Nykarleby i backspegeln
av
Anita Wikman

 

Herler

Josef Herlers Bok- och pappershandel

Josef Herlers museum


Josef Herler

21.2.1886–4.4.1968


Mannen som skapade svensk amatörteater i Österbotten, skrev Sven-Olof Högnäs när han inför Josef Herlers 75-årsdag uppmärksammade honom i Jakobstads Tidning. Fast egentligen var det så att Josef Herler var den som kom att utveckla och förbättra den svenskösterbottniska amatörteatern. För redan i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet när ungdoms-, nykterhets- och arbetarföreningarna grundades och byggde egna hus, var amatörteatern en självklar del av verksamheten.Ett teatersällskap 1921. Josef andra från höger i övre raden.
Förstoring.
Foto: E. Fougstedt.


Den första politiskt obundna finlandssvenska ungdomsföreningen grundades i Malax 1888. Initiativtagare var den då 20-årige studenten Johannes Klockars. Hans föreningsidé vann gehör bland allmogen och 1905 fanns 39 svenska ungdomsföreningar registrerade i Österbotten. Följande år bildades Svenska Österbottens Ungdomsförbund och till första förbundsordförande valdes självklart Johannes Klockars.

Några år senare fanns sju nybyggda ungdomshus i byarna omkring Nykarleby. Förutom månadsmöten och diskussionskvällar anordnades programkvällar med sång och musik, recitation och folkbildande föredrag. Danskvällar med lokala orkestrar var också populära och varje förening med självaktning hade en egen teatergrupp.

Teatergrupperna skrev, övade och framförde enaktare med tillfälliga namn som Villis stadsreiso, Gambelpigons pedköp och Tå Lata-Erik fick hjälp av Kopp-Ida. Och publiken strömmade till. I all synnerhet de gånger teatergrupperna gästspelade hos varandra. Då fylldes de slingrande byvägarna med hästar som drog fullastade slädar, gamlingar med sparkstöttingar, skidande pojkar, och flickor som skyndade framåt med raska steg.

Gästspelen gjorde att folk började jämföra de olika gruppernas framföranden. Vissa blev mera uppskattade och omtalade än andra. Teatergrupperna diskuterade skillnaderna och insåg småningom att det behövdes mer än enbart intresse och spelglädje för att göra god amatörteater.

Josef Herler i Nykarleby blev räddningen. Han hade skådespelarutbildning från Svenska Teaterns elevskola i Helsingfors och var välkänd som skådespelare och recitatör. Så när han i mitten av 1920-talet åtog sig uppdraget att verka som teaterinstruktör för S.Ö.U. [Svenska Österbottens ungdomsförbund] mottogs beslutet med glädje och förväntan.

Teatergruppen i Vexalas sammanslagna Ungdoms- och nykterhetsförening var en av de första som Josef tog sig an. Han valde pjäser, regisserade och gjorde scenografin. När scenen i ungdomshuset förstorades var det han som målade kulisserna. Han spelade även med i pjäserna och valde då ofta huvudrollen.

1925 inövades pjäsen Österbottningar, översatt från finskan av Oskar Tengström. Det var en stor utmaning för en amatörteater. Men Josef och de 24 medaktörerna var eld och lågor och övade flitigt. Till varje repetition hämtades Josef från staden, ibland med bil, men vintertid oftast med hästskjuts över isen mellan Andra sjön och Vexala.T
örnrosa i Vexala 1954. Regi: J. H. Förstoring.
Foto: K. Envik.
[Juthbacka Teater spelade Zacharias Topelius
version av Prinsessan Törnrosa 1980.]


Pjäsen gjorde succé! Redan första året gästspelade man i Pensala, Vörå och Kimo, och följande år gjordes en längre turnéresa. I boken Vexala by – förr och nu, som utkom 1992, skriver Karin Envik:


Elin Cald
én, som var med på denna turnéresa, berättar att den första föreställningen gavs på lördagskvällen i Pedersöre Kyrkostrands ungdomslokal. Sedan föreställningen var slut övernattade de på bänkar i lokalen. Följande dag fortsatte resan med tåg till Gamlakarleby, där teatern spelades i Jungsborgs ungdomslokal. Övernattning skedde som föregående natt på bänkar i lokalen. Dagen därpå företogs hemfärden med tåg till Kovjoki. Därifrån gick teatersällskapet till fots till Nykarleby. Nu telefonerade man till Jakob Simons, Båud-Jepp, i Vexala att han skulle hämta dem med båt från Andra sjön. Promenaden fortsatte alltså ner till Andra sjön, och den sista sträckan företogs med båt. Turnéresan hade varit arbetsam, men Elin påminner sig hur roligt ungdomarna hade, och trevliga minnen kvarstår.


