Kvarter 3 [gravvård 13–128]Föregående. Nästa.


Kvarter 1 Kvarter 3 Kvarter 2 Kvarter 6 Kvarter 7 Kvarter 5 Kvarter 8 Hjältegraven Kvarter 4 13. Här hvilar Häradsskrivaren G.A. Kjellman * 13/8 1803 † 12/12 1884
och hans maka Karolina Backman * 19/6 1818 † 30/11 1867
jämte 5 söner.

14. Olga Kjellman * 1855 † 1927

15. Selma Salmen * 1852 † 1929

16. Här hvilar Guldarbetaren G.E. Nyman * 13/4 1788 † 26/4 1864
hustrun Maria Engman (f. Björklund) * 12/9 1794 † 24/6 1864

17. Charlotta Friman * ? † 1875

18. Matts Nylund * 11/11 1804 † 25/6 1856
Maria Nylund * 11/5 1806 † 4/5 1856
Jacob Nylund * 11/3 1828 † 11/8 1833

19. Anders Grönqvist * 1804 † 1854
Karolina Grönqvist * 1805 † 1874
Grönqvist * 1834 † 1870
Maria Grenman * 1841 † 1912

20. Här hvilar Maria Lovisa Axelsson * 6/4 18? † 22/4 1875

21. Här hvilar sjöman M. Axelsson * 1/1 1807 † 17/4 1871

22. Här hvilar sjökaptenen Matts Julius Axelsson * 5/6 1840 † 3/5 1873

23. Jeanette Backman * 1807 † 1881

24. Här hvilar sjökaptenskan Joh. Sofia Nyman * 23/6 1824 † 16/4 1883
jämte fem barn

25. J. Beckman * 1798 † 1847
B.C. Beckman * 1823 † 1914
M. Byman * 1822 † 1900


26. Maria Forsström * 1820 † 1875

27. Telegrafchefen Leopold Verner Schalin * 1861 † 1904

28. Här hvilar prostinnan Johanna Sophia Schalin född Topelius * 1/3 1820 † 4/12 1913
Fröken Sofia Emilia Schalin * 9/4 1851 † 3/10 1939

29. Här hvilar Medicine Doctorn och Riddaren Zachris Topelius * 1784 † 1871

30. Cath. Topelius * 1791 † 1868

31. Michael Topelius

32. Christina Frill (Sigfrids) * 1794 † 1868 (träkors)

33. Här hvilar sjömansdottern Maria Sarlin * 1826 † 1908

34. Styrman Johan E. Sarlin * 18/1 1824 † 8/7 1900
Hustrun Johanna Henrika f. Rönning * 26/2 1830 † 13/6 1867

35. Uno Sarlin * 7/8 1850 † 15/12 1940

36. Rådman Johan Adolf Lybeck * 20/5 1807 † 11/2 1895

37. Augusta Lybeck f. Lindqvist * 24/5 1825 † 19/5 1873

38. Paul Verner Lybeck * 1861 † 1911

39. Emilia Matilda Lybeck * 1851 † 1924

40. Charlotta Lindqvist * 24/1 1836 † 1922

41. Fredrika Öhman * 14/9 1839 †17/5 1915
Rosa Öhman * 2/5 1871 † 9/7 1953
Selma Öhman * 15/8 1866 † 8/10 1866
Wendela Öhman * 30/3 1866 †27/8 1960

42. Kjellberg Emil Alexander * 11/9 1873 † 15/2 1946
Sanna Josefina * 2/7 1874 † 1/3 1962
Sanna och Svea * 22/8 1902 † 23/8 1902
Anna-Lisa * 8/4 1905 † 22/10 1905

