”Finnstugan” 1960


Topeliusesplanaden 10, fasader mot väster.”Hörnet av Esplanaden och Bankgatan med P. Aug. Lybecks finnstuga. Foto: Rolf Gandell 1963. Helers Museum.” Står skrivetpå albumbladet. Notera glasskärran, den nyplanterade björken och skyltarna som även syns på bilder från 1946. Förstoring.
     Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren att det mera troligt skall stå 1953. Björkarna i fonden som 1954 ersattes med nya är ett bra bevis för det. Koloreringar utförda av Peter Gullback införda 2 september 2020.
(Inf. 2009-11-18.)

Helsingfors Aktiebanks hus i hörnet av Bankgatan och V. Esplanadgatan restaurerades med stor pietet av banken och står fortfarande kvar, liksom Föreningsbankens hus på tomt 41 [Restaurang von Döbeln Rävgrytan Nykarleby Värdshus Döbelns ölstuga FAF], där en del förfulande ingrepp dock gjorts i fasaden mot torget. Däremot lät HAB riva den till gårdsbebyggelsen hörande ”finnstugan” mot V. Esplanadgatan jämte magasins- och ekonomibyggnaderna kring gårdsplanen, varigenom fastighetens karaktär av gammalt handelshus förstördes. Här uppförde Jakobstads byggnadsbyrå 1966 ett affärshus med sju affärslokaler. Fastigheten förblev i bankens ägo.


Erik Birck (1988), Nykarleby stads historia del III, sid. 602.


Läs mer:
Storbyk i En gammal Nykarlebybo minns sin barndoms stad av Meta Sahlström.
Reklam för Forsténs guldmsedsaffär som verkade i gården.
Reklam för Slottes.
Affärshuset som byggdes på platsen fotograferat i slutet på 1960-talet och år 2006.
2013 köptes gården av staden.
(Rev. 2020-09-02 .)