Under sina närmare 40 år som teaterinstruktör i svenska Österbotten gjorde Josef Herler hundratals liknande resor i Thalias tjänst. Han satte upp och regisserade fler än 250 pjäser i ett 50-tal ungdomsföreningshus runt om i landskapet, därtill spelade han också oftast med i dem. Och precis som Elin Caldén mindes han denna verksamhet med tacksamhet och glädje när han långt senare uttalade sig så här i en tidningsintervju:


Jag har haft det kallt p
å resor, på gästgiverier och på scener. Fruktansvärt kallt. Men roligt har det varit att arbeta med denna härliga ungdom. En sak dock – punktligheten vid repetitionerna har ofta förargat mig, ja jag menar bristen på punktlighet. Men minnena är nog angenäma och guldkantade. Många roliga episoder skall förgylla ålderdomen.


Tack vare Herlers hängivna arbete fick cirka 2 500 österbottniska teateramatörer vara med och bana väg för kommande generationers teaterintresse. Ett intresse och ett arbete som numera varje år resulterar i blomstrande sommarteatrar och fyndiga nyårsrevyer som lyser upp vårt österbottniska vintermörker.

Josef brann för teatern. Redan som 15-åring debuterade han på Nykarleby seminariums scen i rollen som magister Bläckstadius i August Blanches lustspel Giftermålsannonsen. Regissör var seminarielektorn, senare seminariets direktor, Viktor Karl Emil Wichmann. Han var även känd som poet under pseudonymen Gånge Rolf och skrev bland annat sången ”Österbotten, Österbotten, land vi ha ändå”.

Man kan fråga sig hur Josef fick huvudrollen när det fanns äldre seminarister som kunnat spela Bläckstadius. Men kanske var det så att lektor Wichmann var en familjebekant som lagt märke till Josefs konstnärsbegåvning, och på detta sätt ville hjälpa honom över sorgen efter fadern som dött två år tidigare. Hur som helst klarade Josef rollen med glans och blev samtidigt medveten om att det var konststudier han ville ägna sig åt.

Så vem var han då, denna brådmogna tonåring?

Josef Ottmar Alfons Herler föddes den 21 februari 1886 i Nykarleby som yngsta barn i en syskonskara på elva. Hans far var bryggmästaren Josef Herler (1830-1899) och hans mor Karolina, född Silfverberg (1844–1943) från Jakobstad.

Fadern hade flyttat från sin hemstad Eichstedt i Bayern till Stockholm 1863. Två år senare kom han till Finland och verkade som bryggmästare i Nykarleby, Gamlakarleby och Kuopio. 1869 gifte han sig med Karolina i Jakobstad och 1880 återvände han med hustrun till Nykarleby där de köpte Nygårds bryggeri på östra älvstranden mellan Storbron och Juthbacka Gård [på västra stranden].

Av rådman Lybeck köpte de samtidigt det vackra tvåvåningshuset som fanns ovanför bryggeriet. Nedre våningen byggdes redan under 1700-talet och huset var ett av de få som kvarstod efter den förödande stadsbranden 1858.

Paret kallade sitt nya hem Nygård, men bland stadsborna blev det barnrika huset allmänt känt som Herlerska gården. Benämningen används fortfarande och huset ägs ännu i dag av släkten Herler. [Inte längre.]

Nygård var alltså Josefs idylliska barndomshem. Huset omgavs av en vacker trädgård med rosenbuskar, syrener, äppelträd och blommor. Från fönstren på övre våningen kunde man sommartid se speglingen av Juthbacka gård i älven, roddbåtarna som gled förbi och det lilla röda värdshuset på Brunnsholmarna mitt i älvfåran.

