Storbroombyggnaden

2019Prolog

Jag envisas med att kalla ”Kyrkbron” vid dess rätta namn; Storbron eller Stora bron. I december 2015 kom en broutredning, den 25 februari 2019 inleddes en stor renovering och den 4 mars kunde man läsa: Nu är Kyrkbron avstängd – alternativ rutt gäller fram tills i höst.

Den 4 mars 2019
Översikt från nordost.
Förstoring.

 Det södra räcket revs först.
Förstoring.

 
Sen var det dags för det norra.
Förstoring.

Foto: Peter Gullback.
(Inf. 2019-03-06.)

Den 8 mars 2019
Mittersta spannet lyftes bort i snöyra. Översikt från söder.
Förstoring.

Foto: Gunnel Byggmästar.
(Inf. 2019-03-08.)

Den 9 mars 2019
Mittersta spannet bortlyft.
Förstoring.

Foto: Marika Holmberg.
(Inf. 2019-03-10.)

Den 10 mars 2019, förmiddag
Räckesrester och avspärrning.Räckesrester.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-03-10.)

Den 10 mars 2019, eftermiddag
Översikt från sydväst. I högerkant skymtar barackerna som Rummelbackens daghem är evakuerat till.
Förstoring.Mittersta spannet bortlyft.
Förstoring.

Foto: Marika Holmberg.
(Inf. 2019-03-10.)

Den 14 mars 2019Balkarna lyfts bort.
Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Maryann Backström. Bilderna tagna ur en film.
(Inf. 2019-04-02.)

Den 14 mars 2019
Dags för östra spannets balkar att lyftas bort. Översikt från söder.

Foto: Gunnel Byggmästar.
(Inf. 2019-03-18.)

Den 27 mars 2019
Brokistorna intäckta med presenningar.
Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-03-28.)

Den 7 april 2019Pågjutning för balkupplag har gjorts på den bortre/östra bropelaren
Förstoring.

 Dass behövs på en byggarbetsplats. Den här gången är det grönt.
Förstoring.

 Få se om de gamla plintarna med pyramidhuggna toppar återmonteras. Brostugan kommer att vara stängd i sommar.
Förstoring.

 Balustraden riven.
Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-04-07.)

Den 7 april 2019Östra landfästet. Balustraden riven även här.
Förstoring.

 Västra landfästet.
Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2019-04-07.)

Den 18 april 2019Perfekt spegling.
Förstoring.

 Västra landfästet. Som ersättning för den stängda Brostugan har Naser en matvagn på torget.
Förstoring.

 Vid östra landfästet.
Förstoring.

 Vid östra landfästet.
Förstoring.

 Formsättning vid östra landfästet.
Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Peter Gullback. Stig Haglund och Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2019-04-26.)

Den 20 april 2019
Drönarbild. Östra landfästet till höger. Drönarfilm från samma tillfälle på youtube.
Innehållsförteckning till Från ovan.
Förstoring.


Foto: Johan Pensar. Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2019-04-26, rev. 2023-12-26 .)

Den 7 maj 2019
En mobilkran på västra sidan. Av naturliga skäl kunde inte Förstamajfirandet försiggå framför Brostugan, så det blev på torget i stället.
Förstoring.


Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-08.)

Den 11 maj 2019En bred specialtransport skapade tillfälligt trafikkaos i Nykarleby vid middagstid i dag.

Transporten som kom norrifrån skapade också stora trafikstockningar i Vittsar i Karleby vid niotiden på morgonen. Trafikskyltar måste avlägsnas för att transporten skulle kunna ta sig förbi på Storå bron. Som bäst pågår en grundrenovering av bron.
    Transporten startade på fredagkväll från Uleåborg och var framme i Nykarleby vid tolvtiden. Transporten var 8,3 meter bred.
Bred last skapade trafikstockningar mellan Karleby och Nykarleby på lördagen. Foto: Joel Backlund.
Förstoring.


Österbottens Tidning, webbupplagan 2019-05-11. Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2019-05-12.)

Forts. 1 den 11 maj 2019Förstoring.

 Så här långt har våren kommit nu.
Förstoring.

 Specialtransporten sköttes av firma A & J Kivijärvi Oy från Brahestad. Firman köptes i februari 2022 av Ahola Special.
Förstoring.

 Montage av två bilder.
Förstoring.

 Gjutningen klar vid västra landfästet och formen är delvis riven. Den västra pelaren har man av någon anledning varit tvungen att bila bort en del av.
Förstoring.

 En riktigt präktig mobilkran framför Brostugan. Förvånande att det står ”Bred last” på svenska.
Förstoring.

 Varselmålade balkändar. Den gamla bron bars av tre balkar men nu blir det fem.
Förstoring.

 Balkändar vid kyrkan. Trailern var märkt Faymonville, ett företag specialiserat på tunga transporter, nen den var finskregistrerad (DFS-539C), så förmodligen är den inköpt begagnad. Det blev regelbrist när man skulle palla under för lossning, så man fick börja jaga efter mer virke.
Förstoring.

