Några sidor med anknytning till min släkt och mig själv

Ritning till mitt barndomshem.
Fotografi av mitt barndomshem.
Lilleman” i vaggan.
Familjefotografi 1963.
Barnaskaran 1969.
Jag på lastbil.
Reportage från barnträdgården.
Slädfärd på fastlagstisdagen.
Källbacksgänget 1973.
Svensexa.
Ingrid Liljeström 2006.
Mamma Doris barndomsminnen – Livet på Pysbacka: Pärlor och törnen ur minnenas korg.
En tidsresa med ÖP till Fredrik Liljeströms 50-års firande av Lars Pensar.
Fredrik prisas för Nykarlebyvyer – digital skattkista fylld av lokalhistoria i Österbottens Tidning av Britt Sund.

Pappa Nils och farbror (Jo)Hannes lossar vid gamla Alko.
Pappa Nils med Chevrolet.

Mina småsystrar Cecilias och Susannes dop.

Minnesruna över farfars morfar – Anders Andersson Forsbacka.
Farfars sista färd.
Farmor Ida Liljeström 70 år.
Farbror (Jo)Hannes vid mejeriet.
Farbror (Jo)Hannes vid Sjöbloms.
Farbror (Jo)Hannes tröskar.

Familjen Liljeström omkring 1890.
Vykort från 1894 från en av pappas fastrar till en annan.
Familjen Liljeström omkring 1907.
Farfarsmor Sanna Liljeström utanför sin gård.

Mina småkusiner vid Thanksgiving 1945.
Pappas kusin Carl Finstroms reseberättelse från ett besök i Nykarleby 1970.

Farmors bror Joel Mannfors med familj.

Morfar Emil Nylunds tillståndsbevis för framförande av velociped.

Släkten på pappas sida i böcker av Woldemar Backman:
- Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618—1933
- Smeds i Soklot. Hemman och släkt
- Forsbacka och dess ägare

Mina barn- ungdomskompisar:
- Ulf Haglund
- Stefan Karlström
- Kurt Levlin
- Sven Mårtens
- Peter Sandström


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Genealogi.
(Rev. 2024-02-11 .)