne, f. 9/10 1858 i Kovjoki. Barnlösa. Flyttade 1899 till Helsingfors.
1. Maria, f. 25/9 1851, d. 25/3 1853 i koppor.


Tab. 10.

VIII. Simon Eriksson Asplund, son till Erik Jakobsson Lassila, tab. 7, f. på Lassila 30/4 1788, d. i kkbyn 21/10 1818 i håll och stygn. Sjöman, sedan inhysing i kkbyn. Gift 19/12 1813 med Ulrika Andersdotter Lillsilvast, f. 30/1 1787 i Jeppo. Omgift 13/6 1830 med bonden Jan Mattsson Jussila, f. 1754 i Munsala d. 1833. Änkan återvände från Munsala 1833.

IX. Barn:
Kajsa Greta, f. 15/8 1810 (a.n.)
Maja Lisa, f. 8/9 1814.

(Inf. 2005-05-02.)


Tab. 11.

VIII. Margareta Eriksdotter Lassila, dotter till Erik Jakobsson L., tab. 7, f. på Lassila 22/8 1789, d. 25/10 1840 i lungsot. Gift 25/11 1810 med torparen på Lassila Johan Mattsson Vidman, f. i Munsala 7/8 1780, d. på Lassila 16/1 1846 av ålderdom ss. rotfattig.

IX. Barn (födda på Lassila):
Johan Vidman, f. 30/1 1813, d. i Nby 23/3 1874 i slag. Arbetskarl. Gift 7/1 1843 med Brita Kajsa Henriksdotter, f. 3/12 1806 i Kovjoki, d. i Nby 12/12 1889 i lunginflamation, skild från förrymda sjömannen Abraham Björklund.

X. Barn (födda i Nby):
Erik, f. tvilling 9/5 1843, d. kort därpå.
Johanna Katarina, f. tvilling 9/5, 1843, d. i Nby 16/1 1867 i lungsot.
Sanna Sofia, f. 19/2 1846, d. i Nby 30/3 1852 i kikhosta.
Johan Edvard, f. 27/11 1850, d. i Nby 16/9 1896 i lungsot. Sjöman.

Erik Vidman, f. 23/8 1816. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.
Maja Lovisa Vidman, f. 30/4 1819. Tab. 12.
Karl Johan Vidman, f. 18/8 1821. Sjöman. Rymt. Gift 6/2 1842 med Lena Johansdotter Forsbacka, f. 10/6 1818 i Purmo, d. i Helsingfors 15/11 1896.

X. Barn:
Maria (Maud) Matilda, f. 25/5 1846 i Nby. Till Viborg 1863.
Lena Sofia, f. 15/8 1843 i Kovjoki, d. 28/9 1847 i Nby i skarlakansfeber.
Karl Viktor, f. 21/3 1849 i Nby, d. 30/6 1886 i New-York. Sjöman. Ogift.

Kajsa Greta Vidman, f. 3/11 1824. Tab. 13.
Matts Vidman, f. 12/6 1826. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.
Jakob Vidman, f. 16/3 1829, d. 14/12 1841 i lungsot.
Anna Sofia Vidman, f. 2/8 1833, d. 6/8 1838 i rödsot.


Tab. 12.

IX. Maja Lovisa Vidman, dotter till Johan Mattsson V., tab. 11. f. på Lassila 30/4 1819, d. på Lukus 27/1 1897 av ålderdom. Gift 6/12 1840 med bondesonen, sedan bonden och sist torparen och smeden Erik Johansson Lundqvist (Lukus), f. på Lukus (Kovjoki) 9/12 1820, d. på Lukus 21/1 1894 av ålderdom.

X. Barn (födda på Lukus):
Johan Erik, f. 3/3 1841. Till Jakobstad 12/2 1858.
Sofia, f. 20/11 1844, d. 25/5 1861 på Lukus i bröstsjukdom.
Maria, f. 9/5 1847. Till Björneborg 1866. Återvänt och sedan till Åbo 6/11 1871.
Lovisa, f. 1/6 1849, d. 30/10 1852 i rödsot.
Kajsa Greta, f. 31/10 1851, d. 12/5 1854 av slag.
Lovisa, f. 30/10 1853. Till Åbo 20/8 1877.
Erik, f. 30/10 1855, d. i Amerika 22/11 1894 i lungsot, dit han rest 1893. Fabriksarbetare i Åbo, sedan torpare efter fadern, sjöman. Gift 13/1 1878 med Sofia Johansdotter Lundqvist (Lukus), f. 28/2 1852 i S., flyttade 1902 till Jakobstad, tog betyg till Sverge 1904, d. i Härnösand 25/1 1932.

XI. Barn (födda på Lukus):
Hilma Sofia, f. 23/5 1878. Till Jakobstad 24/10 1898. Förelyst 21/4 1905 med svenska undersåten Johan Axel Johansson från Härnösand, dit hustrun flyttat.
Erik Alexander, f. 1/9 1880, d. i Kalifornien 27/5 1926 i tarmvred. Ogift.


Tab. 13.

IX. Kajsa Greta Vidman, dotter till Johan Mattsson V. tab. 11, f. på Lassila 3/11 1824, d. i S. 19/4 1865 i bröstsjukdom. Gift med inhysingen i S. (först på Snåre, sedan på Smeds) Matts (Jofs eller) Haglund, f. i Munsala [Skall vara Öja i Karleby/SH.] 16/5 1818, d. i S. 8/2 1873 i slag.

X. Barn (födda i Soklot):
Brita Lovisa, f. 23/12 1843, d. i S. 5/2 1860 i lungsot. Gift 28/1 1868 med backstugumannen och fiskaren Johan Jakob Mattsson Viklund, f. i S. 2/10 1842, d. där 13/2 1911 i lungbrand, (se angående barnen tab. 91).
Johan, f. 4/8 1849. Sjöman. Till Viborg 1875.
Greta, f. 25/12 1852, d. 25/12 1853 i bröstsjukdom.
Maja Kajsa, f. 2/3 1855, d. 28/11 1874 i lungsot.
Matts, f. 28/8 1858, d. 13/3 1861 i strypsjuka.
Anders, f. 4/12 1861. Dräng. Sjöman. Bondemåg. Säges ha blivit ihjälslagen av spanjorerna i Sydamerika 1898. Gift 20/7 1881 med bondeänkan Johanna Lovisa Jakobsdotter Isakas, f. 6/5 1853 på Högbacka. Lever där på sin parcell.

XI. Barn. (fött på Högbacka):
Anders Selim, f. 5/12 1881. Tab. 14.

Johanna, f. 3/2 1865, d. 6/7 s. å. i lungsot.


Tab. 14.

XI. Anders Selim Haglund, son till Anders H., tab. 13, f. på Högbacka 5/12 1881. Fiskare. Bosatt på moderns parcell. Gift 25/2 1912 med skomakardottern Elvi Virginia Elisabet Granlund, f. 9/9 1888 i Nby.

XII. Barn (födda på Högbacka, utom ett, som är fött i Jakobstad):
Tord Holger, f. 24/4 1912.
Bror Anders Hilding, f. 24/4 1913.
Anna Helena Johanna, f. 25/9 1914.
Svante Jakob Edvard, f. 22/10 1915.
Gunvor Elvi Magdalena, f. 30/12 1916.
Sven Gustaf Adolf, f. 22/7 1918.
Erik Bernhard, f. i Jakobstad (där familjen uppehöll sig 1920—21) 25/3 1920.
Trygve Axel Helge, f. 6/4 1923.
Börje Stig Arne, f. 22/9 1925.
Folke Ernst Tage, f. 7/1 1930.


Tab. 15.

VII. Anders Jakobsson Lassila, son till Jakob Eriksson Lassila, tab. 6, f. på Lassila 18/1 1753, d. där 20/3 1809 i feber. Bonde på faderns hemman (3/16 mantal). Gift 29/10 1775 med Maria Jakobsd. Sigfrids, f. 4/7 1755 i S., d. på Lassila 2/11 1818 i andtäppa.

VIII. Barn (födda på Lassila):
Brita, d. 24/10 1776, tre veckor gammal.
Lisa, f. 25/8 1777, d. 9/8 1778.
Maria Asplund, f. 31/12 1778. Tab. 16.
Jakob, f. 14/2 1780, d. 13/7 s. å.
Erik Asplund, f. 20/4 1781. Tab. 21.
Susanna, f. 27/10 1782. Gift 16/7 1809 med bondesonen Anders Andersson Nybonde, f. 9/4 1787 i S. Familjen flyttade 1821 till Petalax.

IX. Barn (födda i S.):
Anders, f. 20/4 1811.
Johan, f. 23/7 1812.
Mickel, f. 22/10 1813.
Maja Greta, f. 16/9 1815, d. 15/4 1816 i diarré.
Sanna Lisa, f. 2/1 1817, d. 3/12 s. å.

Anders, f. 12/8 1784. Till Pedersöre 1810.
Anna, f. 12/3 1786, d. 25/4 1881 på Lassila av ålderdom. Ogift. Blind.
Mickel Asplund, f. 20/9 1788. Till Vasa, varifrån han återvände som gift med Kajsa Greta Krook, f. 1790; familjen åter till Vasa 1822.

IX. Barn (fött på Lassila):
Pehr Anders, f. 10/6 1821, d. där 4/12 s. å.

Lisa, f. 4/2 1790. Som tjänarinna till Vasa 1823.
Johan Asplund, f. 18/9 1794. Som dräng till Petalax 1823.
Simon, f. 21/1 1796, d. 8/9 s. å. i livsjuka.


Tab. 16.

VIII. Maria Andersd. Asplund, dotter till Anders Jakobsson Lassila, tab. 15, f. på Lassila 31/12 1778, d. där 28/4 1834 i fallandesot. Erhöll i utlösen efter fadern ett torp på Lassila. Gift 1:o med pjäxskomakaren Johan Mattsson Sundlin, f. i Munsala 29/2 1772, d. på Lassila 9/5 1812 (funnen ihjälfrusen på marken, stilla begraven), 2:o 26/12 1816 med torparen på Lassila Anders Jakobsson Lin, f. 1792.

IX. Barn (födda på Lassila):
Anders, f. 30/11 1800. Tab. 17.
Maria, f. 16/3 1802, d. 6/7 s. å. av livsjuka.
Brita, f. 3/5 1803, d. 10/11 s. å. av koppor.
Johan, f. 16/9 1804. Tab. 19.
Isak, f. 11/12 1805. Tab. 20.
Erik, f. 24/2 1807, d. 16/3 s. å. i torsk.
Karl, f. 9/5 1808. Dräng. Gift 15/6 1828 med tjänarinnan Sofia Magdalena Lindbohm, f. 24/12 1798. Familjen flyttade 1833 till Helsingfors.

X. Barn (födda på Lassila):
Maja Sofia, f. 19/8 1829.
Lovisa, f. 2/8 1831, d. 15/7 1833 i rödsot.


Tab. 17.

IX. Anders Sundlin, son till Johan Mattsson S., tab. 16, f. 30/11 1800, d. på Lassila 21/6 1832 i lungsot. Hemmåg. Gift 1819 med Maria Gustafsd. Lukus, f. 30/12 1797 i Kovjoki, d. där 1/4 1840 i lungsot.

X. Barn (födda på Lassila):
Maja Greta, f. 16/8 1820, d. 8/1 1821.
Jan, f. 16/2 1822. Tab. 18.
Isak, f. 5/9 1825, d. på Lassila 26/2 1839 i lungsot.
Maja Lovisa, f. 16/2 1829, d. 29/7 1830 av mässling.
Sanna Brita, f. 24/9 1831, d. 21/3 1833.


Tab. 18.

X. Jan Sundlin, son till Anders S., tab. 17, f. på Lassila 16/2 1822, d. där 5/7 1868 i magsjuka (tyfus?). Torpare på Lassila. Gift 1:o med bonddottern Greta Henriksd. Lukus, f. 7/10 1815 på Lukus, d. 20/9 1856 i bröstsjukdom. 2:o år 1861 med Anna Sanna Pihl, f. 12/8 1828 i Purmo, omgift 1876 med mjölnaren Johan Rundt.

XI. Barn (födda på Lassila):
1. Anna Maja, f. 2/6 1842. Gift 8/10 1874 med bonden sedan inhysingen (i hans andra äktenskap) Johan Eriksson Pet f. 10/12 1823 på Pet. Familjen flyttade 1885 till Vasa, där mannen dog 3/8 1886. Änkan och barnen flyttade tillbaka till Kovjoki samt 1900 till Gamlakarleby. Änkan följde sedan dottern till Viborg därifrån hon återvände 1909. Död på Kuddnäs kommunalhem 5/7 1919 av ålderdom.

XII. Barn (fött på Pet):
Anna Lovisa, f. 9/11 1878. Gift i Gamlakarleby med gendarmen Georg Voinoff, flyttade till Viborg (åtminstone 4 barn).

1. Johan, f. 24/6 1844. Till Töfsala 1868.
1. Henrik, f. 21/2 1852, d. på Lassila 3/4 1857 i bröstsjuka.
1. Anders, f. 11/9 1853, d. s. å.
2. Gustav, f. 25/3 1862, d. 4/12 1873 i rödsot.
2. Anders, f. 29/11 1863, d. 5/12 s. å.


Tab. 19.

IX. Johan Sundlin, son till Johan Mattsson S., tab. 16, f. på Lassila 16/9 1804. Bondemåg, sedan husbonde på ett av Mannfors hemman (i Soklot). D. 13/6 1870 av bröstsjuka. Gift med bonddottern Lisa Jakobsd. Mannfors, f. 31/8 1808 i Purmo d. i Helsingfors 5/2 1887.

X. Barn (födda på Mannfors):
Lisa Greta, f. 4/10 1829, d. 10/2 1830.
Greta Lisa, f. 3/91833. Gift 22/3 1857 med backstugukarlen Karl Johan Abrahamsson (Grötas), f. 17/7 1834 på Grötas (Jeppo).

XI. Barn:
Sanna Lisa, f. 12/10 1857.

Maja Lovisa, f. 1/5 1835, d. 8/4 1836 i halssjukdom.
Anders Gustav, f. 8/5 1837. Torpare på Mannfors. Gift 30/3 1859 med Maria Eriksd. Styrmans, f. 24/4 1841 i Karby. Familjen flyttade till Helsingfors i början av 1860-talet.

XI. Barn (de 2 första födda på Mannfors, det tredje i Helsingfors):
Maria Gustava, f. 18/10 1859, d. 4/5 1862 i inflammation.
Gustav, f. 27/10 1861, d. 19/1 1867 i konvulsioner.
Gustav Adolf, f. 16/1 1864 i Helsingfors.

Anna Brita, f. 1/1 1839, d. 1/4 1840 av hjärtsprång.
Anna Lovisa, f. 14/8 1840. Gift 1:o 19/7 1863 med sjömannen Nils Johansson Rank, f. i Soklot (på Gertruds) 11/11 1838. Rymt. Hustru erhöll skilsmässa 13/10 1874. 2:o 17/12 1874 med backstugukarlen (på Raj) Jakob Jakobsson Granrot, f. 3/10 1837 i Karby, d. på Raj 23/4 1899 i magkräfta. Änkan flyttade 3/3 1900 till Helsingfors.

XI. Barn (fött i S.):
1. Julia Lovisa, f. 21/6 1864. Till Selånger Sverge 1884. Ogift.

XII. Barn (fött och dött i Selånger):
Axel Emanuel, f. 12/7 1886. d. 1/8 s. å.

Maja Sofia, f. 21/2 1842. Gift 8/3 1863 med bondsonen, hemmågen Henrik Eriksson Viklund, f. 5/11 1843 i Karby. Familjen flyttade till Helsingfors 1860.

XI. Barn (födda i Helsingfors):
Henrik Edvard, f. 16/12 1863.
August Vilhelm, f. 2/7 1865, d. i Helsingfors 14/7 s. å.

Brita, f. 8/4 1844. Gift 26/5 1867 med bondsonen Gustav Johansson Kärr, f. i Pedersöre 2/9 1838, d. på Kärr 15/11 1867 i tyfus. Gårdson. Änkan och barnet flyttade till Helsingfors 1872.

XI. Barn:
August, f. 9/2 1868 på Kärr.

Karl Johan Forsström, f. 13/10 1846. Bonde på Mannfors efter fadern. Gift 10/2 1867 med Sofia Danielsd. Nybonde, f. i S. 18/4 1845. Familjen flyttade 30/4 1888 till Helsingfors.

XI. Barn (födda på Mannfors, de 2 sista i Jeppo):
Amalia Sofia, f. 23/10 1867, d. 20/11 s. å. i konvulsioner.
Karl August, f. 6/1 1869.
Amanda Sofia, f. 18/4 1871.
Johannes Edvard, f. 7/6 1873. Till Helsingfors 1/11 1889.
Axel, f. 1/9 1875.
Alfred Alexander, f. 18/10 1877, d. 25/3 1878 i bröstsjukdom,
Hulda Maria, f. 3/8 1879.
Alfred Alexander, f. 15/12 1882.
Erik, f. 28/5 1886, d. 1/7 1887.

Isak, f. 19/3 1849, d. 24/3 1850 i kikhosta.
Alexander, f. 4/11 1851, d. 16/2 1861 i strypsjuka.


Tab. 20.

IX. Isak Sundlin, son till Johan Mattsson S., tab. 16, f. på Lassila 11/12 1805, d. 27/12 1847 genom drunkning. Torpare på Lassila. Gift med Sanna Isaksd., f. 23/8 1802 i Jeppo, d. på Ryss 9/4 1868 i tyfus. Familjen flyttade kring 1838 till Mietala i Jeppo, där mannen blev torpare. Änkan flyttade till Ryss (Ytterjeppo), där hon dog.

X. Barn (födda på Lassila):
Sanna, f. 27/7 1830, d. 30/8 1833 i rödsot.
Johan, f. 21/12 1832, d. 2/9 1833 i rödsot.
Anna, f. 11/7 1834. Gift 28/12 1856 med drängen Erik Villiam Storkamp. Familjen flyttade 1867 till Helsingfors.

XI. Barn (de 2 äldsta födda på Lassila, de senare på Mietala):
Isak, f. 4/8 1858.
Erik, f. 26/6 1860, d. 18/12 s. å. i strypsjuka.
Anna Lovisa, f. 4/3 1862 i Helsingfors.
Anders Vilhelm, f. 3/3 1866 i Helsingfors.

Isak, f. 23/5 1837. Till Alahärmä 1/11 1854.
Brita Maja, f. 2/8 1840, d. 26/3 1848 i flussfeber.
Erik Sundqvist, f. 8/1 1844. Sjöman. Torpare på Ryss. Gift 13/11 1864 med Sanna Jakobsd. Bro, f. 27/7 1842 i Ytterjeppo. Familjen vistades i Sverge (Härnösand, Högsjö) från slutet av 1860-talet till början av 1870-talet. Flyttade till Helsingfors 4/7 1883.

XI. Barn:
Maria Lovisa, f. 6/6 1866 på Bro, d. 29/7 1870 i rödsot.
Johan Vilhelm, f. 18/12 1868 i Härnösand.
Erik Vilhelm, f. 13/9 1871 i Högsjö, Sverge.
Sanna Lovisa, f. 1/11 1873 i Ytterjeppo.
Amanda, f. 20/7 1876 i Ytterjeppo.
Emma, f. 5/10 1880 i Ytterjeppo, d. där 25/6 1883 i strupsjuka.


Tab. 21.

VIII. Erik Andersson Asplund, son till Anders Jakobsson Lassila, tab. 15, f. på Lassila 20/4 1781, d. där 27/2 1809 i feber. Sjöman. Till sjöss från Jakobstad 1800. Erhöll fasta 26/11 1808 på faderns hemman (3/16 mantal). Gift 17/7 1803 med Greta Simonsd. Hannula, f. i Kovjoki 12/12 1786, omgift med Mickel Jakobsson Dalin, f. 18/8 1786 i Vörå. Husbonde på hemmanet tills styvsonen vuxit upp, d. hos sin måg (gift med en dotter från tidigare gifte) på Lukus 1/2 1854.