43. Leif Johan Wilhelm Nessler * 10/3 1953 † 26/2 1987

44. Anna Silfvast * 1838 † 1945

45. Carl Wilhelm Nessler * 10/3 1912 † 21/2 1964
Märta f. Granberg * 3/4 1904 † 29/11 1969

46. Sjöman Anders Silfvast * 1794 † 1879
Maria Margareta Silfvast * 11/7 1796 † 1/1 1858

47. Handlanden G.M. Hedströms barn
Josef August * 7/2 1856 † 23/3 1872
Maria Elisabeth * 28/3 1859 † 14/4 1859

48. Erik Hedström * 3/9 1793 † 14/1 1865
och hans hustru Susanna Elisabeth * 6/5 1786 † 10/10 1858

49. Enkemajorskan Brigitta Charlotta Stromberg * 1780 † 1856
Postförvaltaren Johan Alexander Stromberg * 1800 † 1869
Augusta Wilhelmina Charlotta Stromberg * 1807 † 1852

50. Catharina Charlotta Downer född Lindström * 3/8 1802 † 19/12 1842
dottern Charlotta Dorothea Downer * 31/3 1830 † 29/7 1833

51. Tullförvaltaren Joh. Alex. Downer * 7/11 1827 † 14/6 1863

52. Anna Helena Backman * 29/9 1801 † 23/11 1872

53. Jonas Wilhelm Sjöström * 11/8 1829 † 26/7 1860
Sonen Joel Albert * 9/5 1860 † 28/12 1861

54. Cofferdie Captain Christian Wennerholm * 8/12 1789 † 30/3 1873

55. Consul Carl Grundfeldt * 1820 † 1883
Hustru Pauline Grundfeldt f. Lybeck * 7/1 1829 † 20/4 1921
med barnen
Bertha * 1858 † 1882
Julia * 1862 † 1883
Thorsten * 1870 † 1883
Walter * 1865 † 1866
Lennart * 1867 † 1868
Thyra * 1873 † 1913
Hilma Sofia * 11/4 1856 † 21/5 1937

56. Konsulinnan Katharina Sofia Lybeck * 26/10 1792 † 30/3 1859
dess barn Johan * 2/1 1835 † 11/6 1835
Sofia Christina * 23/5 1831 † 10/6 1835

57. Här hvilar Carl Arthur Grundfeldt * 1852 † 1878

58. Häradshövdingen Oscar Calamnius * 23/3 1866 † 9/7 1925
Hulda Elisabeth f. Winqvist * 3/3 1876 † 30/6 1961

59. Wivia Bergh * 29/1 1842 † 13/2 1927

60. Filosofiedoktorn seminarierektorn Karl Johan Hagfors * 17/10 1860 † 26/10 1939
Betty Hagfors * 11/12 1860 † 14/5 1923.
Hanna Hagfors * 27/3 1880 † 22/11 1963.

61. Här hvilar Henrik Backman * 9/3 1817 † 27/6 1842
[Läs mer: H. B. (kallas Hejko) som gäst vid Janne Lybecks rådmanskalas.]

62. Anna Susanna Glansk * 8/1 1797 † 12/12 1886

63. Edit Björkvall f. Juselius * 20/12 1878 † 21/7 1927
Margareta * 27/7 1915 † 12/12 1923

64. Handlanden Henrik Bergh * 1806 † 1846
Sofia Marklund * 1812 † 1866

65. Rådman Karl Johan Berger * 12/7 1796 † 6/11 1876
och hans maka Sofia Berger * 5/4 1804 † 11/5 1880

66. Eino Häggblom * 4/3 1893 † 21/1 1946
Lempi Häggblom * 2/6 1889 † 18/1 1925
Gustaf Häggblom * 8/11 1879 † 1/9 1951
Ester Häggblom * 29/12 1895†28/4 1933
Liisa Häggblom * 1/2 1907 † 23/12 1981

67. Harald Heikel † 1818
Ruth Heikel * 1883 † 1922
Nelly Heikel * 1893 † 1953

68. Veterinären Kaarle Adolf Laurell * 26/2 1881 † 12/5 1920.
Alma Zenobia * 27/12 1886 † 29/8 1972

69. Stadsläkaren i Nykarleby Gösta Ahlström * 28/4 1877 † 1916

70. Doktorinnan Emilia Forstén * 1827 † 1913

71. Provinsialläkaren Wilhelm Backmansson * 6/8 1855 † 9/4 1907

72. Överstelöjtnanskan Helena Bogdanoff * 12/8 1794 † 26/12 1872

73. Fredrika Kronholm * 1817 † 1874

74. Axel Backman * 30/12 1850 † 7/6 1888
Rosa Backman * 24/5 1848 † 25/3 1923

75. Lotta Dyhr * 24/4 1863 † 7/10 1933

76. Johan Häggström * 1892 † 1915
Maria Loo * 1864 † 1924

77. Tor Severin Nordman * 15/10 1913 † 23/4 1992

78. Handlanden August Jacobsson * 1/9 1884 † 20/7 1920
Brita Johanna * 11/5 1887 † 7/10 1968
Torsten Johannes * 20/7 1908 † 22/5 1985

