„Charlottenlund anlagd under
Nygård hemman på Lillahlörn . . .“„Karta över Charlottenlund anlagd under Nygård hemman på Lillalörn af dess ägare Herr Råd- och Handelsmannen M. Lithén År 1834 samt afmättas underskrifven År 1841. C. W. Wilander.“ — Kartan har bonden Gustaf  G r a h n  inom glas och ram i salen på Charlottenlund — det forna rådmansbostället i Nykarleby skärgård.[Kartan är fortfarande inom glas och ram på Charlottenlund, men numera i dottersonen Karl Anderssons och fru Ann-Mars iägo.
Foto: FL., juli 2005. Detalj av det bebyggda området.]


På kulturhistorisk mark vandrar 79-årige Gustaf Grahn varje dag skriver sign. Tor [Högnäs] i Hbl, i en presentation vi återger. Grahn är numera ägare till det natursköna sommarstället Charlottenlund på Lillalörn i Nykarleby skärgård. Och Charlottenlund har sannerligen traditioner och minnen. Sommarstället upplevde sin glansperiod i mitten av 1800-talet då rådmanssläkterna Lithén och Lybeck hade sina glada bjudningar och baler med prominenta gäster på Charlottenlund.[Gustaf Grahn. Foto i köket vid Charlottenlund.
Foto: F.L. juli 2017. ]


Charlottenlund byggdes av rådman M. Lithén för 125 år sedan. Förutom huvudbyggnaden som fortfarande står kvar i oförändrat skick fanns det den tiden åtta andra hus jämte två stora magasin på Lillalörn. Senare byggdes s.k. lusthus där gästerna samlades till dans på sensommarkvällarna i mån- och lyktsken. År 1841 inköptes Charlottenlund av rådman Johan Lybeck och då torde sommarstället ha upplevt sin glansperiod. De högre kretsarna i Nykarleby vistades ofta på Lillalörn. Zacharias Topelius besökte ofta Lithéns och i de vackra alléerna svärmade han i sin ungdom med rådmansdottern Mathilda Lithén.

Gustaf Grahn är som sagt numera ägare till stället, som han förvaltat synnerligen väl. När han på trettiotalet inköpte Charlottenlund var allting mer eller mindre förfallet. Det cirka 15 hektar stora området var bevuxet med snårskog av alar och rönnar. Det första Gustaf Grahn gjorde var att hugga bort allt skräpet. Det blev en ansenlig trave brännved av alarna. Hela 200 meter mätte Gustaf Grahn upp. Numera växer det vacker björkskog på Lillalörn och skogen är välvårdad och gallrad.[Gustaf Grahn i båten med Charlottenlund i bakgrunden.
Foto i köket vid Charlottenlund. Foto: F.L. juli 2017.]


Gustaf Grahn är nu 79 år gammal, men han vistas fortfarande hela somrarna ute på Lillalörn. Arbete finns mer än nog med att hålla allting i skick. Och Gustaf Grahn ser till att ingenting numera får förfalla.

Själv bor han i huvudbyggnaden som till största delen är bevarad i sitt ursprungliga skick. I salen finns de gamla möblerna kvar liksom i rådman Lybecks tjänsterum. Att Charlottenlund haft fina gäster i sina dagar tyder de många namnteckningar, som finns skrivna och inristade i gästrummen i andra våningen. På flere ställen finns t.ex. initialerna ZT och även skaldens döttrar har sina namn på väggarna.

I trappuppgången finns en vers som Zacharias Topelius skrivit på Charlottenlund den 24 augusti 1834 alltså vid 16 års ålder. Dikten som är inramad lyder så:


I hundra år skall stugan stå.
I hundra år var sommar då
skall mången lycklig människa gå
längs trappan upp och ned igen.
Vid handen ledande en vän.
Och när den hand som tecknat här
och skriften själv förbleknad är
år nittonhundratrettofem
skall stugan stå ett glädjens hem.


Gustaf Grahn känner till Charlottenlund från sina pojkår då han bland annat var roddare åt Mikael Lybeck och dräng åt Johan Lybeck. Den senare som för övrigt var arkitekt var en häftig man, men också rättvis. Gjorde han ett fel var han inte sen att erkänna misstaget.

En gång när Gustaf Grahn skulle segla med Mikael Lybeck över från Nålörn till Lillalörn så menade skalden att han klarar sig bra på egen hand varför han körde bort sin roddpojke ur båten och begav sig i väg på egen hand. Kommen ut på fjärden blev det emellertid vindstilla och Mikael Lybeck kom ingen vart. Hans situation observerades av brodern på Charlottenlund, som sände en annan roddare för att hämta skalden. När Gustaf Grahn senare kom roende till Charlottenlund stod arkitekten på stranden och hotade honom med stryk så snart han kom i land. Arkitekten trodde nämligen att Gustaf Grahn helt enkelt hade smitit undan från broderns segelslup. Men när Mikael Lybeck upplyste sin bror om det rätta sakförhållandet, så bad arkitekten om förlåtelse och bjöd på kaffe i salen. Detta är en av de många episoder som Gustaf Grahn kommer ihåg från den tiden han var drängpojke åt lybeckarna.

Ute på Lillalörn står även Zacharias Topelius sommarstuga Majniemi. Det finns egentligen ingen som har hand om stugans vård just nu och därför står den bortglömd och övergiven på sin vackra tomt. Stigen ner till stranden här växt igen. Här skulle det finnas arbetsuppgifter att sätta stugan och tomten i skick. Vem tar initiativet?Tor Högnäs Österbottniska Posten 1962.
Lars Pensar tillhandahöll.


*     *      *


Detta år, 2017, har på stadens försorg vissa renoveringsarbeten gjorts på Majniemi, bl.a. ett mellantak som hotade att komma ner har åtgärdats liksom golvet som lyfts där det varit nedsjunket. Tomten är nödtorftigt röjd. Ett nytt hemlighus är sedan några år uppfört på tomten och en ny landningsbrygga byggd. En skylt med namnet ”Majniemi” hälsar en landstigare välkommen.Majniemi från sjösidan. Förstoring.Folke Holmström fotar och Lars Pensar studerar minnestenen. Förstoring.


Den nuvarande ägaren till Charlottenlund, Gustafs dotterson, Kalle Andersson med fru Ann-Mari, höll under många år ett öga på Majniemi, men numera är det Nykarleby stad/kultursektorn som torde ha hand om den saken. Men Kalle kan nog ännu ge råd och tips om det som rör Majniemi, och förstås hans ägandes Charlottenlund.Värdparet Kalle † 2022 och Ann-Mari Andersson, Lars Pensar † 2022samt Folke Holmström vid kaffebordet sommaren 2017. Vi satt i närmare fyra timmar och pratade, tömde två termosar och hade det trevligt i den strålande solen, som den sommaren inte var synlig så ofta. Men just den dagen var solen så stark att jag på kvällen kunde notera att kroppshalvan som varit vänd mot solen, var mer solbränd än den som varit vänd mot skuggsidan. Förstoring. Kaffekalas sommaren 2022 Hos familjen Prost vid Andrasjön.


Lars Pensar berättade och F.L. fotade. (Inf. 2017-09-14.)


Läs mer:
Alörn av Einar Hedström.
Koddpråmen av Dage Byggmästar.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
Grahn i Nygård och dess ägare av Woldemar Backman.
(Inf. 2004-08-16, rev. 2023-04-01 .)