IX. Barn (födda på Lassila):
Anders, f. 12/4 1804, d. 25/4 s. å.
Erik, f. 14/9 1807. Tab. 22.


Tab. 22.

IX. Erik Eriksson d. ä. Asplund, son till Erik Andersson A., tab. 21, f. på Lassila 14/9 1807, d. där av slag 13/8 1838. Husbonde på faderns hemman (3/16 mantal). Gift 1827 med Greta Lisa Johansd., f. i Pedersöre 1802, d. på Lassila 1/10 1851 i lungsot. Hon erhöll efter mannen 1/3 av hemmanet och sonen 2/3.

X. Barn (födda på Lassila):
Anna Greta, f. 24/9 1827. Tab. 23.
Lena, f. 20/8 1829. Som tjänarinna till staden. Har sedan ej kunnat följa hennes öden.
Erik, f. 15/4 1831. Tab. 24.
Maja Lovisa, f. 14/3 1834. Tab. 25.
Johan, f. 17/1 1837, d. 5/7 1838 i rödsot.


Tab. 23.

X. Anna Greta Asplund, dotter till Erik Eriksson A, tab. 22, f. på Lassila 24/9 1827, d. i Nby 2/3 1867 i lungsot. Gift 9/7 1849 med bondsonen Jakob Johansson Lindbäck, f. i S. (på Gästgivars) 15/3 1825. Flyttade kring 1850 till Nby, först som mjölnardräng, sedan som arbetskarl och brandvakt. Antog namnet Jansson, d. i Nby 29/6 1885 i kräfta; omgift med Kajsa Lisa Johansd. Knuts, f. i Ytterjeppo 17/7 1829.

XI. Barn (de 2 äldsta födda i S., de andra i Nby):
Sofia, f. 1/5 1848. Till Evois 1867.
Greta, f. 26/12 1849 d. i S. 18/5 1850 i bröstsjukdom.
Lovisa f. 10/3 1852. Till Helsingfors 1870.
Johan Jakob, f. 30/8 1854. Till Hull 1874.
Anna, f. 18/4 1857, d. i Nby 14/1 1892 i barnsbörd. Gift 24/11 1878 med skomakargesällen, sedan skomakaren i Nby Vilhelm Kloström, f. i Vasa 23/6 1854, d. i Nby 15/5 1894 i lungsot.

XII. Barn (födda i Nby):
Anna Elisabet Kloström, f. 12/12 1878. Till Helsingfors 1903.
Anna Sofia Kloström, f. 11/2 1881. Till Helsingfors 1902.
Lovisa Josefina Kloström, f. 27/5 1883. Till Vasa 1901.
Ester Maria Kloström, f. 13/8 1885. Till Helsingfors 1904.
Jakob Fredrik Vilhelm Kloström, f. 11/1 1888. Sjöman. Till sjöss 1910.
Aina Cecilia Kloström, f. 5/11 1890 d. i Nby 3/4 1891 i hjärnhinneinflammation.
August Alexander Kloström, f. 14/1 1892, d. i Nby 6/2 1893 i kikhosta.

Alexander Jakobsson, f. 14/4 1861. Arbetskarl. Emigrerat.
Elisabet, f. 17/11 1864. Till Åbo 24/12 1885.


Tab. 24.

X. Erik Eriksson d. y. Asplund, son till Erik Eriksson d. ä. A., tab. 22, f. på Lassila 15/4 1831, d. i Helsingfors 6/7 1868 i tyfus (där han troligen var på arbetsförtjänst). Husbonde på 2/3 av faderns hemman (1/8 mantal), som han dock sålde 1856 åt Matts Vesterlund från Purmo. Denna synes dock icke övertagit det ty 25/9 1858 togs lagfart på det av brodern Jonas, som synes köpt det direkt av Asplund. Denne köpte i stället något senare ett av Lukushemmanen. Gift 7/12 1851 med bondd. Anna Mattsd. Ohls f. i kkbyn 19/1 1830, d. på Lukus 13/4 1889.

XI. Barn (de tre första födda på Lassila, de andra på Lukus):
Greta Sofia, f. 4/11 1852. Till Vasa 1872.
Erik, f. 12/9 1854. Sjöman. Till Åbo 1878.
Johannes, f. 23/7 1856. Sjöman. Till Amerika
Karl, f. 28/1 1859, d. 27/6 1860 i strypsjuka.
Anna Lovisa, f. 13/5 1861. Till Helsingfors 1885.
Matias, f. 30/1 1864. Sjöman.
Johanna, f. 2/4 1867. Till Helsingfors 1885.


Tab. 25.

X. Maja Lovisa Asplund, dotter till Erik Eriksson d. ä. A., tab. 22, f. på Lassila 14/3 1834, d. i Nby 28/1 1894 i lungsot. Gift 2/9 1855 med Johan Pettersson (Forsbacka) f. 18/5 1832 i S., d. i Nby 16/6 1900 i hjärtfel. Först torpare på Forsbacka, sedan sjöman, bosatt i Nby.

XI. Barn (födda i Nby):
Anna Lovisa Pettersson, f. 13/1 1856, d. i Helsingfors 9/2 1892 i magkräfta. Till Nastola 1880 som tjänarinna. Gift 23/1 1887 med målaren vid statens järnvägar Johan Fredrik Brofelt, f. 27/3 1865, d. i Helsingfors 1919.

XII. Barn:
Evert Johannes Brofelt, f. i Helsingfors 22/4 1891. Tandtekniker i Helsingfors. Ogift.

Johan Erik Pettersson, f. 17/10 1858, d. 1/12 s. å. i magsjukdom.
Johanna Pettersson, f. 27/2 1859. I Helsingfors 1880—87, sedan bosatt i Nby som strykerska, d. i Nby 7/11 1909 i kräfta.
Johannes Pettersson, f. 13/3 1864. Sjöman. Fallit i däck, därefter tidtals sinnessjuk, d. på Barkly Asylym Hospital, Mauritius 3/3 1907.
Maria Elisabet Pettersson, f. 30/3 1870. Till Helsingfors 1887. Sedan 1918 bosatt i Nby. Delägare i gården 114 i Nby sedan 1925. [Sydöstra hörnet vid korsningen Mellangatan-Residensgatan.]
Axel Teodor Pettersson, f. 23/5 1874. Elektroteknisk arbetare. Flyttade till Helsingfors 1896, d. där 20/1 1904 i lungsot. Ogift.


Tab. 26.

VI. Jöns Eriksson Lassila, son till Erik Jönsson, tab. 5, f. på Lassila 13/12 1739, d. 22/3 1800 på Storsilvast i Övre Jeppo i flussfeber. Hemmåg, sedan husbonde på ett av Storsilvast hemman. (Storsilvast hette efter 1831 Silvast, liksom Lillsilvast, erhöll namnet Fors.) Nämndeman. Gift 14/11 1762 med bonddottern Anna Hansdotter Storsilvast, f. 22/8 1741 i Jeppo, d. där 8/3 1809 i feber.

VII. Barn (födda på Storsilvast):
Susanna, f. 30/6 1763, d. 7/10 1782 i bröstsjukdom.
Maria, f. 24/10 1764. Tab. 27.
Anna, f. 11/5 1770. Gift 5/11 1789 med bondsonen Isak Johansson Gästgivars (Lillsoklot), f. där 1/11 1766. Husbonde på Raj (Karby). Flyttade 1826 till Mustasaari (Korsholm).

VIII. Barn (födda på Raj):
Jakob, f. 26/8 1798, d. 8/7 1803 i koppor.
Johan, f. 22/6 1815, d. 2/3 1837 i livsjuka.

Hans, f. 24/5 1771. Tab. 42.
Erik, f. 27/11 1773. Tab. 45.
Lisa, f. 20/4 1775. Gift, 19/11 1795 med bondsonen Anders Danielsson Grötas, f. i Nedervetil 26/10 1775. Sjöman. Mannen reste till sjöss och jag har ej kunnat följa familjens vidare öden.

VIII. Barn:
Daniel, f. tvilling 1/2 1798, d. kort därpå.
Jöns, f. tvilling 1/2 1798.
Henrik, f. 13/9 1802, d. 27/7 1804 i livsjuka.

Karin, f. 22/9 1776, d. 27/6 1777 i rödsot.
Jakob, f. 10/1 1779, d. 22/6 1848 av ålderdom i Jeppo. Backstugusittare hos bror Hans. Gift med Maja Lisasdotter f. 3/3 1800.
Margareta, f. 1/9 1781. Gift med drängen, sedan husbonden på Raj Johan Mattsson, f. i Lillsoklot 13/1 1782. Familjen flyttade 1826 till Korsholm.

VIII. Barn (födda i Karby):
Greta, f. 10/1 1809.
Isak, f. 17/12 1810.
Lisa, f. 8/7 1813.
Maja, f. 26/1 1815.

Jöns, f. 12/11 1783. Till Munsala 2/11 1806. Gift i Munsala. Har ej kunnat återfinna honom där.
Karin, f. 27/9 1785, d. 1/10 1819 i lungsot.


Tab. 27.

VII. Maria Jönsdotter Storsilvast, dotter till Jöns Eriksson S., tab. 26, f. på Storsilvast 24/10 1764, d. i Kovjoki 4/1 1837 i lungsot. Gift 11/11 1784 med bondsonen, sedan bonde på Pet, Anders Johansson Pet, f. i Kovjoki 1/7 1764, d. där 27/8 1837 i lungsot.

VIII. Barn (födda på Pet):
Susanna, f. 8/4 1786, d. i S. 23/3 1831 av slag. Gift 29/10 1813 med bondsonen, sedan bonden Erik Pehrsson Yrjas-Nisula, f. i Lillsoklot 22/11 1790, d. där 21/12 1849 i lungsot.

IX. Barn (födda i Lillsoklot):
Maja Greta, f. 25/3 1814, d. 2/7 1815 i hjärtsprång.
Pehr, f. 14/4 1815. »Småvettig.» Förlorat honom ur sikte.
Sanna Lisa, f. 5/6 1816. Gift 10/12 1843 med bondsonen Erik Eriksson Pellis, (Pedersöre).
Brita Stina, f. 14/7 1821, d. 5/3 1822.
Anna Kajsa, f. 16/10 1822, d. 2/1 1823.

Johan, f. 19/7 1787, d. på Lassila 21/7 1861 av ålderdom. Gift 8/7 1810 med Brita Israelsd. Lassila i hennes andra äktenskap, f. 4/7 1778 på Lassila, d. där 7/7 1850 av ålderdom. Om barnen tab. 193.
Jöns, f. 28/9 1790. Tab. 28.
Erik, f. 27/2 1792. Tab. 29.
Brita Stina, f. 23/8 1795. Gift 14/7 1820 med drängen på Nisula Jakob Danielsson Nylund, f. 1/7 1797 i S. Förlorat familjen ur sikte.

IX. Barn:
Daniel, f. 1/5 1822, d. 5/2 1823.

Anders, f. 4/7 1797, d. 20/2 1798.
Hans, f. 21/1 1798, d. på Lassila 4/6 1863 i vattsot. Gift 1:o 3/11 1818 med Maria Greta Mattsd. Lassila, f. 9/11 1800, d. 18/5 1835 i lungsot. 2:o med Anna Brita Hansdotter Hannula, f. 26/6 1814, d. 24/12 1887 i bröstsjukdom. (Om barnen se tab. 110.)
Margareta, f. 11/8 1799, d. 12/11 1800 i kikhosta.
Israel, f. 12/10 1801, d. 3/12 1803 i koppor.
Kajsa Greta, f. 23/6 1803, d. 1/7 s. å.
Maria, f. 7/2 1806, d. 24/8 s. å. i uppkastn. och diarré.
Anna Lisa, f. 18/3 1807. Tab. 32.
Maria Helena, f. 23/3 1812, d. 9/10 1834 i barnsbörd. Gift i Pedersöre 2/12 1831 med Jonas Danielsson, f. där 7/7 1808. Hemmåg. Sedan husbonde. Omgift.

IX. Barn (födda på Pet):
Anna Lena, f. 6/6 1832, d. 24/7 1833 i rödsot.
Anders, f. 28/6 1833. Till Helsingfors 1864.


Tab. 28.

VIII. Jöns Andersson Pet, son till Anders Johansson Pet, tab. 27, f. på Pet 28/9 1790, d. där 14/8 1831 i lungsot. Bondson. Gift 1:o 7/2 1817 med Anna Lena Jakobsd. Harald, f. 24/4 1797 i S., d. på Pet 11/10 1826 i lungsot; 2:o 1827 med Brita Jansdotter, f. 1804 i Pedersöre. Flyttade dit 1833 som änka. Barnlösa.


Tab. 29.

VIII. Erik Andersson Pet, son till Anders Johansson Pet, tab. 27, f. på Pet 27/2 1792, d. på Tågs (Soklot) 15/5 1856 i svullnad. Torpare på Tågs, sedan husbonde där. Gift 4/11 1814 med bonddottern Maria Isaksd. Almgren, f. 16/1 1792 på Nors (Soklot), d. på Tågs 17/12 1835 i lungsot.

IX. Barn (födda på Tågs):
Anders, f. 21/10 1818. Tab. 30.
Brita Stina, f. 3/8 1822. Tab. 31.


Tab. 30.

IX. Anders Eriksson Tågs, son till Erik Andersson Pet (Tågs), tab. 29, f. 21/10 1818, d. på Tågs 18/4 1868 i tyfus. Bonde på Tågs efter fadern. Gift 16/1 1842 med Anna Lena Mattsd. Finne, f. 7/12 1821 i Kovjoki, d. på Tågs 27/4 1868 i tyfus.

X. Barn (födda på Tågs):
Erik, f. 20/11 1842, d. 21/7 1843.
Matts, f. 12/9 1843, d. 27/4 1844.
Anders Blomqvist, f. 26/12 1844, d. 27/2 1874, vådligen omkommit på Atlanten, inhysing på Tågs. Sjöman. Gift 31/8 1873 med nämndemannadottern Greta Sofia Mickelsd. Nikonen, f. 27/1 1854, d. 18/1 1894 i magkräfta. Barnlösa. Omgift 18/12 1881 med bonden Jakob Johansson Nylund, f. i S. 20/10 1847, d. där 11/1 1914 i kräfta.
Erik, f. 15/1 1848. Till Hangö 1877.
Isak f. 12/2 1850. Till Pedersöre 1868 som dräng, därifrån till Gamlakarleby 3/12 1870.
Maria, f. 22/8 1852. Till Jakobstad 1873.
Kajsa Lena, f. 15/12 1855. Bodde på Tågs. Ogift. D. 10/3 1929 efter en bråckoperation.
Anna Sofia, f. 27/10 1858. Till Gamlakarleby 1874.
Johan Blomqvist, f. 17/5 1861. Timmerman. Till Amerika 1882.


Tab. 31.

IX. Brita Stina Eriksd. Tågs, dotter till Erik Andersson Pet (Tågs), tab. 29, f. 3/8 1822, d. 21/10 1866 i bröstsjukdom. Gift 25/2 1844 med bondsonen Johan Johansson Rundell (Rundt), f. i Kovjoki 11/11 1818, d. där 10/2 1897 av hjärninflammation. Mjölnare. Omgift 12/11 1876 med Anna Lena Mattsd. Lukus, f. i Pedersöre 12/2 1828.

X. Barn(födda på Rundt):
Johan, f. tvilling 6/11 1845, d. 25/8 1846 i magrev.
Sanna, f. tvilling 6/11 1845. Flyttade till Helsingfors 1864.
Erik, f. 22/9 1848, d. 23/9 1849 i rödsot.
Isak, f. 5/3 1850. Sjöman. Rymt och försvunnit i obekanta öden.
Anders, f. 19/2 1853. Till Helsingfors 1871.
Leander, f. 28/2 1858, d. 1/12 1858 i bröstsjukdom.
Leander, f. 30/7 1859, d. 1/2 1860 i bröstsjukdom.
Karolina Lovisa, f. 25/7 1861. Till Helsingfors 1878.


Tab. 32.

VIII. Anna Lisa Eriksd. Pet, dotter till Erik Andersson P., tab. 27, f. på Pet 18/3 1807, d. på Lille (Karby) 3/3 1876 i vattsot. Gift med bondsonen, sedan bonden Thomas Jakobsson Lille, f. på Lille, 2/5 1800, d. där 4/9 1872 i vattsot.

IX. Barn (födda på Lille, Karby):
Jan, f. 18/8 1830, d. 17/5 1832.
Thomas, f. 8/12 1831, d. 25/1 1832.
Kajsa, f. 22/12 1833. Tab. 33.
Thomas Lillqvist, f. 28/12 1834. Tab. 37.
Erik Lillqvist, f. 2/1 1838. Tab. 38.
Jakob Lillqvist, f. 4/11 1841. Tab. 39.
Maria, f. 19/12 1844, d. 29/9 1845 i magsjuka.
Israel Lillqvist, f. 7/2 1847, d. i Karby (Styrmans) 15/1 1920 i slag. Bonde på Styrmans (Karby) sålde hemmanet 1906 och blev backstugusittare där. Gift 7/4 1872 med Maja Lisa Karlsd. Degerström, f. i Pedersöre 18/9 1852, d. i Karby (Styrmans) 24/1 1923 i ryggmärgslidande. Barnlösa.
Anna Lisa Lillqvist, f. 31/10 1848. Gift 1:o 12/11 1882 med Hans Henriksson Holmqvist, i hans tredje äktenskap, f. i Pedersöre på Löv 16/4 1836, d. där (Lövö) 21/9 1890 i kräfta. Bonde på Löv (Lövö by, Pedersöre); 2:o 14/7 1895 med arbetaren Anders Gustav Kåll från Jakobstad.


Tab. 33.

IX. Kajsa Thomasd. Lille, dotter till Thomas Jakobsson L., tab. 32, f. på Lille, Karby 22/12 1833, d. på Lussi, Jeppo, 2/3 1892 av ålderdom. Gift med bondsonen Johan Erik Johansson Smeds, f. på Smeds (Karby) 2/3 1818, d. på Lussi, Jeppo, 11/3 1892 av lungsot. Hemmåg på Lille. Bonde på Lussi.

X. Barn (födda på Lussi):
Thomas Lindvall, f. 2/12 1860. Tab. 34.
Erik Åstrand, f. 1/1 1862. Tab. 35.
Maria, f. 26/8 1869. Tab. 36.
Johan Henrik, f. 21/8 1871. Flyttade till Nbyl. 31/10 1892 till broder Erik på Rundt. Till Amerika. Död där i Alaska genom olyckshändelse (krossad) 11/8 1900.


Tab. 34.

X. Thomas Johansson Lindvall, son till Johan Erik Johansson Smeds (Lussi), tab. 33, f. på Lussi (Jeppo) 2/12 1860, d. där som sytningsman 27/12 1931 i magkräfta. Ägare av faderns hemman på Lussi. Sexman. Gift 6/4 1883 med Brita Kajsa Isaksd. Levälä, f. 4/8 1863 i Nbyl. (Levälä.) Lever.

XI. Barn (födda på Lussi):
Johan Erik Lindvall, f. 2/3 1884, d. på Rundt 5/11 1915 av lungsot (minarsjuka) Gift 24/7 1904 med bondd. Hulda Sofia Matts-Vilhelmsd. Ruotsala f. i Jeppo 22/9 1885. Gårdson. I Amerika 1907—09, arbetat i guld- och silvergruvor. Flyttade till Nbyl. 1913. Bonde på Rundt (Ytterjeppo). Hustrun d. på sjukhuset i Gamla Vasa 1/1 1920 i sömnsjuka.

XII. Barn (födda i Jeppo, utom det yngsta, fött i Ytterjeppo):
Erik Vilhelm, f. 21/6 1905. Till Kanada 1923.
Thomas Jan, f. 27/12 1906. Till Kanada 1927.
Anders Alfred, f. 22/8 1911. Mekaniker. Till Pedersöre 1931, (bor på Rosenlund). Ogift.
Johannes Edvin, f. 1/12 1912. Till Pedersöre 1922. Fosterson till bonden August Johansson Kock (Forsby) och Ida Katarina Åstrand. Samskolelev.
Emil Valfrid, f. 10/11 1914. Bor på Rundt.