Sina första skolår tillbringade Josef i Nykarleby. Men när han var elva år skrevs han in som elev i det nygrundade Realläroverket i Jakobstad. Där läste han bland annat ryska och tyska och fick skiljebetyg därifrån den 31 maj 1904.

Med tanke på den tidens kommunikationer gissar jag att han under skolterminerna var inneboende hos sina släktingar. Eller var det kanske så att någon av hans äldre systrar gift sig och var bosatt i Jakobstad?

Hösten 1904 reste Josef till Helsingfors där han påbörjade en tvåårig utbildning vid Centralskolan för konstflit, senare Konstindustriella läroverket och numera en del av Aalto-universitetet, där han främst ägnade sig åt måleri.

År 1907 studerade han vid Konstakademin i Dresden. Samtidigt drogs han till teatern och fick några gånger medverka som statist vid Neustadt-teatern.

Det gav tydligen mersmak, för två år efter hemkomsten till Nykarleby sökte Josef inträde vid Svenska Teaterns elevskola i Helsingfors. Han blev antagen och studerade där åren 1910–1912.

Sin första anställning som utbildad skådespelare fick han vid Arkadia-teatern i Helsingfors, och senare turnerade han med Svenska inhemska teatern i Åbotrakten. Ända tills en olyckshändelse satte stopp för hans fortsatta karriär som professionell skådespelare.

Ridåställningen föll ner mitt under en föreställning och en balk träffade Josef i tinningen. Följden blev en minnesstörning som resulterade i att han från och med då inte kunde åta sig några större och mer krävande roller.

Det var ett hårt slag för en ung människa. Och även om minnesförlusten senare försvann förstår man att händelsen gav honom ett sår för resten av livet, en smärta som han ändå aldrig lät blomma ut i bitterhet. För alla som minns Josef, minns hans livsbejakande varma personlighet.
Josef Herlers Bok- och pappershandel

När Josef kom hem till Nykarleby efter konststudierna i Dresden hörde han talas om att Edit Grönqvists bok- och pappershandel i staden var till salu. Trots många ägarbyten var affären väl inarbetad och i augusti 1908 köpte han den av Edit som tre år tidigare gift sig med läraren Karl Arvid Sundqvist, verksam i Snappertuna.

Josef hade anställd personal medan han studerade vid teaterskolan i Helsingfors. Men när han fick anställning vid Arkadiateatern beslöt han att avyttra affären och enbart ägna sig åt arbetet som skådespelare. Därför sålde han bokhandeln i december 1913. Köpare var den jämnåriga Gerda Maria Thunberg, dotter till seminariets trädgårdsmästare Axel Thunberg, och hon ändrade firmanamnet till Gerda Thunbergs bokhandel.

Josef var nöjd. Nu var han fri och kunde helhjärtat satsa på det han visste att han var ämnad för. Teatern! Tills den tragiska olyckan krossade hans framtidsdröm och han blev tvungen att återvända till familjen i Nykarleby.

Då kunde han knappast ana att han skulle bli den som i årtionden ledde och utvecklade amatörteatern i Österbotten. Eller att han också i framtiden skulle få spela huvudrollen i många välkända skådespel och därtill bli en mycket uppskattad recitatör av främst Gustaf Frödings dikter.Josef på väg till bokhandeln.
Foto: R. Söderlund.
[Rådhuset med delen som byggdes
1852
för Lägre elementarskolan.]


Det viktigaste efter hemkomsten var att hitta ett levebröd. 1916 fick han köpa tillbaka bokhandeln av Gerda Thunberg. Samtidigt flyttade handelsmannen Karl Johan Pensar sin handelsbod från det mindre huset vid Kyrkogatan till det större vid dåvarande Norra Torggatan. Där utvidgade han manufakturaffären som senare, under sonen Axel Pensars ledning, kom att bli en av de större i staden.

Affärslokalen i det mindre huset, med bodtrappan ut mot Kyrkogatan, passade perfekt som bokhandel. Josef fick hyra den av Pensar och inredde lokalen med hyllor från golv till tak. Dem fyllde han med böcker, skolhäften, pennor, färgtuber och kontorsmaterial. Ovanför bodtrappan hängde han sin affärsskylt och det dröjde inte länge förrän seminarister och andra hittade till butiken.

