NYKARLEBY STADS HISTORIA DEL II

Bildförteckning

Förklaringar
Vissa länkar leder till början av aktuellt kapitel, bilden kan finnas längre fram.
Vissa
- bilder i svartvitt är utbytta mot motsvarande i färg.
- bilder är använda i andra sammanhang än i originaltexten.
- vykort är utbytta till vykort ur min samling.


Nykarleby stads vapen under 1800-talet, enligt George Granfelt, Finlands städers vapen, och samtida sigill Historiallinen Arkisto toimittanut Suomen Historiallinen Seura XII, Helsingissä 1892. 2

Ville de Ny-Carleby. Teckning av Lauvergne 1839. Ingår i Gaimard, Voyages en Scandinavie en Laponie 1838, 1839 et 1840 ... Atlas Historique et Pittoresque I—III. Paris 1843—55, nr 222. 22

Östra och södra sidorna av torget i Nykarleby före branden. Teckning av Greta Schalin efter trämodeller av A. Gästrin. Tillhör ing. Sigmund Schalin. 24

Kyrkan och bron. Foto 1880-talet. Herlers museum. 26

Brovaktsstugan, nuvarande Brostugan. Foto 1930-talet. Herlers museum. 28

Norra tullhuset. Foto 1930-talet. J. L. Bircks arkiv. 28

Vy över kyrkan och älven från norr. Foto 1930-talet. Herlers museum. 42

Kuddnäs från gårdssidan 1870. Foto Lindskog. Herlers museum. 47

Kuddnäs sett från älven. Foto 1920-talet. Herlers museum. 48

Nykarleby hälsobrunn 1840. Målning av Hilda Olson. Herlers museum. 52

Brunnshuset på 1880-talet. Foto Herlers museum. 53

Brunnsholmen på 1880-talet. Foto J. L. Bircks arkiv. 55

Sockenstugan 1970. Foto E. Birck. J. L. Bircks arkiv. 57

Södra tullhuset, ”Döbelns gård”. Vykort från början av 1900-talet. J. L. Bircks arkiv. 61

Döbelns gård” sedd från söder längs ”Döbelns gränd”. Foto från 1900-talet. J. L. Bircks arkiv. 61

Nykarleby på 1840-talet. Litografi av J. Knutson efter teckning av Emilie Topelius. Finland framställdt i teckningar. Helsingfors 1845. 68

Vy över älven och kyrkan från söder sommartid. Foto 1890-talet. Herlers museum. 69

Trivialskolans byggnad i till- och ombyggd form. Foto 1930-talet. Herlers museum. 82

Kommerserådet Johan Turdin d.y. Oljemålning av W. Carstens 1827. Herlers museum. 165

Kommerserådinnan Anna Sofia Turdin, f. Backman. Oljemålning av W. Carstens 1827. Herlers museum. 165

Generalmajoren, friherre Carl Rosenkampff. Efter akvarell av A. v. Cederwald. Foto. Herlers museum. 170

Augusta Turdin, gift Rosenkampff. Efter oljemålning av W. Carstens 1827. Foto. Herlers museum. 170

Zacharias Topelius. Efter oljemålning av E. J. Löfgren 1872. Tillhör österbottniska avdelningarna. Foto Herlers museum. 182

Maria Emilia Topelius, f. Lindqvist. Efter oljemålning av B. Reinhold. Tillhör Konstnärsgillet. Foto. Herlers museum. 182

Hilda Olson vid 26 års ålder. Foto. Herlers museum. 184

Hilda Olsons rum på Herlers museum. Foto. Herlers museum. 185

Rådman Carl Johan Berger. Foto 1870-talet. Herlers museum. 193

Rådman Johan Adolf Lybeck. Foto 1880-talet. Herlers museum. 196

Rådman Petter August Lybeck. Foto 1860-talet. Herlers museum. 198

Fru Amanda Carolina Lybeck, f. Falck. Foto 1860-talet. Herlers museum. 198

Rådman Albert Dyhr. Foto 1860-talet. Herlers museum. 208

Rådman Christian Wilhelm Sundström. Foto 1860-talet. Herlers museum. 210

Rådman Carl Adolf Grundfeldt. Foto 1870-talet. Herlers museum. 213

Fru Pauline Grundfeldt, f. Lybeck. Foto 1870-talet. Herlers museum. 215

Grundfeldtska huset. Ritat av L. I. Lindqvist. Foto 1890-talet. [Skall vara 1920-talet.] Herlers museum. 216

