Nykarleby landskommun
Innehåll

Stadens och landskommunens göranden och låtanden har varit nära sammanflätade. Här har jag dock försökt sammanställa länkar till sidor som behandlar byarna i f.d. Nykarleby landskommun, d.v.s. Forsby, Kovjoki, Kyrkoby, Markby, Socklot och Ytterjeppo.

Presentation av Boken om Nykarleby landskommun 1865–1974 av Leif Sjöholm.

   


Nykarleby landskommuns vapen.


Nykarleby landskommuns vapen.
Utformat av Carol Hedberg. Stadfäst av inrikesministeriet 9.6.1965.
     Vapenbeskrivningen lyder: ”I rött fält två motvända och in i varandra gripande halvmånar, bärande en krona; allt av guld.”
     Återgår på sockensigillet från 1611, som innehåller ett krönt C, Karl IX:s monogram. Emedan bokstäver med rätt anses oheraldiska, har initialen omtolkats till en halvmåne och sköldemärket utformats så att kompositionen erinrar om ett krönt spegelmonogram.

Från stadens webbplats.Hela landskommunen

Allmänt
Historiskt stöd för namnet Karleborg av K. V. Åkerblom (1944).
Kommunalfullmäktige i Österbottniska Posten (1928).
Brandbefälskursen i landskommunen (1937).
Kommunsammanslagningen 1975.
Nykarleby landskommun i Finlands handel och industri i bild IV (1971).
Landskommunen av Leif Sjöholm i Vår hembygd Nykarleby, Oravais och Vörå (1995).
Nykarleby socken av Lars Pensar.
Lappabi – olika benämningar genom tiderna.
Befolkningssiffran sjunker i Nykarleby landskommun i Österbottniska Posten (1959).

Genealogi
Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun.

Alla sidor där Nykarleby landskommun nämns.Forsby

Allmänt
Rond genom Forsby 1949.
Den gamla byn . . . av Dick, 1965.

Genealogi
Bäck i Forsby av Nykarleby landskommun av Woldemar Backman.
Sorvist i Hemman och husbönder av Rudolf Olson.

Föreningar
...

Poesi
Hembyn av Dick, 1953.


Övrigt

Sorvist är isolerat, men tekniken snuddar vid gårdsknuten av Bert, 1962.
Sorvistborna väntar på bättre kommunikationer av Tor, 1962.
När elektriciteten kom till byn av Gunnar Grahn, 2005.
Berättelsen om Sorvist-Gust. Fakta, historier och anekdoter från Sorvist-släkten berättad av Carita Häger.

Alla sidor där Forsby nämns.
Alla sidor där Sorvist nämns.Kovjoki

Allmänt
Överföring till Nykarleby socken.
Vacker gåfva till folkskola.
Forngrav.
Kovjoki av Joel Rundt i Den österbottniska byn.
Namnet Kovjoki i Österbottniska Posten.
Ur Kovjoki byordning i Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala av Alfred Huldén.
Kojvoki andelsmejeri i Andelsmejerierna i Finlands svenskbygd.
Storskiftet gav Kovjoki nytt ansikte av Heimer Knutar.
Presentation av Kovjoki – byn med vattnet och de många vägarna av Kovjoki byaforskargrupp.
Filateli.
Tuberkulossjukhuset.
Föll i brunnen — klarade sig utan sviter. 1945
Julhälsning till kovjokibor i främmande länder av Hanna Sjöblom. 1959.
Om folkskolan 1884.
Resårindustrin i oavjoki satsar på svensk marknad i Jakobstads Tidning 1967.
Frimärke 2016.
De grå ladorna i Kovjoki invid Riksåttan är borta. 2021

Genealogi
Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618—1933 av Woldemar Backman.
Kovjoki i Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850 omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre av Rudolf Olson.
Anders & Evelina av Mats Blomqvist. (Westerlund.)

Föreningar
Kovjoki ungdomsförening 1903—1933. En minnesskrift av Emil Kjellberg.
Kovjoki ungdomsförening i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
tillhandahölls av Lars Pensar.
Hur Kovjoki ungdomslokal blev till idrotts- och ungdomsgård i Nykarleby.
Kovjoki Nykterhetsförening.
Kovjoki Nykterhetsförening.

Alla sidor där Kovjoki nämns.

 Kyrkoby

Allmänt

Genealogi

Bonäs hemman o. släkten Bonäs.
Forsbacka och dess ägare.
Högbacka hemman.
Klockars i Nykarleby landskommun.
Nygård och dess ägare.
Smedsbacka och dess ägare.

Föreningar
Juthas Ungdomsförenings verksamhet under åren 1906—1961 (1995) av Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening.

Alla sidor där Kyrkoby nämns.Markby

Allmänt
Överföring till Nykarleby socken.
Hälsningar från Markby, 1958.
Andelsmejeriet mitt i Markby i Pedersöre 2005 av Jörgen Sundqvist.
Ett föreståndarjobb i ”ödemarksbyn” av av Nelly Fågelbärj.
Fattigåret 1867 dog folk med grästappar i mungipan vid vägkanterna i Markby av Vilhelm Nyby.