Några år senare flyttade han ändå sin bokhandel lite längre norrut till Hanssonska gården men 1932, när Helsingfors Aktiebanks filiallokal i Holmströmska gården blev ledig, flyttade han dit.

Gården ägdes av Victor Holmström som efter åren i Amerika grundade och framgångsrikt drev sin affär där expediterna sålde tyger, modeartiklar och kolonialvaror som kaffe, te och kryddor. Ingången till butiken låg mitt emot kyrkan och den höga bodtrappan omgavs av en liten veranda med två bänkar där kunderna fick vila sig.

Några meter öster om Holmströms fanns en annan butiksdörr med en lika hög bodtrappa, men utan veranda. Den dörren ledde in till Aina Rönnings pappershandel, och längst bort i hörnet av nuvarande Bankgatan och Kyrkogatan fanns den lokal som Josef hyrde.

Under HAB:s tid hade ingången till banken placerats precis mitt i hörnet av huset och byggts ut med en liten näpen farstu. Den farstun kom att bli sinnebilden för Josef Herlers bokhandel, och vi som växte upp i staden minns den mycket väl.I bokhandelsdörren.
Foto: H. Haglund.


Så här exakt beskriver Folke Holmström, sonson till Victor, interiören och Josef på nykarlebyvyer.nu:


Sj
älva butiken var med dagens mått inte särskilt stor. Diagonalt från ingången möttes kunden av en tvärställd och rätt hög, inglasad disk, som man som barn knappt nådde upp till. Den innehöll dock en hel del intressanta saker som kunde betraktas även på ”lägre nivå”. Strax till höger innanför dörren fanns ett bord, där man lämpligen kunde sätta sig nerför att skriva t.ex. hälsningar på vykort som man köpt. De väggfasta hyllorna innehöll olika saker från golv till tak enligt ett system som väl endast personalen kände till. En del av sortimentet fanns också utlagt på ett antal bord och kunde allt efter hur säsongen framskred omdisponeras efter behov.

Ägarens konstnärliga och kulturella personlighet hade satt sin prägel på bokhandeln, som utöver det vanliga blev ett slags kulturcentrum i Nykarleby. Själv minns jag honom som en ”John Bauer-figur”, bortsett från kläderna. Josef Herler var nämligen mycket elegant, ofta klädd i sidenskjorta och bärande smycken. En jovialisk herreman som rörde sig på ett speciellt sätt överallt där han skred fram liksom på en scen. Även det teatraliska sättet att tala påminde om hans bakgrund som skådespelare. Av detta delade han frikostigt med sig både som talpedagog och teaterinstruktör. Sent glömmer jag hans dramatiska rollprestation i Swedenhielms av Hjalmar Bergman och en stämningsfull venetiansk afton i Topeliusparken, där han som Gustav III uppträdde med bl.a. trubaduren Bellman gestaltad av stadssekreteraren Tarvos.


Jag ler igenkännande. För i slutet av 50-talet arbetade jag i mer än två år som biträde i Herlers bokhandel och kan inte låta bli att påpeka att Folke glömmer att nämna den röda sisalmattan, som löpte från ytterdörren fram till den höga disken, och vitrinskåpet strax till höger om mattan. Skåpet var fyllt av porslinsfiguriner föreställande familjeidyller, lekande barn, balettdansöser, hundar och katter och romantiska kärlekspar.


Josef Herler teaterinstruktör med glimten i ögat, sådan mången minns honom.
Josef som jag minns honom.
[Ur Josef Herler. Han skapade svensk
amatörteater i Österbotten
av Alf Snellman.]


Kalla vårvinterdagar när det var glest mellan kunderna hände det ofta att Josef bad mig tömma och tvätta glasskåpet. Efteråt plockade han in figurerna i nya grupperingar, tog ett steg bakåt, lutade huvudet i ena handen och betraktade scenerna. Så gick han åter närmare, flyttade om några pjäser, petade lite här och där tills han slutligen förväntansfullt leende som ett barn ropade åt Gerda och mig: ”Nå hör ni, kom nu och si!”

