Bänkdelning 1784


De kyrkbänkar som togs i bruk 1709 och som denna bänkdelning avser ersattes 1824, men de kan ha sett ut ungefär som de i Ulrika Eleonora kyrka i Kristinestad från år 1700. Ibland kunde det bli stridigheter om vem som skulle få sitta var.


Notera att bänken längst till vänster är onumrerad och att de längst fram är vända mot predikstolen och inte mot altaret! Förstoring.

 


Förstoring.Foto: F.L. den 17 juli 2016.


*     *     *


   

[Original sid 1.]
   

Bänke-Delnings Längd

öfver
NyCarleby Stads Innevånare och NyCarleby Församlings Moder-
kyrka, förrättad den 24 Augusti år

1784.

Vid Stora Gången väster om Korssgången

 

å Mans Sidan.

 

 

å Qvins Sidan.

         

 

N:o 1.

 

 

N:o 1.

Herr Handelsman

Daniel Forsberg
Anders Ersson Juthe
Anders Grönberg
Reinhold Bong
Eric Juthe
Johan Forsberg
Simon Törnquist
Johan Holm
Carl Fr. Lund
Eric Hentzig

 

Uti afdelningen åt stora gången
Änkefru Borgmästarinnan Brinck.

Uti afdelningen åt Korssgången
Fru Secreterskan Backman.

         

 

 

 

 

 

 

N:o 2.

 

 

N:o 2.

Herr Handelsman

Pehr Krook [Trol. denne Petter.]
Jonas Örnberg
Johan Turdin
Eric Forshäll
Jacob Garbenius
Carl Fr. Krook
Isac Weurgren
Eric Aulin

 

Madame

Susanna Elisabeth Munstrin
Anna Christina Aulin
Susanna Elisabeth Kempe
Margaretha Calamnia
Anna Forsberg
Catharina Collin
Catharina Myrman
Catharina Palmlöf
Anna Margareta Garbenia.

  And. Mattsson Juthe
Carl Magnus Östergård
  Mademoiselle Lithzberg

död

Jacob Lundquist
Jacob Backström.

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

N:o 3.

 

 

N:o 3.

Rådmäns och Hederligare Handelsmäns Söner.

 

Madame

Beata Forsberg
Anna Juthe
Anna Grönberg
Anna Greta Bong
Elsa Juthe
Elisabeth Forsberg
Susanna Törnquist
Margareta Lund
Margareta Aulin
Christina Juthe
Anna Greta Hentzig.

         
         
         
         
       
        [Original sid 2.]

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. N:o 4 et 5 obs.här efteråt.

         
         

 

N:o 4.

 

 

N:o 6.

Borgaren

Nils Sund
Anders Raij
Abraham Hällman
Elias Nystrand
Anders Schioman, Senior
Anders Turdin
Anders Häggström
Olof Hällman
Jonas Öman
Mårten Löfquist
Simon Lööf på landet
Eric Wikman
Matts Sundman
Matts Malmberg
Jöran Lilljeroth
Hans Berg. 16
#Eric Hedman

 

Borgaren

Nils Holms änka död
Anders Raijs hustru
Abr. Hällmans Do
Elias Nystrands Do
And. Schiomans Do fris
Pehr Appelbergs  änka
Anders Turdins hustru
Sigfrid Nymans änka
Pehr Svahns Do
Phil. Granbergs  Do
Johan Schyttens Do
And. Häggströms hustru
Matts Sundmans Do
Matts Eskmans änka
Olof Hällmans hustru
Jonas Ömans Do
Mårt. Löfquists Do
Simon Lööfs Do
Eric Wikmans Do
Pehr Ömans änka
Christer Löfquists Do
Jöran Lilljeroths hustru
Anders Pilkors änka. 23
Eric Hedmans hustru

         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

N:o 5.

 

 

N:o 7.