Isak Vilhelm Thomson, f. 10/3 1887. Till Amerika. Återkommen. Gift 20/12 1914 med bondd. Katarina Alina Jakobsd. Silvast, f. 4/4 1895. Gårdsmåg. Arbetare, sedan bonde på faderns halva hemman (Lussi).

XII. Barn (födda på Lussi, Jeppo):
Ellen Katarina, f. 22/8 1915.
Else Alina, f. 3/11 1916.
Sanni Maria, f. 23/5 1918.
Signe Maria, f. 15/11 1923.

Hilda Katarina, f. 26/6 1889, d. 19/8 s. å. i kikhosta.
Thomas Viktor, f. 30/3 1891, d. 24/9 s. å. i skarlakansfeber.
Thomas Viktor Thomasson, f. 6/11 1894, d. i Amerika 3/4 1930 krossad i gruva i Hibbing Minnesota. Gift 18/10 1914 med Anna Johanna Andersd. Back, f. 26/11 1893 i Ytterjeppo. Änkan jämte 3 barn leva i Amerika.

XII. Barn (födda på Lussi, Jeppo):
Anna Linnea, f. 16/3 1915.
Svea Katarina, f. 15/11 1916, d. 2/12 1919 i difteri.

Anders Erik Lindvall, f. 10/12 1896. Ägare av faderns halva hemman. Gift 4/7 1920 med Susanna Olivia Johansd. Rundt, f. 6/1 1900 i Jeppo.

XII. Barn (födda på Lussi, Jeppo):
Bruno Johannes, f. 12/5 1922.
Gunhild Alice, f. 7/1 1925.

Signe Katarina, f. 21/12 1899, d. 18/4 1908 på Lussi i lungsot.
Alfred Verner Lindvall, f. 11/6 1902. Kontorist. Flyttade 1927 till Jakobstad. Gift 1/5 1927 i Jakobstad med Rachel Rosendal, f. i Jakobstad 11/7 1904, dotter till skomakaren Gustav R. och Alina Finell.


Tab. 35.

X. Erik Johansson Lussi, senare tagit namnet Åstrand, son till Johan Erik Johansson Smeds, Lussi, tab. 33, f. på Lussi (Jeppo) 1/1 1862, d. på Rundt (Ytterjeppo) 2/8 1930 i tarmvred. Bonde på Rundt (Ytterjeppo) sedan 1892. Gift med Ida Maria Gustavsson, f. 30/7 1868 i Hollola, d. på Rundt 18/9 1925 av kräfta.

XI. Barn (födda på Rundt, Ytterjeppo):
Johan Erik, f. 16/11 1899. Bonde efter fadern på Rundt.
Henrik Vilhelm, f. 17/2 1902. Till Kanada 1924.
Anna Sofia, f. 8/4 1905, d. 9/11 s. å. av diarré.
Jenny Maria, f. 23/4 1907. Ogift,
Anders Alfred, f. 10/12 1911. Till Kanada 1929.


Tab. 36.

X. Maria Jakobsdotter Lussi, dotter till Johan Erik Johansson Smeds (Lussi), tab. 33, f. på Lussi (Jeppo) 26/8 1869. En tid hos brodern Erik på Rundt i Jeppo. Gift där 6/5 1899 med Mickel Vilhelm Isaksson Kronqvist, f. på Levälä 14/2 1872, d. där 27/4 1926 i lunginflammation. Bonde på Levälä, Ytterjeppo. Änkan lever där och sköter hemmanet med yngsta dottern och sonen Isak Vilhelm.

XI. Barn (födda på Levälä):
Ellen Maria Kronqvist, f. 11/9 1899. Gift i Jeppo 15/6 1930 med bondsonen Henrik Viktor Johansson Lillström (Bärs), f. i Jeppo 30/1 1897.
Katarina Olivia Kronqvist, f. 11/10 1901. Gift i Jeppo 11/2 1923 med bondsonen Ivar Lennart Ekström, f. i Jeppo 23/11 1900. Familjen flyttade till Amerika 1927.

XII. Barn (födda i Jeppo):
Erik Vilhelm. f. tvilling 25/3 1923, d. s. d.
Johannes Lennart, f. tvilling 25/3 1923, d. s. d.
Gunilla Maria, f. 16/6 1924.

Anna Lovisa Kronqvist, f. 14/10 1904. Hemma. Ogift.
Isak Vilhelm Kronqvist, f. 1/9 1907. Hemma. Ogift.


Tab. 37.

IX. Thomas Thomasson Lillqvist, son till Thomas Jakobsson Lille, tab. 32, f. i Karby (Lille) 28/12 1834, d. på Lille 12/2 1913 i njurlidande. Bonde på Lille. Gift 1:o 16/12 1859 med Sanna Eriksd. Hintz, f. i Karby 6/7 1833, d. på Lille 25/1 1882 i lunginflammation; 2:o 3/12 1882 med Kajsa Johansd. Pörkenäs, f. 3/12 1852 i Pedersöre, d. på Lille 7/9 1884 i barnsäng; 3:o 30/10 1886 med Sofia Andersd. Gästgivars, f. i Nby (S.) 28/10 1844. Lever på Lille.

X. Barn (födda på Lille, Karby):
1. Anna, f. 9/2 1863, d. 8/6 1868.
2. Anna Katarina, f. 27/8 1884. Gift 1:o 15/2 1903 med Karl Viktor Israelsson Sjöblom, f. 2/6 1883 i Pedersöre, d. på Lille 31/3 1906 i lungsot. Gårdsmåg. 2:o 21/5 1911 med Karl Johan Johansson Sandsund (senare antagit namnet Snellman). Sjöman, bondmåg, bonde på Lille, d. på Lille 26/7 1932 i hjärnfeber.

XI. Barn (födda på Lille):
1. Anna Elvira Sjöblom, f. 19/3 1904.
1. Thure Viktor Sjöblom, f. 30/3 1905, d. 23/12 s. å. i kramp.
2. Ester Sofia Snellman, f. 5/3 1912.
2. Elsa Maria Snellman, f. 17/6 1913.
2. Torsten Johannes, f. 27/9 1915.
2. Ingrid Alice, f. 22/6 1917.
2. Sven Vilhelm, f. 28/11 1918.


Tab. 38.

IX. Erik Thomasson Lillqvist, son till Thomas Jakobsson Lille, tab. 32, f. i Karby 2/1 1838, d. på sinnessjukhus i Korsholm 12/4 1902. Medåbo på Bro (Forsby) 1866, sedan ägare av hemmanet. Familjen flyttade 1878 till Pedersöre. Sedan backstuguman hos bror Thomas. Gift i Pedersöre 19/2 1860 med Brita Stina Mattsd. Svarfvar, f. 23/5 1829 i Korsholm, d. på Lille 10/8 1908 i hjärtlidande.

X. Barn (fött på Bro):
Jakob, f. 14/3 1866, d. där 28/7 1873 i rödsot.


Tab. 39.

IX. Jakob Thomasson Lillqvist, son till Thomas Jakobsson Lille, tab. 32, f. 4/11 1841 i Karby, d. på Hemming (S.) 2/6 1905 i kräfta. Husbonde på Hemming. Gift 4/10 1865 med Kajsa Danielsd. Sigfrids, f. 8/3 1842, d. på Hemming 7/12 1922 av ålderdom.

X. Barn (födda på Hemming):
Anna Sofia, f. 12/9 1865, d. 29/7 1869.
Jakob, f. 22/6 1868, d. 12/11 1872 i strypsjuka.
Johannes, f. 6/5 1870. Tab. 40.
Anna Sofia, f. 29/2 1872. Tab. 41.
Jakob, f. 14/2 1874. Till Amerika 1895. Innehar ett stenhuggeri i S:t Cloud i Minnesota. Gift med en rikssvenska (6 barn). [Sonen John.]
August, f. 15/2 1876. Till Amerika 1895. Gift med en flicka från Övermark (4 barn). Död 1915 i Gladstone, Mich., efter en bukoperation.
Emil, f. 14/5 1879. Till Amerika 1898. Arbetare i S:t Cloud Minnesota. Gift med en Oravais-flicka (7 barn).
Alfred, f. 18/9 1881. Till Amerika 1901. Vistelsen okänd.
Viktor, f. 27/11 1884. Till Amerika 1902. Farmare i Gladstone, Mich. Gift med en Pensala-flicka (barnlösa).


Tab. 40.

X. Johannes Jakobsson Lillqvist, son till Jakob Thomasson L., tab. 39, f. på Hemming 6/5 1870, d. där 23/7 1912 av »hjärnförlamning». Ägare av faderns hemman. Gift 28/12 1895 med Sanna Brita Andersd. Kjellman, f. 19/12 1871 i Munsala, d. på Hemming 29/1 1918 i lungsot.

XI. Barn (födda på Hemming):
Rosa Alexandra, f. 31/8 1896. Köksa i staden.

XII. Barn:
Helena Birgitta, f. 13/5 1931.

Johannes Georg, f. 24/4 1898. Hemmåg. Sköter ett av svärfaderns hemman. Gift 15/11 1925 med bonddottern Else Maria Nylund, f. 3/1 1904 på Nisula i S.

XII. Barn:
Knut Georg, f. 15/12 1927 i Jakobstad.
Maj-Britt Charlotta, f. 30/1 1933 på Hemming.

Emil Arvid, f. 20/7 1900. Hemmåg. Gift 17/10 1920 med bondd. Rosa Johanna Granvik, f. 26/9 1897 på Vik (S.) Mannen är i Amerika sedan 1922, ej hörts av.

XII. Barn:
Rachel Kristina, f. 26/1 1921 på Hemming.

Viktor Jakob Selim, f. 1/3 1903. Till Munsala 1930. Föreståndare på Munsala telefoncentral. Hemmåg på Lojlax. Gift 24/8 1930 med bonddottern Tekla Sofia Andersd. Granroth (Lojlax), f. på Lojlax 23/9 1897.

XII. Barn (fött i Munsala):
Dagny Margareta, f. 2/7 1931.

Ellen Elvira Sofia, f. 16/4 1905, d. på Hemming 9/1 1923 i lungsot.
Axel Anselm, f. 24/6 1906. Till Australien 1927.
Karin Cecilia, f. 2/1 1909. Till Munsala 1928. Gift där 29/7 1928 med bonden på Bröms, Yrjö Viktor Piirilä, f. i Honkajoki 13/3 1905, kom från Storå 1928.

XII. Barn (födda i Munsala):
Karl Henry, f. 28/1 1929.
Birger, f. 2/7 1931.

Anna Charlotta, f. 17/5 1911. Till Munsala 1928. Vistas där hos släktingar.


Tab. 41.

X. Anna Sofia Lillqvist, dotter till Jakob Thomasson L., tab. 39, f. på Hemming (S.) 29/2 1872. Gift 2/2 1895 med bondsonen, sedan bonden Johannes Karlsson Frostdahl, f. i S. 9/7 1853, d. där 7/11 1927 i struplungsot. Bonde på hela Frost hemman i S. (1/4 mantal).

XI. Barn (födda på Froste):
Ester Sofia Frostdahl, f. 16/4 1895. Till Amerika 1916. Gift där med Vilhelm Johnsson (Bredarholm), f. i Pedersöre 1884, farmare i Astoria.

XII. Barn:
Florence Matilda, f. i Astoria 13/12 1921.

Helga Augusta Frostdahl, f. 2/2 1897. Gift 3/9 1922 med arbetaren Petter Alexander Kron, f. 21/8 1896 i Pedersöre. Flyttade till Oravais 1922 som fabriksarbetare. Emigrerat till Amerika, ej låtit höra av sig. Hustrun återvände till hemgården.

XII. Barn (födda i Oravais):
Birgit Helena Kron, f. 6/1 1923.
Margit Louise Kron, f. 26/12 1923, d. på Froste 20/4 1930 i gulsot.

Tekla Maria Frostdahl, f. 11/12 1898. I Sverge sedan 1926. Tjänarinna i Stockholm.
Jenny Alexandra Frostdahl, f. 26/3 1901. Genomgått Kristl. Folkhögskolan i Nby. Genomgått kreaturskötarskolan i Hindhår. Kontrollassistent i Sibbo, dock avgått på grund av sjukdom. Vistas hemma.
Astrid Johanna Frostdahl, f. 30/5 1902. Genomgått kreaturskötarskolan i Hindhår 1929—30. Kontrollassistent i Oravais sedan 1/7 1930.
Ragnar Johannes Frostdahl, f. 6/5 1904. Till Australien 1926. Ogift.
Emil Georg Frostdahl, f. 20/1 1906. Hemma. Genomgått Korsholms jordbruksskola 1932.
Anna Elvira Frostdahl, f. 27/6 1907. Besökt Kronoby folkhögskola 1928—29.
Fanny Alice Frostdahl, f. 19/5 1909. Hemma.
Gunnar Jakob Frostdahl, f. 3/4 1911. Hemma.
Fritz Alvin Frostdahl, f. 10/1 1913, d. 21/5 1924 av tuberkler (höftsjuka).
Karl Mauritz Frostdahl, f. 23/7 1914. Hemma.
Arnold August Frostdahl, f. 8/6 1916. Hemma.


Tab. 42.

VII. Hans Jönsson Storsilvast, son till Jöns Eriksson Lassila, tab. 26, f. på Storsilvast (Jeppo) 24/5 177,. d. där 7/3 1843 i lungsot. Bonde efter fadern på ett av Storsilvast hemman. Gift 14/11 1794 med bondd. Susanna Eriksd. Nybyggar, f. i S. 9/2 1771, d. på Storsilvast 4/5 1841 av hetsig feber.

VIII. Barn (födda på Storsilvast):
Erik, f. 16/12 1795, d. 10/8 1796 av diarré.
Jöns, f. 1/3 1797. Tab. 43.
Jakob, f. 2/3 1798, d. 25/6 s. å. i uppkastn.
Hans, f. 22/2 1800, d. 7/6 s. å.
Maria Lovisa, f. 26/3 1803, d. 8/10 s. å.
Johan, f. 27/10 1804. Tab. 44.
Erik, f. tvilling 21/1 1807, d. 2/6 s. å.
Anders, f. tvilling 21/1 1807, d. 2/6 s. å.
Sanna Lisa, f. 18/10 1808, d. 21/11 s. å.
Anna Lisa, f. 28/9 1811. Gift 25/11 1836 med Johan Johansson Kaup, f. i Övre Jeppo 19/6 1815, d. där 28/11 1840 av slag. Bondson. Torpare.

IX. Barn (födda på Kaup, Jeppo):
Johan Kaup, f. 8/11 1837. Torpare. Gift 1/4 1866 med häradsdomardottern Greta Matilda Elenius, f. 14/3 1843 i Övre Jeppo. Familjen bortflyttade 11/4 1890.

X. Barn (födda på Kaup):
Anna Matilda, f. 27/12 1866. Till Amerika 1893.
Johannes, f. 11/11 1869. Till Amerika.
Erik Gustav, f. 11/9 1871. Till Amerika 1892.
Jakob, f. 5/5 1876. Uttog betyg 1896 (till Amerika?).
Isak, f. 10/11 1878. Uttog betyg 1896 (till Amerika?).

Susanna, f. 30/7 1814, d. 17/6 1815 i diarré.


Tab. 43.

VIII. Jöns Hansson Storsilvast, son till Hans Jönsson S., tab. 42, f. 1/3 1797 på Storsilvast, d. på Heikfolk (som tidigare hette Lillrundt) 22/11 1866 av ålderdom. Ägare av ett av Heikfolk hemmanen 1819—21, sedan backstugusittare där. Gift 30/10 1818 med Ulrika Törnblom, dotter till borgaren i Nby, sjömannen Matts T. och Anna Kajsa Krigsman, samt f. i Nby 14/7 1793 d. på Heikfolk av lungsot 8/1 1846.

IX. Barn (födda på Heikfolk):
Matts Hägglund, f. 20/9 1819, d. 1869. Torpare på Måtar (Jeppo). Gift 19/7 1848 med Sanna Brita Jakobsd. Måtar f. 14/1 1825 i Övre Jeppo. Till följd av arkivbranden i Jeppo ha de icke kunnat följas.

X. Barn (födda, det äldsta på Heikfolk, de andra på Måtar):
Jakob, f. 2/3 1854, d. 15/2 1855 i kramp.
Katarina, f. 27/1 1855.
Matias, f. 4/8 1858.
Anna, f. 30/12 1860.
Anders Gustav, f. 28/11 1863.
Jakob, f. 8/11 1867.

Susanna Lisa, f. 25/10 1820, d. 11/8 1853 i vattsot. Gift 6/12 1843 med bonden Isak Lassila (Ytterjeppo), f. där 4/5 1823. Torpare (först på Lassila i Ytterjeppo, sedan på Kojonen). Bonde på Lågväg, sist torpare där. Flyttade med familjen i slutet av 1850-talet till Lojo.

X. Barn (födda, de äldsta på Lassila, det 4:de på Kojonen de yngsta på Lågväg):
Kajsa, f. 8/2 1844.
Sanna, f. 24/3 1845.
Isak, f. 10/11 1846.
Anders, f. 7/11 1849, d. 15/6 1850.
Gustav, f. 7/11 1851, d. 10/4 1852 i kikhosta.
Maria, f. 19/7 1853, d. 2/8 s. å.

Anna, f. 3/12 1821, d. 25/9 1822.
Kajsa, f. 15/7 1823, d. 16/9 1842 i lungsot.
Maja, f. 3/7 1826, d. 24/4 1860 i bröstsjukdom. Gift 2/9 1848 med Karl Gustav Hilli, f. 15/12 1829 i Ytterjeppo, d. där 20/6 1857 i lungsot.

X. Barn (födda i Ytterjeppo):
Susanna, f. 13/1 1851. Flyttade till Tammerfors 1870.
Karl, f. 31/12 1852, d. 13/5 1853 i slag.
Anna, f. 24/6 1854, d. 16/2 1865 i engelska sjukan.

Jan, f. 14/11 1829, d. 28/8 1833 i rödsot.
Gustav, f. 28/1 1834. Dräng. Gift 21/5 1858, med torpare- och skomakard. Lisa Jakobsd. Hilli, f. 5/11 1832 i Ytterjeppo. Genom arkivbranden i Jeppo har jag ej kunnat följa familjens öden.

X. Barn (födda på Hilli):
Johannes, f. 5/12 1859.
Gustav, f. 26/6 1861, d. 23/8 1863 i hosta.
Gustav, f. 28/6 1864.
Sanna, f. 19/10 1866, d. 20/6 1867 i konvulsioner.

Anna Lovisa, f. 8/6 1837, d. 6/3 1838.


Tab. 44.

VIII. Johan Hansson Storsilvast, son till Hans Jönsson, tab. 42, f. 27/10 1804. Övertagit faderns hemman troligen 1837, samt sålde det 3/3 1840 åt Simon Simonsson. Flyttade som inhysing till Heikfolk 1845 samt 11/11 1846 till Storkyro. Gift 25/11 1825 med inhysingsd. Anna Isaksd. Friman, f. i kkbyn 25/11 1806.

IX. Barn (födda på Storsilvast):
Hans Henrik, f. 13/11 1826, d. 7/8 1827 av rödsot.
Sanna, f. 20/1 1827, d. 7/11 1828.
Maja, f. 2/4 1829. Tjänarinna. Till Ylihärmä 30/10 1849.
Isak, f. 5/6 1830. Dräng på olika ställen. Förlorat honom ur sikte.
Johan, f. 2/9 1831, d. 25/12 s. å.
Kajsa, f. 8/4 1835. Till Storkyro 1846.
Jakob, f. 2/10 1837, d. 20/6 1838.
Johan, f. 18/12 1840, d. kort därpå.
Lisa, f. 4/12 1843. Till Storkyro 1846.


Tab. 45.

VII. Erik Jönsson Storsilvast, son till Jöns Eriksson Lassila, tab. 26, f. 27/11 1773 på Storsilvast, d. på Jungar (Jeppo) 1/2 1832 i slag. Ägde ett hemman på Storsilvast (ej faderns) 1803—16, sedan ägare av ett av Lilljungar hemman, där han dog som sytningsman. Gift 1:o med Brita Stina Andersd., f. 27/8 1778 i Munsala, d. på Storsilvast 21/11 1806 i bröstsjukdom; 2:o med Maria Jakobsd., f. 9/4 1776 i Vörå, d. på Jungar 1/6 1830 i rödsot.