Och det var alltid lika vackert. Jag kunde stå andlös i flera sekunder. Men Gerda kastade bara en hastig blick på grannlåten innan hon tittade upp över glasögonen och påminde Josef om något han glömt, och mig om glasdisken som också den behövde rengöras.

Gerda Thors, Josefs systerdotter, var den som i praktiken drev affären eftersom Josef så ofta var borta på grund av andra åtaganden. Han var timlärare i välläsning och scenkonst vid seminariet där man varje vårvinter framförde inövade pjäser i det rum vi nuförtiden kallar Ahlbecksalen. [Efter renoveringen 2024 Seminariesalen.] Han träffade folk för att diskutera dräktparader, dansuppvisningar och fester till förmån för museet vid Norrtull. Han var aktiv medlem i stadens teaterförening som övade i Juthas, och nu och då reste han med eftermiddagsbussen till Vasa för att se någon pjäs på Wasa Teater.

Dessutom var han den drivande kraften inom museiföreningen som årligen arrangerade en venetiansk afton i Topeliparken. Det var han som såg till att det fanns färggranna lyktor mellan träden, fackelsken längs stränderna och utklädda spanjorskor som sålde kaffe, korv och karameller.

Och på scenen, ett lastbilsflak framför stadens bad- och tvättinrättning, var det han som i strålkastarljuset hälsade publiken välkommen, läste en passande dikt och presenterade kvällens artister.

Rödsögrabbarna, sagobaletten och stadens manskör, som stod hopklämd på flaket, fick alltid rungande applåder. Men när den tioåriga Håkan Streng första gången sjöng ”O Sole Mio” var det så hjärtknipande vackert att sorlet kring scenen tystnade. Tills Josef med utbredda armar steg fram och glädjestrålande förlöste jublet bland åhörarna.

Några dagar efter venetiaden var han vanligtvis på museet där han ordnade upp dräkter och annan rekvisita som varit utlånade till festen. Men det hände också att han helt enkelt unnade sig en ledig dag och låg och vilade hemma på Nygård. Eller så var han plötsligt bara bortrest några dagar. Till Stockholm, Paris eller till Helsingfors, där han hade släktingar och vänner.

När han kom hem från dessa resor hade han ofta med sig små presenter, också till mig och Tyyne Lassell som varje höst fram till nyår var extra hjälp i bokhandeln. Och det märkliga var att när Tyyne och jag neg och tackade för presenterna blev han alltid liksom lite blyg. ”Nåja ja”, smålog han och fladdrade med blicken medan han med en feminin handrörelse strök det vita håret in bakom örat, och försvann mot det bakre rummet där han hade sitt överbelamrade skrivbord.

Dagarna efteråt var det intressant att iaktta hans reaktioner när Stella Ahlskog, Oskar Holmqvist, Majson, Torsten Korsström, Maj-Lis Övergaard, Hilding Hoffman, Georg Tarvos eller Östen Engström kom in genom dörren. Då blev han med ens tjugo år yngre. Sträckte på ryggen och log strålande. Rättade till sidenflugan, slängde med håret och gestikulerade ivrigt medan han sprudlande av iver berättade om vänner han träffat, pjäser han sett och konstutställningar han besökt.

I sådana ögonblick var han oemotståndlig. Vid 72 års ålder!Josef Herlers museum

Redan i början av 1900-talet fanns det Nykarlebybor som började planera ett museum i staden. Familjerna Dyhr, Lybeck och Granholm skrev testamenten där de räknade upp vilka föremål som skulle tillfalla ett kommande museum. Andra skänkte lösöre som fördes till Kuddnäs eller stadens magasin [torde ha varit vid Gamla station] där det lagrades för framtiden.

1946, efter att hennes man Torkel Hellström hade dött, sålde Marita Hellström det Grundfeldtska huset till staden. Torkel hade ärvt gården efter sin mor Elna Hellström som var dotter till konsul Carl Adolf Grundfeldt och hans hustru Pauline, född Lybeck.

Huset var fyllt av dyrbara möbler, tavlor och antikviteter varav Marita donerade en del till det påtänkta museet. Resten av lösöret skulle säljas på öppen auktion. Då beslöt Josef Herler, borgmästaren Sven Berger och folkskolläraren Johannes Åbonde att tillsammans närvara vid auktionen och för museets del inhandla föremål med anknytning till stadens historia. Ungefär samtidigt insåg de tre herrarna att det var dags att förverkliga planerna på ett museum.

