Tomtauktion

På tisdagen förrättades offentlig auktion på fem stadstomter. En rätt talrik skara intresserade hade infunnit sig till auktionen, men någon konkurrens om tomterna förekom endast i ett fall.

Tomten N:o 146 belägen i ett kvarter uppe vid Kovjokivägen tillföll herr Teodor Englund efter att anbuden upprepade gånger höjts. Det slutliga priset blev 45 mk per m². Tomterna n:o 222 och 217 på Källbacken inropades av byggmästare Sigurd Paasila till fastställt minimipris 36 mk per m² . Tomterna n:o 184 och 191 även de på Källbacken tillföllo fru M. Ahlskog [vars svärmor var född Paasila] likaså till fastställt minimipris 36 mk per m².

Fler förfrågningar angående nya tomter ha på sista tiden gjorts på stadsstyrelsen. Frågor i samband med kolonisationsverksamheten kunna dock möjligen inverka på stadens tomtförsäljning, varför det ännu ej kan avgöras när stadsfullmäktige besluta om nästa auktion.


*     *     *

Tillbud till eldsvåda visade sig på onsdagskvällen i Handelslagets garage. Uttömt bilkol hade antänt kringliggande föremål, men branden hann icke gripa omkring sig innan den släcktes.


Österbottniska Posten, 1 februari 1946, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.*     *     *

 


Nr Adress Köpt av Byggår Ägare
146 Bockmöllergatan 5
(Karlgrönforsgatan 10)
i korsningen  nordost
Teodor
Englund
Osäkert, 1940–50, tillbyggt 1961. Armas Pihlainen
184 Mathesiusgatan 17
(Lybecksgatan 8)
i korsningen nordost
Mia 
Ahlskog
1951 av K-J Ahlskog, tillbyggt 1988.  
191

Mathesiusgatan 19
(Källbackgatan 13)
i korsningen sydost

Mia 
Ahlskog
1949, tillbyggt 1957 och 1984, ombyggt i två repriser i början av 2000-talet, den andra p.g.a. en mindre brand. Saari

217

Gustav Adolfsgatan 43
(Fiskargränd 2)
i korsningen nordost

Sigurd
Paasila
1949 av Paasila. Tillbyggt med glasveranda 1998, som är riven och ombyggd till öppen takveranda i år. Totalrenovering pågår. Ture och Meri Ganqvist
Bo Kronqvist
Jesper  Björklund
222  Gustav Adolfsgatan 45 (Jöns Drakes väg 5)
i korsningen nordost
Sigurd
Paasila
1961 Jarmo och Meri Virtanen
Oskar och Anna Sund
?

Jonas Andersson tillhandahöll fakta om adress och byggår.


Läs mer:
Granqvists gård.
Bränder.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2021-04-17, rev. 2022-01-03 .)