Frihets- /Inbördeskriget 1917–18


Innehåll


Oro före
Våldshandlingar i Finland 1916
Den ryska militära närvaron i Nykarleby 1915–1918.
Ett slagsmål vid Nygårds kafé i Österbottniska Posten 1917.
Det ryska greppet höll av Lars Pensar.
Villadagbok från Varvet på Långörn 1917 av Lars Pensar.
Kejsar Nikolai II:s tronavsägelsemanifest, mars 1917.
Den finska bataljonen i Tyskland, juni 1917.
På sommarresa mot norr av Kurre.
Notiser augusti 1917.
Notiser september 1917.
Utgifterna för militära ändamål 1917.

Frigörelsen och Inbördeskriget
Avväpningen 1918. Nykarlebyseminarister i händelsernas centrum av Eirik Granqvist.
Frigörelseverket i Nykarleby i Befrielsekriget i Österbotten.
Några 50-årsminnen från Nykarleby i Österbottniska Posten.

Den 28 januari i Österbottniska Posten av H. W.

 
Soklots insats i frihetskriget i Svenska skyddskåristen. 1922
 
Fånglägret
Fånglägret av Erik Birck.
I slutet på den finns mängder med länkar.

Skyddskåren
Redogörelse för Nykarleby skyddskårs verksamhet och dess insats i frihetskriget, avgiven till årsmötet den 24 februari 1919.
Skyddskårens ”telefondagbok”.
Nykarleby Landskommuns skyddskår i Svenska skyddskåristen. 1922
VI skyddskårskretsen i Vasa skyddskårsdistrikt i Svenska skyddskåristen. 1922
Nykarleby skyddskår i Svenska skyddskåristen. 1922
Markbyborna utträda ur Nykarleby skyddskår. 1922

Jägarrörelsen

Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.

Nykarleby i För Finlands frihet ... av K. A.Wegelius.
Jägarrörelsen i Uppslagsverket Finland.

Notiser i Österbottniska Posten
Revolutionens svallvågor i Nykarleby i Österbottniska Posten 1917.
Övervåld av ryska militären i Österbottniska Posten 1917.
Militärens bedrifter i Österbottniska Posten 1917.
Sedligheten på retur i Österbottniska Posten 1917.
Notiser i januari och februari 1918 i Österbottniska Posten.
Brev från Nykarleby i Pedersöre 1918.
Soldatflickorna och deras kavaljerer i Österbottniska Posten 1918.

Efter kriget
För frihet och fädernesland. Minnesskrift över svenskösterbottningar, som gåvo sina liv i kampen för Finlands självständighet under ofärdsåren eller i frihetskriget 1918.
Planering för årsdagen av frihetskrigets utbrott. 1919

Årsminnet av frihetskrigets utbrott. 1919

Jeppoborna i frihetskriget. 1919
Skyddskårens årsmöte. 1919
Frihetsmonumentet. 1920
Nykarleby S. K:s skyddskårsdag den 16 juni. 1921
Annons för Minnet av frihetskrigets utbrott. 1923
Femårsminnet av frihetskrigets utbrott. 1923
På fältskjutning. 1927
Lägermöte för 9:de skyddskårskretsen. 1928
 

Övrigt
1917—1918 i seminariets årsberättelse.
Skyddskårernas marsch och I kamp mot huliganer och ryssar. En Nykarleby skyddskårists berättelse i Befrielsekriget i Österbotten.
När hundra ryssar bodde i Socklot. Intervju med Frans Granvik i Nykarleby Posten 1991.
Några ord ur Purilfinnan av Paavo Hauta-aho.
Karl Sjöstrands minnen.
Kriget kommer till Andra sjön av Lars Pensar.
Antecknat i en bok på Varvet av Lars Pensar.
Melins kompani av Lars Pensar.
Som politisk fånge i Wasa och Petrograd i Österbottniska Posten 1917.
Tioårsminnet av Frihetskriget i Österbottniska Posten 1928.
Melins kompani i striden om Tammerfors i Österbottniska Posten 1928.
Minnen från ryska tiden Karl-Erik Wikström. 1980
 
Alla sidor där kriget nämns.


Läs mer:
Lotta Svärd i Uppslagsverket Finland.
Innehållsförteckningen till kapitlet Nykarleby under första världskriget av Erik Birck.
Innehållsförteckningen till Vinter- och fortsättningskriget 1939–44.
(Rev. 2023-03-04.)