Södra Torggatan

Gatuvy mot väster från Rummelbacken vid korsningen Södra Torggatan - Östra långgatan (Sollefteågatan, tidigare Köpmansgatan - Karleborgsgtan). Tomten till höger inköptes på auktion den 28 juli 1858 av handl. Anders Gustaf Olson. Otto Valdemar Andersson byggde en ny gård någon gång efter 1916. Huset till vänster, forman Häggbloms, revs redan i början på 1900-talet och en ny gård i vilken fanns resandehem byggdes i stället. Tredje huset till höger, det gamla brandkårshuset, finns kvar och ägs numera av missionsförsamlingen. Sollefteå är Nykarlebys vänort i Sverige, därav namnet Sollefteågatan som ett tack för hjälp under andra världskriget. De övriga vänorterna Hammel i Danmark och Steinkjer i Norge har inte hittills blivit ihågkomna vid ”gatudop”. Landskommunnens vänort i Sverige var Hjorted som numera tillhör Västerviks kommun. Dess värre var kortet skrivet med blyertspenna och meddelandet är raderat.