79. Smedmästaren Johan Karlsson * 6/3 1840 † 3/2 1914
[Vykort av Karlssons smedja.]

80. Tullförvaltaren assessorn Oscar Lindbohm * 1824 † 1905

81. Josefine Bergh * 2/6 1837 † 8/12 1928

82. Här hvilar Marie Kerrman f. Berg * 1815 † 1887
Jacob Kerrman * 1819 † 1898

83. Här hvilar Jacob Johan Kerrman * 15/10 1786 † 20/4 1846
Anna Helena Kerrman * 11/4 1786 † 2/6 1881

84 Här hvilar Handlanden Mathias Lithén * 1786 † 1846
M.C. Calamnius * 1790 † 1826
L.W. Toppelius * 1804 † 1846
och deras dotter Sophie Rosalie* 1813 † 1847
och nio underåriga barn.

85. Här hvilar Fru Math. Christ. Dyhr född Lithén * 1817 † 1857
[Zacharias Topelius ungdomsälskade förekommer ofta i skaldens dagböcker.]

86. Frans Dyhr * 1/2 1845 † 6/3 1881

87. Johannes Dyhr * 30/6 1861 † 26/6 1868

88. Rådman Albert Dyhr * 19/3 1815 † 12/12 1886

89. Hildegard Dyhr * 28/1 1833 † 23/9 1899

90. Maria Forsman * 13/3 1813 † 16/4 1904

91. Herman Sjöberg * 11/12 1820 † 22/6 1900

92. Julius Sandström * 25/12 1844 † 12/1 1901
Wilhelm Heurlin * 16/5 1849 † 7/1 1930.
Olga Heurlin f. Dyhr * 20/6 1868 † 18/9 1933

93. Postförvaltaren Oscar Järnefelt * 28/7 1833 † 16/6 1900
Ina Järnefelt * 18/2 1869 † 8/5 1953
Olivia Carlberg * 3/10 1843 † 16/9 1931

94. Anders Kankkonen * 11/11 1858 † 15/11 1911
Sofia Kankkonen * 6/2 1856 † 9/11 1903

95. Carl Ferdinand Öhrling * 19/6 1857 † 17/3 1917
Sofia Öhrling * 1862 † 29/7 1904.
Fanny Elisabet * 3/3 1879 † 17/12 1952

96. Seminarieverkmästarhustrun Fredrika Thors * 15/9 1833 † 24/2 1903

97. Signe Oldenburg * 20/4 1861 † 4/5 1942

98. Kronofogden Adolf Leonard ? * 4/10 1828 † 5/10 1899

99. Borgmästaren W.J.S. Strömmer * 5/6 1847 † 18/8 1901

100. Sjökapten Gustaf Adolf Häggström * 28/7 1840 † 22/3 1900
och hans maka Karolina Adolfina f. Kjellman * 2/6 1841 † 2/3 1900

101. Hilda Häggblom * 30/10 1852 † 26/3 1918
Oskar Häggblom * 2/10 1849 † 26/11 1922

102. Handlanden Henrik Eklund * 26/10 1854 † 10/1 1899
[R.R. Eklunds far.]

103. Werner Albert Labbart * 7/10 1889 † 26/5 1973
Mimmi * 5/7 1895 † 15/3 1980
Jerker Torbjörn * 30/6 1919 † 3/8 1925

104. Maria Josefina Ekroth född Thors * 15/11 1869 † 25/12 1912
sonen Isak Valdemar * 8/3 1896 † 3/12 1896
Karin Josefina * 15/4 1894 † 8/2 1977

