Svenska dagen


Svenska dagen
, finlandssvenskarnas särskilda högtidsdag, firas sedan 1908 på Gustav Adolfs-dagen (jfr Gustav II Adolf) 6/11, som detta år av svenska folkpartiet fastställdes som en allmän finlandssvensk samlingsdag. S. högtidlighålls bl.a. med medborgarfester runt om i landets svenskbygder, de flesta arrangerade av partiets lokalavdelningar. Svenska Finlands folkting övertog dock 1943 uppdraget att arrangera den s.k. huvudfesten. I samband med kampen om Helsingfors universitets språkliga status på 1930-t. förekom på S. gatudemonstrationer, som var riktade mot finlandssvenskarna.


Uppslagsverket Finland (1985).


Kvällen före S. kallas Svenska natten och högtidlighålls av studenter.


Läs mer:
En dikt dagen till ära av Gånge Rolf.
Svenska dagen 1918.
Minnesstund över Gånge Rolf 6 nov. 1957.
Svenska dagen 1958.
Svenska dagen 2008.
Svenska dagen-festen arrangeras av Bestyrelsen för Erik Åhmans minnesfond.
(Rev. 2017-02-11 . )