Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Torsdagssällskapet


Torsdagssällskapet bildades i början av 1900-talet, då författaren Paul Werner Lybeck (”P. W.”) återflyttade till fädernehemmet i den idylliska staden vid älven. Det var en sammanslutning av några nykarlebyherrar, vilka som namnet säger sammankom om torsdagarna hos någon av medlemmarna, för att diskutera litteratur, konst och kulturella frågor över huvud.

Initiativtagarna utgjordes av ”P. W.”, direktor Gustaf Hedström, doktor K. J. Hagfors och doktor Ernst V. Knape. Själv var jag den yngsta och är den enda kvarlevande. Mikael Lybeck brukade, när han någon gång besökte hemstaden, vara närvarande vid sällskapets sitser, och jag minns att han då brukade läsa någon av sina egna, ej publicerade dikter.

Det intima torsdagssällskapet var ett uttryck för vår lilla stads beaktansvärt rika och mångsidiga kulturliv under förra seklets sista och detta sekels första årtionde. Torsdagssällskapet har någon gång varit nämnt i litteraturen, ehuru det dock är mycket litet känt.Einar Hedström (1958) Nykarleby min barndoms och min ungdoms stad, sid 169 f.


Fortsättning på kapitlet: Nykarleby frivilliga brandkår.


Läs mer:
Torsdagssällskapet av Erik Birck.