Ransonering

ransonering. Under första världskriget uppstod brist på livsmedel inte förrän 1917. Livsmedelsförsörjningen hade dittills ordnats genom import av spannmål, som var befolkningens viktigaste näringskälla, och andra livsmedel från Ryssland. Sommaren 1917 infördes dock r. i full skala. Ransoneringssystemet var uppbyggt på kommunbas, varför livsmedelssituationen kunde variera starkt från ort till ort. Möjligheterna att få spannmål från utlandet förbättrades i början av 1919, varefter r. kunde avvecklas i snabb takt. Helt upphörde r. i mars 1921.

Det ransoneringssystem som var gällande under andra världskriget hade förberetts på 1930-t. För att sköta r. och en del andra regleringsuppgifter inrättades i september 1939 ett folkförsörjningsministerium (se d.o.), som bl.a. utfärdade ransoneringskort för enskilda konsumenter. Redan samma år blev kaffe, socker och ärter samt brännolja ”satta på kort”, och under de följande åren infördes r. av en del andra viktiga produkter, ss. brödsäd, brännved, mjölk och näringsfetter, tvål, textilier och skodon (allt 1940) samt potatis (1942). Efter kriget började småningom ransoneringen avvecklas; 1947 frigavs kött och potatis, 1949 brödsäd, mjölk och smör, tvål, textilier och skodon, 1954 socker och margarin samt kaffe, som var den sista produkt för vilken begränsningar gällde. Utom tilldelningen av varor var bl.a. priser och hyror reglerade under kristiden under och efter andra världskriget. (A. Jermo, Kun kansa eli kortilla, 1974; K. Salovaara, Säännöstellen selvittiin. Kansanhuoltoa 1939—47, 1977; H. Rantatupa, Elintarvikehuolto ja -säännöstely Suomessa vuosina 1914—21, 1979).


Uppslagsverket Finland (1983).


Ransoneringskort från 1947 med kryptiska symboler och siffror.
Ransoneringsbeslut från 1917. Hela dokumentet.
Gustav Strandberg tillhandahöll.
(Inf. 2013-08-21.)


Ransoneringskort från 1947 med kryptiska symboler och siffror.
Ransoneringskort från 1947 med kryptiska symboler och siffror.
Folke Holmström tillhandahöll.


Läs mer:
Ransonering. 1919
Vetemjölssäckarna. 1919
För koägare att beakta.1919
Risgrynen. 1919
Mjöl i hölasset. 1919
Hamstrare med otur. 1944
Ransoneringsnotiser:
- socker, 1940
- kött, 1944
- sötsaker, 1945
Bytesannonser, 1945.
Kafferepsauktion, 1945.
Margarinutdelning, 1945.
1005 kg livsmedel i gåva från Sollefteå, 1945.
Mera livsmedel från Sollefteå och Stadens folkskolbarn välklädda - på fötterna och Ny utdelning åt stadens barn, 1945.
Livsmedelsbrist och arbetslöshet av Erik Birck.
Ransoneringshistoria av Kenneth Frostdahl.
Köpkort tillhandahållet av Seppo Kuusinen.
Sigfrid Bertlin var kretskontrollör vid Vasa folkförsörjningsdistrikt.
(Inf. 2005-01-09, rev. 2023-06-27 .)