De diskuterade saken med andra intresserade. I november 1950 samlades sexton personer i rådhusets sessionssal och beslöt enhälligt att grunda Nykarleby Museiförening. Föreningen väckte stort intresse och bara några månader senare hade den drygt 250 inskrivna medlemmar. Den 26 april 1951 hölls ett konstituerande möte där man enades om stadgarna och valde en styrelse bestående av Josef Herler, Margaretha och Ragnar Storå, Einar Hedström, K. J. Frilund, Lennart Blomström och Johannes Åbonde som valdes till ordförande.

Stadsfullmäktige hade lovat föreningen 100 000 mark i bidrag, samt ett tioårigt räntefritt lån på 400 000 mark om museiplanerna förverkligades. Nu började styrelsen se sig om efter ett lämpligt hus för projektet. Enligt stadgarna skulle museet finnas i en anrik gammal stadsgård. Kring torget fanns vid denna tid många fina borgarhus bevarade, men ingen av ägarna var villig att sälja. Och den Grundfeldtska gården, som totalrenoverats och delats upp i två lägenheter, var uthyrd åt stadsläkaren Sven Almqvist och stadsveterinären Hilding Hoffman.

Men Norra Tullhuset, som ägdes av trafikidkaren Alfred Sund, var till salu. Det var ett av de få hus som räddades vid stadsbranden i januari 1858. Enligt Woldemar Backman var det byggt 1780, och senare hade det förlängts i olika repriser. En tid hade det använts som tjänstebostad för stadens tullförvaltare, och under 1800-talet hade det ägts av olika ståndspersoner, bland dem sjökapten Olov Olson vars yngsta dotter Hilda föddes i huset.

Tullhuset var alltså ett hus med gamla anor, och efter ett visst parlamenterande mellan stadsfullmäktige, museistyrelsen och paret Sund kunde köpebrevet undertecknas den 20 juni 1951. Priset var 600 000 mark varav paret Sund vid undertecknandet skulle erhålla 500 000 mark och det resterande beloppet inom sex månader.

Styrelsen för föreningen började genast planera en grundlig reparation av huset och när den sista av de tre hyresgästerna flyttat ut påbörjades arbetet. Det mesta jobbet utfördes på talko och tog sin tid, men på ett möte i mitten av november 1953 kunde styrelsen tacksamt konstatera att allt var klart. Och tio dagar senare avtackades alla villiga talkoarbetare vid ett kalas i museet.

Museets invigningsfest hölls den 3 december 1953 i samskolans festsal. Publiken bestod av drygt 100 personer. Ordförande Åbonde höll välkomsttalet i vilket han tackade stadens fullmäktige, alla föreningsmedlemmar, donatorer och gåvogivare, Sollefteåkommittén, som skänkt en större penningsumma, samt fröknarna Gerda Thors, Elna Boman och Lea Heikel som ägnat all fritid åt museet under renoverings- och inredningstiden. Ett särskilt tack för hängivet arbete riktade han till Josef Herler och överräckte en vacker blombukett.


Josef Herler teaterinstruktör med glimten i ögat, sådan mången minns honom.
Josef med Lea Heikel i barndomshemmet.
Förstoring.
Foto: E. Fougstedt.


Festtalet hölls av intendenten för Österbottens historiska museum i Vasa, Arne Appelgren, och musikinslagen leddes av lektor Rafael Ahlbeck. En fjärilsdans framfördes av elvaåriga Elsa Englund och en sirlig rokokodans av ungdomarna Ines Östman och Boris Grönqvist. Festen avslutades med sången ”Jag älskar min hembygd”som sjöngs unisont. Sedan var det dags för kaffe med dopp och efteråt gick festpubliken till museet där de gick omkring och beundrade och njöt av resultatet.

Det var Josef som tillsammans med sina medhjälpare inrett museet till en varm och levande helhet. Han hade gett de olika rummen namn som Blå rummet, Sjöfartsrummet, Granholmska rummet och Sjömansänkans rum.