105. Här hvilar Stabskaptenen Frans Julius Forssén * 16/2 1834 † 8/1 1881

106. Lands- och stadsfiskalen Johan Henrik Forssén * 24/9 1806 † 24/1 1875

107. Fredrik Samuel Forssén * 1830 † 1893
Agnes Emilia f. Långhjelm * 1830 † 1923
Adele Fredrika * 1857 † 1873
Alina Emilia * 1860 † 1923
Agnes Forssén * 1856 † 1944

108. Betty Mattsson * 1883 † 1918

109. Arthur Valdemar Löwing * 16/7 1886 † 22/2 1947
Hilma Johanna f. Johansson * 18/10 1883 † 28/8 1958
Verna Birgitta * 21/6 1920 † 20/3 1949.

110. Johannes Sundström * 1816 † 1890
Ida Sundström * 1862 † 1929
Lydia Sundström * 7/9 1858 † 18/7 1942

111. Sjökaptenskan Hilma Blomberg f. Wahlberg * 9/2 1840 † 5/3 1900

112. Stadsfiskalen Herman Gustaf Fredrik Aminoff * 9/3 1861 † 5/8 1896
Therese Augusta Aminoff f. Silfwast * 1/7 1859 † 27/3 1902

113. Ragnar C.G. Aminoff * 23/9 1892 † 16/10 1892

114.Komissionslandtmätaren Thure Vilhelm Heikel * 26/4 1848 † 18/5 1921
Maria Heikel * 22/5 1855 † 27/3 1940.
Översköterskan Lea Heikel * 25/8 1899 † 11/3 1957

115. Judith Heikel * 9/10 1899 † 12/2 1893
Hanna Heikel * 14/11 1890 † 24/12 1892

116. Här hvilar Sockne Adjunkten Gabriel Häggblom * 23/12 1799 † 25/6 1848
Fredrika Kristina Häggblom * 28/6 1799 † 15/7 1872

117. Amanda Häggblom * 27/2 1837 † 11/6 1885

118. Här hvilar A. Westlins kära maka Katharina Sofia Sund * 5/7 1834 † 13/6 1868
jämte deras barn
Maria Mathilda * 31/3 1855 † 23/12 1856
Bertha Alexandra * 10/5 1858 † 31/5 1863 119.
Ida Westlin f. Häggblom * 24/2 1837 † 4/7 1911
A. Westlin * 6/10 1829 † 3/5 1879.

120. Fabrikören Johan Erik Eng * 20/1 1850 † 9/4 1902.
Elisabeth Eng * 4/10 1844 16.1.1925.
Barnen Axel Hugo * 23/11 1875 † 13/3 1895
Johan Valentin * 31/5 1872 † 10/5 1900
Eliel Evert * 29/1 1880 † 12/2 1883
Karl Jakob * 20/11 1884 † 14/7 1896

121. Alma Eng * 1878 † 1880

122. Här hvilar Fabrikören Jakob Eng * 25/7 1819 † 1883
och sonsonen Eliel Evert * 1880 † 1883

123. Hanna Cederberg * 11/2 1827 † 7/1 1899

124. Bankdirektören Hugo Leopold Grundfeldt * 19/9 1859 † 28/6 1904
jämte maka Nanna Catharina f. Burman * 8/7 1860 † 12/4 1925.
Sofia Katarina Burman * 10/5 1825 † 11/1 1894
Sanna Aulin * 19/9 1866 † 27/2 1917

125. Friherre Einar Cronstedt * 4/3 1876 † 13/4 1940.
Astrid Cronstedt f. Grundfeldt * 23/3 1892 † 10/12 1950

126. Ida Nordgren * 7/11 1832 † 11/1 1910

127. Farmaceuten Walter August Lybeck * 1865 † 1895

128. Konsulinnan Amanda Karolina Lybeck f. Falck * 1/1 1834 † 30/10 1893
Konsul Petter August Lybeck * 1830 † 1904


Rudolf Olson (2000) Gravvårdsinskrifter Gravgården i Nykarleby Gamla delen 1833— sid 4–10.


Föregående. Nästa.