[Utfärd till Tornskär]


Det är strålande sol över Nykarleby, som just nu ligger inbäddat i sommarens ljusgröna grönska, då vi söndagen den 8 juli vandra ned till Nålörn för att därifrån sedan fortsätta med motorbåt till skären. Stormen är rätt så stark, men detta avskräcker oss icke, utan vi styra ut för full maskin, glada och ungdomsfriska allihop.


Redan då man kommer ut på älven, frapperas man av de höga och branta stränderna, där vattnet under århundradens lopp banat sig väg ut till havet. Och där i strandsluttningen ha svalorna i tusental byggt sina bon. Där sanden är slät och jämn syns öppningarna som svarta hål i en jättestor tesil. Men vi fortsätta. Komna till Djupsten avlämna vi en mjölkhink till semesterfirande Nykarlebybor. De berätta för oss, att stormen under natten hotat deras brygga.

Ute på fjärden blåser det rätt friskt, och damerna börja småningom inse, att sommarens korta tygstycke är kanske något för knappt tillmätt. Vi passera Alörn, och jag sänder en tyst tanke till sagoberättaren och skalden. Snart skönjer vi Hellgrunds fyr. Nu gå vågorna ganska höga, men ”Gustas” präktiga, nyligen sjösatta och egenhändigt tillverkade båt klarar dem med lätthet.

Då vi närmar oss Tornskär, har vinden något bedarrat, och det är skönt och varmt på de ändlösa vidderna. Vi landa på Furuskär, beundra växtligheten. För tusende gången i mitt liv saknar jag kameran och önskar, att jag kunde fånga de solmättade perspektiven på en kameraplåt.

På Tornskär, gubben Bomans fiskeplats och ”allra heligaste” landa vi åter, koka kaffe och vandra omkring i omgivningen. Här är stenigt och kargt. Det oaktat fröjdar sig ögat åt den brokiga markvegetationen. Livet tränger in överallt. Här växer kärringkål, Silene, Stellaria, förkrympta enrisbuskar mm. Lathyrus och Parnassia palustris är här representerade. Där berggrunden träder i dagen ha besökande inhuggit sina namn, en ovana jag lagt bort för omkring 15 år sedan.

Snart blir det emellertid tid att bryts upp. Vi tar farväl av Tornskär, gubben Boman, en hurtig man, som prövat både med- och motvind, och styra åter tillbaka mot Nykarleby. Då vi slutligen, stärkta av sol och havsluft, anländer till semistaden, leker ännu solstrålarna därute på vågorna kring Tornskär.


B.S., Österbottniska Posten juli 1928.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Tydligt avslöjar sig en seminarist som kanske skrev texten. Kanske fick han ett litet bidrag också.
     Synd att den stora sandsluttningen med de hundratals backsvalebona
utplånades för farmfrysbygget.  Nu finns/fanns ett par backsvalebon i
storbryggan vid Asjön.Läs mer:
En utfärd på hösten samma år.
Skärgården i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-04-25, rev. 2023-05-28 .)