VII. Barn (födda på Storsilvast):
Anders, f. 1/3 1802. Till Ylihärmä 1834.
Erik, f. 2/7 1803. Blind. Fattighjon, d. 22/7 1858 i bröstsjukdom.
Brita Kajsa, f. 6/9 1804. Gift med drängen Jan Isaksson Jutbacka, f. 20/11 1805 i kkbyn. Värvad matros på Sveaborg. »Säges vara död i Helsingfors.» Familjen flyttade troligen till Helsingfors.

IX. Barn (födda på Jutbacka):
Anna Brita, f. 4/2 1827. Tjänarinna. Försvunnen ur 1847 års kyrkbok.
Maja Sofia, f. 2/9 1829. »Anges vara i Helsingfors.»

Johan, f. 12/9 1808, d. 8/2 1809.
Maria Greta, f. 19/8 1809. Tab. 46.
Jöns, f. 5/1 1811, d. 27/1 s. å.
Anna Susanna, f. 24/5 1812, d. 4/9 1846 i vattsot. Gift 2/2 1833 med bondsonen Anders Eriksson Grötas, f. i Övre Jeppo 24/5 1812. Bonde på Stenbacka, sedan på Grötas, död som torpare på Grötas 6/4 1862 i bröstsjukdom. Omgift.

IX. Barn (födda på Stenbacka, Jeppo):
Erik, f. 20/10 1833, d. 14/6 1834.
Matts, f. 5/11 1838. Till Helsingfors 1863.
Maria, f. 27/1 1840, d. i lungsot 27/9 1866 på Måtar. Gift 8/5 1859 med torparen Johan Mattsson Måtar, f. 5/5 1837 i Övre Jeppo. Till följd av arkivbranden i Jeppo har jag ej kunnat följa familjens öden.

X. Barn (födda på Måtar):
Anna Susanna, f. 14/7 1860, d. 2/8 s. å. i torsk.
Maria Lovisa, f. 21/9 1861.
Anna Susanna, f. 4/12 1864, d. 8/4 1869.


Tab. 46.

VIII. Maria Greta Andersdotter Storsilvast (Jungar), dotter till Erik Jönsson S., tab. 45, f. på Storsilvast 19/8 1809, d. på Sorvist (Forsby) 24/9 1867 i bröstsjukdom. Gift 15/2 1834 med bondsonen, sedan bonden Gustav Sorvist, f. i Munsala 26/4 1805, d. på Sorvist 13/2 1871 av bröstinflammation. Bonde, senare torpare på Sorvist, snickare.

IX. Barn (födda på Sorvist):
Maja Stina, f. 30/9 1834, d. 11/4 1856 i slag.
Anders, f. 8/12 1836, d. 19/8 1851 på Sorvist i skarlakansfeber.
Sofia, f. 14/9 1840, d. på Bro (Forsby) hos sonen, dit hon flyttat 1897, 7/11 1923 av ålderdom. Gift 23/11 1862 med drängen, sedan, torparen på Sorvist, sist sjömannen Simon Johansson Linqvist (hette ursprungligen Skytt), f. i Vörå (Karvat) 21/8 1842, d. i England genom drunkning 1876.

X. Barn (födda på Sorvist):
Maria Evelina Linqvist, f. 21/12 1862, d. i Karvat 4/10 1867 i någon farsot.
Johannes Edvard Linqvist, f. 24/10 1868. Tab. 47.

Anna Sanna, f. 10/3 1844. Tab. 48.
Kajsa, f. 25/8 1847. Tab. 49.
Greta Lovisa, f. 10/11 1850. Tab. 50.


Tab. 47.

X. Johannes Edvard Linqvist, son till Simon Johanson L. tab. 46, f. på Sorvist 24/10 1868. I New-Zeeland 1885—95. Bonde på Bro (Forsby). Gift 1:o 21/2 1897 med bonddottern Rosa Johanna Boman, f. på Bro 6/11 1871, d. där 5/3 1918 i lunginflammation, 2:o 14/6 1925 med bonddottern Ida Sofia Forsbacka f. på Forsbacka 29/11 1876, änka efter arbetaren Karl Vilhelm (Eriksson) Lagerlöv, f. 8/5 1875, d. på Drakabacka 29/11 1922 i minsot. I Amerika 1900—1913.

XI. Barn (födda på Bro):
1. Verner Severin, f. 20/11 1898. Till Kanada 1923. Skogs- och cementarbetare i Vancouver. Gift med Hilma Nylund från Pensala (2 barn).
1. Paul Johannes, f. 25/1 1901. Timmerman. Gift 12/10 1924 med parcellägardottern Helmi Cecilia Ström, f. 29/3 1896 på Pelkos (Forsby).

XII. Barn (födda på Bro):
Birger Erik, f. 9/11 1925.
Bengt Johannes, f. 2/2 1932.

1. Edvard Gunnar, f. 21/9 1902. Ogift. Hemma.
1. Ester Alexandra, f. 20/12 1904. Gift 13/11 1927 med bonden Johannes Villiam Häggman, som sedan sålt hemmanet (Sisbacka, Purmo) och flyttat till Jakobstad (4 barn).
1. Johan Villiam. f. 15/9 1906. d. 28/12 s. å. i en magåkomma.
1. Ines Dagmar, f. 9/1 1908, d. 10/11 1918 i spanska sjukan.
1. Oskar Albert, f. 9/11 1909. Hemma.
1. Ellen Linnea, f. 22/9 1912. Hemma.


Tab. 48.

IX. Anna Sanna Gustavsdotter Sorvist, dotter till Gustav Sorvist, tab. 46, f. 10/3 1844, d. i Munsala (Smeds) i bråck 25/1 1914. Flyttade till Munsala 1871. Gift där 7/1 1872 med bondesonen, sedan bonden Johan Larsson Smeds, f. på Smeds 8/5 1848, d. där 27/2 1906 i struplungsot.

X. Barn (födda på Smeds, Munsala):
Maria Sofia, f. 24/7 1872. Gift 10/12 1895 med bondsonen Anders Ericsson Gästgivars, som antagit namnet Nyvall, f. 24/7 1879 i Munsala, d. på Smeds 13/9 1930 i åderförkalkning. Bonde på Smeds.

XI. Barn (födda på Smeds, Munsala):
Anders Vilhelm Nyvall, f. 31/5 1897. Till Amerika 1916. Gift där i Butte Montana 24/6 1918 med Selma Johansdotter Stålberg, f. i Vörå 11/10 1891.
Ellen Maria Nyvall, f. 5/7 1900. Gift 20/7 1924 med bondsonen Jakob Edvard Sundell, f. i Munsala 18/3 1888.

XII. Barn:
Berit Valborg Sundell, f. i Munsala 4/9 1925.

Johannes Gunnar Nyvall, f. 26/1 1912.
Erik Runar Nyvall, f. 30/6 1914.

Anna Lovisa, f. 23/10 1880, d. på Smeds 10/1 1886 i strypsjuka.


Tab. 49.

IX. Kajsa Gustavsd. Sorvist, dotter till Gustav Sorvist, tab. 46, f. 25/8 1847 på Sorvist, d. i Helsingfors 1911 på kirurgiska sjukhuset i njurkräfta (oopererad). Gift 26/12 1870 med Anders Eriksson Linqvist, f. på Mickilä (S) 20/9 1849, lever i Nykarleby, bondson, timmerman, först bosatt på Sorvist, sedan i Helsingfors 1872—1918, därefter i N:by. Skeppstimmerman på dockan i Helsingfors, sedan dykare i ett bärgningsbolag (4 år i Reval, 5 år i Hamburg) samt därefter timmerman och dykare på Murtaja (15 år) samt på Sampo (17 år). Gårdsägare i Nby. Omgift 29/6 1913 i Nbyl. med Albertina Henriksd. Högbacka, f. 24/7 1855 på Högbacka (Nby kkby), d. i Nby 21/6 1930 i hjärnblödning.

X. Barn (det äldsta fött på Sorvist, de andra i Helsingfors):
Gustav Villiam Linqvist, f. 26/10 1871, d. i Helsingfors i sept. 1930 i magkräfta. Arbetsförman på Skeppsdockan i Helsingfors. Gift med Maria Isaksd. Mickilä, d. i Helsingfors hösten 1917 i lungsot (5 barn).
Anders Edvard Linqvist, f. 13/11 1873, d. i Portland Oregon 11/2 1912 genom en olyckshändelse. Han var första styrman på ångaren Hoquiam och under lastning i Portland föll han med huvudet före ned i det 30 fot djupa lastrummet och krossade huvudskålen och avled några timmar senare. Verksam medlem i Epworthföreningen på orten. Gift med en värmländska (Fredrika E. Linqvist). Barnlösa.
Erik Reinhold Linqvist, f. 11/7 1876. Till Amerika. Försvunnit i obekanta öden.
Sigrid Maria Linqvist, f. 5/3 1881, d. 13/3 s. å.
Signe Maria Evelina Linqvist, f. 30/1 1882. Gift 16/2 1906 med Johan Saxberg, överfaktor vid Huvudstadsbladet, lagligen skilda 9/7 1926. Sedan 1931 bosatt i Nby med fadern.

XI. Barn (födda i Helsingfors):
Caatra Elina Saxberg (död i späd ålder).
Helmer Hemming Saxberg, f. i Nby 19/9 1914. Studentkandidat.


Tab. 50.

IX. Greta Lovisa Gustavsdotter Sorvist, dotter till Gustav Sorvist, tab. 46, f. på Sorvist 10/11 1850. I Munsala 1871—74. Gift 2/3 1873 med bondsonen Karl Mattsson Berglund, f. 24/3 1849 på Mannfors (S). Flyttade till Helsingfors 1882, där de redan tidigare varit bosatta.

X. Barn:
Ida Olivia Berglund, f. i Ingå 19/6 1875.
Hilma Irene Berglund, f. i Helsingfors 31/8 1878.


Tab. 51.

VI. Anna Eriksdotter Lassila, dotter till Erik Jönsson och Susanna Jakobsd. Lassila, tab. 5, f. på Lassila 1742, d. på Harald (S) 12/8 1794 i vattsot. Gift 19/10 1760 med bondsonen Erik Jakobsson Harald, f. 8/9 1731 i S, d. på Harald 23/10 1808 i vattsot. Ägare av 1/2 av faderns hemman (en bror erhöll andra hälften).

VII. Barn (fött på Harald):
Jakob Harald, f. 9/8 1763. Tab. 52.


Tab. 52.

VII. Jakob Eriksson Harald, son till Erik Jakobsson H., tab. 51, f. på Harald 9/8 1763, d. där 16/5 1837 av lungsot. Ägare av faderns hemman. Gift 1:o 22/5 1783 med bonddottern Helena Thomasd. Tågs, f. 6/10 1764 i Pedersöre, d. på Harald 20/6 1822 i rödsot; 2:o 2/11 1823 med torparänkan Anna Lena Ehrsd. Vik, f. 11/5 1774 i Karby, omgift med Erik Mårtensson Knuts från Munsala.

VIII. Barn (födda på Harald):
Anna, f. 3/6 1784, d. 15/7 1785 i slag.
Greta, f. 22/3 1785. Tab. 53.
Erik, f. 26/2 1786. Tab. 73.
Jakob, f. 29/10 1789. Gift 17/11 1815 med bonddottern Lisa Mattsd. Lavast, f. 11/10 1786 i Övre Jeppo. Bo först på faderns hemman, men äro försvunna från 1817 års kyrkbok, utan att kunna uppvisas varken på svärfaderns hemman eller på något annat hemman i S.

IX. Barn (fött på Harald):
Sanna Lena, f. 29/7 1816.


Thomas, f. 26/2 1792. Tab. 87.
Karl Sundqvist, f. 6/10 1793. Torpare på Harald, sedan sjöman, försvunnit i obekanta öden. Gift 7/2 1820 med torpard. Kajsa Johansd. Öberg, f. 23/3 1788 i Kovjoki, erhållit skilsmässa. Barnlösa.
Anna Helena, f. 24/4 1797, d. på Pet (Kovjoki) 11/10 1826 i lungsot. Gift 7/2 1817 med bondsonen Jöns Andersson Pet, f. 28/9 1790 på Pet, d. där 14/8 1831 i lungsot. Barnlösa.
Matts Harlund, f. 19/4 1801, d. på Nikonen (S) 5/3 1876 av ålderdom. Torpare (först på Harald, sedan på Nikonen). Gift med bonddottern Brita Ulrika Danielsd. Nikonen, f. 2/4 1799 i Vexala, d. på Nikonen 28/4 1871 i slag. Barnlösa.
Maria, f. 4/11 1803. Flyttade 1821 till Pedersöre.


Tab. 53

VIII. Greta Jakobsdotter Harald, dotter till Jakob Eriksson H., tab. 52, f. på Harald 22/3 1785, d. på Smeds (S) 4/10 1852 i vattsot. Gift 28/6 1805 med bonden Jakob Mattsson Smeds f. på Smeds (S) 30/12 1785, d. där 15/2 1861 av ålderdom.

IX. Barn (födda på Smeds, S.):
Lena, f. 3/4 1806, d. 19/4 s. å. i livsjuka.
Matts, f. 28/5 1807, d. 4/9 s. å. i livsjuka.
Maria, f. 15/8 1808, d. 11/9 s. å.
Jakob, f. 28/10 1809. Tab. 54.
Anna, f. 16/11 1810, d. 12/9 1816 i tvinsot.
Erik, f. 15/4 1814. Tab. 69.
Lisa, f. 2/8 1816. d. på Lassila (Kovjoki) 9/11 1881 i vattsot. Gift 21/4 1839 med bonden Daniel Eriksson Nybonde (S) f. i S. 19/2 1816, d. där 14/1 1851 i bröstsjukdom; 2:o 3/11 1866 med bonden Matts Mattsson Lassila i dennes tredje äktenskap (se tab. 150). Barnlösa.
Lena, f. 24/10 1817. Tab. 95.
Matts, f. 23/8 1823, d. 25/2 1826 i bukrev.
Greta, f. 21/10 1824. Gift 1/10 1847 med torparen Matts Jakobsson Åsvik på Mjölnar i Jeppo, f. i Terjärv 29/5 1819.


Tab. 54.

IX. Jakob Jakobsson Smeds, son till Jakob Mattsson Smeds, tab. 53, f. på Smeds 28/10 1809, d. där 12/2 1875 i slag. Övertog faderns hemman redan 27/4 1843. Var dessutom skicklig stenhuggare, var ofta bortrest på arbetsförtjänst, övertog 5/4 1859 också ett annat av de tre hemman, i vilket Smeds-nummern var delad. Gift 1:o 18/1 1829 med bonddottern Greta Andersd Gertruds, f. i S. 17/2 1809, d. på Smeds 24/8 1853 i nervfeber; 2:o 10/12 1854 med Anna Sofia Pehrsd. Vik, f. 4/7 1822 i Pedersöre, änka efter sjöman Jakob Gustav Vikman (d. 4/2 1853). Änkan gifte sig tredje gången i dec. 1876 med bonden i Pedersöre Jakob Gästgivars och flyttade dit.

X. Barn (födda på Smeds, utom Greta, född i Pedersöre):
1. Maja Greta, f. 18/4 1829, d. 9/8 1830.
1. Lisa, f. 18/9 1830, d. på Smeds, dit hon 1877 flyttat tillbaka som änka, 19/8 1895. Gift 25/10 1857 med mjölnaren Matts Grötas i Jeppo.

XI. Barn (födda i Jeppo):
Isak Lindvall, f. 2/3 1858. Tab. 55.
Anders, f. 8/11 1861. Filhuggare i Nby, d. i en stuga på Nygårds mark 25/10 1888 i lungsot. Ogift.

1. Sanna Lena, f. 16/2 1832. Tab. 56.
1. Johan Jakob, f. 18/9 1835. Tab. 57.
1. Maria, f. 13/8 1836. Gift 12/7 1857 med bondsonen Erik Eriksson Lussi (Jeppo), f. 10/2 1834 i Munsala. Flyttade till Helsingfors.
1. Greta, f. 26/10 1839. Tab. 63.
1. Anders, f. 27/3 1843. Tab. 64.
1. Erik, f. 12/7 1844. Tab. 66.
1. Matts, f. 16/3 1847, d. 26/3 1855, vådligen omkommen genom att fastna i gårdens väderkvarnsvingar.
2. Anna Lovisa, f. 15/10 1855, d. 27/10 s. å.
2. Karolina, f. 13/9 1857, d. 25/11 1859 i svullnad.
2. Tilda, f. tvilling 4/4 1859, d. 15/5 s. å. i konvulsioner.
2. Vilhelm, f. tvilling 4/4 1859, d. 15/5 s. å.
2. Karolina, f. 26/9 1863, d. 24/10 s. å.Tab. 55.

XI. Isak Mattsson Lindvall, son till Matts Grötas, tab. 54, f. i Jeppo 2/3 1858. Fosterson hos morfadern på Smeds. Flyttade därifrån 1896 till Mickelsbacka (Nbyl.), först som torpare, men sedan 8/5 1908 som husbonde på ett av Mickelsbacka hemmanen. Gift 23/1 1881 med Sofia Jakobsd. f. i Pedersöre 2/3 1856, d. på Mickelsbacka 6/1 1932 i hjärtfel.

XII. Barn (de sex första födda på Smeds, de andra på Mickelsbacka):
Alexander, f. 4/9 1881. Till Amerika 1900, d. i Utah 24/2 1926 i lungsot. Ogift.
Amanda Sofia, f. 1/11 1883, d. 20/7 1927 i Nby kkby i njurlidande. Gift 8/12 1912 med Mårten Alfred Finne, f. 11/2 1883 i Maxmo. Gårdsmåg, sedan parcellägare (på Jeansborg). Omgift.

XIII. Barn (födda på Mickelsbacka):
Edith Maria Finne, f. 29/11 1915.
August Alfred Finne, f. 9/9 1918, d. 10/8 1930 genom drunkning.
Inga Elisabet Finne, f. 16/12 1920, d. 17/12 s. å.

Axel, f. 14/7 1886. I Pedersöre 1902—05. Till Amerika 1905 (gruvarbetare i Michigan 15 år, i Utah 10 år), återvände 1930. Sedan 1932 bonde på Mickelsbacka. Ogift.
Anna Johanna, f. 26/9 1888. Till Amerika 1906 och gift där 1910 med Torsten Torstensson, farmare, från Norge. Bosatta i Minnesota (5 barn).
Maria Irene, f. 28/9 1890. Mest hemma. Vid Diakonissanstalten 1925—26. Sedan sysslat med sjukvård.
Emilia, f. 31/10 1892. Till Amerika 1911. Gift där 1912 med Joel Isaksson, f. 4/4 1887 på Knuts i Ytterjeppo. Till Amerika 1900. Timmerman, farmare. Bosatta i Minnesota. (7 barn.)
Aina Alexandra, f. 6/6 1897. Gift 15/7 1928 med bondsonen Anders Vilhelm Villman, f. 27/5 1899 i Purmo. Bondmåg.

XIV. [XIII?] Barn (fött på Mickelsbacka):
Pär-Erik Vilhelm Villman, f. 20/5 1929.

August, f. 24/10 1899. Gift 22/11 1925 med bonddottern Ida Alma Åström, f. 13/9 1905 i Kovjoki. (Tab. 120.) Ägare av ett av Mickelsbacka hemmanen.

XIV. [XIII?] Barn (födda på Mickelsbacka):
Greta Sofia, f. 12/5 1926.
Anna Alina, f. 28/4 1927.
Inga Alice, f. 2/11 1928.
Doris Anita, f. 13/1 1930.
Elsa Maj-Lis, f. 6/1 1931.
Gunnel Elisabet, f. 10/6 1932.


Tab. 56.

