L. Birck 1905

Plankarta öfver Nykarleby stad av J. L. Birck.
Bircks samling, Nykarleby stads arkiv.

Eftersom littereringen ställvis är svår att se, är den på vissa ställen kompletterad. Stadsplanen ser luftigare ut än den egentligen är eftersom ekonomibyggnader ej är redovisade.


  
  

  


Förteckning:
1.Kyrkan.9.Tullkammaren.
2.Rådhuset.10.Borgmästarens och stadsfiskalens bostad.
3. Postkontoret.11.Telefoncentralen.
4.Nykarleby bank.12.Gästgifveriet.
5.Wasa bank.13.Tidningstryckeriet.
6.Våghuset.14.Seminariebyggnaderna.
7.Apoteket.15.Järnvägsstationen.
8.Telegrafkontoret.16.Mitt hem. [I brist på bild.]

Länkarna öppnas i nya fönster.Läs mer:
Fler kartor.
Stadsplanen i svartvitt ingick även i Nykarleby samskola inleder sin verksamhet i Fruntimmersskolan i Nykarleby, 1874—1909 av Erik Birck.
Ett utsnitt ur kartan används i Källbacksgrannar av Karl Wenelius.
Kartan använd i En minnenas promenad i min barndomsstad av Bror Johansson.
(Inf. 2007-06-03, rev. 2011-02-06.)