 Detalj balkändar.

 Detalj balkändar.

 Dragbil och följebil som har några märkliga installationer på taket.
Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-12.)

Forts. 2 den 11 maj 2019Från Brostugusidan.
Förstoring.

 Juthasvägen. Det blev en lång backningssträcka och dragbilen stanande kvar över natten.
Förstoring.

 Västra sidan.
Förstoring.

 Balkarna är så långa att de bär över drygt ett spann.
Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2019-05-12.)

Den 14 maj 2019Redan klocka 8.18 var den västra sektionen på plats.
Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

  


 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Lars Pensar och Stig Haglund.
(Inf. 2019-05-19.)

Den 15 maj 2019Förstoring.

 En del av mittsektionen på väg.
Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2019-05-19.)

Den 16 maj 2019Sekundärbalkarna har börjat monteras från västra sidan.
Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-19.)

Den 18 maj 2019Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-19.)

Den 19 maj 2019Förstoring.

 Cylindrarna som brobalkarna var upplagda på i väntan på montage.

 Ett tält har byggts där skarvarna ska ytbehandlas.
Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-19.)

Den 1 augusti 2019Räckesståndarna är monterade och provisoriskt räcke monterat.
Förstoring.

 
Detalj av räckesståndarna.
Förstoring.

 
Rörelsefog i förgrunden.
Förstoring.

 
Men vad har hänt med björken?
Förstoring.

(Inf. 2019-08-15.)

Den 10 augusti 2019Slitlagret har börjat monteras diagonalt från bromitten.
Förstoring.

Film från samma dag.

Foto: Johan Pensar.

(Inf. 2019-08-15.)

Den 6 oktober 2019Bron färdigrenoverad. Svart räcke känns ovant, men Man vänjer sig säkert.
Förstoring.

 Den norra gångbanan ersatt av en bredare på södra sidan. Förstoring.

 Verkligen synd att man inte återtog bänkplatserna som försvann vid ombyggnaden 1986. Förstoring.

(Inf. 2019-10-09.)

Den 7 oktober 2019

Bron invigdes måndagen den 7 oktober.


(Inf. 2019-10-20.)

1970-tal, men infört
den 20 oktober 2019Som sagt så är det väldigt, väldigt synd att man i samband med ombyggnaden inte återinförde bänkplatserna som försvann vid höjningen 1988. Det fanns två bänkar vid respektive brofäste, men de populäraste var de på norra sidan. Där kunde man sitta och njuta av den vackra miljön, se allsköns transporter och hälsa på passerande. Till en början var bänkarna fristående, men eftersom de hade en benägenhet att hamna i ån, började man fästa dem med expansionsbultar. Kommer ihåg när stadsarbetaren Roy Andersén omkring 1980 förevisade nymodigheten och förklarade att fr.o.m. nu bestämmer stadsarbetarna när bänkarna ska flyttas från brofästena. Trafiken är förstås mycket livligare nu än på sjuttiotalet, men visst skulle man ännu ha kunnat sitta vid älvens blanka eller krusade vatten och lyssna på kvällsskränande kajor eller högtflygande kvittrande svalor. Bänk vid nordvästra landfästet. Bänk vid nordvästra och sydvästra landfästet. Förstoring.


Lars Pensar tillhandahöll foto av Rafael Sjöblom, troligen från tidigt 70-tal.
(Inf. 2019-10-20.)

Slutet på 1920-tal, men infört
den 9 november 2019Nordvästra landfästet i förgrunden insnöat en vinterdag, senast 1929, för andra likande bilder fanns i Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden (1858) av Woldemar Backman. Om det vore obekant, kunde man datera till senast 1931 eftersom broombyggnaden stod klar då. Att det är gamla bron ser man på räcket och den breda gångbanan, en kvarleva sen järnvägen gick på den.


Erik Bircks samling, Nykarleby stads arkiv.
(Inf. 2019-11-09.)

2018 eller 2019, men infört
den 16 november 2019Ritning utförd av WSP. I elevationens mittspann finns en intressant notering: ”Stålkonstuktion av gamla bro”. När man 1986 ersatte mittspannets fackverk med balkar, tycks man inte ha transporterat bort dem utan helt sonika dumpat dem på plats. Förstoring.

Brofakta:

  • Längd: 57,10 m
  • Bredd: 9,50 m
  • Vattenytans höjd:
    - vinter +8,64 – +9,14
    - sommar + 9,14 –  +8,94


Byggnadskontorets arkiv.
(Inf. 2019-11-16.)Läs mer:
Arbetet med och nyinvigningen av Storabron i Nykarleby, 2019, foton och filmer av Peter Gullback.
Storbron i kapitlet Fakta.
(Inf. 2019-03-06, rev. 2023-12-26.)