Nykarleby stadsbibliotek.


Stadsbiblioteket har i början av detta år [1939] flyttats till Sparbankens f.d. lokal i rådhuset och har sålunda numera ett ändamålsenligare rum än tidigare, ingång från gatan. Till detsamma har beställts en utlåningsdisk samt bord och stolar för en läsvrå, varför dess interiör kommer att bli trevligare, sedan allt anskaffats.

Under 1938 anlitades biblioteket av inalles 600 låntagare, varav 143 var män, 222 kvinnor och 235 barn. Hela antalet boklån utgjorde 4 474. Boklånen fördelade sig på följande sätt: Skönlitteratur 2 305 band, barn- och ungdomslitteratur 1 442 band, därav religion 41, historia 169, biografier 150, geografi och reseskildringar 207, naturvetenskaper 63. Antalet under året nyanskaffade böcker 73, och utgjorde bokbeståndet vid årets slut 2 083 band.

Bland nyanskaffade böcker må nämnas

 • E. Hornborg, Från forntid till nutid
 • P. Nyberg, Från Kuddnäs till Björkudden
 • S.R. Malmström, Dagmar, kejsarinna av Ryssland
 • E. Stålberg, Mathilda Wredes testamente
 • J. J. Huldén, Janne Stubb söker en väg
 • H. Hornborg, Ödemarksprästen
 • Simands, T. Edison
 • Hj. Tallqvist, Marconi
 • Semjanov, Jordens rikedomar
 • G. Brockman, Människan och maskinen
 • H. Mörne, Väderbitet sagoland
 • Jordan, Havet är min väg
 • Th. Svedlin, Frihetskriget i översikt
 • K. Vestlin, Melins kompani
 • Covlen, De tre bröderna
 • Stefan Zweig, Odödliga ögonblick i mänsklighetens historia
 • Charles Lindberg, Vi, min maskin och jag
 • Mikael Lybecks arbeten samt Joel Rundts och R.R. Eklunds diktsamlingar som icke förut funnits i biblioteket, m.fl.

[Ingen är profet ...

 • Mikael Lybeck debuterade 1890 och samlade arbeten utgavs 1921.
 • Joel Rundt debuterade 1912.
 • R. R. Eklund debuterade 1919.]


Österbottniska Posten februari 1939.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:


Bland böckerna konstaterar jag att både Hornborgs Fihetskriget ... och Vestlins Melins kompani hörde till de böcker som togs bort från hyllorna när vapenstilleståndsvillkoren tillkännagavs. Judith Sundell, som var bibliotekarie, ogift dotter till målar Sundell och innehavare av guldyxan, berättade det när jag på 50-talets början frågade efter Melin. Den kunde jag läsa förts på 60-talet i seminariets bibliotek, därifrån den inte hade plockats bort. De bortplockade böckerna återställdes småningom, var det nu på 80-talet? Men vissa kom aldrig tillbaks från undangömda förrådet, bl.a. inte Melin!


Läs mer:
Stadsbiblioteket av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2015-01-20, rev. 2024-01-04 .)