Genealogi
Markby i Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850 omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre av Rudolf Olson.

Föreningar
Markby Ungdomsförening i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.

Alla sidor där Markby nämns.Socklot

Socklot av Thure Sandvik i Den österbottniska byn.

Allmänt
Bondbröllop av Ragna Ahlbäck.
Kyrkbyggmästaren Jacob Rijf av Håkan Ahlnäs eller i Uppslagsverket Finland.
Tragiskt 150-årsminne i Socklot av Bengt Harald.
Nödlandning i Socklot 1943 av Leif Sjöholm.
Julstjärnor och jullyktor i Soklot by i Nykarleby socken av Yngvar Heikel.
Balladen om Siimas-Fii och Sjunga-Matt av Anita Wikman.
Socklots byrätts protokoll 1751—1761 av Ragna Ahlbäck.
Soklotpojken Alfred. En av Finlands första flygare av Leif Sjöholm.
När hundra ryssar bodde i Socklot. Intervju med Frans Granvik i Nykarleby.
Socklotpojken som blev norrman av J. L. Birck.
Filateli.
Smått och gott om posten i Socklot av Leif Sjöholm
Socklot- jordbrukar- och fiskarbyn som blev minkfarmseldorado av Bert.
Notdragning på Torsöfjärden av Åke Åström.
Socklot skola i Nykarleby 100 år av Nils Sundkvist.
Aktuellt från Socklot julen 1958 av Helen Segerstam.
Notdragning av Kenneth Frostdahl.
Julkort från Socklot av Gustaf Wik.
Vem bodde i huset? Gårdar och bybor i Socklot under 200 år. Presentation.
Klassfoto 1954.
Byskolläraren Erik Olins lif och värksamhet av Zachris Schalin.
Erik Olin och hans byskola av J. L. Birck.
Småprat från Soklot av ”Byns enda backstugusittare”. ÖP 1945
Notfiske och spritsmuggling. ÖP 1927
En ledsam historia från den tid då bilarna var försedda med fotsteg”. ÖP 1926
Spontan aktion av unga i nejden: Socklot-lokalen annorlunda allhus av Dan Kronqvist. ÖP 1978

Genealogi
Smeds i Socklot. Hemman och släkt av Woldemar Backman.
Socklot. Hemman och husbönder 1548—1850 av Rudolf Olson.
Anfäder och ättlingar till August Wingren av Carl-Erik Wingren. Presentation.
Kyrkobyggarna Rijf av Lars Smeds. Presentation.
Kronolotsarna från Ahlnäs av Lars Smeds.

Föreningar
Socklot Ungdomsförening i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
Socklot Sångkör aktiv under trettio år av Helen Segerstam.
Nykarleby-nejdens femte sång- och musikfest i Soklot i Österbottniska Posten 1932.
Nykarleby Landskommuns skyddskår i Svenska skyddskåristen.
Soklot ungdomsförenings förstamajfirande 1912.
Socklot nya ungdomshus. 1932
Socklot uf vaknar igen. 1976

Grisselören
Grislöun av Henrik Wik.
Grisselön av Evert Wikström.
Sommargäster ger liv och färg åt idylliska fiskeläget Grisselön av Peter Strömsnäs.
Hav sand och bruna klippor gör Socklot till villaparadis av Peter Strömsnäs.
Tema Grisselören av Karl Åke Åström.
En båthistoria när termometern visar –23 grader den 11 februari 2011 av Lars Pensar.
Framåt mot okänt mål av Vilhelm Nyby.
På Grisselön av Etel Sjöholm.
Duktig H:fors-flicka simmande över till Hällgrund i Österbottniska Posten 1966.
Fårskall i Soklot skärgård av Henrik Wik.
”Rompularen”, en död skrake och storsikar av Leif Sjöholm i Pedersöre 2012.
Sommarfesten på Grisselön i Österbottniska Posten 1957.
Grisselören av Uno Backlund.

Minnesmärken
Rijf minnesmärke vid Gammelgården av Lars Smeds.

Alla sidor där Socklot nämns.

Webbplatsen Socklot - en by i medvind.
Ytterjeppo

Allmänt

Genealogi
En släkt Björklunds stamtavla av Woldemar Backman.
Några blad ur kronohemmanet Leväläs historia av O. S-g.

Föreningar
Ytterjeppo Ungdomsförening i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
Ny danspaviljong i Ytterjeppo? i Österbottniska Posten 1969.

Övrigt
Gunnar Nylund har skrivit mycket om Ytterjeppo.
Ytterjeppo hängbro. 1927
Rånmordet. 1930
Ytterjeppo bygger ut paviljongen: Lika bra utrymmen som ett samlingshus. 1978
1100 honor klarar familj och Största exporten av päls i världen i Svenska Dagbladet 1979.
Blodiga dåd och störd julfrid i Mellersta Österbotten 1882.

Alla sidor där Ytterjeppo nämns.

Ytterjeppo - Vår by vid älven på Facebook.


(Inf. 2007-08-08, rev. 2021-10-11 .)