Hilda Olsons rum är detsamma som hon föddes i den 6 oktober 1832. Hennes släktingar hade genom Annie Hongell i Gamlakarleby tidigare donerat en del av hennes målningar till staden. Och nu hade de fått ett eget rum på museet.

Hildas tavlor är målade på Krim, i London, Rotterdam, Helsingfors, Nykarleby och andra geografiska hållplatser i hennes liv. Tre porträtt av närstående vänner ingår också i samlingen, liksom en del teckningar och ett siluettcollage av dåtida Nykarlebybor. I övrigt är rummet tidsenligt möblerat och ett särskilt blickfång utgörs av kantor Gästrins gamla klavikord.

På initiativ av Josef satte stadens Rotaryklubb sensommaren 1952 upp en minnesplatta över Hilda Olson på museets yttervägg mot älven. Samtidigt hade Josef av en snickare beställt en utsirad träplanka, lika lång som den grindhalva där den skruvades fast. Skylten, där det stod Nykarleby Museum med stora vita bokstäver på himmelsblå botten, målade Josef själv.

Ändå har folk i årtionden envisats med att tala om Herlers museum. Så inför museets 60-årsjubileum den 7 september 2013 beslöt styrelsen att även det officiella namnet skall vara Josef Herlers museum.

Först 1964, vid 78 års ålder, sålde Josef sin bokhandel till Berit och Ragnvald Thors. Då fick han mera tid för sitt eget måleri. Men ganska snart övergav han det traditionella avbildandet av hus, naturlandskap och stilleben och började energiskt fylla duk efter duk med fantasifulla djungelmotiv där färgstarka blommor och fåglar tävlar om betraktarens blick.

Samtidigt fortsatte han självklart arbetet som intendent och guide vid museet. Naturligtvis fortsatte han också sitt teaterarbete vilket ledde till att han bland annat regisserade Wava Stürmers dräktkavalkad Det var en gång, som Teater Jakob spelade både i Jakobstad och Nykarleby 1965. Och när Nykarleby Arbetarinstitut frågade om han kunde hålla en dramakurs under läsåret 1967–68 svarade han utan tvekan ja.

Lika medgörlig var han när dokumentärfilmaren Karl Sahlgren bad att få göra en film om honom för vår finlandssvenska tv-kanal. Den filmen, Ett gammalt troll, hann Josef se på teve två månader före sin död. Däremot blev det ingen premiär för dramakursens pjäs Lill-Klas och Stor-Klas eftersom Josefs krafter plötsligt började avta under vårvintern 1968.

Till sitt älskade museum hade Josef, förutom tid och pengar, skänkt sin stora dräktsamling, sina antika möbler, tavlor, glasföremål från Sandnäs glasbruk och en fotografisamling som han under åren ständigt utökade med fynd han hittat på olika auktioner. Personerna på bilderna är oftast namngivna med Josefs kännspaka handstil, och ännu sommaren 1967 kompletterade han sina anteckningar över dem som skänkt föremål till museet, vem som ägt dessa ting och när de hade använts.

För sina insatser inom kulturlivet i Österbotten och för sin långa affärsmannabana hedrades Josef Herler på följande sätt:

  • 1948 Hedersmedlem av Svenska Österbottens Ungdomsförbund
  • 1956 Wasakärven
  • 1963 Svenska folkskolans vänners folkbildningsmedalj
  • 1964 Finlands svenska köpmannaförbunds guldmedalj.

Hösten 1977 avtäcktes ett minnesmärke som Nykarlebygillet i Helsingfors skänkte till museets 25-årsjubileum. Det är en bronsrelief av Josefs ansikte mot ett upprest stenblock mellan bodarna på museets innergård. Konstverket är skapat av bildkonstnären Tea Helenelund-Suominen och på den skrovliga stenytan lyser inskriptionen:

JOSEF HERLER
1886–1968
ELDSJÄL
KULTURVÅRDARE
TEATERLEDARE

 

Anita Wikman (2016) Nykarleby i backspegeln.


Läs mer:
Josef Herler i Uppslagsverket Finland.
Föregående: Majson.
Nästa: Lisa.
(Inf. 2024-02-11, rev. 2024-02-14 . )