Svenska litteratursällskapet i Finland


Svenska litteratursällskapet i Finland
, Hfrs, gr. 1885 bl.a. av C.G. Estlander [även nykarlebyfödde Carl Synnerberg var en av grundarna] med uppgift att främst verka för den finlandssvenska kulturens historiska utforskning, främja svensk språkforskning och understödja den finlandssvenska litteraturen samt att bedriva samhällsforskning, som gäller landets svenskspråkiga minoritet. Sällskapet stiftades till åminnelse av J.L. Runeberg, och årsfesten firas därför på Runebergsdagen (5/2), bl.a. med utdelning av pris och stipendier. S. utger (sedan 1886) en vetenskaplig skriftserie, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, vari ingår ett flertal underserier; bland dessa märks främst Historiska och litteraturhistoriska studier (serien påbörjad 1925, tidigare bidrag publicerade i Förhandlingar och uppsatser), Studier i nordisk filologi (påbörjad 1910) och Folklivsstudier (påbörjad 1945). Sällskapet inrättade 1937 Folkkultursarkivet, ett institut för utforskning av finlandssvenskarnas andliga och materiella kultur. Det upprätthåller vidare ett allmänt arkiv, ett Runebergsbibliotek och ett Runebergsarkiv; det sistnämnda består av en manuskriptsamling, som 1981 deponerades hos S. Sällskapet äger och förvaltar Svenska kulturfonden (se d.o.), men disponerar inte över fondens avkastning. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning (gr. 1963), som tillkommit på initiativ av S., har sin verksamhet förlagd till Åbo och verkar i samarbete med Åbo Akademi. Inom sällskapet verkar också en historisk nämnd och en personhistorisk kommission, som utger Släktbok, Ny följd. Se även folkdiktning, folkmusik och Finlands svenska folkdiktning. (P. Bruun, S. 1885—1985, 1985)Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Sällskapet medverkade vid tillkomsten av minnesmärket över Mikael Lybeck, minnestavlan över Mikael och P.W. Lybeck samt minnestavlan över Carl Synnerberg, men INTE vid Topeliusbystens tillkomst.
En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55
av Erik Birck ingår i Historiska och litteraturhistoriska studier 56.
SLS 444 Socklots byrätts protokoll 1751—1761 av Ragna Ahlbäck.
Ordstäv och talesätt från Nykarleby.

Svenska litteratursällskapet i Finlands webbplats.
(Rev. 2022-01-03 .)