Borgaren

Matts Rönberg
Eric Hedman#
Pehr Svahn
Anders Werving
Johan Brolin
Matts Nyström
Anders Blom
Johan Häggroth
Gustaf Häggroth
Nils Pentzin
Isac Sundberg
Olof Sjöström
Carl Holmlund
Jacob Lund
Carl Winstén. 15

 

Borgaren

Matts Rönbergs hustru
Eric Hedmans Do#
And. Wervings Do
Eric Högbergs änka
Matts Malmbergs hustru
And. Pilkors änka
Matts Salins Do
Isac Sundbergs hustru
Pehr Svahns Do
Joh. Brolins Do
Carl Brockmans änka
Thomas Rolins Do
Ol. Sjöströms hustru
Carl Holmlunds Do
Matts Nyströms Do
Jacob Lunds Do
Hans Begs Do
Anders Bloms Do

         
 

N:o 6.

     
 

Sämre Handlandes, Handtwerkares och andra Borgares Söner.

     
         
         
         
         
       
        [Original sid 3.]
         

 

N:o 6.

 

 

 

Sämre Handlandes, Handtwerkares och andra Borgares Söner.

 

 

Matts Sällmans änka
Nils Pentzins hustru
Johan Häggroths Do
Gustaf Häggroths Do
Carl Winsténs Do. 22

         

 

 

 

 

 

 

N:o 7

 

 

N:o 8.

Sjömän, Arbets- och försvarskarl.   Sjömäns, Arbets- och försv. Karlars Hustrur och Änkor

 

Anders Sundman
Mickel Aulin
Henric Nyberg
Lars Kärrman
Eric Ahlström
Gabriel Fäder
Jacob Sjöberg
Matts Sjöberg
Stephan Witberg
Adam Sarman
Johan Wijk
Johan Wacklin
Anders Sandberg
Johan Rogren
Isac Åberg
Anders Broman jr
Johan Ahlström
Eric Brax
Carl Lax
Erik Ranck
Carl Schytten
Jöran Roos
Jacob Granberg. 23

 

 

Lars Kärrmans hustru
Matts Gronovs änka
Död 1784 Johan Rogrens hustru
H. Nybergs Do
Gabr. Pilkors änka
Henric Sunds änka F
Eric Ahlströms hustru
Matts Kärrmans änka
Henric Aulins änka
Mick. Aulins hustru F
And. Sundmans hustru
Eric Bäcks änka
Johan Rolins Do
Johan Wacklins hustru
Gabriel Fäders Do
Gabr. Paulins Do
Abr. Björckmans Do
Matts Sjöbergs Do
Jacob Granbergs Do
Jöran Rooses Do
Pehr Ahlgrens Do F
Olof Sjölunds Do
Henr. Grönlunds änka
Eric Braxes hustru F
Mårt. Nystrands Do F
And. Widboms Do
Erik Rancks Do
Gabriel Andelins Do
Joseph Rolins Do
Eric Bloms Do. 30

 

N:o 8

     

 

Matts Limming
Gabriel Andelin, sr
Joseph Rolin
Eric Blom
Anders Widbom
Isac Lindquist

 

 

 

         
         
         
         
       
        [Original sid 4.]
         
       

N:o 9.

 

Mårten Nystrand
Eric Hällström
Abraham Björckman
Gabriel Paulin
Carl Fr. Gusén
Johan Kronholm
Jacob Källman
Nils Lind
Pehr Ahlgren
Th. Hägglin
Anders Widlund
Sigfrid Wicklin
Olof Sjölund
Johan Grönlund
Johan Nyström
Johan Åman
Johan Harberg. 23

 

Borgaskapets Tjänstepigor

         
       

 

N:o 9

 

N.B.

N:o 4.

För Borgaskapets drängar
Bokhållaren insatt [...?]

 

Madame

Anna Elis. Krook
Catharina Örnberg
Catharina Turdin
Christ. Cath. Forshäll
Hedvig Krook
Maria Aulin
Maria Achtman
Maria Hel. Juthe
Maria Turdin
Catharina Östergård
Christina Lundquist
Brita Weurgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N:o 5.

 

 

 

 

Rådmäns, Hederligare Handelsmäns och Tullnärers  för[?] Döttrar.

