Allmänna artiklar om Kampen

   
   

Innehåll

 
Nytt förslag för Kvarnvägen 1974
Viktgräns för Åminnevägen 1981

Farlig vägkorsning i Nkby oroar köpmän

1982
Nykarleby köper industritomt 2012
Mera mark för industriområde 2014

*     *     *

Nytt förslag för Kvarnvägen

STADSSTYRELSEN  i Nykarleby förordar byggnadskontorets anhållan om att få överskrida anslaget för utbyggnad av Kvarnvägen samt anslutningen av Oy Prevex AB:s nya fabriksområde med 7 000 mk.


I budgeten finns 32 500 mk för iståndsättande av kvarnvägen samt anslutningen till fabriksområdet, men för att inte behöva inkräkta på järnvägsområdet och med tanke på en framtida anslutning till Jakobstadsvägen har byggnadskontoret utarbetat ett nytt förslag som innebär en merkostnad på ca 7 000 mk. Styrelsen anser också det nya förslaget vara bättre och föreslår att fullmäktige godkänner det. Fullmäktige möts på måndagskvällen.

Stadsstyrelsen föreslår att staden upptar ett 150 000 mk stort lån för finansieringen av avloppsreningsverket samt ett kortfristigt lån på 50 000 mk för delfinansiering av den nya brandbilen.


Jakobstads Tidning den 3 maj 1974.
(2021-01-10.)


*     *     *

Viktgräns för ÅminnevägenCONRADIGATAN, vägen mellan Nyko Frys och Åminnevägen (bilden) i Nykarleby, visade sig vara en förnuftig satsning. Numera går den tunga trafiken till farmerna och fryseriet längs Åminnevägen via Conradigatan och det har sparat både Åminnevägens ytbeläggning och stadens pengar. Så länge transporterna skedde längs Åminnevägen var ytbeläggningsskadorna på vårarna mycket stora.

Men det skall förmodligen bli ännu bättre. Enligt ett förslag från byggnadskontoret skall Åminnevägen dessutom få viktbegränsning från Jakobstadsvägen till Conradigatan. Ett utlåtande i ärendet har inbegärts från stadens polisinrättning (Foto: K-E. Wikström.)


Jakobstads Tidning den 7 maj 1981.
(2021-01-24.)


*     *     *

Farlig vägkorsning
i Nkby oroar köpmän

Köpmännen och företagarna i Campen oroas över trafiksäkerheten i korsningen mellan Jakobstadsvägen och Frillmossavägen i Nykarleby.


I och med trafiken till den forna Ostrobotnia Päls-fastigheten har ökat har korsningen blivit en trafikfälla.

I en skrivelse till Nykarleby stad har Campen därför anhållit om att få cykelbanan till Kuddnäs förlängd till Frillmossavägen. Samtidigt vill man bredda landsvägen i korsningen så att bilar som skall till Frillmossavägen inte bromsar upp trafiken på Jakobstadsvägen.

— Viljan från stadens sida att åtgärda saken tycks nog finnas, säger Jan Fors, styrelseordförande i Campen. Men frågan är om det finns pengar. Vi hoppas att medel reserveras i nästa års stadsbudget.

Cykelbanor längs båda sidor av Topeliusesplanaden och Jakobstadsvägen genom centrum fram till Frillmossavägen finns inritade i trafiksäkerhetsplanen för Nykarleby. När byggnadskontoret i experimentsyfte avskilde körfilerna för en cykelfil ställde sig köpmännen i en enad front mot banan.

Fors talar nu endast om en förlängning av den befintliga cykelbanan från Kuddnäs längs Jakobstadsvägens ena sida.

Breddningen av vägen finns däremot inte i planen. När planen uppgjordes 1989 huserade således endast tillbehör för pälsdjursnäringen i fastigheten. I dag finns dessutom bl.a. en matvaruaffär och bensinmack.

Fors talar för inkörningsramper på vägen på båda sidor så att bilar som skall svänga in på Frillmossavägen inte bromsar upp trafiken. Breddningen förutsätter dock en statlig medverkan eftersom korsningen ligger på statens avsnitt av vägen.

— Vi vill helst inte ha några trafikljus i korsningen, påpekar Fors.

Några allvarliga olyckor i korsningen har ännu inte hänt. Fors anser dock risken att något skall hända i halkan vara uppenbar.

Risken ökar av att trafiken på väg in till stan kan köra i 80 km/h över korsningen.

Fastighetsbolaget Campen står som enda undertecknare av skrivelsen. De övriga köpmännen och företagarna i fastigheten har informerats om skrivelsen och muntligen stött den.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den 1 augusti 1982.
(2021-01-10.)Det blå strecket går längs den då befintliga cykelvägen förbi Kuddnäs och den nya ut till OstroCenter. Google januari 2021. Hastigheten är begänsad så 40 km/h gäller numera från strax norr om OstroCenter. Förstoring.

*     *     *

Nykarleby köper industritomt

Nykarleby stad utökar sitt markinnehav vid stadens norra utfart.
     Stadsstyrelsen vill i alla fall att fullmäktige köper ett markområde på 3,13 hektar för 37 500 euro av P Byskatas dödsbo. Markområdet ligger granne till Foxcrafts industrihall eller mitt emot Nyko Frys.


Österbottens Tidning den 7 november 2012.
(2021-01-10.)


*     *     *

Mera mark för industriområde

NYKARLEBY. Ett nytt centralt markområde på 15,8 hektar föreslår stadsstyrelsen att staden köper in för att förstora sitt industri- och handelsområde i den norra utfarten.

Markområdet ligger intill detaljplaneområde, eller mellan Ostrocenter och Foxcraft och äger sedan tidigare markområdet norr om det aktuella markområdet, som staden nu väntas köpa av Harald Mårtens för 130 500 euro.


Österbottens Tidning den 24 september 2014.
(2021-01-10.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur JT.


Läs mer:
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-10, rev. 2021-01-24 .)