X. Sanna Lena Jakobsdotter Smeds, dotter till Jakob Jakobsson Smeds, tab. 54, f. på Smeds 16/2 1832, d. på Holm (Jeppo) 6/11 1899 av ålderdom. Gift 22/11 1850 med Erik Lundin, f. 23/3 1824 i Soklot. Sjöman. Sedan bondmåg till 1854, då familjen flyttade till Jeppo. Bonde på ett av Holm hemman. Genom arkivbranden i Jeppo har det för mig ej varit möjligt att utreda mannens dödsår. Då kyrkobokföringen åter vidtager 1887 står hustrun som backstuguänka.

XI. Barn (födda på Holm):
Anna Maja Holm, f. 2/5 1860. Till Nby 20/11 1894. Tjänarinna i Nby samt i Jakobstad 1894—1914. Lever nu i Nby. Ogift.
Johan Jakob Holm, f. 8/8 i Nby. Skomakare. Till Amerika 1892.


Tab. 57.

X. Johan Jakob Jakobsson Smeds, son till Jakob Jakobsson Smeds, tab. 54, f. på Smeds 18/9 1835, d. där 21/4 1904 av lunginflammation. Övertagit faderns hemman 1874. Gift 27/11 1856 med bondd. Greta Lisa Larsd. Harald, f. 16/9 1837 i S. (Harald), d. på Smeds 13/4 1909 av ålderdom.

XI. Barn (födda på Smeds):
Greta Sofia, f. 4/9 1857, d. 29/9 1860 i strypsjuka.
Maria, f. 3/8 1859, d. 10/10 1860 i strypsjuka.
Anna Sofia, f. 18/7 1861. Tab. 58.
Edla Maria, f. 28/8 1864. Tab. 59.
Greta Karolina, f. 4/9 1867, d. 4/12 s. å.
Jakob, f. 17/1 1869. Tab. 60.
Amanda Karolina, f. 26/10 1871. Till Amerika, bosatt i Duluth, gift 9/12 1905 med Johan Henriksson Spikberg från Kronoby.
Johannes, f. 22/7 1874. Tab. 61.
Henrik, f. 8/6 1878. Tab. 62.


Tab. 58.

XI. Anna Sofia Johansd. Smeds, dotter till Johan Jakob Jakobsson S., tab. 57, f. på Smeds 18/7 1861. Lever som änka i Jeppo, periodvis sinnessjuk. Gift 20/5 1883 med bonden Johan Danielsson Holm, f. i Jeppo, 15/6 1862, d. i Amerika 31/7 1900 i feber.

XII. Barn (födda på Holm, Jeppo):
Anna Sofia Holm, f. 26/11 1885. Till Kronoby 31/5 1907.
Johannes Evert Holm, f. 25/1 1892. Bonde på Holm efter fadern. Gift 17/12 1916 med bondd. Ida Augusta Lassander, f. 16/10 1890 på Lassila i Kovjoki (se tab. 152).

XIII. Barn (födda på Holm, det äldsta i Nby):
Herman Johannes, f. 31/1 1917.
Birgit Ida Linnea, f. 14/9 1918.
Erik Bertel, f. 12/8 1920.
Lars Gustav, f. 25/4 1922.
Karl Martin, f. 16/12 1923.
Doris Lisbet Sofi, f. 2/2 1926.

Ellen Alexandra Holm, f. 23/3 1897. Gift 12/12 1926 med arbetaren Anders Edvin Nyman, f. 19/10 1902 i Munsala. Bosatta på Måtar (Jeppo).

XIII. Barn:
Magnus Thorvald Nyman, f. 2/7 1927 i Jeppo.
Bjarne Valdemar Nyman, f. 22/1 1929 i Jakobstad.

Ida Elvira Holm, f. 14/9 1898. Gift 24/6 1923 med bondsonen, sedan bonden på Måtar, Matts Emil Mattsson Dahlstén, f. 11/2 1897 i Jeppo.

XIII. Barn (födda på Måtar):
Per Olof Dahlstén, f. 2/5 1924, d. 23/8 1924 i lungförtätning.
Paul Bernhard Dahlstén, f. 10/7 1925.
Ragni Margit Anita Dahlstén, f. 17/5 1930.


Tab. 59.

XI. Edla Maria Jakobsd. Smeds, dotter till Johan Jakob Jakobsson S., tab. 57, f. på Smeds (S) 28/8 1864. Lever på Aspnäs, Pensala, Munsala. Gift 13/2 1887 med bonden Herman Hermansson Måtar, f. på Måtar (Jeppo) 8/10 1863. Bonde på Måtar. Sålde hemmanet och reste till Amerika 1892. Efter återkomsten bonde på Kaukas (Jeppo) samt sedan 1902 på Aspnäs, Munsala. Tagit namnet Törnqvist. Död på Aspnäs 12/1 1921 i kräfta.

XII. Barn (de fem första födda i Jeppo, det yngsta i Munsala):
Maria Alexandra Törnqvist, f. 11/4 1888. Gift 20/3 1908 med Jakob Edvard Johansson Häggblom, f. 29/12 1885 på Aspnäs. Bonde på Aspnäs, Munsala.

XIII. Barn (födda på Aspnäs):
Valdemar Häggblom, f. 15/8 1908, död s. å.
Åke Johannes Häggblom, f. 22/8 1909. Dövstum. Skomakare.
Jakob Evert, f. 4/11 1911.
Karl Uno, f. tvilling 5/9 1913.
Anders Ture, f. tvilling 5/9 1913.
Erik Valter, f. 6/2 1917.
Signe Maria, f. 26/11 1918.
Edvard Sigfrid, f. 5/11 1920.
Matts Birger, f. 29/5 1922.
Henrik Arvid, f. 25/2 1924.
Tor Bernhard, f. 17/9 1925.
Anni Linnea, f. 4/10 1927.
Gunnel Alice, f. 9/9 1929.

Anna Amanda Törnqvist, f. 27/8 1890. Gift 18/5 1913 med Isak Joel Sirén, f. 20/9 1890 på Aspnäs. Bonde på Aspnäs.

XIII. Barn (födda på Aspnäs):
Isak Sigurd Sirén, f. 27/7 1913
Johannes Runar, f. 2/7 1914.
Hjördis Maria, f. 6/10 1915.
Anni Linnea, f. 27/5 1917.
Ernst Joel, f. 18/2 1919, d. 23/3 s. å.
Emil Uno, f. 29/4 1920.
Ole Matias, f. 17/7 1921.
Märta Sofia, f. 27/7 1923, d. 21/5 1924 i hjärnfeber.
Ellen Helfrid Susanna, f. tvilling 28/2 1925.
Inga Edith Helena, f. tvilling 28/2 1925
Doris Amanda, f. 3/5 1926.
Ernst Joel, f. 26/2 1933.

Johannes, f. 3/2 1893, d. på Kaukos (Jeppo) 8/11 1897 i skarlakansfeber.
Ellen Elise Törnqvist, f. 8/11 1896. Gift 4/11920 med handlanden Karl Johan Nylund från Monå baptistförsamling.

XIII. Barn (födda i Pensala, det yngsta i Jeppo):
Bror Emanuel Nylund, f. 13/3 1920.
Karl Uno, f. 12/5 1922.
Anne Alice, f. 26/5 1924.
Lars Johan, f. 15/5 1929.

Edit Irene Törnqvist, f. 8/8 1900, d. 12/12 1916 i maginflammation.
Signe Sofia Törnqvist, f. 1/3 1903. Gift 24/5 1926 med Erik Johan Lindvall från Oravais, Österby, f. 2/1 1902. Flyttade till Oravais.


Tab. 60.

XI. Jakob Johansson Smeds, son till Johan Jakob Jakobsson S., tab. 57, f. på Smeds (S) 17/1 1869. Övertog faderns hemman 19/11 1901. Innehar en mängd kommunala och andra förtroendeuppdrag: förmyndarnämndens ordf., kommunalnämndens viceordf., ledamot i folkskoldirektionen, i uppbådsnämnden, i kyrkofullmäktige, ordf. i lantmannagillet och nykterhetsföreningen i Soklot, en av stiftarna och första ordf. i telefonbolaget och tröskandelslaget i Soklot m. m. Gift 26/6 1891 med bondd. Maria Amanda Johansd. Knuts, f. 7/1 1870 i Karby (Pedersöre).

XII. Barn (födda på Smeds, S.):
Alexandra Elisabet, f. 11/4 1892, d. 7/8 s. å.
Ellen Helena, f. 4/10 1893. Genomgått Kronoby folkhögskola 1910—11 samt Ekenäs folkskoleseminarium 1912—16 Efter tillfälliga vikariat ordinarie tjänst i Seinäjoki vid privata svenska folkskolan 1918—19 samt sedan 1919 lärarinna vid Vexala folkskola (Munsala). Övervarit akademiska fortsättningskurser för folkskollärare 1919. Besökt nordiska studiecirkelkonferensen i Stockholm 1929. Deltagit i en utbildningskurs för studieledare vid Lunnevads folkhögskola i Sverige 1930. Ordf. i Nykarleby Martadistriktsförbund sedan 1928. Hållit talrika föredrag å olika orter på marta- och nykterhetsområdet. Gift 20/8 1920 med bondsonen, sedan bonden Johannes Fogel, f. på Fogel (Vexala) 25/5 1892.

XIII. Barn (födda i Vexala):
Karl Jakob Gustav Fogel, f. 7/6 1921.
Marta Helena Fogel, f. 18/6 1922.
Ruth Kerstin Maria Fogel, f. 29/7 1925.
Klas Ingmar Johannes Fogel, f. 26/2 1927.

Tekla Maria, f. 10/4 1896. Besökt mellersta Österbottens vandrande folkhögskola 1914. Gift 14/7 1918 med bondsonen, sedan muraren och gårdsägaren i Nby Joel Strandén, f. i S. (Snåre) 4/1 1891.

XIII. Barn (födda i Nby):
Rafael Jakob Strandén, f. 17/5 1919.
Torsten Johannes Strandén, f. 6/8 1923.

Evert Johannes, f. 14/9 1898. Besökt Kristl. folkhögskolan i Nby 1925—26. I år (1933) övertagit hemgården. Gift 24/6 1933 med bondd. Ester Maria Ahlnäs, f. 24/5 1900 på Ahlnäs (S).
Edit Sofia, f. 25/5 1900. Besökt Kristl. folkhögskolan i Nby 1920—21. Gift 15/7 1924 med bonden på Hannula (Kovjoki) Villiam Jakob August Hermansson, f. 20/5 1900 (se tab. 132).
Anna Amanda, f. 6/8 1902. Besökt Ekenäs folkskoleseminarium 1921—26. Efter olika vikariat ordinarie tjänst i Söderfjärden, Solv, sedan 1928. Gift 24/6 1932 med bonden Hugo Gunnar Vikman, f. i Korsholm 3/2 1903.
Jakob Selim, f. 19/6 1906. Genomgått Nby folkskoleseminarium 1933. Ordinarie lärartjänst i Vasa hösten 1933. Gift 20/8 1933 med bondd. Lea Sofia Vesterlund, f. i S. 13/11 1906.
Astrid Ingeborg, f. 2/5 1908. Besökt Kristliga folkhögskolan i Nby 1927—28.
Elise Ingegärd, f. 19/1 1910, d. 4/4 s. å.
Hjördis Alice, f. 23/11 1911. Besökt Kristl. folkhögskolan i Nby 1929—30.


Tab. 61.

XI. Johannes Johansson Smeds, son till Johan Jakob Jakobsson S., tab. 57, f. på Smeds 22/7 1874, d. där 26/5 1920 i minsjuka. I Afrika 1896—1901. Till Amerika 1902. Efter hemkomsten parcellägare på Smeds. Gift 9/12 1906 med Maria Irene Mattsd. Häggman, f. 9/9 1883 i Pedersöre. Omgift 17/4 1922 med sjömannen Jakob Fredrik Björkqvist, f. 26/1 1861 i S.

XII. Barn (födda på Smeds):
Sigurd Johannes, f. 5/8 1907, eldare vid järnvägen.
Ingrid Maria, f. tvilling 26/9 1910.
Severin Herbert, f. tvilling 26/9 1910, d. 10/12 s. å. i diarré.
Ernst Henrik, f. 7/3 1914.
Greta Heldine, f. 19/1 1918.


Tab. 62.

XI. Henrik Johansson Smeds, son till Johan Jakob Jakobsson S., tab. 57, f. på Smeds 8/6 1878. Gift i Jeppo 14/7 1901 med bondd. Brita Katarina Nordström, f. i Jeppo 21/2 1880, d. där 24/8 1908 i lungsot. Hemmåg på Mjölnars. Efter hustruns död emigrerat till Amerika, där (i Superior, Wisconsin) industriarbetare (på motorfabrik). Där omgift med en Kronoby-flicka.

XII. Barn:
1. Elsa Katarina, f. i Jeppo 23/3 1902, d. där 13/8 1920 i lungsot.
1. Henrik Uriel, f. i Jeppo 14/11 1905. Vistats efter moderns död hos morföräldrarna till 1920, då han reste till fadern i Amerika. Kallar sig Johansson, är bosatt i Chikago, operasångare och ger sång- och musiklektioner.
2. Dagmar, född i Amerika, är (1933) c:a 20 år gammal.


Tab. 63.

X. Greta Jakobsdotter Smeds, dotter till Jakob Jakobsson S., tab. 54, f. i Pedersöre 26/10 1839. Gift 21/7 1881 med Jakob Henriksson Inbur, f. i Pedersöre 26/4 1834. Bondmåg på Smeds, sedan husbonde på Holm i Jeppo, d. där före 1887. Änkan död 13/9 1896 genom olyckshändelse (ihjälkörd).

XI. Barn (födda på Holm, Jeppo):
Greta Lovisa, f. 22/8 1865. Till Amerika 1887.
Ida Johanna, f. 1/11 1871. Till Amerika.
Johan Jakob, f. 15/10 1875. Barberare. Till Amerika. Efter återkomsten flyttade 20/7 1931 till Helsingfors södra svenska församling.
Anders Gustav, f. 24/6 1878. Till Amerika.
Matts Leander, f. 7/1 1884, d. 22/1 1894 i koppor.


Tab. 64.

X. Anders Jakobsson Vik (Smedslund), son till Jakob Jacobsson Smeds, tab. 54, f. på Smeds 27/3 1842, d. på Vik 4/6 1906 i tarmvred. Bodde hos fadern till 1874, då han blev husbonde på ett av Vik hemman. Gift 10/3 1868 med Anna Lisa Karlsd. Styrmans, f. 30/3 1848 i Karby, d. på Vik 1/4 1927 i kräfta.

XI. Barn (de 2 första födda på Smeds, de andra på Vik):
Karl Vilhelm, f. 4/6 1870, d. 15/8 1889 i tarmvred.
Anna Johanna, f. 12/2 1872. Ogift.
Hulda Maria, f. 26/1 1875. Gift 11/6 1905 med bondsonen Johan Vilhelm Öst, Pedersöre.
Hilma Elisabet, f. 14/11 1877. Till Amerika 1900. Gift där med Jonas Herman Nygård, f. 28/7 1873.
Emilia Sofia, f. 25/2 1880. Till Amerika 1902. Gift där med en Viktor Sund.
Johan Jakob, f. 19/10 1883, d. 3/11 s. å. av allmän svaghet.
Johan August Vikblad, f. 8/11 1884. Tab. 65.
Vendla Amanda, f. 11/10 1887. Gift 18/10 1909 med bondsonen Hugo Alexander Vikström från Kronoby. Flyttade dit. Nu i Amerika.
Maria Alexandra, f. 3/7 1891, d. 28/1 1896 i skarlakansfeber.
Edit Evelina, f. 19/4 1894.


Tab. 65.

XI. Johan August Vikblad, son till Anders Jakobsson Vik, tab. 64, f. på Vik 8/11 1884, d. på sjukhus 18/10 1930 i hjärninflammation. Bonde på faderns hemman (Vik). Gift 22/9 1912 med Emilia Katarina Loukonen, f. i Kortesjärvi 12/2 1890.

XII. Barn (födda på Vik):
Hjördis Alice, f. 4/12 1912, d. 9/6 1918 i difteri.
Hulda Maria, f. 9/11 1913, d. 11/11 s. å.
Märta Emilia, f. 25/12 1914.
Bernhard Johannes, f. 17/5 1916, d. 19/5 s. å. av allmän svaghet.
Ingeborg Johanna, f. 21/7 1917.
Bertel Johannes, f. 3/7 1919, d. 22/7 s. å. av allmän svaghet.
Maria Elisabet, f. 17/5 1920.
Bertel Johannes, f. 28/5 1921.
Torsten Valdemar, f. 1/2 1924.
Einar Anders, f. 7/11 1925.
Ester Alexandra, f. 21/2 1927.
Lars Johan, f. 23/6 1928.


Tab. 66.

X. Erik Jakobsson Smeds (Mickilä), son till Jakob Jakobsson S., tab. 54, f. på Smeds 12/7 1844, d. på Mickilä 27/2 1902 av lunginflammation. Bodde först på Smeds, sedan 1873 husbonde på ett av Mickilä hemman. Gift 1/7 1866 med bondd. Brita Isaksd. Ahlnäs, f. 3/12 1843, d. på Mickilä 17/12 1923 i influensa.

XI. Barn (de 2 första födda på Smeds, de andra på Mickilä):
Jakob Herman, f. 14/7 1869. Sjöman. Till Amerika, d. där 28/12 1924 i magsjukdom. Ogift.
Isak Vilhelm Granholm, f. 18/4 1872. Tab. 67.
Johanna, f. 7/10 1874. Gift 26/10 1898 med Johannes Eliasson Vikblom, f. 25/1 1875 i S. Innehavare av hälften av svärfaderns hemman (Mickilä). Angående barnen se tab. 161.
Hulda Maria, f. 8/12 1876. Gift 9/7 1902 med Johannes Johansson Vik, bonde på Vik, f. 1/9 1874 på Vik (S). Om dessa och deras barn se tab. 84.
Hilma Sofia, f. 9/4 1879. Gift 26/1 1902 med timmermannen Jakob Axel Jakobsson Nylund, f. 27/3 1878 i S. Bosatta på Smeds. Bonde på Rank (S.) sedan 1909.

XII. Barn (födda på Smeds och Rank):
Frans Axel Nylund, f. 2/3 1903.
Helmi Sofia Nylund, f. 3/5 1904.
Valter Johannes Nylund, f. 4/12 1907. Folkskollärare.
Alma Linnea Nylund, f. 14/12 1909.
Elna Maria Nylund, f. 3/3 1916.
Sanfrid Erik Nylund, f. 12/1 1921.

Brita Amanda, f. 26/5 1881. Gift 31/5 1905 med arbetsförmannen Karl Johan Ahlström från Kronoby.
Johan Erik Ekman, f. 10/10 1884. Tab. 68.
Alexander, f. 10/10 1886. Till Amerika 1904, d. där 24/10 1918 i influensa. Ogift.


Tab. 67.

XI. Isak Vilhelm Granholm, son till Erik Jakobsson Smeds, tab. 66, f. på Smeds 18/4 1872. Till Amerika 1892. Till Afrika 1895. Efter hemkomsten husbonde på ett av Rank hemman i S. D. där 10/2 1911 i lungsot. Gift 20/3 1892 med Maria Alexandra Pettersd. Nylund, f. 10/11 1870. Som änka antagit namnet Ekström.

XII. Barn:
Emma Alexandra, f. på Mickilä 24/9 1892. Gift i Munsala 8/7 1917 med Anders Viktor Nordström i Munsala, bonde på Sandås.

XIII. Barn (födda på Sandås):
Ingeborg Maria Nordström, f. 2/5 1918.
Anni Linnea, f. 4/8 1919.
Karin Alexandra, f. 21/11 1920.
Anders Vilhelm, f. 13/5 1922.
Else Viola, f. 8/6 1924.
Bertel Erik, f. 2/3 1926.
Hellen Margareta, f. 21/3 1929.
Lars Ingmar, f. 16/8 1931.

Ellen Maria, f. 20/4 1898 i Amerika. Återvände med föräldrarna 1901 till Amerika 1923, återkom 1928.
Edit Linnea, f. i Amerika 9/4 1900. Med föräldrarna hem 1901. Till Kanada 1925.
Verner Villiam, f. 27/6 1902 i S. Gift 17/7 1928 med Ester Maria Kåll, f. 8/6 1902 i Pedersöre.