         
         
         
         
       
        [Original sid 5.]
         

 

I Södra Korsset

 

 

I Norra Korsset

 

 

 

 

 

 

N:o 1.

 

 

N:o 1.

Herr Borgmästaren Gadd
Herr Secreteraren Backman

 

 

 

P. Stenmans hustru
Joh. Bergs Do
P. N. Bergströms Do
Joh. Högbergs Do
Lars Sinmans Do
Er. Brunbergs Do
Joh. Sundmans Do
Joh. Lybäcks Do
Matts Henelius Do
Eric Bergströms änka
Joh. Hytters hustru

         

 

 

 

 

 

 

N:o 2.

 

 

N:o 2.

Rådmännen

And. Munstrin
Gustaf Lithzberg
Sam. Kempe
Nils Aulin
Jos. Calamnius
Pehr Appelberg
Carl Nygren

 

 

Hans Schiomans hustru
Henric Nygrens Do
Isac Lassanders Do
Israël Cairenii hustru
Pehr Bäcks Do
Joh. Högbergs Do

         

 

 

 

 

 

 

N:o 3.

 

 

 

Mästar

Pehr Stenman
Johan Berg
Pehr Nic. Bergström
död Johan Högberg
Lars Sinman
Eric Brunberg
död Joh. Sundman
död Joh. Lybäck
Matts Henelius
Joh. Hytter

 

 

 

         
         
         
         
       
        [Original sid 6.]

 

 

 

 

 

 

N:o 4.

 

 

N:o 3.

Mästar

Hans Schioman
Henric Nygren
Isac Lassander
Israël Cairenius

 

Gesällers hustrur, och sämre Handlandes döttrar.

  Carl Fr. Krook
   

N:o 4.

 

Pehr Bäck
Joh. Fr. Håppe
Johan Högberg

 

Handtwärckares  och andra Borgares döttrar.

       
       

 

N:o 5.

 

 

N:o 5.

Gesäller, samt sämre Handlandes, Handtwärckares  och andra Borgares Söner.

 

De öfriga Innevånarnas döttrar.

         

 

 

 

 

 

 

N:o 6.

 

 

 

De öfriga Innevånarnas Söner.

 

 

         
         
         
         
       
        [Original sid 7.]

 

 

 

 

 

Läktaren

         

 

Å Mans Sidan.

 

 

Å Qvins Sidan.

         

 

N:o 1.

 

 

N:o 1.

 

Stads Notarien
           Casseuren
           Tullskrif.
Johan Lilljeström
Anders Häggroth
Stads Fiskalen Sam. Rolin

 

 

Joh. Lilljeströms hsutru
And. Häggroths Do
Sam. Rolins Do
Klockaren Rönnblads Do

         

 

 

 

 

 

 

N:o 2.

 

 

N:o 2.

         

Stads Wacktmäst.

Matts Löfman

 

 

M. Löfmans hustru

Besökaren And. Ahlquist
Jon. Joh. Giers
Eric Munselius
    A. Ahlquists Do
J. J. Giers’s Do
Förra Länsmans Thilgrens Do
         

 

 

 

 

 

 

N:o 3, 4, 5.

 

 

N:o 3, 4, 5.

De öfriga Sjömän, Arbets- och Försvarskarlar.

 

Öfriga Sjömäns, Arbets- och Försvarskarlars hustrur.

        N:o 3 Anna Lind. Jacob Linds hustr.

 

 

 

 

 

 

Uti Bänken vid Präste-dörren

 

 

N:o 4. Thomas Sarmans och Matts Ölunds hustrur på Läktaren.

Stads

Kyrcko-wärden
Fältskären
Apothekaren
Påstmästaren

 

 

Sandbergs Hustru Do

N:o 5. Eric Häggroths äncka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bänke-Delnings Längd öfver NyCarleby Stads Innevånare och NyCarleby Församlings Moder kyrka, förrättad den 24 Augusti år 1784.
Lars Pensar tillhandahöll. Hustru Karin bistod vid transkribering.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2016-08-21, rev. 2020-01-05 .)