Topelius-bysten färdig.Skulptören professor Ville Vallgren har under sommarens lopp i sin ateljé ute i Alberga fullbordat en byst av Zacharias Topelius för Nykarleby stad. Bysten, som är utförd 1 ½ gång naturlig storlek, står nu färdig att gjutas i brons, vilket tager en tid av ett par veckor i anspråk.

Konstnären berättar för Hbl.:

»Ni ser, att jag skulpterat honom iförd slängkappa. Det är dekorativt, och han tyckte om att gå klädd så. Ni skall veta, att farbror Topelius — jag minns ju honom, som om vi skilts i går — alltid ville vara prydlig. Han var mycket mån om, att det inte skulle vara något fel med hans vita halsduk eller hans habitus i övrigt. Det var inte utan, att det fanns en smula av dandy hos honom. Han var alltid mjuk och vacker och fin, men Runeberg — Runeberg han var stursk! Ni skall veta huru noga farbror Topelius var med att håret över öronen skulle bli riktigt vackert, när Sjöstrand modellerade honom i reliefbild, och en gång fick Nyblin ta tiotal kort, innan något blev så bra, att farbror gillade det!»

Avtäckningsdagen är ännu ej bestämd, men man har tänkt sig någon dag i september, och torde den komma att kombineras med en av Nykarleby-nejdens sång- och musikförbund tilltänkt sångarstämma i Nykarleby.

Ännu återstår dock att insamla en tredjedel av kostnaderna, varför de som ännu ej tecknat bidrag, snarligen böra göra det.
Österbottniska Posten nr 34/1935.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Topeliusbysten.
Fortsättning i Ö P nr 37: Stadsfullmäktige sammanträdde …
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-02-11.)