XIII. Barn:
Ragni Agneta Maria, f. 22/1 1931 i Jakobstad.

Elis Johannes, f. 27/5 1905 i S. Till Australien 1926.
Runar Erik, f. 18/6 1909 i S.


Tab. 68.

XI. Johan Erik Ekman, son till Erik Jakobsson Smeds, tab. 66, f. på Mickilä 10/10 1884. I Amerika 1902—04. Bonde på Mickilä. Sexman. Gift 16/6 1907 med Anna Olivia Johansd. Backman, f. 15/12 1884 i Munsala.

XII. Barn (födda på Mickilä):
Anni Linnea, f. 28/6 1908.
Arne Johannes, f. 12/10 1910.
Einar Erik, f. 10/7 1912, d. 26/9 1912 i magsjuka.
Bror Erik, f. 10/11 1914.
Bruno Harald, f. 2/1 1916, d. 18/2 s. å. i slag.
Bruno Harald, f. 24/10 1917.
Helge Rafael, f. 1/12 1921.
Vivi Maria, f. 17/1 1923, d. 11/3 s. å. i slag.
Erik Runar, f. 17/10 1925.


Tab. 69.

IX. Erik Jakobsson Smeds (Vik), son till Jakob Mattsson Smeds, tab. 53, f. på Smeds 15/4 1814, d. på Vik 18/10 1854 genom drunkning. Ägare 1835—43 av ett av Vik hemman, vilket sistnämnda år övertogs av brodern Jakob Jakobsson Smeds, medan Erik med familj erhöll sytning. Gift 15/5 1835 med Greta Lisa Jakobsd. Vik, f. 19/10 1817 på Vik, d. på Vik 15/11 1876 i slag.

X. Barn (födda på Vik):
Jakob, f. 25/9 1835, d. 10/12 s. å.
Greta, f. 5/9 1836. Flyttat som tjänarinna till staden, har sedan ej kunnat följa hennes vidare öden.
Erik, f. 27/5 1840, d. 1841.
Sofia, f. 11/10 1845, d. på Högbacka 22/11 1914. Gift 3/11 1864 med torparsonen, sjöman Gustav Gustavsson Dahllund, f. 16/4 1843 på Högbacka. Sedan år 1870 ej låtit höra av sig.

XI. Barn (födda på Högbacka):
Erik Gustav Dahllund, f. 12/1 1866, d. 19/1 s. å.
Johanna Sofia Dahllund, f. 12/1 1867. Till Vasa 1886.

Johan Erik, f. 4/10 1853. Tab. 70.


Tab. 70.

X. Johan Erik Eriksson Vik, son till Erik Jakobsson Smeds (Vik), tab. 69, f. på Vik 4/10 1853, d. där 25/7 1908 i hjärtfel. Gift 10/1 1875 med Maria Isaksd. Pesonen, f. 21/7 1841 i Munsala. Lever på Vik.

XI. Barn (födda på Vik):
Maria, f. 25/8 1876. Till Amerika 1899. Gift där.
Lydia, f. 26/11 1877, d. 12/9 1878 i slag.
Johannes, f. 15/4 1879. Till Amerika 1899.
Erik August, f. 15/9 1880, d. 27/10 s. å. i slag.
Johanna, f. 6/8 1882. Till Amerika 1902. Gift där
Isak August Vingren, f. 28/10 1884. Tab. 71.
Henrik, f. 9/7 1886. Till Amerika 1903.
Jakob, f. 1/6 1889. Tab. 72.
Ida Sofia, f. 3/9 1890, d. 9/9 1896 i strypsjuka.
Erik Otto, f. 21/1 1893, d. 17/2 1894 i lungsot.


Tab. 71.

XI. Isak August Vingren, son till Johan Erik Eriksson Vik, tab. 70, f. på Vik 28/10 1884. Till Amerika 1903. Efter återkomsten parcellägare sedan hemmansägare (Vik). Gift 5/7 1908 med Selma Johanna Häggman, f. 18/8 1886 i Pedersöre.

XII. Barn (födda på Vik):
Valfrid August, f. 13/12 1908. Ogift. Äger hönsgård.
Göta Ingegärd, f. 17/9 1910. Gift 22/11 1931 med bondsonen Rolf Segervall, f. i S. 20/4 1911.
Runar Johannes, f. 29/2 1912, d. 19/3 s. å. i slag.
Etel Johanna, f. 22/2 1913.
Anna Amanda, f. 9/12 1914. Bor med brodern Valfrid och sköter hönsgården.
Jenny Maria, f. 12/10 1916.
Marta Heldine, f. 22/10 1918.
John Villiam, f. 3/7 1920.
Judit Regina, f. 8/91922.
Maria Margareta, f. 25/12 1924.
Rafael Johannes, f. 29/6 1926, d. 20/7 s. å. av allmän svaghet.
Erik Rudolf, f. 6/4 1928.


Tab. 72.

XI. Jakob Johansson Vik, son till Johan Erik Eriksson Vik, tab. 70, f. på Vik 1/6 1889. Till Amerika 1909. Gift 11/8 1912 med Annie Alice Häggman (syster till bror Isaks hustru), tillhörande Pedersöre (Forsby) baptistförsamling.

XII. Barn (födda på Vik):
Edvin Herbert, f. 6/5 1913.
Margit Alice Ingeborg, f. 27/9 1914.
Gunnar Jakob, f. 20/12 1915.
Ester Elisabet, f. 14/2 1917.
Else Maria, f. 20/2 1919.
Lea Sofia, f. 22/9 1920.
Runar Matias, f. 15/5 1922.
Erik Johannes, f. 26/4 1924.
Anna Brita, f. 25/9 1925, d. 10/12 s. å. i slag.
Gunnel Irene, f. 14/11 1926.
Rakel Viola, f. 31/5 1930.


Tab. 73.

VIII. Erik Jakobsson Harald, son till Jakob Eriksson Harald, tab. 52, f. på Harald 26/2 1786, d. där som sytningsman 31/10 1862 av andtäppa. Bonde på Harald (S.). Gift i Pedersöre 1802 med Lena Andersd. Vannäs, f. 1772 i Pedersöre, d. på Harald 18/12 1851 av ålderdom.

IX. Barn (födda på Harald):
Jakob, f. 11/4 1803, d. 16/6 s. å.
Anders, f. 2/2 1805, d. 11/6 s. å. av livsjuka.
Erik, f. 6/11 1807, d. 13/8 1833 i rödsot. Gift 5/12 1828 med Kajsa Jakobsd. Pelkos, f. i Nby kkby 21/6 1810, d. på Harald 5/11 1833 i nervfeber.

X. Barn (födda på Harald):
Erik, f. 5/8 1829, d. 1831.
Jakob, f. 24/5 1832, d. 6/9 1833.

Daniel, f. 26/6 1810, d. 21/4 1811.
Matts, f. 11/3 1812, d. 31/8 1814 i uppkastningar.
Kajsa, f. 24/5 1813, d. 27/3 1815 i kikhosta.
Greta, f. 29/6 1815, d. 17/8 1833 i rödsot.
Anna, f. 31/10 1816, d. 8/8 1817 i diarré.
Jan, f. 4/12 1817. Tab. 74.
Karl, f. 7/11 1824. Tab. 106.
Matts, f. 10/5 1829, d. 22/6 1832 i hetsig feber.


Tab. 74.

IX. Jan Eriksson Harald, son till Erik Jakobsson H., tab. 73, f. på Harald 4/12 1817, d. där 8/7 1895 av ålderdom. Bonde på Harald, som han senare sålde åt en av sönerna och flyttade till sonen Johan på Björn (S). Sexman. Gift 1:o med Kajsa Sofia Mickelsd. Berttula, f. 13/9 1812 i Munsala, d. på Harald 16/2 1876 av lunginflammation; 2:o 5/8 1877 med Anna Stina Eriksd. Hemming, f. 4/8 1827 i S., d. på Björn 2/8 1899 av lungsot.

X. Barn (födda på Harald):
Erik, f. 4/1 1838, d. 2/7 1857 av magsjuka.
Lena, f. 2/12 1838, d. 17/1 1839 i hjärtsprång.
Greta, f. 4/1 1840. Tab. 75.
Johan, f. 7/2 1841, d. 20/12 1844 av halssjukdom.
Mikael, f. 27/12 1841, d. kort därpå.
Sofia, f. 29/1 1843, d. 12/12 1844 av halssjuka.
Sofia, f. 16/3 1844. Tab. 76.
Johan, f. 6/5 1845. Tab. 77.
Karl, f. tvilling 1/1 1847. Tab. 78.
Lovisa, f. tvilling 1/1 1847. Tab. 80.
Maria, f. 7/8 1848. Tab. 82.
Jakob, f. 22/11 1851, d. 21/6 1852 av rödmässling.
Henrik, f. 15/8 1855. Tab. 86.


Tab. 75.

X. Greta Johansd. Harald, dotter till Jan Eriksson H., tab. 74, f. på Harald 4/1 1840. Gift 21/7 1863 med bondsonen Erik Fredriksson Mickilä, f. 10/12 1841 i S. Hemmåg. Sedan 1868 bonde på Tågs, sedan 1875 på Björn. Familjen flyttade 1878 till Jeppo och kort därpå till Helsingfors. Båda döda.

XI. Barn (födda på Harald):
Johan Lillqvist, f. 29/3 1864. Lever i Helsingfors. Gårdskarl. Gift. Barnlösa.
Lena Sofia, f. 22/8 1866. Gift med en fogde i Kyrkslätt. Leva vardera. En son, emigrerat till Kanada.
Maria Lovisa, f. 25/4 1869. Gift med en rikssvensk, Björklund, maskinmästare (flere barn).
Vendla, f. 2/6 1871, d. 8/1 1872 i lungsot.
Henrik, f. 14/11 1872, d. 7/2 1874 i bröstfeber.
Erik, f. 27/12 1874, d. 24/1 1875 av hjärtsprång.
Erik Gustav, f. 13/12 1875.


Tab. 76.

X. Sofia Johansd. Harald, dotter till Jan Eriksson H., tab. 74, f. på Harald 16/3 1844, d. i Nby i anämi 18/8 1905. Gift 6/8 1869 med Johan Fredrik Johansson Björkman (Rank), f. 7/2 1844 i S., d. i Nby 23/5 1897 i hjärnlidande. Bonde på Nisula (S) 1879. Flyttade till staden 1896, gårdsägare, (N:o 3/4 av 69).

XI. Barn (födda i S.):
Maria Sofia Björkman, f. 12/1 1870. Till Amerika 1902. Därifrån som missionär till Kina 1914.
Johannes, f. 4/5 1871. Till Amerika 1889 (San-Pedro). Gårdsägare. Gift där med en Bonäs-flicka. Barnlösa.
Henrik, f. 25/2 1873. Till Amerika 1892 (San-Pedro). Gårdsägare. Timmerman. Gift där med en Vexala-flicka. Barnlösa.
Johanna, f. 10/10 1874, d. 17/12 s. å. i hjärtsprång.
Katarina, f. 21/4 1876 (levde en halv timme).
Lovisa, f. 11/7 1878. Till Amerika. Gift där 3/5 1900 med bondsonen August Staf från Malax. Flyttade till Vasa, d. i Vasa. Änkan lever i Vasa (2 barn).
Karl, f. tvilling 17/7 1882. Till Amerika 1903 (San-Pedro). Skräddare. Lever där, gift med en sjömansdotter Broman från Nby.
Herman, f. tvilling 17/7 1882, d. 17/8 s. å.


Tab. 77.

X. Johan Johansson Harald (Björn), son till Jan Eriksson H., tab. 74, f. på Harald 6/5 1845, d. på Björn 19/6 1897 av kräfta. Husbonde på Björn 1895. Gift 5/7 1874 med Kajsa Hansd. Knuts, f. i Karby 10/8 1853. Änkan lever på hemmanet.

XI. Barn (födda på Harald, det yngsta på Björn):
Anna Lovisa, f. 18/2 1875. Gift 20/6 1893 med backstugukarlen Julius Jansson, f. 25/1 1862 i kkby (Ohls), d. i Nby 5/8 1912 i lungsot. Vaktmästare på seminariet. Änkan vaktmästarinna på Nby kommuns sockenstuga.

XII. Barn, (födda i Nby):
Johannes Vilhelm Jansson, f. 5/11 1904. Folkskollärare 1928. Gift 15/10 1932 med Maria Alexandra Backlund, f. i Kovjoki (Lukus) 24/12 1903.

XIII. Barn (fött i Helsingfors):
Maj Britt, f. 9/1 1933.

Karl Runar Jansson, f. 15/1 1911, d. 27/3 1912 i hjärnfeber.

Henrik, f. 10/4 1877, d. på Björn 19/5 1898 i kräfta.
Johanna, f. 7/8 1879. Gift 20/6 1905 med Matts Leander Mattsson Kronqvist, f. 25/9 1881 i Pedersöre. Hemmåg. Familjen flyttade 1907 till Pedersöre. Backstugusittare på Staffansnäs.

XII. Barn (det äldsta fött på Björn, de andra i Pedersöre):
Elis Leander Kronqvist, f. 15/4 1906. Arbetare. Ogift.
Evert Henrik Kronqvist, f. 20/1 1908. Arbetare. Ogift.
Edvin Johannes Kronqvist, f. 4/12 1909. Arbetare. Ogift.
Erik Vilhelm Kronqvist, f. 21/6 1914. Arbetare. Ogift.

Maria, f. 5/1 1882. Tjänarinna i staden 1899. Gift i Nby 7/11 1915 med jordbruksinspektor Gösta Edgar Granberg från Hyvinge, f. i Nurmijärvi 7/3 1879, d. där 25/6 1929 i hjärninflammation. Barnlösa. Änkan och fosterdottern (se nedan) leva i Hyvinge.
Sofia Augusta, f. 15/4 1885, d. 8/9 1927 i lungsot. Gift 12/11 1905 med bonden, senare torparen på Hemming Gustaf Alfred Sundlin, f. 20/3 1877 i S., d. där 19/2 1927 i lungsot.

XII. Barn (fött på Hemming):
Alice Katarina, f. 18/7 1922. Adopterad av inspektor Granberg (se ovan).

Johannes Vilhelm, f. 13/9 1887. Till Amerika 1906. Bosatt i San Pedro, Kalifornien. Gift där med Anna Lovisa Nyman från Vexala (4 Barn).
Karl Alfred, f. 20/8 1890, d. 16/9 1924 på Björn av njurlidande.
Jakob Evert, f. 22/11 1892. Till Amerika 1933, d. där i Montana 25/3 1931 i lunginflammation. Arbetare. Ogift.
Emil, f. 21/6 1896. I Amerika 1923—27. Sköter med modern hemmanet (Björn). Ogift.


Tab. 78.

X. Karl Johansson Harald, son till Jan Eriksson H., tab. 74, f. på Harald, tvilling 1/11847, d. där 26/3 1885 av njurlidande Gårdsson. Gift 10/7 1870 med Maria Sofia Hansd. Knuts, f. 25/9 1848 i Karby. Som änka köpt ett av Gästgivars hemman i Soklot, sedan backstugukvinna där, d. 28/5 1915 i lunginflammation.

XI. Barn (födda på Harald):
Maria Sofia, f. 6/7 1871. Gift 14/12 1890 med urmakaren Isak Vilhelm Blomström, f. i S. 29/3 1873. Emigrerat till Amerika. Hustrun d. där 8/4 1900 i barnsäng. Mannen omgift, d. 1920 såsom minarbetare genom olyckshändelse (krossad i gruva).

XII. Barn:
Ellen Maria Blomström, f. 17/8 1891. Lever såsom gift i Amerika.

Albertina, f. 24/4 1873. Tab. 79.
Karl Johan Karlsson, f. 29/5 1875. Till Amerika 1893, d. där. Ogift.
Vilhelm, f. 7/5 1878. Till Amerika 1896, d. där 1932. Gift i Amerika med änkan Emilia Nyman, som lever där. Barnlösa.
Jakob, f. 15/6 1880. Till Amerika, d. där såsom ogift.
Anna Johanna, f. 5/1 1883. Till Helsingfors 1898. Gift med en länsman Pehrman, som nu är död. Barnlösa. Änkan lever i Suonenjoki.
Henrik Karlsson, f. 4/6 1885. Snickare. Gift 25/10 1909 med Ida Mattsd. Haapala, f. 26/2 1888 i Vihanti, d. 6/1 1922 i Jakobstad av blodförgiftning. Mannen och barnen flyttade till Rovaniemi 1922, bo nu i Uleåborg. Mannen fortfarande snickare där. Omgift.

XII. Barn (födda på Gästgivars i S.):
Aili Elisabet, f. 24/9 1909. Tjänarinna. Ogift.
Torsten Bernhard, f. 8/2 1911. Hjälper fadern i snickeriet.
Svea Ingeborg, f. 24/4 1912, d. i S. 14/8 1916 av hjärntuberkulos.
Elin Regina, f. 29/1 1916, d. 26/6 1917.


Tab. 79.

XI. Albertina Karlsd. Harald, dotter till Karl Johansson H., tab. 78, f. på Harald 24/4 1873, d. i Nby 22/5 1925 i magkräfta. Sömmerska. Gift 28/6 1898 med Karl Arvid Uno Granberg, f. i Nurmijärvi 30/1 1874, därifrån flyttade han till Nby år 1901. (Fadern Karl Fridolf G. var lanthandlare i Nurmijärvi; farfadern Karl Fredrik G. hette ursprungligen Granath, var styrman och hade inflyttat från Sverige omkring 1830). Bagare. Gårdsägare. Innehavare av kafé och konditori i Nby. Varit medlem av stadsfullmäktige, drätselkammaren, sparbanksfullmäktige och skogsnämnden i Nby. Omgift 18/12 1925, skilsmässa 9/8 1928.

XII. Barn (de 2 äldsta födda i Nurmijärvi, de 2 följande i Amerika, de yngsta i Nby):
Maj Lis Granberg, f. 29/1 1900. Student 1918 från Gamlakarleby. Sedan 1920 kontorist, de senare åren på bank.
Margit Granberg, f. 25/11 1901. Till Kanada 1929.
Märta Granberg, f. 3/4 1904. Gift 28/7 1923 med dåvarande seminaristen Åke Elias Ljunge, f. i Korpo 15/2 1902. Utdimitterad från seminariet 1924. Lärare i Sjundeå, nu i Kimito.

XIII. Barn:
Lilly Maj-Gret Ljunge, f. i Nby 2/8 1923.
Hans Åke Ljunge, f. i H:fors 27/3 1927.
Anna-Mi, f. i Kimito 9/12 1928.
Brita Susanna, f. i Kimito 15/12 1930.

Karl Bertel Granberg, f. 2/6 1906, d. i Nby 15/2 1928 i lungsot. Ogift.
Birger Johan Granberg, f. 6/4 1909.
Maud Granberg, f. 1/12 1910. Gift med Harold Rasmussén från Roskilde, Danmark. Affärsman. Bosatta där.

XIII. Barn (födda i Roskilde):
Lilian Connie Rasmussén, f. 21/10 1931.
Harold Oluv Rasmussén, f. 21/12 1932.

Marita Granberg, f. 15/12 1912.
Nils Bernhard Granberg, f. 13/12 1915.
Marianne Granberg, f. 29/12 1918.


Tab. 80.

X. Lovisa Johansd. Harald, dotter till Jan Eriksson H., tab. 74, f. på Harald, tvilling, 1/1 1847. Gift 2/5 1869 med torparsonen, sedan torparen på Frill Vilhelm Eriksson Boman, f. 26/2 1837 i kkbyn, d. 13/3 1888 genom olyckshändelse (överkörd). Änkan flyttade till staden år 1902 samt till Jakobstad (till sonen Joel) år 1915, där hon dött.

