Nykarleby folkskolseminarium

Matrikel
1873—1957

av

Hans von Schantz[Ur seminariets dagbok gick som följetong under februari och mars 2005. Resten gick som följetong från februari 2023 med anledning av att det i år är 150 år sedan seminariet grundades.]Innehållsförteckning

 

  sid.
FÖRORD

5

FÖR FOSTERLANDET

6

VID NYKARLEBY SEMINARIUMS 75-ÅRS JUBILEUM, festdikt av Hj. Krokfors

7

UNO CYGNAEUS' INVIGNINGSTAL VID SEMINARIETS I NYKARLEBY ÖPPNANDE ÅR 1873
9
UR SEMINARIETS DAGBOK
21
[Den planerade nybyggnadens placering]  
[Övningsämnesbygggnadens fasad mot söder]  
LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL 1873—1957  
I. Ordinarie lärare
43
1. Direktorer
43
2. Lektorer (kollegor)
43
3. Överlärare
45
4. Övningsskollärare
46
II. Vikarierande lärare
1. För lektorer (kollegor)
47
2. För övningsskolans lärare
50
III. Timlärare
1. Seminariet
52
2. Övningsskolan
53
IV. Verkmästare
53
V. Trädgårdsmästare
54
VI. Kosthållerskor
54
VII. Kanslibiträden
55
VIII. Vaktmästare m. fl.
55
ELEVMATRIKEL
  Inledning
59
Förkortningar
60
Första årgången lärarkandidater dimitterade år 1877 61
Matrikel
62
Elever jordfästa på Nykarleby begravningsplats
271
Lärarkandidater dimitterade den 8 juni 1957
272
SEMINARIETS ELEVER PÅ KLASSERNA V—I läsåret 1957—1958

274

TILLÄGG till elevmatrikeln [Införda vid resp. personnotis.]
279
DIMITTERADE ELEVER 1877—1957
282
  [Lärarkandidater dimitterade år 1956] 281
   
I. Inträdessökande 1873—1957

295

II. Nyintagna elevers tidigare skolgång
296
III. Elevernas fördelning på klasserna
297
IV. Lärarkandidaternas vitsord i framsteg och lärarförmåga 1877—1957
299
VI. Exempel på lektionsplaner och timfördelningar
301
VI. Bokbeståndet och utlåning 1912—1957
304
VII. De privata donationsfonderna
305
VIII. Idrottsrekord
307
UR BILDARKIVET
308
EFTERSKRIFT
323
[Stadsplan ritad av Gösta Cavonius.]  


Hans von Schantz (1958) Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957.


Fick särtrycket Ur Nykarleby folkskolseminariums dagbok av Lars Pensar i januari 2005 och eftersom det fanns så många intressanta noteringar, fick Stig Haglund uppdraget att digitalisera.


Läs mer:
Anmälan i Österbottniska Posten.
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2005-02-05, rev. 2023-05-07 .)