Grundfeldtska huset och Vestra Esplanadgatan. Foto Grönroos, Vasa, 1920-talet. [Skall vara 1890-talet.] Herlers museum. 216

Carl Nylund och fru Johanna, f. Silfvast, med familj. Foto 1890-talet. Herlers museum. 227

Postföraren Matts Johansson på 1890-talet. Foto. Herlers museum. 236

”Doktors Stina”, dejan Stina Sigfrids. Akvarell av Hilda Olson 1847. Nykarleby stad. 239

Två Nykarlebyskönheter. Foto. Herlers museum. 258

Stadsfiskal Johan Henrik Forssén. Foto 1850-talet. Herlers museum. 323

Landsfiskal Georg Ludvig Herpman. Akvarell av Hilda Olson 1846, Nykarleby stad. 335

Sjökapten C. A. Synnerberg. Foto 1840-talet. Herlers museum. 379

Sjökapten Carl Oskar Olson. Foto 1870-talet. Herlers museum. 381

Tvätterskor på älvens is. Foto 1914, tillhörigt Aili Mårtens, Nykarleby. 388

Fiskaren Matts Boman d.y. Foto 1890-talet. Herlers museum. 392

Fiskeläge i Nykarleby skärgård. Vykort från början av 1900-talet. J. L. Bircks arkiv. 394

Majniemi. Akvarell av Jac. Ahrenberg. Topeliusmuseet på Hertonäs. 395

Bomans fiskarstuga på Tornskär omkring år 1900. Foto. Tillhör Erik Boman, Nykarleby. 397

Sjöboda från 1789 på Grundön, Nykarleby skärgård. Vykort 1920-talet. Herlers museum. 399

Nejonögonfångst i Stadsforsen år 1902. Foto, tillhörigt E. Birck. 401

Plankarta över Åminne lastageplats. Avfattad och ritad av E. Davidsson 1.9. 1862. Ur T. Hellström, Från gångna tider i Nykarleby. 414

Sjökapten Gustaf Nyman. Foto 1870-talet. Herlers museum. 500

Sjökapten Matts Edvard Sarlin. Foto 1870-talet. Herlers museum. 506

Barkskeppet Alexander II av Nykarleby. Kapten J. Kerrman. Oljemålning 18 maj 1860. Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi. 518

Fru Maria Albertina Kerrman, f. Bergh. Foto 1869. Herlers museum. 520

Sjökapten Jacob Kerrman. Foto 1869. Herlers museum. 520

Sjökapten L. J. Axelson. Foto 1870-talet. Herlers museum. 523

Sjökapten Johan Henrik Broman med hustru Helena Sofia, f. Rönning. Foto 1870-talet. Herlers museum. 527

Sjökapten Isak Teodor Rundström. Foto 1870-talet. Herlers museum. 528

Sjökapten Christian Wennerholm. Foto 1850-talet. Herlers museum. 529

Sjökapten Anders Granholm. Foto 1850-talet. Herlers museum. 559

Wasabladet Den 16 Januari 1858, titelsida om Nykarleby brand. Åbo Akademis bibliotek. 576
[Faksimilen avskriven. Sidan på Historiska tidningsbiblioteket.]

Åbo Underrättelser den 19 januari 1858 om ”Total eldswåda i Nykarleby”. Åbo Akademis bibliotek. 577

Plan af Nycarleby Stad. Kopia den 12 maj 1860 av O. W. Kjellman efter den till C. A. Edelfelts plankarta gjorda beskrivningen av L. P. Kjäldström. Tillhör Nykarleby stad. 625

Några ståndspersoner i Nykarleby på 1870-talet. Foto. Herlers museum. 654

Vy över bron och kyrkan omkring 1885. Foto. Herlers museum. 657

Folkkirurgen Johan Jakob Bäck. Foto 1860-talet. Herlers museum. 692
Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 725—727.


Läs mer:
Bildförteckning till Nykarleby stads historia del III
(Inf. 2004-01-05, men kompletteras vartefter nya kapitel införs.)