XI. Barn (födda på Frill):
Lovisa Vilhelmina Boman, f. 25/10 1869, d. på Frill 26/9 1870 i strypsjuka.
Maria Lovisa Boman, f. 26/2 1871, d. på Frill 25/8 1895 i lungsot.
Johan Boman, f. 20/6 1874, d. 5/12 1881 genom drunkning.
Johanna Erika Boman, f. 18/5 1877, d. 9/6 s. å. i magrev.
Johanna Boman, f. 25/6 1878, d. 6/12 s. å.
Hulda Sofia Boman, f. 22/10 1879. I Helsingfors 1898—99. Gift 19/5 1901 med skräddaren Johannes Jakobsson (Stubb), f. i Pedersöre 21/2 1877. Mannen till Amerika 1901, hustrun och barnet 1905.

XII. Barn (fött i Nby):
Rakel Agneta Sofia, f. 7/3 1902.

Johannes Boman, f. 17/8 1882, d. 21/3 1883 i lunginflammation.
Joel Johannes Boman, f. 10/6 1884. Tab. 81.


Tab. 81.

XI. Joel Johannes Boman, son till Vilhelm Eriksson Boman, tab. 80, f. på Frill (i Nby kkby) 10/6 1884. Flyttade till Jakobstad 1902, sockerbruksarbetare 1905—1922, sedan hamnarbetare. Äger gård på en liten holme invid Alholmen. Hönsgård. Gift 1:o 1905 med Maria Matilda Viklund, f. i Larsmo 17/6 1883, d. i Jakobstad 1/9 1914 i lungsot; 2:o 1916 med fabriksarbeterskan Eva Sofia Virolainen, f. i Viborg 27/11 1885.

XII. Barn (födda i Jakobstad):
1. Johannes Edvin, f. 31/3 1906. Eldare och sjöman. Ogift.
1. Linnea Maria, f. 4/8 1907. Tjänarinna i Jakobstad.
1. Gunnar Alfons, f. 15/2 1909. Sjöman, eldare. Ogift.
1. Ragnar Johannes, f. 21/6 1910. Arbetare i Jakobstad. Ogift.
1. Erik Runar, f. 25/4 1913, d. i Jakobstad 27/10 1914 i difteri.
2. Gunhild Adine, f. 3/2 1917. Samskolelev.[Som omväxling till alla tabeller, en bild av Jakobstads Sockerbruk, Wilh. Schauman Aktiebolag, där Joel Johannes Boman arbetade. Etikett till ett sockertoppsomslag som jag hittat nå'nstans nå'ngång. Tryckt vid Tammerfors stentryckeri AB. Originalstorlek 160x120 mm.
Förstoring. En annan gammal etikett.Råkade få syn på ett vykort av sockerbruket och tänkte att det kunde passa här som komplement till etiketten. Förstoring.
(Inf. 2013-10-22.)


Tab. 82.

X. Maria Johansd. Harald, dotter till Jan Eriksson H., tab. 74, f. på Harald 7/8 1848, d. på Vik 12/9 1913 i lunginflammation. Gift 26/11 1871 med bonden Johan Erik Larsson Vik, f. 16/2 1844 i S (Harald), d. på Vik 2/7 1908 i kron. Magåkomma (kräfta?). Bonde på Vik.

XI. Barn (födda på Vik):
Henrik Vik, f. 4/8 1872. Tab. 83.
Johannes Vik, f. 1/9 1874. Tab. 84.
Jakob Vik, f. tvilling 5/1 1877, d. 19/3 s. å. i skarlakansfeber.
Sofia Vik, f. tvilling 5/1 1877. Till Munsala 1898, gift där 11/12 1898 med Matts Vilhelm Sundstén, f. i Munsala 5/1 1877. Bonde på Trött. Emigrerat till Amerika för andra gången 1910. Äger ett svarveri i Takoma, Washington.

XII. Barn (födda i Munsala, utom det andra, som är fött i Takoma):
Johannes Sundstén, f. 11/10 1899. Musiker (piano), gift med en rikssvensk sångerska.
Valter Immanuel Sundstén, f. 1/10 1905. Spelar första fiol vid harmoniska orkestern i Seattle.
Agnes Linnea Sundstén, f. 3/12 1907. Studerar musik (cello).
Erik Alfons Sundstén, f. 23/7 1909. Banktjänsteman.

Jakob Vik, f. 23/5 1879. Till Amerika 1899. Död vid återresan på Atlanten 5/2 1901 i lunginflammation. Ogift.
Gustav Vik, f. 9/8 1881. Ivrig skyddskårist. Deltog i frihetskriget. Gift 4/4 1909 med bondd. Alina Sofia Renlund, f. 9/10 1882 i S. (Gästgivars). Mannen reste till Amerika 1910, återkom 1917, hustrun flyttade 1910 till staden. Efter återkomsten köpte mannen ett hemman på Nikonen (S.). Mannen reste till Kanada samma år, återvänt 1931. Hustrun jämte sonen sköta broderns hemman på Gästgivars.

XII. Alarik Gottfrid Gustav, f. 26/12 1908. Sportsman, speciellt löpare (1,500 mtr).

Anna Vik, f. 25/12 1883. Tab. 85.


Tab. 83.

XI. Henrik Vik, son till Johan Erik Larsson Vik, tab. 82, f. på Vik 4/8 1872. Utdimitterad från Nykarleby folkskollärarseminarium 1894. Avlagt klockare- och orgelnistexamen 1894. Folkskollärare i Munsala kkby 1894—1917 (de 2 sista åren med vikarie). Orgelnist i Munsala under samma tid. Startat Munsala sångkör 1894 och dess dirigent till bortflyttningen. Föreståndare för Lantmannabankens kontor i Nby 1915—1920. Samtidigt timlärare i olika skolor. Lärare i aritmetik, geometri, hälsolära, gymnastik och sång vid Kotka svenska samskola sedan 1921. Gårdsägare i Nby, där hans hustru upprätthåller hotell med restaurangrörelse sedan 1920. Startat Nby skyddskår 1917, dess kanslichef 1917—20. Gift i Munsala 28/7 1901 med Kristina Lovisa Sundstén, f. i Munsala 10/3 1881.

XII. Barn (födda i Munsala):
Saga Maria, f. 23/6 1902. Genomgått 5 kl. i realläroverket i Jakobstad. Bankkontorist, först i Oravais, nu i Gamlakarleby.
Ingeborg Mikasa, f. 28/1 1908. Genomgått Nby samskola 1924 och Kotka sv. samskola 1927. På apotek sedan 1928. Farmaceut 1931.
Paul Balder, f. 15/10 1909. Student 1927 från Kotka sv. samskola. Genomgått kadettskolan 1932. Fänrik 1932.
Lars Håkan, f. 13/6 1911. Student från Kotka sv. samskola 1931. Studerar vid Handelsskolan i Åbo.
Anna Kristina Elisabet, f. 8/12 1916. Skolelev.


Tab. 84.

XI. Johannes Vik, son till Johan Erik Larsson Vik, tab. 82, f. på Vik 1/9 1874. I Amerika 1898—1902, 1904—06 (Colorado, mest skogsarbete), övertog faderns hemman 1907. Dessutom ägare av ett av Nikonen-hemmanen (1/2 år 1917, 1/2 1918). Medlem av kommunalfullmäktige sedan institutionens införande. Medlem av kommunalnämnden, av riksdagens valnämnd, uppbådsnämnden, i folkskoldirektionen i Soklot och i centraldirektionen. Gift 9/7 1902 med bondd. Hulda Maria Eriksd. Mickilä, f. i S. 8/12 1870. (Se. tab. 66.)

XII. Barn (födda på Vik):
Villiam Johannes, f. 22/3 1903. Genomgått Kristl. folkhögskolan i Nby 1922—23. Chaufför. Delägare i firman Haldin & Rose. Förestår dess Jakobstadskontor. Flyttat till Jakobstad 1932. Lokalchef för skyddskåren i Soklot 1927—29. [Skrev om kyrkobyggarsläkten Rijf.]
Sven Valdemar, f. 17/10 1904. Folkskollärare 1932.
Svea Maria, f. 19/9 1907. Genomgått vävskola i Ekenäs 1926—27 samt Kristl. folkhögskolan i Nby 1925—26.
Valter Erik, f. 28/6 1909. Genomgått Kristl, folkhögskolan i Nby 1927—28. Hemma.
Lea Ingeborg, f. 11/9 1911, d. 2/2 1912 i magåkomma.
Rut Ingeborg, f. 3/1 1913. Genomgått Kristl. folkhögskolan i Nby 1931—32. Hemma.
Lars Henrik, f. 15/2 1914.
Lennart Gustav, f. 29/3 1915.
Runar Jakob, f. 13/5 1917, d. 27/6 1931 genom drunkning.
Eva Marita, f. 9/9 1920.


Tab. 85.

XI. Anna Vik, dotter till Johan Erik Larsson V., tab. 82, f. på Vik 25/12 1883. Gift 3/8 1911 med August Kuni, f. i Kvevlax 17/2 1888. Folkskollärare, utdimitterad från Nby seminarium 1911. Folkskollärare i Kvevlax (Österhankmo) 1911—21, sedan 1921 i Korsholm (Veikars). Biträdande och t. f. länsman i Korsholm-Kvevlax distrikt 17/4 1917—1/9 1918. Reseagent i livförsäkringsbolaget Kaleva hösten 1918, ett år framåt. Disponent för Österbottens andelsgarveri i Kållby 1920—21. En tid medlem av kommunalfullmäktige i Korsholm, styrelsemedlem i Veikars Hlg m. b. t. sedan 1922, ordf. i Korsholms kommunalbibliotek sedan 1922, ordf. i 5:te ungdomsringen under 5 år, ordf. i Vasa ungdomsförening i 5 år, sekreterare i Vasa-bygdens sång- och musikförbund sedan dess start 1926, kommunal yrkesinspektör i Korsholm sedan 1930, styrelsemedlem av östra Korsholms andelskassa sedan dess start, sekr. i Österbottens mellersta lärarkrets i 5 år, ledare för Österhankmo och Veikars sångkörer. Deltog i de akademiska sommarkurserna i Åbo 1914 och i två fortbildningskurser för folkskollärare i Vasa (1928, 1932). Korrespondent i Vasabladet och Hufvudstasbladet.

XII. Barn:
Gurli Maria, f. 2/8 1913. Mellanskolbetyg. Kontorist på Österbottens Dagblads kontor.
Lars Gustav, f. 11/5 1915. Samskolelev.
Nils August, f. 4/7 1917. Busskonduktör.
Eva Gustava, f. 31/10 1919. Samskolelev.
Per Vollmar, f. 21/6 1924. Folkskolelev.


Tab. 86.

X. Henrik Johansson Harald, son till Jan Eriksson H., tab. 74, f. på Harald 15/8 1855, d. på Björn 30/10 1894 i njurlidande. Bonde på Björn. Gift 12/7 1881 med Lovisa Johan Pettersd. Sandbacka, f. i Pedersöre 5/11 1859. Änkan och barnen flyttade till Jakobstad 7/2 1899, kalla sig Henriksson. Änkan lever, gårdsägarinna, pensionerad tobaksfabriksarbeterska.

XI. Barn (födda på Björn):
Hilma, f. 25/9 1883, d. 28/4 1884 i skarlakansfeber.
Johannes, f. 26/12 1885. Emigrerat till Amerika (San Pedro i Kalifornien).
Ernst, f. 10/2 1888. I San Pedro, Kalifornien.
Henrik, f. 29/2 1892, d. 11/6 1892 i hjärnfeber.
Maria Alexandra, f. 4/10 1893, d. på Björn 25/3 1894 i lungsot.


Tab. 87.

VIII. Thomas Jakobsson Harald (Vik), son till Jakob Eriksson H., tab. 52, f. på Harald 26/2 1792, d. på Vik 20/1 1865 av ålderdom. Bonde på Vik. Gift 6/12 1812 med bondd. Kajsa Nilsd. Bertula, f. 10/1 1790 i Vexala, Munsala, d. på Vik 22/1 1850 av ålderdom.

IX. Barn (de tre äldsta födda på Harald, de andra på Vik):
Helena, f. 27/9 1813. Tab. 88.
Anna, f. 20/6 1815, d. kort därpå.
Kajsa, f. 24/6 1816, d. 23/10 1817 i rödmässling.
Greta, f. 7/3 1818, d. 13/7 1819 i risen.
Jakob, f. 19/10 1819. Tab. 89.
Matts, f. 26/2 1821. Tab. 90.
Jan, f. 6/8 1823. Tab. 98.
Isak, f. 20/11 1824. Tab. 99.
Karl, f. 1/9 1827, d. 2/10 1830.
Nils, f. 13/11 1831, d. 21/3 1833.


Tab. 88.

IX. Helena Thomasd. Harald, dotter till Thomas Jakobsson H., tab. 87, f. på Harald 27/9 1813, d. på Vik 3/5 1854 i bröstsjukdom. Gift 27/3 1837 med torparen på Vik, Erik Jakobsson Nybonde, f. 13/5 1815 i S., d. i Helsingfors 7/8 1849.

X. Barn (födda på Vik):
Jakob, f. 4/7 1837. Flyttat till obekant ort 5/9 1857.
Sanna Lena, f. 8/10 1838, d. i Nby 27/2 1913. Gift 10/8 1873 med sjömannen Johan Mårtensson Jansson, f. i Nby 5/10 1847, d. där 3/4 1921 i kräfta. Ägde gården i Nby 110 b. [Kan detta ha varit Troll-Jansson?]
Sofia, f. 4/12 1847, d. 13/1 1850 i kikhosta.
Maria, f. 25/12 1848, d. 10/9 1849.


Tab. 89.

IX. Jakob Thomasson Vik, son till Thomas Jakobsson Harald, tab. 87, f. på Vik 19/10 1819. Gift 25/7 1841 med bondd. Lena Mattsd. Smeds, f. på Smeds (S) 12/12 1819. Först hemmåg på Smeds, sedan bonde på Ohls (kkby) år 1849, vilket hemman han sålde 1856 åt rådman J. A. Lybeck i Nby och blev själv inhysing. Flyttade med sin familj till Korpo 1873.

X. Barn (de två första på Smeds, de andra på Ohls):
Matts, f. 14/10 1841. Till Åbo 1869.
Maja Kajsa, f. 20/2 1844. Till Korpo 1873.
Jakob, f. 4/1 1847. Till Korpo 1871.
Johan, f. 2/1 1850, Till Korpo 1869.
Erik, f. 24/1 1853. Till Korpo 1872.
Sofia, f. 31/8 1856. Till Korpo med föräldrarna.
Isak, f. 1/9 1861 i Björneborg. Till Korpo med föräldrarna.


Tab. 90.

X. Matts Thomasson Vik, son till Thomas Jakobsson Harald, tab. 87, f. på Vik 26/2 1821. Sjöman. Inhysing på Smeds, sedan på Vik. Rymt och försvunnit i obekanta öden. Gift med Greta Sofia Jakobsd., f. 5/8 1820 i Munsala, d. på Vik 26/8 1892 av ålderdom.

XI. Barn (födda på Vik):
Johan Jakob Viklund, f. 2/10 1842. Tab. 91.
Matts Viklund, f. 1/11 1844. Tab. 95.


Tab. 91.

XI. Johan Jakob Mattsson Viklund, son till Matts Thomasson Vik, tab. 90, f. på Vik 2/10 1842, d. på Vik 13/2 1911 av lungbrand. Fiskare. Bor på Vik. »Högra foten avsågad.» Går med träben. Gift 28/1 1868 med inhysingsd. Brita Lovisa Mattsd. Haglund, f. 23/12 1843 i S., d. 5/2 1880 på Vik i lungsot.

XII. Barn (födda på Vik):
Johanna Sofia, f. 19/4 1869. Går på kryckor.
Selma Lovisa, f. 8/2 1871. Gift 16/5 1893 med skomakargesällen Johannes Leandersson Forsström, f. i kkbyn 12/5 1870. Familjen flyttade till Oravais 25/7 1903.

XIII. Barn (född i S.):
Elin Maria, f. 12/3 1894.

Maria, f. 11/4 1873. Tab. 92.
Hulda, f. 5/8 1875. Tab. 93.
Johannes Vikström, f. 18/11 1877. Tab. 94.
Jakob, f. 23/8 1879, d. 25/2 1880 i lungåkomma.


Tab. 92.

XII. Maria Johansd. Viklund, dotter till Johan Jakob Mattsson V., tab. 91, f. på Vik 11/4 1873. Till Nby 1892. Gift där 27/11 1892 med skomakaren Viktor Alfred Georg Forsberg, f. i Nbyl. 16/10 1869, d. i Oravais 28/10 1927 av magsår. Änkan lever i Oravais. [Torde vara ättling till sockenskomakaren Karl Johan Forsberg.]

XIII. Barn (de två äldsta födda i Nby, de andra i Oravais):
Judit Maria Forsberg, f. 28/4 1894. Till Vasa 1916. Gift där 1918 med Georg Ribacka från Petalax, nu i Kanada.
Ester Alexandra Forsberg, f. 16/7 1895. Gift i Oravais 19/6 1919 med timmermannen Karl Edvin Holmberg.
Georg Johannes Forsberg, f. 10/12 1896. Bonde och slaktare i Oravais. Gift i Oravais 28/11 1915 med Hulda Enrot, f. i Oravais 3/4 1893, d. där 8/7 1930 i hjärtslag.

XIV. Barn (födda i Oravais):
Elin Maria Forsberg, f. 22/11 1916.
Johan Georg Forsberg, f. 27/2 1924.
Jarl Axel Forsberg, f. 2/2 1926.
Gösta Gottfrid Forsberg, f. 29/3 1927.

Martin Valdemar Forsberg, f. 16/2 1898. Arbetare i Kanada. Gift 16/3 1919 med Ida Lingonblad från Oravais.
Elvi Augusta Forsberg, f. 17/6 1899. Till Vasa 1922. Gift där med arbetaren, tidigare sergeanten vid Vasa bataljon Valdemar Sahlberg från Helsingfors.
Alfred Alfons Forsberg, f. 1/10 1900. Fabriksarbetare. Gift i Oravais 29/8 1920 med bondd. Katarina Sofia Eriksd. England, f. i Oravais 21/4 1899.

XIV. Barn (fött i Oravais):
Erik Alfons Forsberg, f. 5/1 1921.

Richard August Forsberg, f. 19/3 1902, d. 31/1 1907 i lunginflammation.
Hjalmar Rudolf Forsberg, f. 22/1 1903. Arbetare i Oravais. Ogift.
Elna Johanna Forsberg, f. 9/6 1905, d. i Oravais 13/4 1914 i mässling.
Helmi Linnea Forsberg, f. 13/2 1907. Gift i Oravais 19/5 1929 med chauffören Albin Bernhard Ekman, f. i Svartö 27/5 1907.
Richard August Forsberg, f. 28/6 1908, d. 15/7 s. å. (förtidsbörd).
Paul Reinar Forsberg, f. 15/7 1909, d. i Oravais 12/10 1912 i skarlakansfeber.
Ragnar Gottfrid Forsberg, f. 15/10 1911.
Gerda Ingeborg Forsberg, f. 18/2 1915.
Paul Mikael Forsberg, f. 11/4 1916, d. i Oravais 20/11 1918 i difteri.
Erik Einar Forsberg, f. 27/2 1918.


Tab. 93.

XII. Hulda Johansd. Viklund, dotter till Johan Jakob Mattsson V., tab. 91, f. på Vik 5/8 1875. Till Helsingfors 1895. Återkommen. Gift 21/5 1900 med timmermannen Henrik Edvard Haglund, f. i Jeppo 22/3 1878. Flyttade till Jeppo. Mannen till Amerika 1904, hustrun med barnen flyttade till Nbyl. (S) 1906. Mannen åter till Amerika 1911 och är där fortfarande.

XIII. Barn (födda i Jeppo, de två yngsta i S.):
Verner Johannes Haglund, f. 14/10 1900. Stupat vid Lempäälä 21/4 1918.
Elvi Maria Haglund, f. 4/11 1901, Sömmerska. Till Björneborg 27/5 1931.
Helmi Sofia Haglund, f. 19/3 1903. Gift 31/8 1924 med Verner Johannes Vesterholm, f. i Jakobstad 20/9 1900. Arbetare. Familjen flyttade 13/1 1931 till Uleåborg.

XIV. Barn (fött i Viborg):
Per Emil Johannes Vesterholm, f. 12/10 1925.

Einar Edvard Haglund, f. 6/9 1904.
Hugo Rafael Haglund, f. 10/3 1909.
Alvar Vilhelm, f. 3/3 1911. Gift 21/8 1932 med Ingrid Maria Johansd. Smeds, f. på Smeds 26/9 1910.

XIV. Barn:
Klara Inga Maria, f. i Jakobstad 6/11 1932.


Tab. 94.

XII. Johannes Vikström, son till Johan Jakob Mattsson Viklund, tab. 91, f. på Vik 18/11 1877. Fiskare. Lots. Bosatt på Ahlnäs. Gift 23/11 1902 med häradsdomard. Amanda Sofia Ahlnäs, f. på Ahlnäs 17/4 1875.

XIII. Barn (födda på Ahlnäs):
Ester Sofia, f. 6/9 1903.
Evert Johannes, f. 9/1 1905.
Anna Amanda, f. 10/12 1906, d. 29/6 1912 i bukhinneinflammation.
Aina Elisabet, f. 7/9 1908. Till Jakobstad 26/2 1932.
Elin Maria, f. 10/5 1910. Till Jakobstad 21/2 1931
Erik Mikael, f. 22/2 1912.
Johan Vilhelm, f. 13/2 1914.
Anna Amanda, f. 13/2 1916.
Maria Alice, f. 23/5 1918, d. i S. 6/5 1922 i lungkatarr.


Tab. 95.

XI. Matts Mattsson Viklund, son till Matts Thomasson Vik, tab. 90, f. på Vik 1/11 1844, d. där 3/11 1883 i hjärtfel. Sjöman. Gift 1:o med Anna Brita Mårtensd. Smedsbacka, f. 8/5 1844 i Munsala, d. på Vik 20/6 1874; 2:o med sjömansd. Maria Fredriksd. Björkman, f. 14/3 1851 i S., d. på Vik 4/6 1931 av ålderdom.

XII. Barn (födda på Vik):
1. Anna Sofia, f. 3/2 1865, d. 31/12 s. å. i bröstsjukdom.
1. Johanna Lovisa, f. 28/5 1867. Tab. 96.
1. Karolina Sofia, f. 9/6 1869, d. 5/8 1869 i konvulsioner.
1. Anna Karolina, f. 10/71872. Tab. 97.
1. Matts Vilhelm, f. 22/8 1877, d. 8/9 s. å. i hjärtsprång.
2. Hulda Maria, f. 12/4 1880. Gift 9/4 1899 med emigranten Henrik Pettersson Björklund, f. i S. 14/9 1876. Till Amerika 1899. Återvände 1908. Mannen reste tillbaka 1910, familjen 1916.

XIII. Barn (de tre första födda i Amerika, det sista i S.):
Sigrid Linnea, f. 13/8 1900.
Paul Torkel, f. 23/5 1902, d. i S. 14/2 1909 i tuberkler.
Aidel Eulalia Maria, f. 23/5 1904.
Ruth Linda Augusta, f. 30/4 1909.

2. Augusta, f. 3/11 1881. I Vasa 1897—99. Till Amerika 1899. Gift där.
2. Sofia, f. 28/3 1883, d. s. d.
2. Matts Vilhelm, f. 3/4 1884. I Amerika 1900—1908. Gift i Amerika 16/7 1904 med Ida Maria Österholm, f. 1/4 1884 i Korsholm. Återvände till Amerika 1910.

XIII. Barn (fött i S.):
Arne Raimund, f. 1/8 1909.


Tab. 96.

XII. Johanna Lovisa Viklund, dotter till Matts Mattsson V., tab. 95, f. på Vik 28/5 1867. Tjänarinna i Nby 1888—89. Gift i Nby 12/5 1889 med drängen, sedan brandvakten och åkaren Henrik Gustav Kronqvist, f. 2/8 1864 i Pedersöre.

XIII. Barn (födda i Nby):
Elvi Laura Augusta Kronqvist, f. 24/7 1898, d. 5/12 s. å.
Dagmar Augusta Kronqvist, f. 10/5 1902, d. 18/8 s. å.
Elsa Alina Maria Kronqvist, f. 12/2 1904. Student. Folkskollärarinna.


Tab. 97.

XII. Anna Karolina Viklund, dotter till Matts Mattsson V., tab. 95, f. på Vik 10/7 1872. Puckelryggig. Gift 29/3 1908 med sjömannen, nattvakten, Jakob Mickelsson Österlund, f. 19/12 1845 i Munsala, d. 7/8 1921 i Nby av slag. Bosatta i Jakobstad 1908—1917.

XIII. Barn (födda i Jakobstad):
Märta Ragnhild Österlund, f. 5/12 1909. Student. Bankkassör. Gift 5/9 1931 med skogsvakten i Nby Karl Anders Nyberg, f. i Nby 27/8 1905.

XIV. Barn (fött i Jakobstad):
Karl Göran Nyberg, f. 6/7 1932.
Alvar Öivind Österlund, f. 20/11 1911, d. i Nby 27/2 1922 i influensa.


Tab. 98.

IX. Jan Thomasson Vik, son till Thomas Jakobsson Harald, tab. 87, f. på Vik 6/8 1823, d. i Nby 6/5 1854 i bröstsjukdom. Torpare, sedan inhysing på Vik, så torpare på Ohls. Gift med Anna Mattsd. Hannula, f. 27/7 1817 i Kovjoki, d. i Vasa 7/9 1901 av ålderdom. Ägde en stuga på Nykarleby stads mark.

X. Barn (födda på Vik):
Johan, f. 14/3 1843, d. 28/6 s. å.
Matts, f. 18/6 1844. Sjöman. Drunknat 17/10 1860.
Johan, f. 13/8 1847. Antagit namnet Wilson. Sjöman. Rymt och försvunnit i obekanta öden.
Katarina, f. 10/5 1851. Förelyst i Nby 4/8 1877, gift i Vasa, med sjömannen Karl Fredrik Nelin från Vasa.
Isak, f. 4/8 1854. Till sjöss 1870. Omkommit på Stilla oceanen 25/11 1873.


Tab. 99.

IX. Isak Thomasson Vik, son till Thomas Jakobsson Harald, tab. 87, f. på Vik 20/11 1824. Död i Åbo 8/4 1878. Sjöman. Bosatt på Vik till 1849, då han flyttade till Nby. Gift 1:o 16/1 1848 med landbonded. på Frill (kkby) Brita Sofia Johansd. Bäck, f. 19/4 1824, d. i Nby 7/1 1871 i lungsot; 2:o 8/10 1876 med änkan Anna Johansd. Dahlsten, f. i Pedersöre 3/11 1823, d. i Nby som intern på kommunalhemmet 12/11 1915 av ålderdom.

X. Barn (det första fött i S., de andra i Nby):
Kajsa Lovisa, f. 8/11 1848. Till Åbo 1876.
Karl Johan, f. 2/11 1850, d. 22/7 1853 i skrofler.
Johanna Sofia, f. 29/12 1852. Till Sverge 1877.
Isak Vilhelm, f. 8/12 1855. Sjöman. Emigrerat.
Maria Matilda, f. 28/4 1859. Till Kristinestad 1877.
Karolina Charlotta, f. 23/7 1862. Till Åbo 1878.
Johan Albert, f. 19/6 1865. Till Åbo 1880.


Tab. 100.

IX. Lena Jakobsd. Smeds, dotter till Jakob Mattsson S., tab. 53, f. på Smeds 24/10 1817, d. på Mickilä 25/5 1868 i tyfus. Gift 29/5 1840 med bondsonen Fredrik Fredriksson Lille, f. i Karby 28/11 1807, d. på Mickilä 9/8 1868 i tyfus. Bonde på Mickilä sedan 1840. [Min farfars farmor och farfars farfar.]

X. Barn (födda på Mickilä):
Brita, f. 14/8 1840, d. i S. 7/1 1879 i lungsot. Gift 11/12 1860 med inhysingen Karl Andersson Byggmästars, som senare antog namnet Björklund, f. i Larsmo 28/4 1834. Omgift. Fiskare.

XI. Barn (födda i S.):
Anna Maria Björklund, f. 31/3 1862. Till Jakobstad 13/2 1880.
Lena Sofia Björklund, f. 19/4 1864, d. i Jakobstad 14/1 1933 i hjärtlidande. Gift 27/5 1892 med arbetaren Leander Johansson Gunnila, f. 22/10 1866 i Pedersöre. Flyttade till Jakobstad 28/6 1893.

XII. Barn (födda i Jakobstad):
Alfred Johannes Gunnila, f. 12/5 1894.
Ellen Sofia, f. 13/3 1896. Förelyst 12/12 1918 med snickaren Paavo Snellström från Björneborg.

Johannes Björklund, f. 10/2 1869. Till Vasa 18/8 1888.
Brita Karolina Björklund, f. 9/4 1871. Förlorat henne ur sikte.
Lovisa Björklund, f. 11/4 1874. Till Jakobstad 10/12 1893.
Hulda Björklund, f. 7/5 1876. Till Vasa 1894.
Katarina Björklund, f. 24/10 1878, d. i S. 25/3 1879.

Erik, f. 10/12 1841. Gift 21/7 1863 med bondd. Greta Johansd. Harald, f. 4/1 1840. Om dem och deras barn se tab. 75.
Greta, f. 3/12 1843. Tab. 101.
Jakob Lillqvist, f. 27/12 1845. Tab. 102.
Johan Liljeström, f. 23/6 1847. Tab. 103. [Min farfars far.]
Anders, f. 17/10 1850, d. på Mickilä 27/6 1852 i bröstsjukdom.
Fredrik Liljeström, f. 23/11 1853, Tab. 104.
Sanna Lena Liljeström, f. 27/2 1856. Tab. 105.
Anders, f. 6/11 1858, d. på Mickilä 16/4 1861 i strypsjuka.


Tab. 101.

X. Greta Fredriksd. Mickilä, dotter till Fredrik Fredriksson Lille, tab. 100, f. på Mickilä 3/12 1843, d. på Ahlnäs 11/4 1924 av ålderdom. Gift 8/12 1870 med Isak Jakobsson Ahlström, f. på Ahlnäs 4/9 1842, d. där 1/2 1912 av hjärtfel. Torpare på Ahlnäs.

XI. Barn (födda på Ahlnäs):
Maria, f. 12/10 1872. Flyttade 1929 till Nby. Tjänarinna.
Johanna, f. 17/4 1875. Till Jakobstad 1893. Gift med banmästaren August Dalin från Kållby, Pedersöre, bosatt på Svartå (7 barn).
Lovisa, f. 5/12 1877. Till Amerika 1916. Gift där med gårdsägaren (i Astoria), smålänningen August Andersson.
Helena, f. 2/4 1880, d. på Ahlnäs 22/7 1897 i tyfus.
Greta Sofia, f. 29/8 1883. Tjänarinna i Nby. Död där 28/9 1904 i tarmvred.
Isak Vilhelm, f. 13/8 1886. Till Amerika 1906. Fiskare i Alaska. Ogift.


Tab. 102.

X. Jakob Lillqvist, son till Fredrik Fredriksson Lille, tab. 100, f. på Mickilä. 27/12 1845, d. på Smeds 3/3 1910 i hjärnsjukdom. Husbonde på Mickilä efter fadern; sålde dock hemmanet 1874 åt Erik Jakobsson Smeds och blev inhysing på Smeds. Gift 26/2 1875 med Sanna Mattsd. Smeds, f. 16/9 1848 på Smeds, d. där 7/6 1893 i vattsot.

XI. Barn (de 2 äldsta födda på Mickilä, de andra på Smeds):
Johan Jakob, f. 4/8 1876, d. 25/7 1892 i lungsot.
Ida Johanna, f. 5/9 1878. I Jakobstad 1898—1901, samt efter 1903. Lever där ogift.
Lydia, f. 8/1 1881, d. 22/9 1892 i mässling.
Aina Sofia, f. 22/10 1884. Till Jakobstad 11/9 1911. Gift där 11/3 1923 med arbetaren Mårten Alfred Hjelt (i hans andra äktenskap), f. i Oravais 14/8 1885.

XII. Barn (fött i Jakobstad):
Maj-Gret Susanna Hjelt, f. 30/11 1924.

Anna Alexandra, f. 28/2 1888, d. på Smeds 7/8 1893 i lungsot.
Emma Evelina, f. 26/3 1893, d. på Smeds 25/3 1899 i skarlakansfeber.


Tab. 103.

X. Johan Liljeström, son till Fredrik Fredriksson Lille, tab. 100, f. på Mickilä 23/6 1847, d. i Nbyl. (på Forsbacka) 10/1 1909 i hjärtfel. Timmerman. En tid i Amerika. Bosatt sedan 1876 på Forsbacka mark [vid Andrasjön], där han ägde en stuga. Gift 28/2 1875 med bondd. Sanna Helena Andersd. Forsbacka, f. på Forsbacka 27/11 1851, d. i Nby 25/3 1932 av ålderdom. [Dotter till Anders Andersson d.ä. Forsbacka.]

XI. Barn (födda på Forsbacka):
Emilia Sofia, f. 19/8 1876. Till Vasa 1893, sedan till Amerika, gift där 20/5 1905 med byggnadssnickaren Johan Gustav Lindblom från Houtskär, bosatta i East Orange New-Jersey. Ett barn, en flicka (sjuksköterska).
Johanna Helena, f. 7/1 1878 i Jeppo. Till Nby 1899. Gift i Nby 11/9 1901 med bagaren Frans Vilhelm Finnström, f. i Helsingfors 23/7 1878. Till Amerika 1901. Arbetsledare för byggnader i Brooklyn. Vykort skrivet 1894.

XII. Barn (födda i Brooklyn):
Karl, f. 1902. Sjökapten, bosatt i Stumpford, Con., gift med en amerikanska (barnlösa).
Georg, f. 1905. Styrman. Gift med en norsk amerikanska.
Ebba, f. 1907. Gift med en amerikansk affärsman.
Anna; Margit; Marta.

Johannes, f. 26/10 1879. Till Amerika 1899. Minarbetare i Colorado. Gift med en kantlaxflicka Susanna Jansson.

XII. Barn (födda i Colorado):
Mildrid, gift med Frans Finnas från Forsby, Pedersöre. Barnarbetare.
Viola, ogift, kontorist.

Fredrik, f. 16/5 1882. Till Amerika 1901. Efter återkomsten gift 22/3 1914 med bondd. Ida Lovisa Alexandersd. Mannfors, f. 21/1 1889 i S. (se tab. 189). Gårdsägare i Nby (1/2 av 111). [Seminariegatan 20.] Åter till Amerika 1915. Efter återkomsten bonde på Isakas (kkbyn) sedan 1923. [Min farfar och farmor. Fredriks fångförarmärke.]

XII. Barn (det äldsta fött i Nby, de andra på Isakas):
Göta Elisabet, f. 18/5 1916, d. 22/1 1917 i lunginflammation.
Johannes Fredrik, f. 26/1 1923 [† 2006].
Maria Elisabet, f. 3/8 1924. [† 2009]
Karl Edvard, f. 10/7 1926. [† 2008]
Nils Anders, f. 10/4 1929. [† 1991, min far.]

Maria Lovisa, f. 19/10 1884, d. 3/3 1897 i skarlakansfeber.
Anders Edvard, f. 20/11 1886, d. 6/3 1897 i skarlakansfeber.
Anna Elisabet, f. 7/10 1891. Till Amerika 1910. Gift där med snickaren Sigurd Karlsson från Houtskär. Barnlösa.

[Fler länkar med anknytning till släkten.
Fakta om senare släktled: Smeds-bladet nr 17 och 22 av Tor Fors.]


Tab. 104.

X. Fredrik Liljeström, son till Fredrik Fredriksson Lille, tab. 100, f. på Mickilä 23/11 1853, d. 11/3 1917 i Nby i hjärtfel. Timmerman. Ägde gården 82 i Nby. Till Amerika 1902. Gift 13/11 1881 med Greta Sofia Eriksd. Hemming, f. 23/9 1862 i S. Änkan lever i Nby.

XI. Barn (de 4 äldsta födda i S., de andra i Nby):
Olga Maria, f. 14/12 1881. Till Vasa 1892. Gift i Nby 1/7 1906 med Matias Edvard Björklund, f. 10/6 1882 i Nbyl. I Amerika 1901—06, 1907—1911, 1913—19, sysslade med skogs- och snickeriarbete. Polis i Nby 1912—13 och sedan 1920 gårdsägare.[Edvard Björklunds och Olga Liljeströms bröllop på Källbacken i Nykarleby (Lovisa och Lisa Björklunds gård) i juli 1906.
Förstoring.
Nykarleby stads arkiv.
(Inf. 2006-12-16.)]

 

XII. Barn (födda i Nby):
Tor Oskar Björklund, f. 1/12 1912. Genomgått Nby 5-klassiga samskola. Inskriven i tullverket.
Ines Signhild Björklund, f. 9/1 1914. Genomgått Nby samskola och handelsskolan i Vasa. Kontorist.
Nils Edvard Björklund, f. 13/10 1920. [Far till Åke som år 1988 röjde Roosas lindon.]
Jarl Erik Björklund, f. 13/10 1922.
Knut Oskar Matias Björklund, f. 2/4 1925.

Ester Sofia, f. 29/7 1883. Tjänarinna till Malax 1907. Gift i Nby 25/7 1909 med bondsonen, sedan bonden Edvard Bonn (Malax) (6 barn).
Uno, f. 23/10 1886, d. i Nby 19/11 1892 i lungsot.
Anna Amanda, f. 12/11 1893. I Helsingfors 1910—11. Till Vasa 1916, sedan till Amerika 1922. Gift där med byggnadssnickaren Karl Oskar Krantz från Småland, Sverge (3 barn).
Helga Elisabet, f. tvilling 16/2 1901. Gift i Vasa 2/7 1922 med typografen Evald Eriksson, f. i Gamlakarleby (3 barn).
Ellen Helena, f. tvilling 16/2 1901, d. 20/8 s. å. i mag- och tarmkatarr.
Karl Fredrik Vilhelm, f. 18/8 1902. Folkskollärare. Tjänst i Purmo sedan 1928. Ogift.
Hugo Johannes, f. 29/8 1906. Arbetare. Bosatt i Nby med modern. Ogift.


Tab. 105.

X. Sanna Lena Liljeström, dotter till Fredrik Fredriksson Lille, tab. 100, f. på Mickilä 27/2 1856, d. på Nybacka 27/1 1932 i kräfta. Gift 14/12 1884 med torparsonen Johan Jakob Sundberg, f. 10/10 1862 i Nby kkby (Jutas). Dräng på seminarium, sedan vaktmästare där, så parcellägare på Nybacka, åkare. [Johannes spionerade på Haapa Kaja.]

XI. Barn:
Aina Helena, f. i kkbyn 18/3 1888. Till Amerika 1906. Gift där 27/11 1915 med Hjalmar Lundström, f. 13/6 1882 i Houtskär. Timmerman, gårdsägare, bosatt i Brooklyn.

XII. Barn:
Lars Bertil Lundström, f. 1918 i Brooklyn.
Astrid Viola Lundström, f. i Nby kkby (Nybacka) 15/5 1920.
Gertrud, Georg, Hilma, Irene, födda i Brooklyn.

Johannes Israel, f. i Nby 27/10 1896. I Australien 1924—1930. Nu i föräldrahemmet. Ogift. Jordbruksarbetare.


Tab. 106.

IX. Karl Eriksson Harald, son till Erik Jakobsson Harald, tab. 73, f. på Harald 7/11 1824, d. där i vattsot (gikt) 22/6 1853. Gårdson. Gift 2/2 1845 med Greta Johansd. Lassila, f. 19/7 1823, d. på Snåre 16/2 1892 i magkatarr. Omgift (se tab. 116).

X. Barn (födda på Harald):
Erik, f. 10/5 1850, d. 12/10 1851 i risen.
Kajsa Lena, f. 16/11 1851, d. 17/4 1908. Slagrörd.

 
Woldemar Backman, (1933) Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618—1933.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Fortsättning: B. Anders Jakobsson Lassila och hans avkomlingar.
(Inf. 2005-05-08, rev. 2022-12-29.)